Σάββατο, 7 Ἰουλίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

«ΑΞΥΡΙΣΤΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ»

«Ὁ Στανίσλαος Γιέζυ Λέκ, ὁ Πολωνός συγγραφεύς τῶν “Ἀξύριστων σκέψεων”, εὑρίσκεται εἰς τήν Αὐστριακήν πρωτεύουσαν, προσκεκλημένος ἀπό τήν Ἑταιρείαν τῶν Αὐστριακῶν Λογοτεχνῶν, διά νά διαβάσῃ σελίδες ἀπό τό ἴδιον τό ἔργον του». Πολύ περιφραστικά ἐκφράζει ὁ τίτλος τοῦ πολωνικοῦ ἔργου τό περιεχόμενον τοῦ βιβλίου: Εἰς τήν Ἑλλάδα, αὐτοῦ τοῦ εἴδους τά λογοτεχνήματα, δέν τά λέγομεν «Ἀξύριστες σκέψεις», ἀλλά, ἁπλῶς … «τρίχες»!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΕΙΣ ΣΥΡΟΝ

Ἀπό τῆς 8ης Ἰουλίου θά τεθῇ ἐν λειτουργίᾳ τό νέον αὐτόματον Τηλεφωνικόν Κέντρον Σύρου ἀρχικῆς χωρητικότητος 700 τηλεφωνικῶν συνδέσεων. Ἀπό τῆς ἡμερομηνίας αὐτῆς θά μεταφερθοῦν εἰς τό νεόδμητον κτίριον τοῦ Ο.Τ.Ε. αἱ τηλεφωνικαί καί τηλεγραφικαί ὑπηρεσίαι. Διά τήν ἀναγγελίαν τῶν ὑπεραστικῶν συνδιαλέξεων θά καλῆται ὁ ἀριθμός 215, διά δέ τήν ἀναγγελίαν βλαβῶν ἤ τήν παροχήν πληροφοριῶν ὁ ἀριθμός (0) μηδέν.

Απόψεις

Εκτάκτως το Σάββατο 13.08 με την Εστία: Η Θεοτόκος

Εφημερίς Εστία
Εκτάκτως το Σάββατο 13.08  η Εστία της Κυριακής τιμά  την κοίμηση της Θεοτόκου με μία μοναδική έκδοση για την υπερένδοξη Μητέρα.

Κρίσις ἐμπιστοσύνης, ἀπώλεια στηρίξεως, περιπλοκή στίς σχέσεις μας μέ τήν Εὐρώπη

Μανώλης Κοττάκης
Ἐξεταστική γιά τήν ΕΥΠ ἀπό τό 2015 μέ ἀφορμή τίς καταγγελίες Λαφαζάνη γιά ὑποκλοπή τοῦ κινητοῦ του ἀπό τόν ΣΥΡΙΖΑ, ἀνακοινώνει σήμερα ὁ κ. Μητσοτάκης – Σόκ στήν Κ.Ο. τῆς ΝΔ – Πῶς τό Ταμεῖο Ἀνακάμψεως συνδυάζεται μέ τίς ὑποκλοπές – Ἡ Κομμισσιόν ζητᾶ διαχειριστικό ἔλεγχο στά κονδύλιά του μέ ἐπιστολή στήν Κυβέρνηση – Ἀπειλεῖ μέ μπλόκο τήν δεύτερη δόση καί τήν συνδέει μέ τό κράτος δικαίου! – Ἀλλάζουν τά δεδομένα συντάξεως τοῦ προϋπολογισμοῦ μετά τίς προειδοποιήσεις Λίντνερ

Ἔκρηξις τῆς Ζαχάροβα γιά τήν ἔκδοση τοῦ Mr Bitcoin στίς ΗΠΑ

Εφημερίς Εστία
ΟΙ ΠΟΛΥ κακές σχέσεις Ἑλλάδος καί Ρωσσίας δέν περιορίζονται μόνο σέ θέματα πού…

Ὅταν βρίσκεσαι στήν πραγματική Ἑλλάδα

Δημήτρης Καπράνος
Πάντα μοῦ ἄρεσε «ἡ ἄλλη Ἑλλάδα»

Τετάρτη, 8 Αὐγούστου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ