Σάββατο, 16 Ἰουνίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΕΡΥΘΡΑΙ ΔΙΑΚΟΠΑΙ!

«Τό πρακτορεῖον “Τάς” μεταδίδει, ὅτι 8.000 σπουδασταί τεχνικῶν σχολῶν θά διέλθουν ἐφέτος τάς θερινάς διακοπάς των εἰς τάς παρθένους ἐκτάσεις τοῦ Καζακστάν, διά τήν πρόχειρον συμπλήρωσιν τῶν ἐλλείψεων εἰδικευμένων ἐργατικῶν χειρῶν». Οἱ ἁπανταχοῦ κομμουνισταί δέν παύουν νά τονίζουν, ὅτι εἰς τάς «σοσιαλιστικάς χώρας», οἱ ἐργαζόμενοι ἀπολαμβάνουν δωρεάν θερινῶν διακοπῶν, εἰς ὡραιότατα θέρετρα· ἀπό τήν ἀνωτέρω εἴδησιν, ὅμως, προκύπτει, ὅτι μᾶλλον τό κράτος ἀπολαμβάνει, κατά τάς διακοπάς αὐτάς, τῆς… δωρεάν ἐργασίας τῶν «παραθεριζόντων»!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΤΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΡΧΑΙΑΣ ΤΡΑΓΩΔΙΑΣ

Εἰς τό ἀρχαῖον θέατρον τῆς Ἐπιδαύρου, θά γίνῃ ἔναρξις τοῦ «Φεστιβάλ Ἀρχαίας Τραγωδίας», τό ὁποῖον ὀργανώνουν τό Ἐθνικόν Θέατρον, ὁ Ἑλληνικός Ὀργανισμός Τουρισμοῦ καί ἡ Ἑλληνική Περιηγητική Λέσχη. Εἰς τήν ἐναρκτήριον παράστασιν, τό Ἐθνικόν Θέατρον θά παρουσιάσῃ τήν τραγωδίαν τοῦ Εὐριπίδου «Βάκχαι», κατά σκηνοθεσία τοῦ κ. Ἀλ. Μινωτῆ καί μέ ἑρμηνεύτριαν τοῦ βασικοῦ ρόλου τῆς τραγωδίας τήν κ. Κ. Παξινοῦ.

Απόψεις

Πρός κήρυξη καταστάσεως ἐκτάκτου ἀνάγκης ἡ Εὐρώπη

Μανώλης Κοττάκης
Λόγω τῆς διακοπῆς τοῦ ρωσσικοῦ ἀερίου – Ἕως τό φθινόπωρο – Ὁ Ντράγκι πιέζει, ἀλλά ἡ Γερμανία καθυστερεῖ τίς ἀποφάσεις γιά νά θωρακισθεῖ καί νά δανεισθεῖ λιγώτερα – Αὔξησις τῶν μελλοντικῶν ὑποχρεώσεων τῆς Ἑλλάδος

Σόφια: Κατέρρευσε ἡ κυβέρνησις τοῦ Harvard

Εφημερίς Εστία
Κατεψηφίσθη ἡ νέα βουλγαρική Κυβέρνησις ἀπό…

Μήπως νά τυπώσουμε καί τούς δικούς μας;

Δημήτρης Καπράνος
«Θέλει ὁ Ἐρντογάν νά κρυφτεῖ καί ἡ χαρά δέν τόν ἀφήνει»…

Σάββατον, 23 Ἰουνίου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ

Ὁ Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης ἀποκαλύπτει: «Τυπικῶς ΝΔ» ἡ νέα κυβερνητική πλειοψηφία!

Εφημερίς Εστία
Τί δήλωσε σέ ἱστότοπο: Ἡ ἀποχή στίς γαλλικές ἐκλογές καί ἡ παραλυσία ἐπιταχύνουν τίς ἀποφάσεις – «Προσοχή στά τεκταινόμενα στήν Γαλλία» ἐτόνισε