Σάββατο, 14 Ἰουλίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΕΥΕΡΓΕΣΙΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

«Τό Ἐφετεῖον Ἀθηνῶν ἀπησχολήθη μέ τούς ἄθλους τοῦ Χ. Π., ἐτῶν 28, γνωστοῦ ὑπό τήν προσωνυμίαν ὁ «Ποντικός τῶν ξενοδοχείων». Οὗτος εἰσήρχετο εἰς ξενοδοχεῖα ὡς τουρίστας, δεδομένου ὅτι ὁμιλεῖ τέσσαρας γλώσσας, καί διαθέτων 40 ἀντικλείδια, ἤνοιγε τά ξένα δωμάτια καί ἀφῄρει διάφορα εἴδη ἀξίας». Ἄς περιλάβῃ, λοιπόν, ὁ Τουρισμός, εἰς τόν ἀπολογισμόν τοῦ ἔργου του καί τό «ἐπίτευγμα» αὐτό: Ὅτι κατώρθωσε νά κάμῃ γλωσσομαθεῖς καί τούς κλέπτας – τούς ἐξ ἐπαγγέλματος δηλαδή…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΗ ΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΝ ΤΗΣ ΚΩ

Ἀνεκοινώθη, ἁρμοδίως, ἐκ τοῦ Ὑπ. Συγκοινωνιῶν, ὅτι προσεχῶς θά τεθῇ εἰς λειτουργίαν τό νέον ἀεροδρόμιον τῆς νήσου Κῶ, προκειμένου, ἐφέτος, νά ἐξυπηρετήσῃ τήν τουριστικήν κίνησιν. Ἐν ὄψει τῆς λειτουργίας τοῦ ἀεροδρομίου, ἐπεθεώρησε τά ἐκεῖ ἐκτελούμενα ἔργα, ὁ ἀρχηγός τῆς Πολιτικῆς ἀεροπορίας, κ. Δούκας.

Απόψεις

Την Κυριακή 26.05 με την Εστία της Κυριακής: Διπλή προσφορά!

Εφημερίς Εστία
Στις 26.05 η Εστία της Κυριακής παρουσιάζει: Αφιέρωμα στον ΑΞΕΧΑΣΤΟ ΕΜΠΝΕΥΣΜΕΝΟ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟ!

Ἔκαψε καί βεβήλωσε τήν σημαία ἑπτάκις, ἀλλά ἡ Δικαιοσύνη τόν ἀθώωσε!

Εφημερίς Εστία
Αἴσθησις ἀπό τήν ἀπόφαση τοῦ Πλημμελειοδικείου Ροδόπης, στό ὁποῖο προσήχθη μέ τήν διαδικασία τοῦ αὐτοφώρου 21χρονος φοιτητής, ὁ ὁποῖος «κατέβασε» τήν Γαλανόλευκη ἀπό τά κτήρια τῆς Περιφερείας Ἀνατολικῆς Μακεδονίας- Θράκης, τοῦ Δήμου Κομοτηνῆς, καί ἀπό ἰδιωτικά καταστήματα – Τοῦ ἀνεγνωρίσθη τό ἐλαφρυντικό τῆς μεταμελείας – Τό δικαστήριο «ἄδειασε» μέ τήν ἀπόφασή του τήν Ἑλληνική Ἀστυνομία, πού ἐφήρμοσε τόν νόμο καί τόν συνέλαβε! – «Πράσινο φῶς» σέ ὅποιον θέλει νά ρίπτει τήν σημαία στήν πυρά ἀτιμωρητί

Ἡ ἕλξις τοῦ κακοῦ

Μανώλης Κοττάκης
Σκοτεινά μυαλά διοικοῦν τόν κόσμο – Διά τῆς πτώσεως ἡ κάθαρσις καί τό Φῶς τό ἀληθινόν

Ἄγνωστη λέξις ἡ «γενοκτονία» στό λεξιλόγιο Γεραπετρίτη γιά τούς Ποντίους!

Εφημερίς Εστία
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΖΕΙ διαρκῶς ὁ τρόπος μέ τόν ὁποῖο ὁ ὑπουργός Ἐξωτερικῶν κ. Γιῶργος Γεραπετρίτης προσεγγίζει μείζονα ἐθνικά θέματα, εἰδικῶς δέ αὐτά πού ἀφοροῦν στήν Τουρκία.

Τέτοιες μέρες, πρό πενῆντα ἑνός ἐτῶν

Δημήτρης Καπράνος
Πέρασαν πενῆντα ἕνα χρόνια ἀπό τό κίνημα τοῦ Ναυτικοῦ, τόν Μάιο τοῦ 1973. Ἀκόμη θυμᾶμαι τήν συνέντευξη πού μοῦ εἶχε δώσει, τό 1975, στήν «Βραδυνή» τοῦ Τζώρτζη Ἀθανασιάδη ὁ Ἀλέκος Παπαδόγγoνας, ἐκ τῶν πρωτεργατῶν τοῦ Κινήματος, τότε ὑπουργός Ἐμπορικῆς Ναυτιλίας στήν κυβέρνηση τοῦ Κωνσταντίνου Καραμανλῆ.