ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου 2023

Σάββατο, 7 Ἰουλίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

«ΑΞΥΡΙΣΤΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ»

«Ὁ Στανίσλαος Γιέζυ Λέκ, ὁ Πολωνός συγγραφεύς τῶν “Ἀξύριστων σκέψεων”, εὑρίσκεται εἰς τήν Αὐστριακήν πρωτεύουσαν, προσκεκλημένος ἀπό τήν Ἑταιρείαν τῶν Αὐστριακῶν Λογοτεχνῶν, διά νά διαβάσῃ σελίδες ἀπό τό ἴδιον τό ἔργον του». Πολύ περιφραστικά ἐκφράζει ὁ τίτλος τοῦ πολωνικοῦ ἔργου τό περιεχόμενον τοῦ βιβλίου: Εἰς τήν Ἑλλάδα, αὐτοῦ τοῦ εἴδους τά λογοτεχνήματα, δέν τά λέγομεν «Ἀξύριστες σκέψεις», ἀλλά, ἁπλῶς … «τρίχες»!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΕΙΣ ΣΥΡΟΝ

Ἀπό τῆς 8ης Ἰουλίου θά τεθῇ ἐν λειτουργίᾳ τό νέον αὐτόματον Τηλεφωνικόν Κέντρον Σύρου ἀρχικῆς χωρητικότητος 700 τηλεφωνικῶν συνδέσεων. Ἀπό τῆς ἡμερομηνίας αὐτῆς θά μεταφερθοῦν εἰς τό νεόδμητον κτίριον τοῦ Ο.Τ.Ε. αἱ τηλεφωνικαί καί τηλεγραφικαί ὑπηρεσίαι. Διά τήν ἀναγγελίαν τῶν ὑπεραστικῶν συνδιαλέξεων θά καλῆται ὁ ἀριθμός 215, διά δέ τήν ἀναγγελίαν βλαβῶν ἤ τήν παροχήν πληροφοριῶν ὁ ἀριθμός (0) μηδέν.

Απόψεις

Σέ γραμμή ΣΥΡΙΖΑ ἡ ΝΔ γιά ἐθνικό ὕμνο-ἔπαρση σημαίας!

Εφημερίς Εστία
Ἡ κ. Δόμνα Μιχαηλίδου ἀρνήθηκε νά ἀναθεωρήσει τήν ρύθμιση Γαβρόγλου, μέ τήν ὁποία ἡ Ἀριστερά κατήργησε τόν «Ὕμνο εἰς τήν Ἐλευθερίαν» καί τήν ἔπαρση τοῦ ἐθνικοῦ συμβόλου στά σχολεῖα! – Ἡ ὑφυπουργός Παιδείας χαρακτήρισε τό αἴτημα τῆς «Νίκης» «ἐπιστροφή στό χθές» καί εἶπε «ὅτι ἡ ἀποδοχή τῆς διαφορετικότητος καλλιεργεῖ τήν ἐθνική συνείδηση»

Εὐχάριστα νέα γιά τήν ΝΔ

Μανώλης Κοττάκης
Ο ΝΕΟΣ ἀρχηγός τοῦ ΣΥΡΙΖΑ μοιάζει πελαγωμένος στά πρῶτα του βήματα. Ἤξερε πῶς νά φθάσει στήν νίκη, δέν εἶναι ὅμως καθόλου βέβαιον ὅτι ξέρει τί νά τήν κάνει τήν νίκη.

Βόμβα Θεοχάρη: «Κόφτες» καί στά ἐπιδόματα γιά τούς ἐλεύθερους ἐπαγγελματίες

Εφημερίς Εστία
ΡΙΖΙΚΕΣ ἀνατροπές ἔρχονται γιά τούς ἐλεύθερους ἐπαγγελματίες πού ἀφοροῦν ὄχι μόνο στό καθεστώς φορολογήσεώς τους ἀλλά καί στήν δυνατότητα νά λαμβάνουν μία σειρά ἀπό ἐπιδόματα.

Ἡ σκέψη μας εἶναι κοντά στό Ἀρτσάχ

Δημήτρης Καπράνος
Αὐτά πού συμβαίνουν στό Ἀρτσάχ, δηλαδή ἡ ἐθνοκάθαρση τήν ὁποία ἐπιχειροῦν οἱ Τουρκαζέροι εἰς βάρος τῶν Ἀρμενίων, δείχνουν τήν εὐρωπαϊκή χρεοκοπία καί τήν ἀδυναμία τοῦ μορφώματος πού ἀκόμη ἀποκαλοῦμε «Εὐρωπαϊκή Ἕνωση» νά διαδραματίσει ἀποφασιστικό ρόλο στό διεθνές στερέωμα.

Σάββατον, 28 Σεπτεμβρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΛΓΕΡΙΝΟΙ!