ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Κυριακή 29 Ιανουαρίου 2023

Σάββατο, 11 Αὐγούστου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΟΙ ΜΟΝΡΟΠΛΗΤΟΙ

«Ὁ Μπαϊράμ Καντεμίρ, ἔγγαμος καί πατήρ τριῶν τέκνων, ἀπεπειράθη νά αὐτοκτονήσῃ, ριφθείς εἰς τήν θάλασααν μέ μίαν φωτογραφίαν τῆς ἀποθανούσης ἠθοποιοῦ Μαίρυλιν Μονρόε εἰς τό χέρι. Εὐτυχῶς, μερικοί διαβάται ἔσπευσαν νά τόν γλυτώσουν. Διεπιστώθη ἀργότερον, ὅτι ἀπό τῆς παρελθούσης Δευτέρας, ὅτε ἐπληροφορήθη τόν θάνατον τῆς Μονρόε, ὁ κ. Καντεμίρ εἶχε περιπέσει εἰς βαθεῖαν θλῖψιν». Ἠκολούθησε, δηλαδή, καί ὁ Τοῦρκος αὐτός τό διεθνές κῦμα τῶν αὐτοκτονιῶν, ἀφοῦ, μάλιστα, ἔπεσεν εἰς τήν θάλασσαν! Τό γεγονός, ὅμως, ὅτι δέν ἐσκέφθη τήν γυναῖκα του καί τά τρία παιδιά του, πού θά τά ἐγκατέλειπεν, ἀπροστάτευτα, δείχνει, ὅτι ὁ Μπαϊράμ δέν ἦτο μόνον θαυμαστής τῆς Μονρόε, ἀλλά καί… μωρός!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΑΛΒΑΝΙΚΟΝ ΦΥΛΑΚΙΟΝ ΗΝΟΙΞΕΝ
ΑΙΦΝΙΔΙΩΣ ΠΥΡ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ;

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ, Σάββατον. Εἰς τοπικήν ἐφημερίδα δημοσιεύεται ἡ πληροφορία, ὅτι τάς ἑσπερινάς ὥρας τῆς παρελθούσης Τετάρτης, εἰς τήν περιοχήν τοῦ χωριοῦ Βροντερόν Πρεσπῶν, οἱ φρουροί τοῦ Ἀλβανικοῦ φυλακίου ἤνοιξαν πῦρ, ἄνευ αἰτίας, κατά τοῦ Ἑλληνικοῦ φυλακίου, τό ὁποῖον καί συνεχίσθη μέχρι τοῦ μεσονυκτίου, χωρίς νά δοθῇ ἀπάντησις ἀπό Ἑλληνικῆς πλευρᾶς. Προστίθεται, ἐπίσης, ὅτι στρατιωτική δύναμις ἔσπευσεν εἰς Βροντερόν πρός ἐνίσχυσιν τῆς ἐκεῖ δυνάμεως τῶν Τ.Ε.Α. καί ἀντιμετώπισιν παντός ἐνδεχομένου.

Απόψεις

Λοβέρδος κατά Γεραπετρίτη γιά τό «ἔνοχος ἔνοχον οὐ ποιεῖ»

Εφημερίς Εστία
Τί θέλει νά πεῖ ὁ «ποιητής»; Ὁμολογεῖ ἐνοχήν ἡ Κυβέρνησις γιά τίς ὑποκλοπές; Γκρίνια καί στήν Kοινοβουλευτική Ὁμάδα τῆς ΝΔ γιά τήν γκάφα τοῦ ὑπουργοῦ Ἐπικρατείας

Ὥστε λοιπόν, γιά αὐτό;

Εφημερίς Εστία
ΜΟΝΟΝ εἰκόνα σοβαρότητος δέν δίδει τό ἑλληνικό κοινοβούλιο, καθώς ἐξελίσσεται σέ αὐτό μία ἀπό τίς πλέον σημαντικές πολιτικές συζητήσεις, πού ἔχει νά κάνει μέ τήν ἐμπιστοσύνη τοῦ σώματος πρός τήν Κυβέρνηση.

Ἀνοίγει ὁ δρόμος γιά μαζικούς πλειστηριασμούς ἀκινήτων

Εφημερίς Εστία
ΣΕ ΔΥΟ μῆνες ἀναμένεται νά ἐκδοθεῖ ἀπό τόν Ἄρειο Πάγο ἡ ἀπόφασις γιά τό δικαίωμα τῶν ἑταιρειῶν διαχειρίσεως νά διενεργοῦν πλειστηριασμούς, ἀλλά τά πρῶτα μηνύματα εἶναι ἀρνητικά γιά τούς «κόκκινους» δανειολῆπτες.

Περί ἀνεξαρτησίας, περί Ἀδυνάτου καί δυσπιστίας

Δημήτρης Καπράνος
Δέν σᾶς ἔχουμε συνηθίσει ἀπό τήν στήλη αὐτή στά πολιτικά, ἀλλά ἡ ἀτμόσφαιρα πού ἔχει δημιουργηθεῖ τόν τελευταῖο καιρό δέν ἐπιτρέπει ὁποιασδήποτε μορφῆς σιωπή…

Σάββατον, 26 Ἰανουαρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΟΙ ΚΕΝΝΕΔΙΣΚΟΙ