Σάββατο, 11 Αὐγούστου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΟΙ ΜΟΝΡΟΠΛΗΤΟΙ

«Ὁ Μπαϊράμ Καντεμίρ, ἔγγαμος καί πατήρ τριῶν τέκνων, ἀπεπειράθη νά αὐτοκτονήσῃ, ριφθείς εἰς τήν θάλασααν μέ μίαν φωτογραφίαν τῆς ἀποθανούσης ἠθοποιοῦ Μαίρυλιν Μονρόε εἰς τό χέρι. Εὐτυχῶς, μερικοί διαβάται ἔσπευσαν νά τόν γλυτώσουν. Διεπιστώθη ἀργότερον, ὅτι ἀπό τῆς παρελθούσης Δευτέρας, ὅτε ἐπληροφορήθη τόν θάνατον τῆς Μονρόε, ὁ κ. Καντεμίρ εἶχε περιπέσει εἰς βαθεῖαν θλῖψιν». Ἠκολούθησε, δηλαδή, καί ὁ Τοῦρκος αὐτός τό διεθνές κῦμα τῶν αὐτοκτονιῶν, ἀφοῦ, μάλιστα, ἔπεσεν εἰς τήν θάλασσαν! Τό γεγονός, ὅμως, ὅτι δέν ἐσκέφθη τήν γυναῖκα του καί τά τρία παιδιά του, πού θά τά ἐγκατέλειπεν, ἀπροστάτευτα, δείχνει, ὅτι ὁ Μπαϊράμ δέν ἦτο μόνον θαυμαστής τῆς Μονρόε, ἀλλά καί… μωρός!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΑΛΒΑΝΙΚΟΝ ΦΥΛΑΚΙΟΝ ΗΝΟΙΞΕΝ
ΑΙΦΝΙΔΙΩΣ ΠΥΡ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ;

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ, Σάββατον. Εἰς τοπικήν ἐφημερίδα δημοσιεύεται ἡ πληροφορία, ὅτι τάς ἑσπερινάς ὥρας τῆς παρελθούσης Τετάρτης, εἰς τήν περιοχήν τοῦ χωριοῦ Βροντερόν Πρεσπῶν, οἱ φρουροί τοῦ Ἀλβανικοῦ φυλακίου ἤνοιξαν πῦρ, ἄνευ αἰτίας, κατά τοῦ Ἑλληνικοῦ φυλακίου, τό ὁποῖον καί συνεχίσθη μέχρι τοῦ μεσονυκτίου, χωρίς νά δοθῇ ἀπάντησις ἀπό Ἑλληνικῆς πλευρᾶς. Προστίθεται, ἐπίσης, ὅτι στρατιωτική δύναμις ἔσπευσεν εἰς Βροντερόν πρός ἐνίσχυσιν τῆς ἐκεῖ δυνάμεως τῶν Τ.Ε.Α. καί ἀντιμετώπισιν παντός ἐνδεχομένου.

Απόψεις

Ἐθνική ἀλλοτρίωσις χωρίς ὅρια

Εφημερίς Εστία
Σιωπή στήν Ἀθήνα γιά τήν παράταση τῆς προφυλακίσεως Μπελέρη στά Τίρανα –  Παρουσιαστές τηλεοράσεως μέ τόν Μουσταφᾶ Κεμάλ στίς μπλοῦζες τους – Συνοριοφύλακες σέ κύκλωμα διακινήσεως παράνομων μεταναστῶν

Οἱ… φιλομαθεῖς κατάδικοι

Εφημερίς Εστία
ΕΙΧΕ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΘΕΙ σέ ἰσόβιο κάθειρξη γιά φονική ἐπίθεση μέ τσεκούρι. Ἀπολογισμός, ἕνας νεκρός καί τρεῖς τραυματίες.

Στά ὕψη οἱ τιμές τῶν τροφίμων παρά τό φρένο στόν πληθωρισμό

Εφημερίς Εστία
ΦΡΕΝΟ τίθεται στόν πληθωρισμό, καθώς καί τόν Μάιο ἐσυνεχίσθη ἡ ἀποκλιμάκωσίς του τόσο στήν Ἑλλάδα ὅσο καί στήν Εὐρωζώνη, βάσει τῆς ἐκτιμήσεως γιά τόν Ἐναρμονισμένο Δείκτη Τιμῶν Καταναλωτοῦ πού δημοσιοποίησε ἡ Eurostat.

Κάτι δείχνει νά ἀλλάζει στό «κοσμοπολίτικο» Αἰγαῖο…

Δημήτρης Καπράνος
Διαβάσαμε ὅτι ἡ Μύκονος καί ἡ Σαντορίνη τόν Μάιο εἶχαν κατά 15-20% λιγώτερη κίνηση ἀπ’ ὅ,τι τόν ἀντίστοιχο περυσινό μῆνα.

Σάββατον, 1 Ἰουνίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟ ΚΟΙΝΟΝ ΠΑΘΗΜΑ