ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Παρασκευή 27 Ιανουαρίου 2023

Σάββατο, 14 Ἰουλίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΜΕΤΑ ΤΡΙΑ ΕΤΗ

Ἐτρόμαξεν ἡ πρωϊνή Κραμανλίς, μήπως δεχθῶμεν τόν δανεισμόν 10.00 τόννων ἐλαίου ἐξ Ἱσπανίας καί τήν ἐπιστροφήν του τῷ 1963. Καί προσθέτει: «Διότι δέν ὑπάρχει λόγος νά ἔχωμεν νέον θόρυβον διά τό ἱσπανικόν ἔλαιον, ὁ ὁποῖος μοιραίως, θά ἐπηρεάσῃ δυσμενῶς τάς σχέσεις μέ τήν Ἱσπανίαν». Ὥστε δέν ἔπταιεν ἡ κακοήθειά μας, δέν ἔπταιεν ἡ ἀνάμιξις τῶν γνωστῶν «ἡμετέρων» εἰς τήν περιβόητον ὑπόθεσιν τοῦ Ἱσπανικοῦ ἐλαίου· ἔπταιαν οἱ Ἱσπανοί, πού μᾶς ἐξαπέστειλαν καί ἡμεῖς ἐδέχθημεν τήν ἱσπανικήν μούργαν ὡς ἐλαιόλαδον;…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΑΙ ΑΝΕΥ ΑΔΕΙΑΣ ΦΩΤΕΙΝΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΘΑ ΑΦΑΙΡΟΥΝΤΑΙ

Ὑπό τοῦ Ὑπ. Δημοσίων Ἔργων ἐδόθησαν ὁδηγίαι εἰς τήν Πολεοδομικήν ὑπηρεσίαν, ὅπως ἐρευνήσῃ τό θέμα τῶν φωτεινῶν διαφημίσεων καί ἀφαιρῇ ταύτας, ἐάν ἔχουν τοποθετηθῇ ἄνευ σχετικῆς ἀδείας.

Εἰς τήν ἀφαίρεσιν τῶν φωτεινῶν διαφημίσεων θά προβῇ τό πολεοδομικόν γραφεῖον, δεδομένου ὅτι λόγω τοῦ ὄγκου τῶν διαφημιστικῶν πινακίδων, παρεμποδίζεται ἡ θέα τῆς πόλεως καί αὐτή τῆς Ἀκροπόλεως.

Απόψεις

Στόν ἀστερισμό τῶν κοριῶν καί τῶν Εἰδικῶν Δικαστηρίων

Εφημερίς Εστία
Ὀξεῖα κοινοβουλευτική ἀντιπαράθεση Κυβερνήσεως – ἀξιωματικῆς Ἀντιπολιτεύσεως πυροδοτεῖ ἡ πρότασις δυσπιστίας, πού κατέθεσε χθές ὁ ΣΥΡΙΖΑ Ἀντιπερισπασμός Γεραπετρίτη μέ Παππᾶ, Τουλουπάκη καί Novartis – Μητσοτάκης: Καλοδεχούμενη!

Συμψηφίζω, συμψηφίζεις, συμψηφίζει, καταψηφίζουμε, καταψηφίζετε, καταψηφίζουν

Μανώλης Κοττάκης
ΤΟ ἔλεγε κάπως ἁπλοϊκά ὁ Εὐάγγελος Παπανοῦτσος, ἀλλά ἦταν ἀκριβής: «Στόν διάλογο δέν πᾶμε νά σώσουμε τίς ἰδέες μας, τήν ἀλήθεια πᾶμε νά σώσουμε».

Ἄμεσος ἀπάντησις Μητσοτάκη στό Συμβούλιο Ἀσφαλείας τῆς Τουρκίας

Εφημερίς Εστία
«Κάθε γιουρούσι μπορεῖ νά μετατραπεῖ σέ ἄτακτη ὄπισθεν πρός τήν ἀφετηρία του (ὑποχώρηση)», ἦταν τό ἠχηρό μήνυμα πού ἐξέπεμψε ὁ Πρωθυπουργός, λίγο μετά τήν προκλητική ἀνακοίνωση τοῦ Ἐθνικοῦ Συμβουλίου Ἀσφαλείας τῆς Τουρκίας.

Ἀναμνήσεις ἀπό ἕναν λαϊκό, θυμόσοφο δημιουργό

Δημήτρης Καπράνος
Σάν χθές, στίς 25 Ἰανουαρίου τοῦ 1925, γεννήθηκε ὁ σπουδαῖος μουσικός Γιῶργος Ζαμπέτας. Ἔχω διαβάσει συνεντεύξεις του, τήν «αὐτοβιογραφία» του, ἀλλά εἶχα τήν εὐτυχία, νεότατος, νά ἐργασθῶ γιά μία πενταετία ὡς ἐπαγγελματίας μουσικός, σπουδάζοντας παράλληλα.

Σάββατον, 26 Ἰανουαρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥΪΣΤ