Σάββατο, 16 Ἰουνίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΟΣ ΕΙΔΗΣΙΣ

«Εἰς τήν Ν. Ζίχνην Σερρῶν, τρεῖς γέροντες ἀπεβίωσαν ἐκ συγκοπῆς, μόλις ἐπληροφορήθησαν ὅτι ἔτυχον ἀγροτικῆς συντάξεως». Προφανῶς, ὁ ἀνταποκριτής θά ἀπέδωκε τόν θάνατον τῶν τριῶν γερόντων εἰς τήν εὐχαρίστησιν πού ᾐσθάνθησαν – ἕνα εἶδος «νῦν ἀπολύοις τόν δοῦλόν σου!…» Ἀλλά τό πιθανώτερον εἶναι, ὅτι οἱ ἄνθρωποι ἔπαθαν συγκοπήν μόλις ἐπληροφορήθησαν, ὅτι αἱ «συντάξεις», τάς ὁποίας ἐπερίμεναν τόσον καιρόν, θά ἀνήρχοντο εἰς… 180 δρχ. μηνιαίως!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΤΑ «ΑΚΡΙΤΕΙΑ» ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΔΕΣΣΑΝ

Ἀπό αὔριον καί μέχρι τῆς προσεχοῦς Πέμπτης θά τελεσθοῦν εἰς τήν Ἔδεσσαν τά «Ἀκρίτεια», εἰς τά ὁποῖα θά λάβουν μέρος αἱ ἀθλητικαί ὁμάδες τῶν «Σπιτιῶν τοῦ Παιδιοῦ» τῆς Βασιλικῆς Προνοίας. Τήν τελευταίαν ἡμέραν τῶν ἀγώνων, θά παρευρεθῇ ὁ Διάδοχος μετά τῆς πριγκηπίσσης Εἰρήνης, ὁ ὁποῖος καί θά ἀπονείμῃ τά ἔπαθλα.

Απόψεις

Πρός κήρυξη καταστάσεως ἐκτάκτου ἀνάγκης ἡ Εὐρώπη

Μανώλης Κοττάκης
Λόγω τῆς διακοπῆς τοῦ ρωσσικοῦ ἀερίου – Ἕως τό φθινόπωρο – Ὁ Ντράγκι πιέζει, ἀλλά ἡ Γερμανία καθυστερεῖ τίς ἀποφάσεις γιά νά θωρακισθεῖ καί νά δανεισθεῖ λιγώτερα – Αὔξησις τῶν μελλοντικῶν ὑποχρεώσεων τῆς Ἑλλάδος

Σόφια: Κατέρρευσε ἡ κυβέρνησις τοῦ Harvard

Εφημερίς Εστία
Κατεψηφίσθη ἡ νέα βουλγαρική Κυβέρνησις ἀπό…

Μήπως νά τυπώσουμε καί τούς δικούς μας;

Δημήτρης Καπράνος
«Θέλει ὁ Ἐρντογάν νά κρυφτεῖ καί ἡ χαρά δέν τόν ἀφήνει»…

Σάββατον, 23 Ἰουνίου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ

Ὁ Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης ἀποκαλύπτει: «Τυπικῶς ΝΔ» ἡ νέα κυβερνητική πλειοψηφία!

Εφημερίς Εστία
Τί δήλωσε σέ ἱστότοπο: Ἡ ἀποχή στίς γαλλικές ἐκλογές καί ἡ παραλυσία ἐπιταχύνουν τίς ἀποφάσεις – «Προσοχή στά τεκταινόμενα στήν Γαλλία» ἐτόνισε