ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Τετάρτη 8 Φεβρουαρίου 2023

Σάββατο, 7 Ἰουλίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

«ΑΞΥΡΙΣΤΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ»

«Ὁ Στανίσλαος Γιέζυ Λέκ, ὁ Πολωνός συγγραφεύς τῶν “Ἀξύριστων σκέψεων”, εὑρίσκεται εἰς τήν Αὐστριακήν πρωτεύουσαν, προσκεκλημένος ἀπό τήν Ἑταιρείαν τῶν Αὐστριακῶν Λογοτεχνῶν, διά νά διαβάσῃ σελίδες ἀπό τό ἴδιον τό ἔργον του». Πολύ περιφραστικά ἐκφράζει ὁ τίτλος τοῦ πολωνικοῦ ἔργου τό περιεχόμενον τοῦ βιβλίου: Εἰς τήν Ἑλλάδα, αὐτοῦ τοῦ εἴδους τά λογοτεχνήματα, δέν τά λέγομεν «Ἀξύριστες σκέψεις», ἀλλά, ἁπλῶς … «τρίχες»!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΕΙΣ ΣΥΡΟΝ

Ἀπό τῆς 8ης Ἰουλίου θά τεθῇ ἐν λειτουργίᾳ τό νέον αὐτόματον Τηλεφωνικόν Κέντρον Σύρου ἀρχικῆς χωρητικότητος 700 τηλεφωνικῶν συνδέσεων. Ἀπό τῆς ἡμερομηνίας αὐτῆς θά μεταφερθοῦν εἰς τό νεόδμητον κτίριον τοῦ Ο.Τ.Ε. αἱ τηλεφωνικαί καί τηλεγραφικαί ὑπηρεσίαι. Διά τήν ἀναγγελίαν τῶν ὑπεραστικῶν συνδιαλέξεων θά καλῆται ὁ ἀριθμός 215, διά δέ τήν ἀναγγελίαν βλαβῶν ἤ τήν παροχήν πληροφοριῶν ὁ ἀριθμός (0) μηδέν.

Απόψεις

Μπάι-μπάι Μπάρμπαρα, καθείς μέ τόν πόνο του

Δημήτρης Καπράνος
Πέρυσι, πού εἴχαμε τά χάλια μας, φωνάζαμε ἐπειδή «πιαστήκαμε στόν ὕπνο.» Ἐφέτος, πού ἡ Πολιτική Προστασία φαίνεται ὅτι ἔκανε σωστά τήν δουλειά της, γκρινιάζουμε, «ἐπειδή μᾶς ἔστελνε συνέχεια μηνύματα.» Μᾶλλον δέν ἔχουμε καμμία ἐλπίδα νά σοβαρευτοῦμε!

Πέμπτη, 7 Φεβρουαρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΕΡΓΟΝ

Σόκ: Ἡ εἰσηγήτρια τοῦ Ἀρείου Πάγου ὑπέρ τῶν funds καί κατά τῶν δανειοληπτῶν!

Εφημερίς Εστία
Διενεμήθη ἡ εἰσήγησίς της στά 66 μέλη τῆς Ὁλομελείας τοῦ Ἀνωτάτου Δικαστηρίου – Οἱ servicers ἀποκτοῦν δικαίωμα νά εἶναι διάδικοι καί νά κάνουν πλειστηριασμούς βάσει νόμου τοῦ 2003 – 58 δισ. φόρους θά γλυτώσουν οἱ τράπεζες ἀπό τήν μεταβίβαση τῶν ἀπαιτήσεων – «Πράσινο φῶς» γιά 700.000 πλειστηριασμούς – Προσεχῶς ἡ διάσκεψις γιά τήν ἀπόφαση

Στόχος τῆς ΝΔ ὁ Βενιζέλος

Μανώλης Κοττάκης
Ἀποκαλύψεις Π. Καψῆ γιά τόν ρόλο τοῦ ΔΟΛ σέ ὀργανωμένα πραξικοπήματα μέ ἀπειλές ἐξόντωσης

Συνεδριάζει τό ΚΥΣΕΑ τήν Τετάρτη γιά κορβέττες καί πυραύλους

Εφημερίς Εστία
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΙΣ τοῦ ΚΥΣΕΑ μέ αἰχμή μεγάλα ἐξοπλιστικά προγράμματα ἀναμένεται νά συγκληθεῖ ἐκτός ἀπροόπτου, μεθαύριο, Τετάρτη 8 Φεβρουαρίου.