ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου 2023

Σάββατο 28 Ἰουλίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΠΟΛΕΜΙΚΟΝ ΜΕ ΠΑΙΓΝΙΔΙΑ

«Τό “Μπόστον”, τό πρῶτον καταδρομικόν τῶν Η.Π.Α., τό ὁποῖον μεταφέρει κατευθυνομένους πυραύλους, παρέλαβεν ἕνα περίεργον, διά πολεμικόν πλοῖον, φορτίον: Ἰατροφαρμακευτικά ἐφόδια καί παιγνίδια! Θά διανεμηθῇ, κατά τήν 7μηνον ἐπίσκεψίν του εἰς διαφόρους λιμένας τῆς Μεσογείου εἰς νοσοκομεῖα καί ὀρφανοτροφεῖα». Προφανῶς, τά παιγνίδια ἐφορτώθησαν εἰς τό πολεμικόν καί θά διανεμηθοῦν διά νά χρυσωθῇ τό χάπι τῶν… πυραύλων! … Βεβαίως, θά ἦτο καλλίτερον νά ἔλειπαν οἱ πύραυλοι καί ἄς μήν ὑπῆρχαν καί τά παιγνίδια· ἀλλά τί νά γίνῃ…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΔΙΕΤΑΧΘΗΣΑΝ ΝΑ ΠΑΡΑΔΩΣΟΥΝ ΤΑ ΟΠΛΑ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ, Σάββατον μεσημβρία. -Ἡ ἀστυνομία διέταξε τούς κατοίκους ἑνός Ἑλληνικοῦ χωριοῦ καί τοῦ πλησίον Τουρκικοῦ χωρίου Ἀϋκεμπίρ, ὅπως παραδώσουν τά ὅπλα των πρό τῆς μεσημβρίας τῆς σήμερον. Κατά τάς ἀρχάς τοῦ τρέχοντος μηνός, εἷς νεαρός Τοῦρκος τοῦ Ἀϋκεμπίρ εἶχε φονευθῇ καί πλεῖστα ἐπεισόδια εἶχον σημειωθῇ μεταξύ τῶν κατοίκων τῶν δύο χωριῶν.

Απόψεις

Σέ γραμμή ΣΥΡΙΖΑ ἡ ΝΔ γιά ἐθνικό ὕμνο-ἔπαρση σημαίας!

Εφημερίς Εστία
Ἡ κ. Δόμνα Μιχαηλίδου ἀρνήθηκε νά ἀναθεωρήσει τήν ρύθμιση Γαβρόγλου, μέ τήν ὁποία ἡ Ἀριστερά κατήργησε τόν «Ὕμνο εἰς τήν Ἐλευθερίαν» καί τήν ἔπαρση τοῦ ἐθνικοῦ συμβόλου στά σχολεῖα! – Ἡ ὑφυπουργός Παιδείας χαρακτήρισε τό αἴτημα τῆς «Νίκης» «ἐπιστροφή στό χθές» καί εἶπε «ὅτι ἡ ἀποδοχή τῆς διαφορετικότητος καλλιεργεῖ τήν ἐθνική συνείδηση»

Εὐχάριστα νέα γιά τήν ΝΔ

Μανώλης Κοττάκης
Ο ΝΕΟΣ ἀρχηγός τοῦ ΣΥΡΙΖΑ μοιάζει πελαγωμένος στά πρῶτα του βήματα. Ἤξερε πῶς νά φθάσει στήν νίκη, δέν εἶναι ὅμως καθόλου βέβαιον ὅτι ξέρει τί νά τήν κάνει τήν νίκη.

Βόμβα Θεοχάρη: «Κόφτες» καί στά ἐπιδόματα γιά τούς ἐλεύθερους ἐπαγγελματίες

Εφημερίς Εστία
ΡΙΖΙΚΕΣ ἀνατροπές ἔρχονται γιά τούς ἐλεύθερους ἐπαγγελματίες πού ἀφοροῦν ὄχι μόνο στό καθεστώς φορολογήσεώς τους ἀλλά καί στήν δυνατότητα νά λαμβάνουν μία σειρά ἀπό ἐπιδόματα.

Ἡ σκέψη μας εἶναι κοντά στό Ἀρτσάχ

Δημήτρης Καπράνος
Αὐτά πού συμβαίνουν στό Ἀρτσάχ, δηλαδή ἡ ἐθνοκάθαρση τήν ὁποία ἐπιχειροῦν οἱ Τουρκαζέροι εἰς βάρος τῶν Ἀρμενίων, δείχνουν τήν εὐρωπαϊκή χρεοκοπία καί τήν ἀδυναμία τοῦ μορφώματος πού ἀκόμη ἀποκαλοῦμε «Εὐρωπαϊκή Ἕνωση» νά διαδραματίσει ἀποφασιστικό ρόλο στό διεθνές στερέωμα.

Σάββατον, 28 Σεπτεμβρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΛΓΕΡΙΝΟΙ!