ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου 2023

Σάββατο, 22 Δεκεμβρίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΩΔΕΣ ΚΤΙΡΙΟΝ!

Τηλεγραφοῦν ἐκ Ρόδου: «Τό ἐν Ἀθήναις γραφεῖον τοῦ ΝΑΤΟ ἀνήγγειλε τήν εἰς Ρόδον ἀνέγερσιν κτιρίου, ἀξίας 1.240.000 δραχ. Ὁ προορισμός τοῦ κτιρίου παραμένει εἰσέτι ἄγνωστος. Εἰς τόν διεθνῆ διαγωνισμόν, πρός ἀνέγερσίν του, γίνονται δεκτοί ἐργολάβοι, ἐκ κρατῶν μελῶν τοῦ ΝΑΤΟ». Συνήθως κτίζει κανείς κάτι, διά νά καλύψῃ κἄποιαν ὑπάρχουσαν ἀνάγκην. Εἰς τήν περίπτωσιν, ὅμως, τοῦ κτιρίου τῆς Ρόδου –διά τήν ἀνέγερσιν τοῦ ὁποίου ἀπειλεῖται ἡ εἰσαγωγή… ἐργολάβων καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ– ὁ προορισμός τοῦ κτιρίου παραμένει ἄγνωστος… Ἴσως θά ἀφιερωθῇ τῷ ἀγνώστῳ… Θεῷ τοῦ Ν.Α.Τ.Ο., ὁ ὁποῖος ποιεῖται τάς διατριβάς του ἐν Ρόδῳ!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΔΕΝ ΕΜΕΙΩΘΗ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΕΡΓΩΝ

Ἐκ τῶν συγκεντρωθέντων στοιχείων εἰς τά κατά τόπους Γραφεῖα Εὑρέσεως Ἐργασίας, ὁ ἀριθμός τῶν τοποθετηθέντων ἀτόμων κατά τόν παρελθόντα Αὔγουστον ἐ.ἔ. εἰς ἐργασίας ἀνῆλθεν εἰς 22.788 ἄτομα, ἦτο δέ περίπου εἰς τό αὐτό ἐπίπεδον τῶν τοποθετήσεων τοῦ προηγουμένου μηνός Ἰουλίου (22.460). Τόν ἀντίστοιχον μῆνα Αὔγουστον τοῦ παρελθόντος ἔτους, ὁ ἀριθμός τῶν τοποθετηθέντων ἀτόμων εἶχεν ἀνέλθει εἰς 22.369.

Απόψεις

Την Κυριακή 12.02 με την Εστία: Σημαία βασιλευόμενης δημοκρατίας

Εφημερίς Εστία
Στις 12.02 η Εστία της Κυριακής προσφέρει την Σημαία η οποία κυμάτιζε κατά την βασιλευόμενη δημοκρατία! 

Διγλωσσία ΗΠΑ γιά τά τουρκικά F-16

Εφημερίς Εστία
Τό State Department παρακάμπτει τό Κογκρέσσο καί ἐπιμένει στήν πώληση τῶν μαχητικῶν ἀεροσκαφῶν πρός τήν Τουρκία, χωρίς τόν ὅρο νά μήν κάνουν ὑπερπτήσεις πάνω ἀπό τά νησιά τοῦ Αἰγαίου – Ἡ μετάθεσις τῆς συναντήσεως 3+1, γιά νά μήν ἐνοχληθεῖ ὁ Ἐρντογάν, καί ἡ ἀποχή Ἱερουσαλήμ ἀπό τήν πολυεθνική ἄσκηση «Ἡνίοχος»

Χρόνου φείδου

Εφημερίς Εστία
ΕΧΩ στό γραφεῖο μου μιά παλιά carte postal μέ θέμα τό (Δελφικό) γνωμικό τοῦ τίτλου –σέ ἐπεξεργασία– ὡς ἑξῆς: «Εἶναι πιό ἀργά ἀπό ὅσο νομίζεις».

Ὑπέρ τῶν ὑποκλοπῶν ὁ σύμβουλος τῆς ἀντιπροεδρίας κ. Ψαριανός

Εφημερίς Εστία
MIA ἀμφιλεγόμενη ἑρμηνεία τοῦ ρόλου πού πρέπει νά ἔχει ἡ ΕΥΠ ἔδωσε ὁ στενός συνεργάτης τοῦ ἀντιπροέδρου τῆς Κυβερνήσεως Παναγιώτη Πικραμμένου καί πρώην βουλευτής τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, τοῦ Ποταμιοῦ καί τῆς ΔΗΜΑΡ, Γρηγόρης Ψαριανός.

Ἡ Ναυτιλία στηρίζει τήν δημόσια Ὑγεία

Δημήτρης Καπράνος
Θά ἀσχοληθοῦμε σήμερα μέ τόν χῶρο τῆς Ναυτιλίας, τῆς μεγάλης δυνάμεως τῆς χώρας καί εἰδικότερα μέ τό κοινωνικό ἔργο, τό ὁποῖο προσφέρει στήν πατρίδα ὁ κόσμος, τοῦ κλάδου στόν ὁποῖο ἡ μικρή πατρίδα μας κατέχει τά πρωτεῖα παγκοσμίως, προκαλῶντας τόν θαυμασμό ἀλλά καί τόν ὑποβόσκοντα φθόνο σέ ὅσους προσπαθοῦν, ἀλλά δέν μποροῦν, νά τήν φθάσουν…