ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Σάββατο 23 Σεπτεμβρίου 2023

Σάββατο, 8 Σεπτεμβρίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΗΡΩΣ ΑΚΙΝΔΥΝΟΣ

Μεταδίδεται ἐκ Ρώμης:

«Ὁ Ἰταλός συγγραφεύς Ντανίλο Ντόλτσι, γνωστός διά τήν ἐκστρατείαν του ὑπέρ τῶν πτωχῶν τῆς Σικελίας, τῶν ὁποίων συμμερίζεται ἠθελημένως τήν ζωήν καί τάς δοκιμασίας, ἐκήρυξε σήμερον ἀπεργίαν πείνης, διαρκείας 11 ἡμερῶν, διά νά ἀναγκασθοῦν αἱ ἀρχαί νά προβοῦν εἰς τήν κατασκευήν ὑδατοφράκτου εἰς τινα ποταμόν τῆς νήσου». Διατί, ὅμως, ἕνδεκα ἡμερῶν ἀκριβῶς καί ὄχι δεκαπέντε; Διατί αὐτή ἡ μαθηματική ἀκρίβεια εἰς τάς ἡμέρας τῆς νηστείας;… Ἁπλούστατα, διότι εἰς δύο ἑβδομάδας ἔρχεται ἡ πλήρης ἐξάντλησις καί ὁ θάνατος. Καί φαίνεται, ὅτι ὁ κ. Ντόλτσι εἶναι μέν ὀλίγον… ἥρως, ἀλλ’ ἀγαπᾶ καί τήν ντόλτσε βίτα· ἐφ’ ᾧ καί προτιμᾶ τό διακινδυνεύειν… ἀκινδύνως!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Τήν Δευτέραν, εἰς τάς αἰθούσας τοῦ Ζαππείου, ἀρχίζουν αἱ ἐργασίαι τοῦ 16ου συνεδρίου τῆς Διεθνοῦς Φορολογικῆς Ἑταιρείας, ἕδρα τῆς ὁποίας εἶναι ἡ Ὁλλανδία. Τοῦ ἐφετεινοῦ συνεδρίου μετέχουν 650 περίπου ἀντιπρόσωποι, ἐπιστήμονες, καθηγηταί πανεπιστημίων καί ἀνώτατοι δημόσιοι καί τραπεζικοί ὑπάλληλοι ἀπό 45 κράτη τῆς Εὐρώπης, τῆς Ἀμερικῆς καί τῆς Ἀσίας.
Ἐπίτιμοι πρόεδροι τοῦ ἐφετεινοῦ συνεδρίου εἶναι ὁ ὑπουργός τῶν Οἰκονομικῶν καί οἱ κ. κ. διοικηταί τῶν Τραπεζῶν Ἑλλάδος καί Ἐθνικῆς, πρόεδρος δέ τούτου, ὁ καθηγητής κ. Ἀθαν. Σμπαρούνης.

Απόψεις

75.000 ἑλληνικές ὀβίδες γιά τήν Οὐκρανία μέσῳ ΗΠΑ

Εφημερίς Εστία
Τί ἀπεφάσισε μυστικά πρό ἑβδομάδος ἡ Ἐπιτροπή Ἐξωτερικῶν καί Ἀμύνης τοῦ Κοινοβουλίου – Ἡ ΝΔ σταμάτησε τήν πώληση βλημάτων στήν Σαουδική Ἀραβία ἐπί ΣΥΡΙΖΑ, ὡς σκάνδαλο, ἀλλά τώρα πράττει τά ἴδια – Ἡ χαμένη εὐκαιρία τῶν ΕΑΣ

Faux στά δεξιά

Μανώλης Κοττάκης
Η ΔΙΑΦΑΙΝΟΜΕΝΗ ἐκλογή τοῦ Στέφανου Κασσελάκη στήν Προεδρία τοῦ ΣΥΡΙΖΑ ἔχει κάνει τά μέλη τῆς Κοινοβουλευτικῆς Ὁμάδος τῆς ΝΔ νά ἀναθαρρήσουν!

Ὑπό αἵρεσιν ἡ ἰσχύς τῆς ρυθμίσεως γιά τίς τριετίες

Εφημερίς Εστία
ΤΟ ΠΟΛΥΔΙΑΦΗΜΙΣΜΕΝΟ ξεπάγωμα τῶν τριετιῶν δέν εἶναι μόνιμο, ὅπως προκύπτει ἀπό τήν τροπολογία-προσθήκη πού κατέθεσε ὁ ὑπουργός Ἐργασίας, Ἄδωνις Γεωργιάδης, στό ὑπό συζήτησιν, στήν ἁρμόδια Ἐπιτροπή τῆς Βουλῆς, ἐργασιακό νομοσχέδιο.

Λιγώτερο φῶς, λιγώτερες παρέες, λιγώτερα ὅλα…

Δημήτρης Καπράνος
Ὁ παλιός φίλος καί συνεργάτης στήν ΕΡΤ μιᾶς ἄλλης ἐποχῆς, πού κατοικεῖ τόν τελευταῖο καιρό μονίμως στήν Πάτρα, δημοσίευσε μιά φωτογραφία τῆς ὁδοῦ Πανεπιστημίου, στήν περιοχή τῶν Σινεμά καί τοῦ θεάτρου Rex.

Σάββατον, 21 Σεπτεμβρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ