ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Παρασκευή 27 Ιανουαρίου 2023

Σάββατο 28 Ἰουλίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΠΟΛΕΜΙΚΟΝ ΜΕ ΠΑΙΓΝΙΔΙΑ

«Τό “Μπόστον”, τό πρῶτον καταδρομικόν τῶν Η.Π.Α., τό ὁποῖον μεταφέρει κατευθυνομένους πυραύλους, παρέλαβεν ἕνα περίεργον, διά πολεμικόν πλοῖον, φορτίον: Ἰατροφαρμακευτικά ἐφόδια καί παιγνίδια! Θά διανεμηθῇ, κατά τήν 7μηνον ἐπίσκεψίν του εἰς διαφόρους λιμένας τῆς Μεσογείου εἰς νοσοκομεῖα καί ὀρφανοτροφεῖα». Προφανῶς, τά παιγνίδια ἐφορτώθησαν εἰς τό πολεμικόν καί θά διανεμηθοῦν διά νά χρυσωθῇ τό χάπι τῶν… πυραύλων! … Βεβαίως, θά ἦτο καλλίτερον νά ἔλειπαν οἱ πύραυλοι καί ἄς μήν ὑπῆρχαν καί τά παιγνίδια· ἀλλά τί νά γίνῃ…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΔΙΕΤΑΧΘΗΣΑΝ ΝΑ ΠΑΡΑΔΩΣΟΥΝ ΤΑ ΟΠΛΑ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ, Σάββατον μεσημβρία. -Ἡ ἀστυνομία διέταξε τούς κατοίκους ἑνός Ἑλληνικοῦ χωριοῦ καί τοῦ πλησίον Τουρκικοῦ χωρίου Ἀϋκεμπίρ, ὅπως παραδώσουν τά ὅπλα των πρό τῆς μεσημβρίας τῆς σήμερον. Κατά τάς ἀρχάς τοῦ τρέχοντος μηνός, εἷς νεαρός Τοῦρκος τοῦ Ἀϋκεμπίρ εἶχε φονευθῇ καί πλεῖστα ἐπεισόδια εἶχον σημειωθῇ μεταξύ τῶν κατοίκων τῶν δύο χωριῶν.

Απόψεις

Στόν ἀστερισμό τῶν κοριῶν καί τῶν Εἰδικῶν Δικαστηρίων

Εφημερίς Εστία
Ὀξεῖα κοινοβουλευτική ἀντιπαράθεση Κυβερνήσεως – ἀξιωματικῆς Ἀντιπολιτεύσεως πυροδοτεῖ ἡ πρότασις δυσπιστίας, πού κατέθεσε χθές ὁ ΣΥΡΙΖΑ Ἀντιπερισπασμός Γεραπετρίτη μέ Παππᾶ, Τουλουπάκη καί Novartis – Μητσοτάκης: Καλοδεχούμενη!

Συμψηφίζω, συμψηφίζεις, συμψηφίζει, καταψηφίζουμε, καταψηφίζετε, καταψηφίζουν

Μανώλης Κοττάκης
ΤΟ ἔλεγε κάπως ἁπλοϊκά ὁ Εὐάγγελος Παπανοῦτσος, ἀλλά ἦταν ἀκριβής: «Στόν διάλογο δέν πᾶμε νά σώσουμε τίς ἰδέες μας, τήν ἀλήθεια πᾶμε νά σώσουμε».

Ἄμεσος ἀπάντησις Μητσοτάκη στό Συμβούλιο Ἀσφαλείας τῆς Τουρκίας

Εφημερίς Εστία
«Κάθε γιουρούσι μπορεῖ νά μετατραπεῖ σέ ἄτακτη ὄπισθεν πρός τήν ἀφετηρία του (ὑποχώρηση)», ἦταν τό ἠχηρό μήνυμα πού ἐξέπεμψε ὁ Πρωθυπουργός, λίγο μετά τήν προκλητική ἀνακοίνωση τοῦ Ἐθνικοῦ Συμβουλίου Ἀσφαλείας τῆς Τουρκίας.

Ἀναμνήσεις ἀπό ἕναν λαϊκό, θυμόσοφο δημιουργό

Δημήτρης Καπράνος
Σάν χθές, στίς 25 Ἰανουαρίου τοῦ 1925, γεννήθηκε ὁ σπουδαῖος μουσικός Γιῶργος Ζαμπέτας. Ἔχω διαβάσει συνεντεύξεις του, τήν «αὐτοβιογραφία» του, ἀλλά εἶχα τήν εὐτυχία, νεότατος, νά ἐργασθῶ γιά μία πενταετία ὡς ἐπαγγελματίας μουσικός, σπουδάζοντας παράλληλα.

Σάββατον, 26 Ἰανουαρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥΪΣΤ