ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου 2022

Σάββατο, 16 Ἰουνίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΕΡΥΘΡΑΙ ΔΙΑΚΟΠΑΙ!

«Τό πρακτορεῖον “Τάς” μεταδίδει, ὅτι 8.000 σπουδασταί τεχνικῶν σχολῶν θά διέλθουν ἐφέτος τάς θερινάς διακοπάς των εἰς τάς παρθένους ἐκτάσεις τοῦ Καζακστάν, διά τήν πρόχειρον συμπλήρωσιν τῶν ἐλλείψεων εἰδικευμένων ἐργατικῶν χειρῶν». Οἱ ἁπανταχοῦ κομμουνισταί δέν παύουν νά τονίζουν, ὅτι εἰς τάς «σοσιαλιστικάς χώρας», οἱ ἐργαζόμενοι ἀπολαμβάνουν δωρεάν θερινῶν διακοπῶν, εἰς ὡραιότατα θέρετρα· ἀπό τήν ἀνωτέρω εἴδησιν, ὅμως, προκύπτει, ὅτι μᾶλλον τό κράτος ἀπολαμβάνει, κατά τάς διακοπάς αὐτάς, τῆς… δωρεάν ἐργασίας τῶν «παραθεριζόντων»!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΤΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΡΧΑΙΑΣ ΤΡΑΓΩΔΙΑΣ

Εἰς τό ἀρχαῖον θέατρον τῆς Ἐπιδαύρου, θά γίνῃ ἔναρξις τοῦ «Φεστιβάλ Ἀρχαίας Τραγωδίας», τό ὁποῖον ὀργανώνουν τό Ἐθνικόν Θέατρον, ὁ Ἑλληνικός Ὀργανισμός Τουρισμοῦ καί ἡ Ἑλληνική Περιηγητική Λέσχη. Εἰς τήν ἐναρκτήριον παράστασιν, τό Ἐθνικόν Θέατρον θά παρουσιάσῃ τήν τραγωδίαν τοῦ Εὐριπίδου «Βάκχαι», κατά σκηνοθεσία τοῦ κ. Ἀλ. Μινωτῆ καί μέ ἑρμηνεύτριαν τοῦ βασικοῦ ρόλου τῆς τραγωδίας τήν κ. Κ. Παξινοῦ.

Απόψεις

Αύξηση των επιτοκίων καταθέσεων από την Παγκρήτια Τράπεζα

Εφημερίς Εστία
Σε αύξηση των επιτοκίων καταθέσεων προχωρά η Παγκρήτια Τράπεζα, ακολουθώντας τα νέα δεδομένα που διαμορφώνει η άνοδος του Euribor στην Ευρωπαϊκή αγορά χρήματος.

Ἡ σημαία τῆς Σμύρνης τοῦ 1922 εὑρέθη σέ ἀποθήκη στρατιωτικοῦ ὑλικοῦ στό Κιλκίς!

Εφημερίς Εστία
Ἐντοπίσθηκε σέ «κιβώτιο διοικητοῦ», εἶναι 2,2×3,8 μ., καί σήμερα φυλάσσεται στίς Οἰνοῦσσες, στήν Σχολή Ἐμπορικοῦ Ναυτικοῦ

Τί πᾶς νά κάνεις στήν Μακεδονία, Ἀλέξη;

Μανώλης Κοττάκης
Ο ΑΡΧΗΓΟΣ τῆς ἀξιωματικῆς Ἀντιπολίτευσης Ἀλέξης Τσίπρας…

Σύγκρουσις γιά τίς παρακολουθήσεις στίς Ἔνοπλες Δυνάμεις

Εφημερίς Εστία
«Μῦθοι τοῦ Αἰσώπου» ἀπαντᾶ ἡ Κυβέρνησις στόν ΣΥΡΙΖΑ

Ἀγνοεῖται ἡ νηφάλια καί ἐποικοδομητική κριτική

Δημήτρης Καπράνος
Ὅταν ἀσκεῖς ἐπί σχεδόν πενῆντα χρόνια τό ἐπάγγελμα τοῦ δημοσιογράφου…