Σάββατο, 1 Σεπτεμβρίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΕΥΚΑΙΡΙΑ!

«Ἡ Ἑλληνίς στάρ Μελίνα Μερκούρη, συνοδευομένη ἀπό τόν Ζύλ Ντασσέν, θά μεταβῇ περί τό τέλος Σεπτεμβρίου εἰς Ἡνωμένας Πολιτείας καί θά γίνῃ δεκτή εἰς τόν Λευκόν Οἶκον ὑπό τοῦ Προέδρου Κέννεδυ, μετά τοῦ ὁποίου θά παρακαθήσῃ καί εἰς γεῦμα».

Πρό τινος, μία ξένη ἐφημερίς ἔγραψεν, ὅτι ἡ Ἑλληνίς ἠθοποιός εἶναι ἡ καλλιτέρα πρέσβειρα τῆς Ἑλλάδος· ἰδού, λοιπόν, ὅτι τῆς δίδεται ἡ εὐκαιρία νά ζητήσῃ ἀπό τά… παιδιά τοῦ Λευκοῦ Οἴκου τήν ἀποκατάστασιν τῆς διακοπείσης Ἀμερικανικῆς βοήθειας, ἕνεκα ἡ χαρά τῆς ζωῆς!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΕΙΣ ΤΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ

Κατ’ ἀνακοίνωσιν ἐκ τοῦ ὑπ. Παιδείας, οἱ μαθηταί τῶν γυμνασίων κατά τήν ἐγγραφήν των θά καταβάλουν 65 δραχμάς δι’ ἐκπαιδευτικά τέλη, 60 δραχμάς διά τό σχολικόν ταμεῖον καί 5 δραχμάς διά τήν μαθητικήν πρόνοιαν. Οἱ μαθηταί τῶν δημοτικῶν σχολείων οὐδέν ποσόν θά καταβάλουν διά τήν ἐγγραφήν των, μόνο δέ ἐφ’ ὅσον θέλουν θά δίδουν οἱονδήποτε ποσόν διά τό σχολικόν ταμεῖον.

Απόψεις

Ὅταν ἡ Ἀφρική «πασπαλίζει» τίς χῶρες τῆς Μεσογείου

Δημήτρης Καπράνος
Εἶναι πλέον παρατηρημένο. Ὅποτε πᾶς τό αὐτοκίνητό σου στό πλυντήριο, τήν ἑπομένη τό πρωί θά τό βρεῖς «στολισμένο» ἀπό τό μεῖγμα βροχῆς καί ἀφρικανικῆς σκόνης!

Ἑστία, Σάββατον 16 Μαΐου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Δένδιας: «Ἐπιεικῶς» ἀπαράδεκτη ἡ διεύρυνσις τῆς τουρκικῆς ἀτζέντας!

Εφημερίς Εστία
Αἰχμές τοῦ ὑπουργοῦ Ἐθνικῆς Ἀμύνης γιά τίς εὐθῦνες τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν πού τό ἀπεδέχθη – Γεραπετρίτης: Στίς ἑλληνικές καλένδες τοῦ 2025 ἡ χωροθέτησις τῶν θαλασσίων πάρκων στό Αἰγαῖο – Συνεμορφώθη στίς ὑποδείξεις Φιντάν, πού ζητεῖ «πάγωμα» πρωτοβουλιῶν πού συνδέονται μέ ΑΟΖ-ὑφαλοκρηπῖδα

Ὁ Πούτιν ὡς ἄλλοθι τῆς Οὔρσουλα

Μανώλης Κοττάκης
Ο ΤΡΟΜΟΣ πού ἐπικρατεῖ στίς τάξεις τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Λαϊκοῦ Κόμματος καί τῆς ἡγεσίας του ἐν ὄψει τῶν ἐπερχόμενων εὐρωεκλογῶν ὁδηγεῖ τήν ἐπίσημη ὑποψηφία του σέ σπασμωδικές καί ἀλλοπρόσαλλες κινήσεις.

Προκλητικός Ράμα δηλώνει ὅτι δέν ὑπάρχει ὑπόθεσις Μπελέρη

Εφημερίς Εστία
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ὅρια ἡ προκλητική στάσις τοῦ Πρωθυπουργοῦ τῆς Ἀλβανίας Ἔντι Ράμα, ὁ ὁποῖος ἔφθασε χθές στό σημεῖο νά ἔχει «διαγράψει» ἀπό τήν μνήμη του τήν σύλληψη τοῦ κ. Φρέντη Μπελέρη.