Σάββατο, 4 Αὐγούστου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΑΙ ΔΥΟ ΒΟΜΒΑΙ

Ἡ Τζαίην Μάσφηλντ, ἡ ἀποκαλουμένη «βόμβα τοῦ Χόλλυγουδ», χωρίζει ὁριστικῶς τόν σύζυγό της, Μίκυ Χάργκιταϋ. Τήν αἰτίαν τοῦ διαζυγίου ἀπετέλεσεν ὁ Ἰταλός Ἐνρίκ Μπόμπα, τόν ὁποῖον ἡ Ἀμερικανίς ἠθοποιός ἐρωτεύθη παραφόρως κατά τή διάρκειαν τοῦ γυρίσματος τῆς ταινίας «Τό κουμπί τοῦ πανικοῦ»! Φυσικόν ἦτο, ἡ συνάντησις τῆς «Βόμβας» μετά τοῦ Μπόμπα νά προκαλέσῃ ἐκρηκτική κατάστασιν! Ὁ δέ ἀτυχής σύζυγος, ὁ ὁποῖος δέν ἠδυνήθη ν’ ἀντιληφθῇ ἐγκαίρως, ποῦ ὁδηγοῦν αἱ ἐπαφαί τοῦ «Κουμπιοῦ τοῦ Πανικοῦ», θ’ ἀσχολῆται, τώρα, μέ τά λεγόμενα κουμπιά τῆς… Ἀλέξαινας!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΤΟ ΤΑΞΙΜΕΤΡΟΝ ΚΑΙ ΤΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ

Κατ’ ἀνακοίνωσιν ἐκ τοῦ Ὑπ. Συγκοινωνιῶν διεπιστώθη, ὅτι ὁ μετρητής τιμολογίων (ταξίμετρον) ἐνίων αὐτοκινήτων ταξί δέν ἀνέγραφε τά καθωρισμένα τιμολόγια, ἐπί ζημίᾳ τοῦ ἐπιβατικοῦ κοινοῦ. Κατόπιν τούτου, τό Ὑπουργεῖον εἰδοποιεῖ τούς ὑποχρέους νά θέσουν πρός τόν ἔλεγχον τά αὐτοκίνητα αὐτῶν εἰς τήν ἁρμοδίαν Ὑπηρεσίαν (Χολαργόν) μέχρι τῆς 12.8.1962.
Παρερχομένης ἀπράκτου τῆς προθεσμίας ταύτης, θά ἀπαγορευθῇ ἡ κυκλοφορία αὐτῶν, ἐπιβαλλομένων ἅμα κυρώσεων.

Απόψεις

Ευαγγελία Κ. Λάππα – Η ζωή ενός πρίγκιπα: Ένα ξεχωριστό έργο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πελασγός

Εφημερίς Εστία
Η ζωή ενός πρίγκιπα: Αφιερωμένο στον Βασιλέα Κωνσταντίνο ΙΒ΄ τον Στρατηλάτη

Τά σύνορα «πέφτουν» ἀπό μέσα!

Εφημερίς Εστία
Δεκατρεῖς ἐπίορκοι συνοριοφύλακες τοῦ Ἕβρου σέ ἀνοικτή γραμμή καί συνεργασία μέ Τούρκους διακινητές-δουλεμπόρους – Ἄνοιξε Κερκόπορτα στόν φράκτη

Ἄθεος, βουδιστής ἤ μουσουλμᾶνος ἄν ζεῖς στήν Εὐρώπη δικές σου οἱ χριστιανικές ἀξίες

Μανώλης Κοττάκης
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΩ μέ μεγάλο ἐνδιαφέρον αὐτές τίς ἡμέρες τήν συζήτηση γιά τόν ρόλο τῆς Ἐκκλησίας στίς ἐκλογές καί τά χριστιανικά κόμματα, ἡ ὁποία ἔχει προσλάβει ἕναν χαρακτῆρα συνωμοτικό, λές καί πρόκειται περί παρθενογενέσεως, καί διερωτῶμαι:

«Ἀνυπομονεῖ» νά συνεργασθεῖ μέ τόν Ἐρντογάν ὁ Μπάιντεν

Εφημερίς Εστία
Μετά τό ἀρχικό σόκ τῆς ἐπικρατήσεως Ἐρντογάν (ἤδη ἀπό τόν α΄ γῦρο κατ’ οὐσίαν), τώρα ἡ Δύσις, στό ἀνώτατο μάλιστα ἐπίπεδο, πασχίζει γιά ἀποκατάσταση τῶν σχέσεων.

Καί τό χῶμα δέν ἔδεσε ποτέ μέ τήν φτέρνα τους…

Δημήτρης Καπράνος
Κέρδισε, ὡς ἀναμενόταν, ὁ «μπαμπατζίμ» τήν ἐκλογική μάχη. Ἀναμενόμενο, διότι οἱ Τοῦρκοι –ἀκόμη– ἐπιθυμοῦν ἕναν «μπαμπατζίμ» (πατερούλη) νά τούς κυβερνᾶ καί ὄχι ἕναν «μπουγιούκ μπαμπᾶ» (παππούλη) νά τούς συμβουλεύει.