Σάββατο, 14 Ἰουλίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΜΕΤΑ ΤΡΙΑ ΕΤΗ

Ἐτρόμαξεν ἡ πρωϊνή Κραμανλίς, μήπως δεχθῶμεν τόν δανεισμόν 10.00 τόννων ἐλαίου ἐξ Ἱσπανίας καί τήν ἐπιστροφήν του τῷ 1963. Καί προσθέτει: «Διότι δέν ὑπάρχει λόγος νά ἔχωμεν νέον θόρυβον διά τό ἱσπανικόν ἔλαιον, ὁ ὁποῖος μοιραίως, θά ἐπηρεάσῃ δυσμενῶς τάς σχέσεις μέ τήν Ἱσπανίαν». Ὥστε δέν ἔπταιεν ἡ κακοήθειά μας, δέν ἔπταιεν ἡ ἀνάμιξις τῶν γνωστῶν «ἡμετέρων» εἰς τήν περιβόητον ὑπόθεσιν τοῦ Ἱσπανικοῦ ἐλαίου· ἔπταιαν οἱ Ἱσπανοί, πού μᾶς ἐξαπέστειλαν καί ἡμεῖς ἐδέχθημεν τήν ἱσπανικήν μούργαν ὡς ἐλαιόλαδον;…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΑΙ ΑΝΕΥ ΑΔΕΙΑΣ ΦΩΤΕΙΝΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΘΑ ΑΦΑΙΡΟΥΝΤΑΙ

Ὑπό τοῦ Ὑπ. Δημοσίων Ἔργων ἐδόθησαν ὁδηγίαι εἰς τήν Πολεοδομικήν ὑπηρεσίαν, ὅπως ἐρευνήσῃ τό θέμα τῶν φωτεινῶν διαφημίσεων καί ἀφαιρῇ ταύτας, ἐάν ἔχουν τοποθετηθῇ ἄνευ σχετικῆς ἀδείας.

Εἰς τήν ἀφαίρεσιν τῶν φωτεινῶν διαφημίσεων θά προβῇ τό πολεοδομικόν γραφεῖον, δεδομένου ὅτι λόγω τοῦ ὄγκου τῶν διαφημιστικῶν πινακίδων, παρεμποδίζεται ἡ θέα τῆς πόλεως καί αὐτή τῆς Ἀκροπόλεως.

Απόψεις

Την Κυριακή 26.05 με την Εστία της Κυριακής: Διπλή προσφορά!

Εφημερίς Εστία
Στις 26.05 η Εστία της Κυριακής παρουσιάζει: Αφιέρωμα στον ΑΞΕΧΑΣΤΟ ΕΜΠΝΕΥΣΜΕΝΟ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟ!

Ἔκαψε καί βεβήλωσε τήν σημαία ἑπτάκις, ἀλλά ἡ Δικαιοσύνη τόν ἀθώωσε!

Εφημερίς Εστία
Αἴσθησις ἀπό τήν ἀπόφαση τοῦ Πλημμελειοδικείου Ροδόπης, στό ὁποῖο προσήχθη μέ τήν διαδικασία τοῦ αὐτοφώρου 21χρονος φοιτητής, ὁ ὁποῖος «κατέβασε» τήν Γαλανόλευκη ἀπό τά κτήρια τῆς Περιφερείας Ἀνατολικῆς Μακεδονίας- Θράκης, τοῦ Δήμου Κομοτηνῆς, καί ἀπό ἰδιωτικά καταστήματα – Τοῦ ἀνεγνωρίσθη τό ἐλαφρυντικό τῆς μεταμελείας – Τό δικαστήριο «ἄδειασε» μέ τήν ἀπόφασή του τήν Ἑλληνική Ἀστυνομία, πού ἐφήρμοσε τόν νόμο καί τόν συνέλαβε! – «Πράσινο φῶς» σέ ὅποιον θέλει νά ρίπτει τήν σημαία στήν πυρά ἀτιμωρητί

Ἡ ἕλξις τοῦ κακοῦ

Μανώλης Κοττάκης
Σκοτεινά μυαλά διοικοῦν τόν κόσμο – Διά τῆς πτώσεως ἡ κάθαρσις καί τό Φῶς τό ἀληθινόν

Ἄγνωστη λέξις ἡ «γενοκτονία» στό λεξιλόγιο Γεραπετρίτη γιά τούς Ποντίους!

Εφημερίς Εστία
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΖΕΙ διαρκῶς ὁ τρόπος μέ τόν ὁποῖο ὁ ὑπουργός Ἐξωτερικῶν κ. Γιῶργος Γεραπετρίτης προσεγγίζει μείζονα ἐθνικά θέματα, εἰδικῶς δέ αὐτά πού ἀφοροῦν στήν Τουρκία.

Τέτοιες μέρες, πρό πενῆντα ἑνός ἐτῶν

Δημήτρης Καπράνος
Πέρασαν πενῆντα ἕνα χρόνια ἀπό τό κίνημα τοῦ Ναυτικοῦ, τόν Μάιο τοῦ 1973. Ἀκόμη θυμᾶμαι τήν συνέντευξη πού μοῦ εἶχε δώσει, τό 1975, στήν «Βραδυνή» τοῦ Τζώρτζη Ἀθανασιάδη ὁ Ἀλέκος Παπαδόγγoνας, ἐκ τῶν πρωτεργατῶν τοῦ Κινήματος, τότε ὑπουργός Ἐμπορικῆς Ναυτιλίας στήν κυβέρνηση τοῦ Κωνσταντίνου Καραμανλῆ.