ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Πέμπτη 29 Σεπτεμβρίου 2022

Σάββατο, 11 Αὐγούστου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΟΙ ΜΟΝΡΟΠΛΗΤΟΙ

«Ὁ Μπαϊράμ Καντεμίρ, ἔγγαμος καί πατήρ τριῶν τέκνων, ἀπεπειράθη νά αὐτοκτονήσῃ, ριφθείς εἰς τήν θάλασααν μέ μίαν φωτογραφίαν τῆς ἀποθανούσης ἠθοποιοῦ Μαίρυλιν Μονρόε εἰς τό χέρι. Εὐτυχῶς, μερικοί διαβάται ἔσπευσαν νά τόν γλυτώσουν. Διεπιστώθη ἀργότερον, ὅτι ἀπό τῆς παρελθούσης Δευτέρας, ὅτε ἐπληροφορήθη τόν θάνατον τῆς Μονρόε, ὁ κ. Καντεμίρ εἶχε περιπέσει εἰς βαθεῖαν θλῖψιν». Ἠκολούθησε, δηλαδή, καί ὁ Τοῦρκος αὐτός τό διεθνές κῦμα τῶν αὐτοκτονιῶν, ἀφοῦ, μάλιστα, ἔπεσεν εἰς τήν θάλασσαν! Τό γεγονός, ὅμως, ὅτι δέν ἐσκέφθη τήν γυναῖκα του καί τά τρία παιδιά του, πού θά τά ἐγκατέλειπεν, ἀπροστάτευτα, δείχνει, ὅτι ὁ Μπαϊράμ δέν ἦτο μόνον θαυμαστής τῆς Μονρόε, ἀλλά καί… μωρός!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΑΛΒΑΝΙΚΟΝ ΦΥΛΑΚΙΟΝ ΗΝΟΙΞΕΝ
ΑΙΦΝΙΔΙΩΣ ΠΥΡ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ;

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ, Σάββατον. Εἰς τοπικήν ἐφημερίδα δημοσιεύεται ἡ πληροφορία, ὅτι τάς ἑσπερινάς ὥρας τῆς παρελθούσης Τετάρτης, εἰς τήν περιοχήν τοῦ χωριοῦ Βροντερόν Πρεσπῶν, οἱ φρουροί τοῦ Ἀλβανικοῦ φυλακίου ἤνοιξαν πῦρ, ἄνευ αἰτίας, κατά τοῦ Ἑλληνικοῦ φυλακίου, τό ὁποῖον καί συνεχίσθη μέχρι τοῦ μεσονυκτίου, χωρίς νά δοθῇ ἀπάντησις ἀπό Ἑλληνικῆς πλευρᾶς. Προστίθεται, ἐπίσης, ὅτι στρατιωτική δύναμις ἔσπευσεν εἰς Βροντερόν πρός ἐνίσχυσιν τῆς ἐκεῖ δυνάμεως τῶν Τ.Ε.Α. καί ἀντιμετώπισιν παντός ἐνδεχομένου.

Απόψεις

Ἀστυνομικός πληροφοριοδότις τῶν ἀντιεξουσιαστῶν!

Εφημερίς Εστία
Ἤ ποιός θά μᾶς φυλάξει ἀπό τούς φύλακες; Ἱστορίες ἱλαρότητος στήν ΕΛ.ΑΣ. Τά ΜΑΤ «φυλάσσουν» τήν Πανεπιστημιακή Ἀστυνομία!

Ὅμηρος τῆς κλεπτοκρατίας ἡ Ἑλλάς

Μανώλης Κοττάκης
ΓΙΑΤΙ μπήκαμε στά μνημόνια; Γιατί ἐκτός ἀπό τό γεγονός ὅτι…

Σάλος μέ τήν ἐπίθεση τοῦ ἀρχηγοῦ τοῦ CDU κατά «τουριστῶν» Οὐκρανῶν

Εφημερίς Εστία
Γιά …«προνοιακό τουρισμό» στήν Γερμανία κατηγόρησε τούς…

Στήν Ἑλλάδα τοῦ 2022, «βάλτε νά πᾶνε»…

Δημήτρης Καπράνος
Βρισκόμαστε, λοιπόν, στήν Ἑλλάδα τοῦ 2022

Παρασκευή, 28 Σεπτεμβρίου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ