Σάββατο, 8 Σεπτεμβρίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΗΡΩΣ ΑΚΙΝΔΥΝΟΣ

Μεταδίδεται ἐκ Ρώμης:

«Ὁ Ἰταλός συγγραφεύς Ντανίλο Ντόλτσι, γνωστός διά τήν ἐκστρατείαν του ὑπέρ τῶν πτωχῶν τῆς Σικελίας, τῶν ὁποίων συμμερίζεται ἠθελημένως τήν ζωήν καί τάς δοκιμασίας, ἐκήρυξε σήμερον ἀπεργίαν πείνης, διαρκείας 11 ἡμερῶν, διά νά ἀναγκασθοῦν αἱ ἀρχαί νά προβοῦν εἰς τήν κατασκευήν ὑδατοφράκτου εἰς τινα ποταμόν τῆς νήσου». Διατί, ὅμως, ἕνδεκα ἡμερῶν ἀκριβῶς καί ὄχι δεκαπέντε; Διατί αὐτή ἡ μαθηματική ἀκρίβεια εἰς τάς ἡμέρας τῆς νηστείας;… Ἁπλούστατα, διότι εἰς δύο ἑβδομάδας ἔρχεται ἡ πλήρης ἐξάντλησις καί ὁ θάνατος. Καί φαίνεται, ὅτι ὁ κ. Ντόλτσι εἶναι μέν ὀλίγον… ἥρως, ἀλλ’ ἀγαπᾶ καί τήν ντόλτσε βίτα· ἐφ’ ᾧ καί προτιμᾶ τό διακινδυνεύειν… ἀκινδύνως!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Τήν Δευτέραν, εἰς τάς αἰθούσας τοῦ Ζαππείου, ἀρχίζουν αἱ ἐργασίαι τοῦ 16ου συνεδρίου τῆς Διεθνοῦς Φορολογικῆς Ἑταιρείας, ἕδρα τῆς ὁποίας εἶναι ἡ Ὁλλανδία. Τοῦ ἐφετεινοῦ συνεδρίου μετέχουν 650 περίπου ἀντιπρόσωποι, ἐπιστήμονες, καθηγηταί πανεπιστημίων καί ἀνώτατοι δημόσιοι καί τραπεζικοί ὑπάλληλοι ἀπό 45 κράτη τῆς Εὐρώπης, τῆς Ἀμερικῆς καί τῆς Ἀσίας.
Ἐπίτιμοι πρόεδροι τοῦ ἐφετεινοῦ συνεδρίου εἶναι ὁ ὑπουργός τῶν Οἰκονομικῶν καί οἱ κ. κ. διοικηταί τῶν Τραπεζῶν Ἑλλάδος καί Ἐθνικῆς, πρόεδρος δέ τούτου, ὁ καθηγητής κ. Ἀθαν. Σμπαρούνης.

Απόψεις

Τόν Νοέμβριο παραδίδεται στούς πιστούς ὁ νέος Ἱερός Ναός τοῦ Ἁγίου Νικολάου στό Σημεῖο Μηδέν μετά 21 χρόνια

Εφημερίς Εστία
Ὁ Πρόεδρος τῆς Ὀργανωτικῆς Ἐπιτροπῆς Ἀποπερατώσεως τοῦ Ναοῦ Ἄντριου Βενιόπουλος μίλησε στήν «ΕτΚ» γιά τό ὅραμά του νά γίνει ὁ ναός ὁ «Παρθενώνας τῆς Ὀρθοδοξίας», ἀπευθύνοντας πρόσκληση στούς πιστούς ὅλων τῶν θρησκειῶν νά προσευχηθοῦν καί νά διαλογισθοῦν ἐντός τῶν πυλῶν του.

Τζώρτζ Τζιτζίκος: Ὁ Ἑλληνοαμερικανός πού ἡγεῖται τῆς προσπάθειας διασώσεως τῶν Χριστιανῶν ἀνά τόν κόσμο

Εφημερίς Εστία
Ἡ «Ετκ» συνάντησε τόν πρόεδρο τῆς Ὀρθόδοξης Ἐπιτροπῆς Δημοσίων Ὑποθέσεων (OPAC) Τζώρτζ Τζιτζίκο στήν Ἀθήνα καί συνωμίλησε μαζί του γιά τήν ἀνάγκη προστασίας τῶν χριστιανῶν πού εὑρίσκονται ὑπό διωγμόν, ἀλλά καί τήν διάδοση τῆς Ὀρθοδοξίας στά βάθη τῆς Ἀνατολῆς – Ὁ Ἑλληνοαμερικανός ἐπιχειρηματίας ὑπῆρξε στενός συνεργάτης τοῦ Ντόναλντ Τράμπ, τοῦ πατέρα καί υἱοῦ Μπούς καί ἄλλων Ρεπουμπλικανῶν ὑποψηφίων γιά τήν προεδρία.

Την Κυριακή 02.10 με την Εστία της Κυριακής: Η ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ • 1944

Εφημερίς Εστία
Όλη η ιστορική αλήθεια για  την Απελευθέρωση της Αθήνας από τους Γερμανούς κατακτητές, μέσα από αυθεντικά ντοκουμέντα.

Ὁ παραπαίων καί ὁ ἀδίστακτος

Εφημερίς Εστία
«Χαμένος στό διάστημα» μετά ἀπό κάθε ὁμιλία του ὁ Πρόεδρος Μπάιντεν, ἐνῶ ἡ Δύσις ἀναζητεῖ ἐναγωνίως ἡγεσία – Μέ τήν πλάτη στόν τοῖχο ὁ Πούτιν ἀπειλεῖ τόν πλανήτη μέ πυρηνικό ὁλοκαύτωμα καί ὑπόσχεται διαγραφές δανείων σέ ὅσους ἐπιστρατεύονται

Μητσοτάκης: Νά τά βροῦμε ὅπως ὁ Βενιζέλος μέ τόν Κεμάλ

Εφημερίς Εστία
ΧΕΙΡΑ φιλίας στόν τουρκικό λαό ἔτεινε χθές τό βράδυ ἀπό…