Σάββατο 28 Ἰουλίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΠΟΛΕΜΙΚΟΝ ΜΕ ΠΑΙΓΝΙΔΙΑ

«Τό “Μπόστον”, τό πρῶτον καταδρομικόν τῶν Η.Π.Α., τό ὁποῖον μεταφέρει κατευθυνομένους πυραύλους, παρέλαβεν ἕνα περίεργον, διά πολεμικόν πλοῖον, φορτίον: Ἰατροφαρμακευτικά ἐφόδια καί παιγνίδια! Θά διανεμηθῇ, κατά τήν 7μηνον ἐπίσκεψίν του εἰς διαφόρους λιμένας τῆς Μεσογείου εἰς νοσοκομεῖα καί ὀρφανοτροφεῖα». Προφανῶς, τά παιγνίδια ἐφορτώθησαν εἰς τό πολεμικόν καί θά διανεμηθοῦν διά νά χρυσωθῇ τό χάπι τῶν… πυραύλων! … Βεβαίως, θά ἦτο καλλίτερον νά ἔλειπαν οἱ πύραυλοι καί ἄς μήν ὑπῆρχαν καί τά παιγνίδια· ἀλλά τί νά γίνῃ…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΔΙΕΤΑΧΘΗΣΑΝ ΝΑ ΠΑΡΑΔΩΣΟΥΝ ΤΑ ΟΠΛΑ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ, Σάββατον μεσημβρία. -Ἡ ἀστυνομία διέταξε τούς κατοίκους ἑνός Ἑλληνικοῦ χωριοῦ καί τοῦ πλησίον Τουρκικοῦ χωρίου Ἀϋκεμπίρ, ὅπως παραδώσουν τά ὅπλα των πρό τῆς μεσημβρίας τῆς σήμερον. Κατά τάς ἀρχάς τοῦ τρέχοντος μηνός, εἷς νεαρός Τοῦρκος τοῦ Ἀϋκεμπίρ εἶχε φονευθῇ καί πλεῖστα ἐπεισόδια εἶχον σημειωθῇ μεταξύ τῶν κατοίκων τῶν δύο χωριῶν.

Απόψεις

Tη Δευτέρα 20.05 με την Εστία: Η Εθνική Αντίσταση στην Κρήτη

Εφημερίς Εστία
Τη Δευτέρα 20.05 η Εστία τιμά την μάχη της Κρήτης: Η Εθνική Αντίσταση στην Κρήτη • 1941-1945

Ἄλλο ἡ «κυριαρχία» καί ἄλλο τά «κυριαρχικά δικαιώματα», κ. Πρωθυπουργέ!

Εφημερίς Εστία
Πῶς ὁ κ. Μητσοτάκης «παίζει» μέ τίς λέξεις γιά νά κρύβει τήν ὀπισθοχώρησή του στό θέμα τῶν θαλασσίων πάρκων στίς Κυκλάδες, στήν καρδιά τοῦ Αἰγαίου – Διαβεβαιώνει ὅτι δέν διαπραγματεύεται τήν «κυριαρχία» μας, ἀλλά θέματα πού ἀφοροῦν στήν ἁλιεία καί τό περιβάλλον συνδέονται μέ τήν ΑΟΖ καί τά κυριαρχικά δικαιώματα

Αὐτός θά γίνει ἡγέτης

Μανώλης Κοττάκης
Συνέβησαν καί τά δύο τήν ἴδια μέρα.

Προβοκάτσιες μέ ἑλληνικές σημαῖες στήν Κομοτηνή!

Εφημερίς Εστία
Νά προκαλέσουν ἐπεισόδιο μεταξύ χριστιανῶν καί μουσουλμάνων πού διαμένουν στήν Κομοτηνή ἐπιχειροῦν ὁρισμένα ἄτομα, τά ὁποῖα εὑρίσκονται στό στόχαστρο τῆς Ἀστυνομίας.

Ὅταν ἡ Ἀφρική «πασπαλίζει» τίς χῶρες τῆς Μεσογείου

Δημήτρης Καπράνος
Εἶναι πλέον παρατηρημένο. Ὅποτε πᾶς τό αὐτοκίνητό σου στό πλυντήριο, τήν ἑπομένη τό πρωί θά τό βρεῖς «στολισμένο» ἀπό τό μεῖγμα βροχῆς καί ἀφρικανικῆς σκόνης!