ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Κυριακή 5 Φεβρουαρίου 2023

Σάββατο, 8 Σεπτεμβρίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΗΡΩΣ ΑΚΙΝΔΥΝΟΣ

Μεταδίδεται ἐκ Ρώμης:

«Ὁ Ἰταλός συγγραφεύς Ντανίλο Ντόλτσι, γνωστός διά τήν ἐκστρατείαν του ὑπέρ τῶν πτωχῶν τῆς Σικελίας, τῶν ὁποίων συμμερίζεται ἠθελημένως τήν ζωήν καί τάς δοκιμασίας, ἐκήρυξε σήμερον ἀπεργίαν πείνης, διαρκείας 11 ἡμερῶν, διά νά ἀναγκασθοῦν αἱ ἀρχαί νά προβοῦν εἰς τήν κατασκευήν ὑδατοφράκτου εἰς τινα ποταμόν τῆς νήσου». Διατί, ὅμως, ἕνδεκα ἡμερῶν ἀκριβῶς καί ὄχι δεκαπέντε; Διατί αὐτή ἡ μαθηματική ἀκρίβεια εἰς τάς ἡμέρας τῆς νηστείας;… Ἁπλούστατα, διότι εἰς δύο ἑβδομάδας ἔρχεται ἡ πλήρης ἐξάντλησις καί ὁ θάνατος. Καί φαίνεται, ὅτι ὁ κ. Ντόλτσι εἶναι μέν ὀλίγον… ἥρως, ἀλλ’ ἀγαπᾶ καί τήν ντόλτσε βίτα· ἐφ’ ᾧ καί προτιμᾶ τό διακινδυνεύειν… ἀκινδύνως!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Τήν Δευτέραν, εἰς τάς αἰθούσας τοῦ Ζαππείου, ἀρχίζουν αἱ ἐργασίαι τοῦ 16ου συνεδρίου τῆς Διεθνοῦς Φορολογικῆς Ἑταιρείας, ἕδρα τῆς ὁποίας εἶναι ἡ Ὁλλανδία. Τοῦ ἐφετεινοῦ συνεδρίου μετέχουν 650 περίπου ἀντιπρόσωποι, ἐπιστήμονες, καθηγηταί πανεπιστημίων καί ἀνώτατοι δημόσιοι καί τραπεζικοί ὑπάλληλοι ἀπό 45 κράτη τῆς Εὐρώπης, τῆς Ἀμερικῆς καί τῆς Ἀσίας.
Ἐπίτιμοι πρόεδροι τοῦ ἐφετεινοῦ συνεδρίου εἶναι ὁ ὑπουργός τῶν Οἰκονομικῶν καί οἱ κ. κ. διοικηταί τῶν Τραπεζῶν Ἑλλάδος καί Ἐθνικῆς, πρόεδρος δέ τούτου, ὁ καθηγητής κ. Ἀθαν. Σμπαρούνης.

Απόψεις

«Κυβέρνησις» δικαστῶν!

Εφημερίς Εστία
Ἡ Πολιτεία μεταθέτει τίς εὐθῦνες της γιά τούς πλειστηριασμούς καί τά funds καθώς καί γιά τήν συμμετοχή τοῦ κόμματος Κασιδιάρη στίς ἐκλογές στήν Ὁλομέλεια καί Τμήματα τοῦ Ἀνωτάτου Δικαστηρίου – Τό ἴδιο ἐπιχειρεῖ καί μέ τίς ὑποκλοπές

Τηλεφώνημα Μητσοτάκη στόν ὑβριστή τῆς Ὀρθοδοξίας, κ. Τατσόπουλο

Εφημερίς Εστία
ΝΕΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ προσλαμβάνει ἡ ὑπόθεσις Τατσόπουλου, μέ ἀφορμή τήν ἀπόλυσή του ἀπό τήν ἐφημερίδα «Τά Νέα» (ἐπειδή ἐπροτίμησε νά δώσει προηγουμένως συνέντευξη στό «Πρῶτο Θέμα»  γιά τό περιστατικό τῆς συλλήψεώς του.)

Γιά νά μαθαίνουμε τήν Ἱστορία μας…

Δημήτρης Καπράνος
Σάν χθές, 2 Φεβρουαρίου, τό 1950, ἔφυγε ἀπό τήν ζωή ὁ μέγας μαθηματικός Κωνσταντῖνος Καραθεοδωρῆ, στό ἔργο τοῦ ὁποίου στηρίχθηκε μέρος τῆς περίφημης «Θεωρίας τῆς σχετικότητος», ὅπως ἔχει ἀναφέρει ὁ ἴδιος ὁ Ἀλβέρτος Ἀϊνστάιν.

Σάββατον, 2 Φεβρουαρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΑΙ ΝΗΣΟΙ ΦΙΤΖΙ

Την Κυριακή 05.02 με την Εστία: Τζορτζ Όργουελ & ΕΣΤΙΑζω

Εφημερίς Εστία
Στις 05.02 με την Εστία της Κυριακής: Τα γνωστότερα έργα του Τζορτζ Όργουελ σε σκληρόδετη αυθεντική έκδοση!