ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου 2024

Σάββατο, 11 Αὐγούστου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΟΙ ΜΟΝΡΟΠΛΗΤΟΙ

«Ὁ Μπαϊράμ Καντεμίρ, ἔγγαμος καί πατήρ τριῶν τέκνων, ἀπεπειράθη νά αὐτοκτονήσῃ, ριφθείς εἰς τήν θάλασααν μέ μίαν φωτογραφίαν τῆς ἀποθανούσης ἠθοποιοῦ Μαίρυλιν Μονρόε εἰς τό χέρι. Εὐτυχῶς, μερικοί διαβάται ἔσπευσαν νά τόν γλυτώσουν. Διεπιστώθη ἀργότερον, ὅτι ἀπό τῆς παρελθούσης Δευτέρας, ὅτε ἐπληροφορήθη τόν θάνατον τῆς Μονρόε, ὁ κ. Καντεμίρ εἶχε περιπέσει εἰς βαθεῖαν θλῖψιν». Ἠκολούθησε, δηλαδή, καί ὁ Τοῦρκος αὐτός τό διεθνές κῦμα τῶν αὐτοκτονιῶν, ἀφοῦ, μάλιστα, ἔπεσεν εἰς τήν θάλασσαν! Τό γεγονός, ὅμως, ὅτι δέν ἐσκέφθη τήν γυναῖκα του καί τά τρία παιδιά του, πού θά τά ἐγκατέλειπεν, ἀπροστάτευτα, δείχνει, ὅτι ὁ Μπαϊράμ δέν ἦτο μόνον θαυμαστής τῆς Μονρόε, ἀλλά καί… μωρός!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΑΛΒΑΝΙΚΟΝ ΦΥΛΑΚΙΟΝ ΗΝΟΙΞΕΝ
ΑΙΦΝΙΔΙΩΣ ΠΥΡ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ;

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ, Σάββατον. Εἰς τοπικήν ἐφημερίδα δημοσιεύεται ἡ πληροφορία, ὅτι τάς ἑσπερινάς ὥρας τῆς παρελθούσης Τετάρτης, εἰς τήν περιοχήν τοῦ χωριοῦ Βροντερόν Πρεσπῶν, οἱ φρουροί τοῦ Ἀλβανικοῦ φυλακίου ἤνοιξαν πῦρ, ἄνευ αἰτίας, κατά τοῦ Ἑλληνικοῦ φυλακίου, τό ὁποῖον καί συνεχίσθη μέχρι τοῦ μεσονυκτίου, χωρίς νά δοθῇ ἀπάντησις ἀπό Ἑλληνικῆς πλευρᾶς. Προστίθεται, ἐπίσης, ὅτι στρατιωτική δύναμις ἔσπευσεν εἰς Βροντερόν πρός ἐνίσχυσιν τῆς ἐκεῖ δυνάμεως τῶν Τ.Ε.Α. καί ἀντιμετώπισιν παντός ἐνδεχομένου.

Απόψεις

«Χάραξε» ἐκ νέου τά σύνορα στό Αἰγαῖο ὁ ὑπουργός Ἐθνικῆς Ἀμύνης

Εφημερίς Εστία
Τί σηματοδοτεῖ ἡ πτῆσις του στό Ἀρχιπέλαγος μαζί μέ τήν ἡγεσία τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων

Οἱ δρόμοι τῆς Ἀνατολῆς

Εφημερίς Εστία
ΤΕΡΑΣΤΙΑ στρατηγική σημασία ἔχει ἡ ἐπίσκεψις τοῦ Κυριάκου στήν Ἰνδία, ἡ ὁποία ἐπραγματοποιήθη σέ ἀνταπόδοση ἐκείνης τοῦ Ἰνδοῦ Πρωθυπουργοῦ Ναρέντρα Μόντι στήν Ἀθήνα, πρίν ἀπό λίγους μῆνες.

Ἡ Ὄλγα Γεροβασίλη ἀντίπαλος τοῦ Στέφανου Κασσελάκη

Εφημερίς Εστία
Ποιοί στηρίζουν ἀνοικτά τήν ἀντιπρόεδρο τῆς Βουλῆς

Περί ἔθνους, περί πατρίδος καί περί χώρας…

Δημήτρης Καπράνος
Ὁ καθηγητής Ἀδαμάντιος Πεπελάσης, στόν δημοσιογράφο Γιῶργο Καραβίδα, τόν Μάρτιo τοῦ 2012…

ΤΟ ΒΛΟΣΥΡΟΝ ΒΛΕΜΜΑ

Παύλος Νιρβάνας
Ἀπό τό ἀρχεῖο τῆς «Ἑστίας», 25 Φεβρουαρίου 1924