Σάββατο 28 Ἰουλίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΠΟΛΕΜΙΚΟΝ ΜΕ ΠΑΙΓΝΙΔΙΑ

«Τό “Μπόστον”, τό πρῶτον καταδρομικόν τῶν Η.Π.Α., τό ὁποῖον μεταφέρει κατευθυνομένους πυραύλους, παρέλαβεν ἕνα περίεργον, διά πολεμικόν πλοῖον, φορτίον: Ἰατροφαρμακευτικά ἐφόδια καί παιγνίδια! Θά διανεμηθῇ, κατά τήν 7μηνον ἐπίσκεψίν του εἰς διαφόρους λιμένας τῆς Μεσογείου εἰς νοσοκομεῖα καί ὀρφανοτροφεῖα». Προφανῶς, τά παιγνίδια ἐφορτώθησαν εἰς τό πολεμικόν καί θά διανεμηθοῦν διά νά χρυσωθῇ τό χάπι τῶν… πυραύλων! … Βεβαίως, θά ἦτο καλλίτερον νά ἔλειπαν οἱ πύραυλοι καί ἄς μήν ὑπῆρχαν καί τά παιγνίδια· ἀλλά τί νά γίνῃ…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΔΙΕΤΑΧΘΗΣΑΝ ΝΑ ΠΑΡΑΔΩΣΟΥΝ ΤΑ ΟΠΛΑ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ, Σάββατον μεσημβρία. -Ἡ ἀστυνομία διέταξε τούς κατοίκους ἑνός Ἑλληνικοῦ χωριοῦ καί τοῦ πλησίον Τουρκικοῦ χωρίου Ἀϋκεμπίρ, ὅπως παραδώσουν τά ὅπλα των πρό τῆς μεσημβρίας τῆς σήμερον. Κατά τάς ἀρχάς τοῦ τρέχοντος μηνός, εἷς νεαρός Τοῦρκος τοῦ Ἀϋκεμπίρ εἶχε φονευθῇ καί πλεῖστα ἐπεισόδια εἶχον σημειωθῇ μεταξύ τῶν κατοίκων τῶν δύο χωριῶν.

Απόψεις

Εκτάκτως το Σάββατο 13.08 με την Εστία: Η Θεοτόκος

Εφημερίς Εστία
Εκτάκτως το Σάββατο 13.08  η Εστία της Κυριακής τιμά  την κοίμηση της Θεοτόκου με μία μοναδική έκδοση για την υπερένδοξη Μητέρα.

Κρίσις ἐμπιστοσύνης, ἀπώλεια στηρίξεως, περιπλοκή στίς σχέσεις μας μέ τήν Εὐρώπη

Μανώλης Κοττάκης
Ἐξεταστική γιά τήν ΕΥΠ ἀπό τό 2015 μέ ἀφορμή τίς καταγγελίες Λαφαζάνη γιά ὑποκλοπή τοῦ κινητοῦ του ἀπό τόν ΣΥΡΙΖΑ, ἀνακοινώνει σήμερα ὁ κ. Μητσοτάκης – Σόκ στήν Κ.Ο. τῆς ΝΔ – Πῶς τό Ταμεῖο Ἀνακάμψεως συνδυάζεται μέ τίς ὑποκλοπές – Ἡ Κομμισσιόν ζητᾶ διαχειριστικό ἔλεγχο στά κονδύλιά του μέ ἐπιστολή στήν Κυβέρνηση – Ἀπειλεῖ μέ μπλόκο τήν δεύτερη δόση καί τήν συνδέει μέ τό κράτος δικαίου! – Ἀλλάζουν τά δεδομένα συντάξεως τοῦ προϋπολογισμοῦ μετά τίς προειδοποιήσεις Λίντνερ

Ἔκρηξις τῆς Ζαχάροβα γιά τήν ἔκδοση τοῦ Mr Bitcoin στίς ΗΠΑ

Εφημερίς Εστία
ΟΙ ΠΟΛΥ κακές σχέσεις Ἑλλάδος καί Ρωσσίας δέν περιορίζονται μόνο σέ θέματα πού…

Ὅταν βρίσκεσαι στήν πραγματική Ἑλλάδα

Δημήτρης Καπράνος
Πάντα μοῦ ἄρεσε «ἡ ἄλλη Ἑλλάδα»

Τετάρτη, 8 Αὐγούστου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ