Σάββατο, 16 Ἰουνίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΟΣ ΕΙΔΗΣΙΣ

«Εἰς τήν Ν. Ζίχνην Σερρῶν, τρεῖς γέροντες ἀπεβίωσαν ἐκ συγκοπῆς, μόλις ἐπληροφορήθησαν ὅτι ἔτυχον ἀγροτικῆς συντάξεως». Προφανῶς, ὁ ἀνταποκριτής θά ἀπέδωκε τόν θάνατον τῶν τριῶν γερόντων εἰς τήν εὐχαρίστησιν πού ᾐσθάνθησαν – ἕνα εἶδος «νῦν ἀπολύοις τόν δοῦλόν σου!…» Ἀλλά τό πιθανώτερον εἶναι, ὅτι οἱ ἄνθρωποι ἔπαθαν συγκοπήν μόλις ἐπληροφορήθησαν, ὅτι αἱ «συντάξεις», τάς ὁποίας ἐπερίμεναν τόσον καιρόν, θά ἀνήρχοντο εἰς… 180 δρχ. μηνιαίως!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΤΑ «ΑΚΡΙΤΕΙΑ» ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΔΕΣΣΑΝ

Ἀπό αὔριον καί μέχρι τῆς προσεχοῦς Πέμπτης θά τελεσθοῦν εἰς τήν Ἔδεσσαν τά «Ἀκρίτεια», εἰς τά ὁποῖα θά λάβουν μέρος αἱ ἀθλητικαί ὁμάδες τῶν «Σπιτιῶν τοῦ Παιδιοῦ» τῆς Βασιλικῆς Προνοίας. Τήν τελευταίαν ἡμέραν τῶν ἀγώνων, θά παρευρεθῇ ὁ Διάδοχος μετά τῆς πριγκηπίσσης Εἰρήνης, ὁ ὁποῖος καί θά ἀπονείμῃ τά ἔπαθλα.

Απόψεις

Την Κυριακή 02.06 με την Εστία: Διπλή προσφορά!

Εφημερίς Εστία
Στις 02.06 η Εστία της Κυριακής  παρουσιάζει: Αφιέρωμα στον ΑΞΕΧΑΣΤΟ ΕΜΠΝΕΥΣΜΕΝΟ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟ!

Το Σάββατο 01.06 με την Εστία: Eνα αριστούργημα της λογοτεχνίας για να επιλέξεις

Εφημερίς Εστία
Το Σάββατο 01.06 και κάθε Σάββατο με την Εστία: Τα πολύτιμα αριστουργήματα της παγκόσμιας λογοτεχνίας, σε σκληρόδετες πολυτελείς εκδόσεις!

Tην Παρασκευή 31.05 με την Εστία: Nέα σειρά – Ψυχολογία

Εφημερίς Εστία
Την Παρασκευή 31.05 και κάθε Παρασκευή με την Εστία η νέα εκδοτική σειρά «ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ»

Ρεζίλι διεθνῶς γιά τήν βία

Εφημερίς Εστία
Συμπλοκές Ἑλλήνων «φιλάθλων» στό Βερολῖνο – Ἕξι μῆνες μετά τά ἐπεισόδια στoῦ Ρέντη, οἱ ὀπαδικές ὀργανώσεις, ἐνεργές καί ἱκανές νά ὀργανώσουν ἐπιθέσεις καί ἐκτός τῆς χώρας

Τό ἁμάρτημα τοῦ Καποδίστρια

Μανώλης Κοττάκης
ΜΕΘΑΥΡΙΟ ὁ Ἑλληνισμός θυμᾶται τήν ἀποφράδα μέρα.