Σάββατο, 4 Αὐγούστου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΑΙ ΔΥΟ ΒΟΜΒΑΙ

Ἡ Τζαίην Μάσφηλντ, ἡ ἀποκαλουμένη «βόμβα τοῦ Χόλλυγουδ», χωρίζει ὁριστικῶς τόν σύζυγό της, Μίκυ Χάργκιταϋ. Τήν αἰτίαν τοῦ διαζυγίου ἀπετέλεσεν ὁ Ἰταλός Ἐνρίκ Μπόμπα, τόν ὁποῖον ἡ Ἀμερικανίς ἠθοποιός ἐρωτεύθη παραφόρως κατά τή διάρκειαν τοῦ γυρίσματος τῆς ταινίας «Τό κουμπί τοῦ πανικοῦ»! Φυσικόν ἦτο, ἡ συνάντησις τῆς «Βόμβας» μετά τοῦ Μπόμπα νά προκαλέσῃ ἐκρηκτική κατάστασιν! Ὁ δέ ἀτυχής σύζυγος, ὁ ὁποῖος δέν ἠδυνήθη ν’ ἀντιληφθῇ ἐγκαίρως, ποῦ ὁδηγοῦν αἱ ἐπαφαί τοῦ «Κουμπιοῦ τοῦ Πανικοῦ», θ’ ἀσχολῆται, τώρα, μέ τά λεγόμενα κουμπιά τῆς… Ἀλέξαινας!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΤΟ ΤΑΞΙΜΕΤΡΟΝ ΚΑΙ ΤΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ

Κατ’ ἀνακοίνωσιν ἐκ τοῦ Ὑπ. Συγκοινωνιῶν διεπιστώθη, ὅτι ὁ μετρητής τιμολογίων (ταξίμετρον) ἐνίων αὐτοκινήτων ταξί δέν ἀνέγραφε τά καθωρισμένα τιμολόγια, ἐπί ζημίᾳ τοῦ ἐπιβατικοῦ κοινοῦ. Κατόπιν τούτου, τό Ὑπουργεῖον εἰδοποιεῖ τούς ὑποχρέους νά θέσουν πρός τόν ἔλεγχον τά αὐτοκίνητα αὐτῶν εἰς τήν ἁρμοδίαν Ὑπηρεσίαν (Χολαργόν) μέχρι τῆς 12.8.1962.
Παρερχομένης ἀπράκτου τῆς προθεσμίας ταύτης, θά ἀπαγορευθῇ ἡ κυκλοφορία αὐτῶν, ἐπιβαλλομένων ἅμα κυρώσεων.

Απόψεις

Αύξηση των επιτοκίων καταθέσεων από την Παγκρήτια Τράπεζα

Εφημερίς Εστία
Σε αύξηση των επιτοκίων καταθέσεων προχωρά η Παγκρήτια Τράπεζα, ακολουθώντας τα νέα δεδομένα που διαμορφώνει η άνοδος του Euribor στην Ευρωπαϊκή αγορά χρήματος.

Ἡ σημαία τῆς Σμύρνης τοῦ 1922 εὑρέθη σέ ἀποθήκη στρατιωτικοῦ ὑλικοῦ στό Κιλκίς!

Εφημερίς Εστία
Ἐντοπίσθηκε σέ «κιβώτιο διοικητοῦ», εἶναι 2,2×3,8 μ., καί σήμερα φυλάσσεται στίς Οἰνοῦσσες, στήν Σχολή Ἐμπορικοῦ Ναυτικοῦ

Τί πᾶς νά κάνεις στήν Μακεδονία, Ἀλέξη;

Μανώλης Κοττάκης
Ο ΑΡΧΗΓΟΣ τῆς ἀξιωματικῆς Ἀντιπολίτευσης Ἀλέξης Τσίπρας…

Σύγκρουσις γιά τίς παρακολουθήσεις στίς Ἔνοπλες Δυνάμεις

Εφημερίς Εστία
«Μῦθοι τοῦ Αἰσώπου» ἀπαντᾶ ἡ Κυβέρνησις στόν ΣΥΡΙΖΑ

Ἀγνοεῖται ἡ νηφάλια καί ἐποικοδομητική κριτική

Δημήτρης Καπράνος
Ὅταν ἀσκεῖς ἐπί σχεδόν πενῆντα χρόνια τό ἐπάγγελμα τοῦ δημοσιογράφου…