Σάββατο, 4 Αὐγούστου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΑΙ ΔΥΟ ΒΟΜΒΑΙ

Ἡ Τζαίην Μάσφηλντ, ἡ ἀποκαλουμένη «βόμβα τοῦ Χόλλυγουδ», χωρίζει ὁριστικῶς τόν σύζυγό της, Μίκυ Χάργκιταϋ. Τήν αἰτίαν τοῦ διαζυγίου ἀπετέλεσεν ὁ Ἰταλός Ἐνρίκ Μπόμπα, τόν ὁποῖον ἡ Ἀμερικανίς ἠθοποιός ἐρωτεύθη παραφόρως κατά τή διάρκειαν τοῦ γυρίσματος τῆς ταινίας «Τό κουμπί τοῦ πανικοῦ»! Φυσικόν ἦτο, ἡ συνάντησις τῆς «Βόμβας» μετά τοῦ Μπόμπα νά προκαλέσῃ ἐκρηκτική κατάστασιν! Ὁ δέ ἀτυχής σύζυγος, ὁ ὁποῖος δέν ἠδυνήθη ν’ ἀντιληφθῇ ἐγκαίρως, ποῦ ὁδηγοῦν αἱ ἐπαφαί τοῦ «Κουμπιοῦ τοῦ Πανικοῦ», θ’ ἀσχολῆται, τώρα, μέ τά λεγόμενα κουμπιά τῆς… Ἀλέξαινας!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΤΟ ΤΑΞΙΜΕΤΡΟΝ ΚΑΙ ΤΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ

Κατ’ ἀνακοίνωσιν ἐκ τοῦ Ὑπ. Συγκοινωνιῶν διεπιστώθη, ὅτι ὁ μετρητής τιμολογίων (ταξίμετρον) ἐνίων αὐτοκινήτων ταξί δέν ἀνέγραφε τά καθωρισμένα τιμολόγια, ἐπί ζημίᾳ τοῦ ἐπιβατικοῦ κοινοῦ. Κατόπιν τούτου, τό Ὑπουργεῖον εἰδοποιεῖ τούς ὑποχρέους νά θέσουν πρός τόν ἔλεγχον τά αὐτοκίνητα αὐτῶν εἰς τήν ἁρμοδίαν Ὑπηρεσίαν (Χολαργόν) μέχρι τῆς 12.8.1962.
Παρερχομένης ἀπράκτου τῆς προθεσμίας ταύτης, θά ἀπαγορευθῇ ἡ κυκλοφορία αὐτῶν, ἐπιβαλλομένων ἅμα κυρώσεων.

Απόψεις

Την Κυριακή 28.07 με την Εστία: 50 χρόνια μεταπολίτευση

Εφημερίς Εστία
Στις 28.07 η Εστία της Κυριακής θυμάται: Πενήντα χρόνια μεταπολίτευση 1974 – 2004.

Τό λυκόφως τῆς ΕΕ σηματοδοτεῖ ἡ ἐπανεκλογή τῆς Οὔρσουλα φόν ντέρ Λάυεν

Εφημερίς Εστία
Ἀνατρέπει τίς θεμελιώδεις ἀρχές τοῦ κοινοβουλευτισμοῦ καί τοῦ Διαφωτισμοῦ ἡ καινοφανής θεωρία τῆς «δικτατορίας τῶν πλειοψηφιῶν» – «Φιλελεύθεροι» αὐτοί πού καθήλωσαν τήν Εὐρώπη – Τήν καταδικάζουν σέ «ἧττα ἐν ἀναμονῇ»

Ὄχι ἄλλα δάκρυα γιά τήν Κύπρο

Εφημερίς Εστία
Πενῆντα χρόνια μετά τήν μαύρη ἡμέρα τῆς εἰσβολῆς τῶν Τούρκων στήν Κύπρο, ἀκόμη ἡ Ἑλλάς δέν ἔχει συνειδητοποιήσει ὅτι μέ εὐχολόγια, δακρύβρεκτους λόγους καί ἐπικλήσεις τοῦ Διεθνοῦς Δικαίου, ἡ Κύπρος δέν πρόκειται νά ἀπελευθερωθεῖ.

Ὁ ΟΗΕ πιέζει τήν Λευκωσία: Ξηλῶστε τά συρματοπλέγματα γιά τούς μετανάστες

Εφημερίς Εστία
Ο ΟΗΕ ὑποχρεώνει τήν Κυπριακή Κυβέρνηση νά ἀφαιρέσει τό συρματόπλεγμα μήκους 14 χιλιομέτρων πού εἶχε τοποθετηθεῖ τό 2021 στήν Πράσινη Γραμμή προκειμένου νά ἀνακοποῦν οἱ μεταναστευτικές ροές ἀπό τό κατεχόμενο τμῆμα τῆς Μεγαλονήσου.

Ἐκεῖνο τό ξημέρωμα τοῦ Προφήτη Ἠλία…

Δημήτρης Καπράνος
Ἀνήμερα τοῦ Προφήτη Ἠλία! Σφύριζαν οἱ βόμβες στήν Κύπρο κι ἐδῶ ἀκούγαμε «Ἐλαφρά ἑλληνική μουσική καί τραγούδια».