Σάββατο, 8 Σεπτεμβρίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΗΡΩΣ ΑΚΙΝΔΥΝΟΣ

Μεταδίδεται ἐκ Ρώμης:

«Ὁ Ἰταλός συγγραφεύς Ντανίλο Ντόλτσι, γνωστός διά τήν ἐκστρατείαν του ὑπέρ τῶν πτωχῶν τῆς Σικελίας, τῶν ὁποίων συμμερίζεται ἠθελημένως τήν ζωήν καί τάς δοκιμασίας, ἐκήρυξε σήμερον ἀπεργίαν πείνης, διαρκείας 11 ἡμερῶν, διά νά ἀναγκασθοῦν αἱ ἀρχαί νά προβοῦν εἰς τήν κατασκευήν ὑδατοφράκτου εἰς τινα ποταμόν τῆς νήσου». Διατί, ὅμως, ἕνδεκα ἡμερῶν ἀκριβῶς καί ὄχι δεκαπέντε; Διατί αὐτή ἡ μαθηματική ἀκρίβεια εἰς τάς ἡμέρας τῆς νηστείας;… Ἁπλούστατα, διότι εἰς δύο ἑβδομάδας ἔρχεται ἡ πλήρης ἐξάντλησις καί ὁ θάνατος. Καί φαίνεται, ὅτι ὁ κ. Ντόλτσι εἶναι μέν ὀλίγον… ἥρως, ἀλλ’ ἀγαπᾶ καί τήν ντόλτσε βίτα· ἐφ’ ᾧ καί προτιμᾶ τό διακινδυνεύειν… ἀκινδύνως!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Τήν Δευτέραν, εἰς τάς αἰθούσας τοῦ Ζαππείου, ἀρχίζουν αἱ ἐργασίαι τοῦ 16ου συνεδρίου τῆς Διεθνοῦς Φορολογικῆς Ἑταιρείας, ἕδρα τῆς ὁποίας εἶναι ἡ Ὁλλανδία. Τοῦ ἐφετεινοῦ συνεδρίου μετέχουν 650 περίπου ἀντιπρόσωποι, ἐπιστήμονες, καθηγηταί πανεπιστημίων καί ἀνώτατοι δημόσιοι καί τραπεζικοί ὑπάλληλοι ἀπό 45 κράτη τῆς Εὐρώπης, τῆς Ἀμερικῆς καί τῆς Ἀσίας.
Ἐπίτιμοι πρόεδροι τοῦ ἐφετεινοῦ συνεδρίου εἶναι ὁ ὑπουργός τῶν Οἰκονομικῶν καί οἱ κ. κ. διοικηταί τῶν Τραπεζῶν Ἑλλάδος καί Ἐθνικῆς, πρόεδρος δέ τούτου, ὁ καθηγητής κ. Ἀθαν. Σμπαρούνης.

Απόψεις

Ἡ ὑπονόμευσις τῆς ἀξιοκρατίας ἀπό τό ἀναξιόπιστο τέστ τῆς κ. Κεραμέως

Μανώλης Κοττάκης
Πῶς τό ΑΣΕΠ «ἐξευτέλισε» διοικητές νοσοκομείων μέ …μῆλα καί ἀχλάδια – Γιατί παρῃτήθη ὁ διοικητής τῆς 1ης ΥΠΕ – Πῶς οἱ ἐλεύθεροι ἐπαγγελματίες καί οἱ ἀσφαλισμένοι χρηματοδοτοῦν ἀπό τό ὑστέρημά τους τό ΕΣΥ, πού ἔπαυσε νά εἶναι δωρεάν

Ἡ Ἑλλάς «μάχεται» καί γιά τά δικαιώματα τῶν ὁμοφυλοφίλων στό Ἰράν καί τό Ἰράκ!

Εφημερίς Εστία
Ο ΚΑΤΗΦΟΡΟΣ δέν ἔχει τέλος.

6 στούς 10 Νεοδημοκράτες τιμώρησαν τόν κ. Μητσοτάκη γιά τόν γάμο καί τήν ἀκρίβεια

Εφημερίς Εστία
ΤΟ ΧΑΜΗΛΟ ποσοστό πού συγκέντρωσε ἡ Νέα Δημοκρατία στίς εὐρωεκλογές ὀφείλεται κυρίως σέ δύο βασικά θέματα: τόν γάμο τῶν ὁμόφυλων ζευγαριῶν καί τήν ἀκρίβεια.

Ἔτσι, γιά ν’ ἀκούσουμε μιά ἀπάντηση…

Δημήτρης Καπράνος
Ὅταν ὁ Γιῶργος Τράπαλης, τῆς ἑταιρείας μετρήσεων Good affairs, μοῦ ἔλεγε ὅτι «Ὁ Δούκας εἶναι ὁ μόνος πού ἄν πάει σέ δεύτερο γῦρο μπορεῖ νά κερδίσει τόν Μπακογιάννη», πίστευα ὅτι μέ δουλεύει.

Παρασκευή, 19 Ἰουνίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΣΧΕΔΟΝ ΚΑΤΕΣΤΡΑΦΗ