ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου 2023

Σάββατο, 14 Ἰουλίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΕΥΕΡΓΕΣΙΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

«Τό Ἐφετεῖον Ἀθηνῶν ἀπησχολήθη μέ τούς ἄθλους τοῦ Χ. Π., ἐτῶν 28, γνωστοῦ ὑπό τήν προσωνυμίαν ὁ «Ποντικός τῶν ξενοδοχείων». Οὗτος εἰσήρχετο εἰς ξενοδοχεῖα ὡς τουρίστας, δεδομένου ὅτι ὁμιλεῖ τέσσαρας γλώσσας, καί διαθέτων 40 ἀντικλείδια, ἤνοιγε τά ξένα δωμάτια καί ἀφῄρει διάφορα εἴδη ἀξίας». Ἄς περιλάβῃ, λοιπόν, ὁ Τουρισμός, εἰς τόν ἀπολογισμόν τοῦ ἔργου του καί τό «ἐπίτευγμα» αὐτό: Ὅτι κατώρθωσε νά κάμῃ γλωσσομαθεῖς καί τούς κλέπτας – τούς ἐξ ἐπαγγέλματος δηλαδή…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΗ ΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΝ ΤΗΣ ΚΩ

Ἀνεκοινώθη, ἁρμοδίως, ἐκ τοῦ Ὑπ. Συγκοινωνιῶν, ὅτι προσεχῶς θά τεθῇ εἰς λειτουργίαν τό νέον ἀεροδρόμιον τῆς νήσου Κῶ, προκειμένου, ἐφέτος, νά ἐξυπηρετήσῃ τήν τουριστικήν κίνησιν. Ἐν ὄψει τῆς λειτουργίας τοῦ ἀεροδρομίου, ἐπεθεώρησε τά ἐκεῖ ἐκτελούμενα ἔργα, ὁ ἀρχηγός τῆς Πολιτικῆς ἀεροπορίας, κ. Δούκας.

Απόψεις

«Κυβέρνησις» δικαστῶν!

Εφημερίς Εστία
Ἡ Πολιτεία μεταθέτει τίς εὐθῦνες της γιά τούς πλειστηριασμούς καί τά funds καθώς καί γιά τήν συμμετοχή τοῦ κόμματος Κασιδιάρη στίς ἐκλογές στήν Ὁλομέλεια καί Τμήματα τοῦ Ἀνωτάτου Δικαστηρίου – Τό ἴδιο ἐπιχειρεῖ καί μέ τίς ὑποκλοπές

Τηλεφώνημα Μητσοτάκη στόν ὑβριστή τῆς Ὀρθοδοξίας, κ. Τατσόπουλο

Εφημερίς Εστία
ΝΕΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ προσλαμβάνει ἡ ὑπόθεσις Τατσόπουλου, μέ ἀφορμή τήν ἀπόλυσή του ἀπό τήν ἐφημερίδα «Τά Νέα» (ἐπειδή ἐπροτίμησε νά δώσει προηγουμένως συνέντευξη στό «Πρῶτο Θέμα»  γιά τό περιστατικό τῆς συλλήψεώς του.)

Γιά νά μαθαίνουμε τήν Ἱστορία μας…

Δημήτρης Καπράνος
Σάν χθές, 2 Φεβρουαρίου, τό 1950, ἔφυγε ἀπό τήν ζωή ὁ μέγας μαθηματικός Κωνσταντῖνος Καραθεοδωρῆ, στό ἔργο τοῦ ὁποίου στηρίχθηκε μέρος τῆς περίφημης «Θεωρίας τῆς σχετικότητος», ὅπως ἔχει ἀναφέρει ὁ ἴδιος ὁ Ἀλβέρτος Ἀϊνστάιν.

Σάββατον, 2 Φεβρουαρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΑΙ ΝΗΣΟΙ ΦΙΤΖΙ

Την Κυριακή 05.02 με την Εστία: Τζορτζ Όργουελ & ΕΣΤΙΑζω

Εφημερίς Εστία
Στις 05.02 με την Εστία της Κυριακής: Τα γνωστότερα έργα του Τζορτζ Όργουελ σε σκληρόδετη αυθεντική έκδοση!