Σάββατο, 14 Ἰουλίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΜΕΤΑ ΤΡΙΑ ΕΤΗ

Ἐτρόμαξεν ἡ πρωϊνή Κραμανλίς, μήπως δεχθῶμεν τόν δανεισμόν 10.00 τόννων ἐλαίου ἐξ Ἱσπανίας καί τήν ἐπιστροφήν του τῷ 1963. Καί προσθέτει: «Διότι δέν ὑπάρχει λόγος νά ἔχωμεν νέον θόρυβον διά τό ἱσπανικόν ἔλαιον, ὁ ὁποῖος μοιραίως, θά ἐπηρεάσῃ δυσμενῶς τάς σχέσεις μέ τήν Ἱσπανίαν». Ὥστε δέν ἔπταιεν ἡ κακοήθειά μας, δέν ἔπταιεν ἡ ἀνάμιξις τῶν γνωστῶν «ἡμετέρων» εἰς τήν περιβόητον ὑπόθεσιν τοῦ Ἱσπανικοῦ ἐλαίου· ἔπταιαν οἱ Ἱσπανοί, πού μᾶς ἐξαπέστειλαν καί ἡμεῖς ἐδέχθημεν τήν ἱσπανικήν μούργαν ὡς ἐλαιόλαδον;…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΑΙ ΑΝΕΥ ΑΔΕΙΑΣ ΦΩΤΕΙΝΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΘΑ ΑΦΑΙΡΟΥΝΤΑΙ

Ὑπό τοῦ Ὑπ. Δημοσίων Ἔργων ἐδόθησαν ὁδηγίαι εἰς τήν Πολεοδομικήν ὑπηρεσίαν, ὅπως ἐρευνήσῃ τό θέμα τῶν φωτεινῶν διαφημίσεων καί ἀφαιρῇ ταύτας, ἐάν ἔχουν τοποθετηθῇ ἄνευ σχετικῆς ἀδείας.

Εἰς τήν ἀφαίρεσιν τῶν φωτεινῶν διαφημίσεων θά προβῇ τό πολεοδομικόν γραφεῖον, δεδομένου ὅτι λόγω τοῦ ὄγκου τῶν διαφημιστικῶν πινακίδων, παρεμποδίζεται ἡ θέα τῆς πόλεως καί αὐτή τῆς Ἀκροπόλεως.

Απόψεις

Εκτάκτως το Σάββατο 13.08 με την Εστία: Η Θεοτόκος

Εφημερίς Εστία
Εκτάκτως το Σάββατο 13.08  η Εστία της Κυριακής τιμά  την κοίμηση της Θεοτόκου με μία μοναδική έκδοση για την υπερένδοξη Μητέρα.

Κρίσις ἐμπιστοσύνης, ἀπώλεια στηρίξεως, περιπλοκή στίς σχέσεις μας μέ τήν Εὐρώπη

Μανώλης Κοττάκης
Ἐξεταστική γιά τήν ΕΥΠ ἀπό τό 2015 μέ ἀφορμή τίς καταγγελίες Λαφαζάνη γιά ὑποκλοπή τοῦ κινητοῦ του ἀπό τόν ΣΥΡΙΖΑ, ἀνακοινώνει σήμερα ὁ κ. Μητσοτάκης – Σόκ στήν Κ.Ο. τῆς ΝΔ – Πῶς τό Ταμεῖο Ἀνακάμψεως συνδυάζεται μέ τίς ὑποκλοπές – Ἡ Κομμισσιόν ζητᾶ διαχειριστικό ἔλεγχο στά κονδύλιά του μέ ἐπιστολή στήν Κυβέρνηση – Ἀπειλεῖ μέ μπλόκο τήν δεύτερη δόση καί τήν συνδέει μέ τό κράτος δικαίου! – Ἀλλάζουν τά δεδομένα συντάξεως τοῦ προϋπολογισμοῦ μετά τίς προειδοποιήσεις Λίντνερ

Ἔκρηξις τῆς Ζαχάροβα γιά τήν ἔκδοση τοῦ Mr Bitcoin στίς ΗΠΑ

Εφημερίς Εστία
ΟΙ ΠΟΛΥ κακές σχέσεις Ἑλλάδος καί Ρωσσίας δέν περιορίζονται μόνο σέ θέματα πού…

Ὅταν βρίσκεσαι στήν πραγματική Ἑλλάδα

Δημήτρης Καπράνος
Πάντα μοῦ ἄρεσε «ἡ ἄλλη Ἑλλάδα»

Τετάρτη, 8 Αὐγούστου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ