ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου 2024

Σάββατο, 16 Ἰουνίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΕΡΥΘΡΑΙ ΔΙΑΚΟΠΑΙ!

«Τό πρακτορεῖον “Τάς” μεταδίδει, ὅτι 8.000 σπουδασταί τεχνικῶν σχολῶν θά διέλθουν ἐφέτος τάς θερινάς διακοπάς των εἰς τάς παρθένους ἐκτάσεις τοῦ Καζακστάν, διά τήν πρόχειρον συμπλήρωσιν τῶν ἐλλείψεων εἰδικευμένων ἐργατικῶν χειρῶν». Οἱ ἁπανταχοῦ κομμουνισταί δέν παύουν νά τονίζουν, ὅτι εἰς τάς «σοσιαλιστικάς χώρας», οἱ ἐργαζόμενοι ἀπολαμβάνουν δωρεάν θερινῶν διακοπῶν, εἰς ὡραιότατα θέρετρα· ἀπό τήν ἀνωτέρω εἴδησιν, ὅμως, προκύπτει, ὅτι μᾶλλον τό κράτος ἀπολαμβάνει, κατά τάς διακοπάς αὐτάς, τῆς… δωρεάν ἐργασίας τῶν «παραθεριζόντων»!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΤΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΡΧΑΙΑΣ ΤΡΑΓΩΔΙΑΣ

Εἰς τό ἀρχαῖον θέατρον τῆς Ἐπιδαύρου, θά γίνῃ ἔναρξις τοῦ «Φεστιβάλ Ἀρχαίας Τραγωδίας», τό ὁποῖον ὀργανώνουν τό Ἐθνικόν Θέατρον, ὁ Ἑλληνικός Ὀργανισμός Τουρισμοῦ καί ἡ Ἑλληνική Περιηγητική Λέσχη. Εἰς τήν ἐναρκτήριον παράστασιν, τό Ἐθνικόν Θέατρον θά παρουσιάσῃ τήν τραγωδίαν τοῦ Εὐριπίδου «Βάκχαι», κατά σκηνοθεσία τοῦ κ. Ἀλ. Μινωτῆ καί μέ ἑρμηνεύτριαν τοῦ βασικοῦ ρόλου τῆς τραγωδίας τήν κ. Κ. Παξινοῦ.

Απόψεις

Την Κυριακή 03.03 με την Εστία: Οδηγός επιβίωσης σε περίπτωση πυρηνικού πολέμου

Εφημερίς Εστία
Μη χάσετε στις 03.03 με την Εστία της Κυριακής: ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΥΡΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ & ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΚΡΙΣΕΩΝ! 

«Χάραξε» ἐκ νέου τά σύνορα στό Αἰγαῖο ὁ ὑπουργός Ἐθνικῆς Ἀμύνης

Εφημερίς Εστία
Τί σηματοδοτεῖ ἡ πτῆσις του στό Ἀρχιπέλαγος μαζί μέ τήν ἡγεσία τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων

Οἱ δρόμοι τῆς Ἀνατολῆς

Εφημερίς Εστία
ΤΕΡΑΣΤΙΑ στρατηγική σημασία ἔχει ἡ ἐπίσκεψις τοῦ Κυριάκου στήν Ἰνδία, ἡ ὁποία ἐπραγματοποιήθη σέ ἀνταπόδοση ἐκείνης τοῦ Ἰνδοῦ Πρωθυπουργοῦ Ναρέντρα Μόντι στήν Ἀθήνα, πρίν ἀπό λίγους μῆνες.

Ἡ Ὄλγα Γεροβασίλη ἀντίπαλος τοῦ Στέφανου Κασσελάκη

Εφημερίς Εστία
Ποιοί στηρίζουν ἀνοικτά τήν ἀντιπρόεδρο τῆς Βουλῆς

Περί ἔθνους, περί πατρίδος καί περί χώρας…

Δημήτρης Καπράνος
Ὁ καθηγητής Ἀδαμάντιος Πεπελάσης, στόν δημοσιογράφο Γιῶργο Καραβίδα, τόν Μάρτιo τοῦ 2012…