ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου 2022

Σάββατο, 16 Ἰουνίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΟΣ ΕΙΔΗΣΙΣ

«Εἰς τήν Ν. Ζίχνην Σερρῶν, τρεῖς γέροντες ἀπεβίωσαν ἐκ συγκοπῆς, μόλις ἐπληροφορήθησαν ὅτι ἔτυχον ἀγροτικῆς συντάξεως». Προφανῶς, ὁ ἀνταποκριτής θά ἀπέδωκε τόν θάνατον τῶν τριῶν γερόντων εἰς τήν εὐχαρίστησιν πού ᾐσθάνθησαν – ἕνα εἶδος «νῦν ἀπολύοις τόν δοῦλόν σου!…» Ἀλλά τό πιθανώτερον εἶναι, ὅτι οἱ ἄνθρωποι ἔπαθαν συγκοπήν μόλις ἐπληροφορήθησαν, ὅτι αἱ «συντάξεις», τάς ὁποίας ἐπερίμεναν τόσον καιρόν, θά ἀνήρχοντο εἰς… 180 δρχ. μηνιαίως!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΤΑ «ΑΚΡΙΤΕΙΑ» ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΔΕΣΣΑΝ

Ἀπό αὔριον καί μέχρι τῆς προσεχοῦς Πέμπτης θά τελεσθοῦν εἰς τήν Ἔδεσσαν τά «Ἀκρίτεια», εἰς τά ὁποῖα θά λάβουν μέρος αἱ ἀθλητικαί ὁμάδες τῶν «Σπιτιῶν τοῦ Παιδιοῦ» τῆς Βασιλικῆς Προνοίας. Τήν τελευταίαν ἡμέραν τῶν ἀγώνων, θά παρευρεθῇ ὁ Διάδοχος μετά τῆς πριγκηπίσσης Εἰρήνης, ὁ ὁποῖος καί θά ἀπονείμῃ τά ἔπαθλα.

Απόψεις

Αύξηση των επιτοκίων καταθέσεων από την Παγκρήτια Τράπεζα

Εφημερίς Εστία
Σε αύξηση των επιτοκίων καταθέσεων προχωρά η Παγκρήτια Τράπεζα, ακολουθώντας τα νέα δεδομένα που διαμορφώνει η άνοδος του Euribor στην Ευρωπαϊκή αγορά χρήματος.

Ἡ σημαία τῆς Σμύρνης τοῦ 1922 εὑρέθη σέ ἀποθήκη στρατιωτικοῦ ὑλικοῦ στό Κιλκίς!

Εφημερίς Εστία
Ἐντοπίσθηκε σέ «κιβώτιο διοικητοῦ», εἶναι 2,2×3,8 μ., καί σήμερα φυλάσσεται στίς Οἰνοῦσσες, στήν Σχολή Ἐμπορικοῦ Ναυτικοῦ

Τί πᾶς νά κάνεις στήν Μακεδονία, Ἀλέξη;

Μανώλης Κοττάκης
Ο ΑΡΧΗΓΟΣ τῆς ἀξιωματικῆς Ἀντιπολίτευσης Ἀλέξης Τσίπρας…

Σύγκρουσις γιά τίς παρακολουθήσεις στίς Ἔνοπλες Δυνάμεις

Εφημερίς Εστία
«Μῦθοι τοῦ Αἰσώπου» ἀπαντᾶ ἡ Κυβέρνησις στόν ΣΥΡΙΖΑ

Ἀγνοεῖται ἡ νηφάλια καί ἐποικοδομητική κριτική

Δημήτρης Καπράνος
Ὅταν ἀσκεῖς ἐπί σχεδόν πενῆντα χρόνια τό ἐπάγγελμα τοῦ δημοσιογράφου…