Σάββατο, 11 Αὐγούστου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΟΙ ΜΟΝΡΟΠΛΗΤΟΙ

«Ὁ Μπαϊράμ Καντεμίρ, ἔγγαμος καί πατήρ τριῶν τέκνων, ἀπεπειράθη νά αὐτοκτονήσῃ, ριφθείς εἰς τήν θάλασααν μέ μίαν φωτογραφίαν τῆς ἀποθανούσης ἠθοποιοῦ Μαίρυλιν Μονρόε εἰς τό χέρι. Εὐτυχῶς, μερικοί διαβάται ἔσπευσαν νά τόν γλυτώσουν. Διεπιστώθη ἀργότερον, ὅτι ἀπό τῆς παρελθούσης Δευτέρας, ὅτε ἐπληροφορήθη τόν θάνατον τῆς Μονρόε, ὁ κ. Καντεμίρ εἶχε περιπέσει εἰς βαθεῖαν θλῖψιν». Ἠκολούθησε, δηλαδή, καί ὁ Τοῦρκος αὐτός τό διεθνές κῦμα τῶν αὐτοκτονιῶν, ἀφοῦ, μάλιστα, ἔπεσεν εἰς τήν θάλασσαν! Τό γεγονός, ὅμως, ὅτι δέν ἐσκέφθη τήν γυναῖκα του καί τά τρία παιδιά του, πού θά τά ἐγκατέλειπεν, ἀπροστάτευτα, δείχνει, ὅτι ὁ Μπαϊράμ δέν ἦτο μόνον θαυμαστής τῆς Μονρόε, ἀλλά καί… μωρός!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΑΛΒΑΝΙΚΟΝ ΦΥΛΑΚΙΟΝ ΗΝΟΙΞΕΝ
ΑΙΦΝΙΔΙΩΣ ΠΥΡ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ;

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ, Σάββατον. Εἰς τοπικήν ἐφημερίδα δημοσιεύεται ἡ πληροφορία, ὅτι τάς ἑσπερινάς ὥρας τῆς παρελθούσης Τετάρτης, εἰς τήν περιοχήν τοῦ χωριοῦ Βροντερόν Πρεσπῶν, οἱ φρουροί τοῦ Ἀλβανικοῦ φυλακίου ἤνοιξαν πῦρ, ἄνευ αἰτίας, κατά τοῦ Ἑλληνικοῦ φυλακίου, τό ὁποῖον καί συνεχίσθη μέχρι τοῦ μεσονυκτίου, χωρίς νά δοθῇ ἀπάντησις ἀπό Ἑλληνικῆς πλευρᾶς. Προστίθεται, ἐπίσης, ὅτι στρατιωτική δύναμις ἔσπευσεν εἰς Βροντερόν πρός ἐνίσχυσιν τῆς ἐκεῖ δυνάμεως τῶν Τ.Ε.Α. καί ἀντιμετώπισιν παντός ἐνδεχομένου.

Απόψεις

Ἡ Δέσποινα πού δέν σώπασε ἀλλά πολυδακρύζει

Εφημερίς Εστία
Τό ὄχι τῆς δημοφιλοῦς τραγουδίστριας κ. Βανδῆ νά μετάσχει σέ ἐκδήλωση ὑπό τό βλέμμα τοῦ Κεμάλ γεμίζει ὑπερηφάνεια τούς Ἕλληνες καί ἐκθέτει τήν πολιτική ἡγεσία τῆς χώρας

Θά σᾶς ξεχνᾶμε κάθε μέρα

Μανώλης Κοττάκης
Ἕνα πολύ ὡραῖο μυθιστόρημα τοῦ ἀείμνηστου Ἕλληνος «Παριζιάνου» συγγραφέως Βασίλη Ἀλεξάκη, τά κείμενα τοῦ ὁποίου κυκλοφοροῦν στήν Ἑλλάδα ἀπό τίς ἐκδόσεις «Μεταίχμιο», φέρει τόν τίτλο «Θά σέ ξεχνάω κάθε μέρα».

Ἐπανεξελέγη ἡ Οὔρσουλα φόν ντέρ Λάυεν λόγῳ Οὐκρανίας

Εφημερίς Εστία
Βρυξέλλες.– Ἡ Οὔρσουλα φόν ντέρ Λάυεν ἐπανεξελέγη στήν προεδρία τῆς Κομμισσιόν μετά τήν σχετική ψηφοφορία στό Εὐρωκοινοβούλιο, μέ γνώμονα τήν θέληση τῶν εὐρωπαϊκῶν δυνάμεων οἱ ὁποῖες ἐπιθυμοῦν τήν συνέχιση τῆς ἐμπλοκῆς στήν Οὐκρανία.

Στήν Ἑλλάδα τῆς θάλασσας, ἀγνοοῦν τήν ναυτιλία

Δημήτρης Καπράνος
Kι ὅμως! Στήν Ἑλλάδα, χώρα τῆς ὁποίας οἱ μεγαλύτεροι τηλεοπτικοί δίαυλοι ἀνήκουν σέ ἐπιφανεῖς Ἕλληνες πλοιοκτῆτες, μόλις τό 13% τῶν πολιτῶν γνωρίζει ὅτι ἡ χώρα μας εἶναι πρώτη στόν πίνακα τῆς παγκοσμίου ναυτιλίας.

Σάββατον, 18 Ἰουλίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ Ο ΡΟΥΚΤΙΣΟΝ