ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Σάββατο 23 Σεπτεμβρίου 2023

Σάββατο, 14 Ἰουλίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΕΥΕΡΓΕΣΙΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

«Τό Ἐφετεῖον Ἀθηνῶν ἀπησχολήθη μέ τούς ἄθλους τοῦ Χ. Π., ἐτῶν 28, γνωστοῦ ὑπό τήν προσωνυμίαν ὁ «Ποντικός τῶν ξενοδοχείων». Οὗτος εἰσήρχετο εἰς ξενοδοχεῖα ὡς τουρίστας, δεδομένου ὅτι ὁμιλεῖ τέσσαρας γλώσσας, καί διαθέτων 40 ἀντικλείδια, ἤνοιγε τά ξένα δωμάτια καί ἀφῄρει διάφορα εἴδη ἀξίας». Ἄς περιλάβῃ, λοιπόν, ὁ Τουρισμός, εἰς τόν ἀπολογισμόν τοῦ ἔργου του καί τό «ἐπίτευγμα» αὐτό: Ὅτι κατώρθωσε νά κάμῃ γλωσσομαθεῖς καί τούς κλέπτας – τούς ἐξ ἐπαγγέλματος δηλαδή…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΗ ΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΝ ΤΗΣ ΚΩ

Ἀνεκοινώθη, ἁρμοδίως, ἐκ τοῦ Ὑπ. Συγκοινωνιῶν, ὅτι προσεχῶς θά τεθῇ εἰς λειτουργίαν τό νέον ἀεροδρόμιον τῆς νήσου Κῶ, προκειμένου, ἐφέτος, νά ἐξυπηρετήσῃ τήν τουριστικήν κίνησιν. Ἐν ὄψει τῆς λειτουργίας τοῦ ἀεροδρομίου, ἐπεθεώρησε τά ἐκεῖ ἐκτελούμενα ἔργα, ὁ ἀρχηγός τῆς Πολιτικῆς ἀεροπορίας, κ. Δούκας.

Απόψεις

Σάββατον, 21 Σεπτεμβρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΑΝΩΤΕΡΑ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ

75.000 ἑλληνικές ὀβίδες γιά τήν Οὐκρανία μέσῳ ΗΠΑ

Εφημερίς Εστία
Τί ἀπεφάσισε μυστικά πρό ἑβδομάδος ἡ Ἐπιτροπή Ἐξωτερικῶν καί Ἀμύνης τοῦ Κοινοβουλίου – Ἡ ΝΔ σταμάτησε τήν πώληση βλημάτων στήν Σαουδική Ἀραβία ἐπί ΣΥΡΙΖΑ, ὡς σκάνδαλο, ἀλλά τώρα πράττει τά ἴδια – Ἡ χαμένη εὐκαιρία τῶν ΕΑΣ

Faux στά δεξιά

Μανώλης Κοττάκης
Η ΔΙΑΦΑΙΝΟΜΕΝΗ ἐκλογή τοῦ Στέφανου Κασσελάκη στήν Προεδρία τοῦ ΣΥΡΙΖΑ ἔχει κάνει τά μέλη τῆς Κοινοβουλευτικῆς Ὁμάδος τῆς ΝΔ νά ἀναθαρρήσουν!

Ὑπό αἵρεσιν ἡ ἰσχύς τῆς ρυθμίσεως γιά τίς τριετίες

Εφημερίς Εστία
ΤΟ ΠΟΛΥΔΙΑΦΗΜΙΣΜΕΝΟ ξεπάγωμα τῶν τριετιῶν δέν εἶναι μόνιμο, ὅπως προκύπτει ἀπό τήν τροπολογία-προσθήκη πού κατέθεσε ὁ ὑπουργός Ἐργασίας, Ἄδωνις Γεωργιάδης, στό ὑπό συζήτησιν, στήν ἁρμόδια Ἐπιτροπή τῆς Βουλῆς, ἐργασιακό νομοσχέδιο.

Λιγώτερο φῶς, λιγώτερες παρέες, λιγώτερα ὅλα…

Δημήτρης Καπράνος
Ὁ παλιός φίλος καί συνεργάτης στήν ΕΡΤ μιᾶς ἄλλης ἐποχῆς, πού κατοικεῖ τόν τελευταῖο καιρό μονίμως στήν Πάτρα, δημοσίευσε μιά φωτογραφία τῆς ὁδοῦ Πανεπιστημίου, στήν περιοχή τῶν Σινεμά καί τοῦ θεάτρου Rex.