Σάββατο, 22 Δεκεμβρίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΩΔΕΣ ΚΤΙΡΙΟΝ!

Τηλεγραφοῦν ἐκ Ρόδου: «Τό ἐν Ἀθήναις γραφεῖον τοῦ ΝΑΤΟ ἀνήγγειλε τήν εἰς Ρόδον ἀνέγερσιν κτιρίου, ἀξίας 1.240.000 δραχ. Ὁ προορισμός τοῦ κτιρίου παραμένει εἰσέτι ἄγνωστος. Εἰς τόν διεθνῆ διαγωνισμόν, πρός ἀνέγερσίν του, γίνονται δεκτοί ἐργολάβοι, ἐκ κρατῶν μελῶν τοῦ ΝΑΤΟ». Συνήθως κτίζει κανείς κάτι, διά νά καλύψῃ κἄποιαν ὑπάρχουσαν ἀνάγκην. Εἰς τήν περίπτωσιν, ὅμως, τοῦ κτιρίου τῆς Ρόδου –διά τήν ἀνέγερσιν τοῦ ὁποίου ἀπειλεῖται ἡ εἰσαγωγή… ἐργολάβων καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ– ὁ προορισμός τοῦ κτιρίου παραμένει ἄγνωστος… Ἴσως θά ἀφιερωθῇ τῷ ἀγνώστῳ… Θεῷ τοῦ Ν.Α.Τ.Ο., ὁ ὁποῖος ποιεῖται τάς διατριβάς του ἐν Ρόδῳ!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΔΕΝ ΕΜΕΙΩΘΗ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΕΡΓΩΝ

Ἐκ τῶν συγκεντρωθέντων στοιχείων εἰς τά κατά τόπους Γραφεῖα Εὑρέσεως Ἐργασίας, ὁ ἀριθμός τῶν τοποθετηθέντων ἀτόμων κατά τόν παρελθόντα Αὔγουστον ἐ.ἔ. εἰς ἐργασίας ἀνῆλθεν εἰς 22.788 ἄτομα, ἦτο δέ περίπου εἰς τό αὐτό ἐπίπεδον τῶν τοποθετήσεων τοῦ προηγουμένου μηνός Ἰουλίου (22.460). Τόν ἀντίστοιχον μῆνα Αὔγουστον τοῦ παρελθόντος ἔτους, ὁ ἀριθμός τῶν τοποθετηθέντων ἀτόμων εἶχεν ἀνέλθει εἰς 22.369.

Απόψεις

Ἐννέα σοβαρά λάθη στήν σύνταξη τῶν φορολογικῶν δηλώσεων ἀπό τό Κράτος!

Εφημερίς Εστία
Χάος μέ τόκους, βεβαιώσεις ἀποδοχῶν, ἐπιδόματα, παρακρατήσεις ἐλευθέρων ἐπαγγελματιῶν, ΙΧ, ζημίες – Πόλεμος ἀνακοινώσεων καί ἀντεγκλήσεις Ὑπουργείου Οἰκονομικῶν, ΑΑΔΕ καί φοροτεχνικῶν – Ἀποφεύγει νά ἀναφερθεῖ στήν οὐσία τῶν προβλημάτων ὁ κ. Χατζηδάκης

Σέ διεθνῆ ἀνυποληψία…

Εφημερίς Εστία
ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ συμβαίνει αὐτό πού βλέπουμε καί στήν καθημερινή ζωή.

Δένδιας: Ἡ κακιά ἡ ὥρα θά ἔλθει ἀπό τήν Τουρκία

Εφημερίς Εστία
Επιμένει νά διαχωρίζει τήν θέση του ἀπό τήν ἐπίσημη στάση τῶν ἤρεμων νερῶν στό Αἰγαῖο ὁ ὑπουργός Ἐθνικῆς Ἀμύνης, τονίζοντας μέ κάθε εὐκαιρία ὅτι δέν πρέπει νά παρασυρθοῦμε ἀπό ἐφησυχασμό.

Δύο χρόνια χωρίς τόν ὁλόφωτο Vangelis

Δημήτρης Καπράνος
Πέρασαν δύο χρόνια χωρίς τόν Βαγγέλη Παπαθανασίου.

ΚΗΔΕΙΑ ΣΚΥΛΟΥ

Παύλος Νιρβάνας
Ἀπό τό ἀρχεῖο τῆς «Ἑστίας», 20 Μαΐου 1924