Σάββατο, 16 Ἰουνίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΕΡΥΘΡΑΙ ΔΙΑΚΟΠΑΙ!

«Τό πρακτορεῖον “Τάς” μεταδίδει, ὅτι 8.000 σπουδασταί τεχνικῶν σχολῶν θά διέλθουν ἐφέτος τάς θερινάς διακοπάς των εἰς τάς παρθένους ἐκτάσεις τοῦ Καζακστάν, διά τήν πρόχειρον συμπλήρωσιν τῶν ἐλλείψεων εἰδικευμένων ἐργατικῶν χειρῶν». Οἱ ἁπανταχοῦ κομμουνισταί δέν παύουν νά τονίζουν, ὅτι εἰς τάς «σοσιαλιστικάς χώρας», οἱ ἐργαζόμενοι ἀπολαμβάνουν δωρεάν θερινῶν διακοπῶν, εἰς ὡραιότατα θέρετρα· ἀπό τήν ἀνωτέρω εἴδησιν, ὅμως, προκύπτει, ὅτι μᾶλλον τό κράτος ἀπολαμβάνει, κατά τάς διακοπάς αὐτάς, τῆς… δωρεάν ἐργασίας τῶν «παραθεριζόντων»!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΤΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΡΧΑΙΑΣ ΤΡΑΓΩΔΙΑΣ

Εἰς τό ἀρχαῖον θέατρον τῆς Ἐπιδαύρου, θά γίνῃ ἔναρξις τοῦ «Φεστιβάλ Ἀρχαίας Τραγωδίας», τό ὁποῖον ὀργανώνουν τό Ἐθνικόν Θέατρον, ὁ Ἑλληνικός Ὀργανισμός Τουρισμοῦ καί ἡ Ἑλληνική Περιηγητική Λέσχη. Εἰς τήν ἐναρκτήριον παράστασιν, τό Ἐθνικόν Θέατρον θά παρουσιάσῃ τήν τραγωδίαν τοῦ Εὐριπίδου «Βάκχαι», κατά σκηνοθεσία τοῦ κ. Ἀλ. Μινωτῆ καί μέ ἑρμηνεύτριαν τοῦ βασικοῦ ρόλου τῆς τραγωδίας τήν κ. Κ. Παξινοῦ.

Απόψεις

Στά πρόθυρα συγκρούσεως ΗΠΑ – Κίνα στά Στενά τῆς Ταϊβάν

Εφημερίς Εστία
Εκδηλη εἶναι ἡ ἀνησυχία τῆς Οὐάσιγκτων γιά τίς προθέσεις τοῦ Πεκίνου στόν Εἰρηνικό Ὠκεανό, δεδομένης τῆς ἐντάσεως πού ἐπικρατεῖ ἐκεῖ τά τελευταῖα 24ωρα.

Τό περιβάλλον, ἡ προστασία του καί ἐμεῖς

Δημήτρης Καπράνος
Χθές εἴχαμε τήν Παγκόσμια Ἡμέρα Περιβάλλοντος. Ἐντελῶς τυχαίως, ἦταν καί «τοῦ Ἁγίου Πνεύματος». Λές καί ἤθελε ἡ Θεία Χάρις νά μᾶς τονίσει ὅτι πρέπει νά προσέχουμε, ἤτοι «Τό περιβάλλον καί τά μάτια μας»!

Πέμπτη, 6 Ἰουνίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟ ΧΩΝΑΚΙ

Την Κυριακή 11.06 με την Εστία: Βασιλεύς Κωνσταντίνος Β΄

Εφημερίς Εστία
Στις 11.06 με την Εστία της Κυριακής: Οι συγκλονιστικές λεπτομέρειες της Ιστορίας • Κωνσταντίνος Β’!

PRODEA Investments: Οι χώροι εργασίας χρειάζεται να είναι ανθρωποκεντρικοί

Εφημερίς Εστία
Τη σημασία του σχεδιασμού και της κατασκευής χώρων εργασίας που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της εποχής και τις προσδοκίες των εργαζομένων ανέδειξε η συζήτηση που συνδιοργάνωσε η PRODEA Investments στο πλαίσιο του TEDx Athens 2023.