Σάββατο, 14 Ἰουλίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΕΥΕΡΓΕΣΙΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

«Τό Ἐφετεῖον Ἀθηνῶν ἀπησχολήθη μέ τούς ἄθλους τοῦ Χ. Π., ἐτῶν 28, γνωστοῦ ὑπό τήν προσωνυμίαν ὁ «Ποντικός τῶν ξενοδοχείων». Οὗτος εἰσήρχετο εἰς ξενοδοχεῖα ὡς τουρίστας, δεδομένου ὅτι ὁμιλεῖ τέσσαρας γλώσσας, καί διαθέτων 40 ἀντικλείδια, ἤνοιγε τά ξένα δωμάτια καί ἀφῄρει διάφορα εἴδη ἀξίας». Ἄς περιλάβῃ, λοιπόν, ὁ Τουρισμός, εἰς τόν ἀπολογισμόν τοῦ ἔργου του καί τό «ἐπίτευγμα» αὐτό: Ὅτι κατώρθωσε νά κάμῃ γλωσσομαθεῖς καί τούς κλέπτας – τούς ἐξ ἐπαγγέλματος δηλαδή…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΗ ΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΝ ΤΗΣ ΚΩ

Ἀνεκοινώθη, ἁρμοδίως, ἐκ τοῦ Ὑπ. Συγκοινωνιῶν, ὅτι προσεχῶς θά τεθῇ εἰς λειτουργίαν τό νέον ἀεροδρόμιον τῆς νήσου Κῶ, προκειμένου, ἐφέτος, νά ἐξυπηρετήσῃ τήν τουριστικήν κίνησιν. Ἐν ὄψει τῆς λειτουργίας τοῦ ἀεροδρομίου, ἐπεθεώρησε τά ἐκεῖ ἐκτελούμενα ἔργα, ὁ ἀρχηγός τῆς Πολιτικῆς ἀεροπορίας, κ. Δούκας.

Απόψεις

Εκτάκτως το Σάββατο 13.08 με την Εστία: Η Θεοτόκος

Εφημερίς Εστία
Εκτάκτως το Σάββατο 13.08  η Εστία της Κυριακής τιμά  την κοίμηση της Θεοτόκου με μία μοναδική έκδοση για την υπερένδοξη Μητέρα.

Κρίσις ἐμπιστοσύνης, ἀπώλεια στηρίξεως, περιπλοκή στίς σχέσεις μας μέ τήν Εὐρώπη

Μανώλης Κοττάκης
Ἐξεταστική γιά τήν ΕΥΠ ἀπό τό 2015 μέ ἀφορμή τίς καταγγελίες Λαφαζάνη γιά ὑποκλοπή τοῦ κινητοῦ του ἀπό τόν ΣΥΡΙΖΑ, ἀνακοινώνει σήμερα ὁ κ. Μητσοτάκης – Σόκ στήν Κ.Ο. τῆς ΝΔ – Πῶς τό Ταμεῖο Ἀνακάμψεως συνδυάζεται μέ τίς ὑποκλοπές – Ἡ Κομμισσιόν ζητᾶ διαχειριστικό ἔλεγχο στά κονδύλιά του μέ ἐπιστολή στήν Κυβέρνηση – Ἀπειλεῖ μέ μπλόκο τήν δεύτερη δόση καί τήν συνδέει μέ τό κράτος δικαίου! – Ἀλλάζουν τά δεδομένα συντάξεως τοῦ προϋπολογισμοῦ μετά τίς προειδοποιήσεις Λίντνερ

Ἔκρηξις τῆς Ζαχάροβα γιά τήν ἔκδοση τοῦ Mr Bitcoin στίς ΗΠΑ

Εφημερίς Εστία
ΟΙ ΠΟΛΥ κακές σχέσεις Ἑλλάδος καί Ρωσσίας δέν περιορίζονται μόνο σέ θέματα πού…

Ὅταν βρίσκεσαι στήν πραγματική Ἑλλάδα

Δημήτρης Καπράνος
Πάντα μοῦ ἄρεσε «ἡ ἄλλη Ἑλλάδα»

Τετάρτη, 8 Αὐγούστου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ