ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Σάββατο 4 Φεβρουαρίου 2023

Σάββατο, 1 Σεπτεμβρίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΕΥΚΑΙΡΙΑ!

«Ἡ Ἑλληνίς στάρ Μελίνα Μερκούρη, συνοδευομένη ἀπό τόν Ζύλ Ντασσέν, θά μεταβῇ περί τό τέλος Σεπτεμβρίου εἰς Ἡνωμένας Πολιτείας καί θά γίνῃ δεκτή εἰς τόν Λευκόν Οἶκον ὑπό τοῦ Προέδρου Κέννεδυ, μετά τοῦ ὁποίου θά παρακαθήσῃ καί εἰς γεῦμα».

Πρό τινος, μία ξένη ἐφημερίς ἔγραψεν, ὅτι ἡ Ἑλληνίς ἠθοποιός εἶναι ἡ καλλιτέρα πρέσβειρα τῆς Ἑλλάδος· ἰδού, λοιπόν, ὅτι τῆς δίδεται ἡ εὐκαιρία νά ζητήσῃ ἀπό τά… παιδιά τοῦ Λευκοῦ Οἴκου τήν ἀποκατάστασιν τῆς διακοπείσης Ἀμερικανικῆς βοήθειας, ἕνεκα ἡ χαρά τῆς ζωῆς!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΕΙΣ ΤΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ

Κατ’ ἀνακοίνωσιν ἐκ τοῦ ὑπ. Παιδείας, οἱ μαθηταί τῶν γυμνασίων κατά τήν ἐγγραφήν των θά καταβάλουν 65 δραχμάς δι’ ἐκπαιδευτικά τέλη, 60 δραχμάς διά τό σχολικόν ταμεῖον καί 5 δραχμάς διά τήν μαθητικήν πρόνοιαν. Οἱ μαθηταί τῶν δημοτικῶν σχολείων οὐδέν ποσόν θά καταβάλουν διά τήν ἐγγραφήν των, μόνο δέ ἐφ’ ὅσον θέλουν θά δίδουν οἱονδήποτε ποσόν διά τό σχολικόν ταμεῖον.

Απόψεις

Την Κυριακή 05.02 με την Εστία: Τζορτζ Όργουελ & ΕΣΤΙΑζω

Εφημερίς Εστία
Στις 05.02 με την Εστία της Κυριακής: Τα γνωστότερα έργα του Τζορτζ Όργουελ σε σκληρόδετη αυθεντική έκδοση!

Δέν ἔχουμε δικαίωμα νά τούς προδώσουμε!

Εφημερίς Εστία
Τό χρέος τοῦ πολιτικοῦ κόσμου πρός τούς πεσόντες Ἀεροπόρους – Τά ἔδιναν «ὅλα» στίς ἀερομαχίες γιά τήν ὑπεράσπιση τῆς ἐθνικῆς κυριαρχίας μέ τήν ἐλπίδα, ὅτι οἱ ἡγεσίες δέν θα ὑποκύψουν σέ πιέσεις γιά συμβιβασμό στά ἐθνικά θέματα – Τί περιμένουμε ἀπό τούς ταγούς τῆς χώρας

Πολιτική: Ὑπόθεση ποινικοῦ δικαίου

Μανώλης Κοττάκης
ΧΘΕΣ ὁ Ὑπουργός Προστασίας τοῦ Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος ἐπισκέφθηκε τόν Ἄρειο Πάγο καί «κατέθεσε» μήνυση κατά ἀνώτατου ἀξιωματικοῦ τῆς Ἑλληνικῆς Ἀστυνομίας, μόλις ἀποστρατευθέντος, ἐπειδή αὐτός κατήγγειλε ὅτι πιέστηκε νά θάψει ὑπόθεση ναρκωτικῶν μέ πρωταγωνιστή τόν υἱό του.

Ὑψηλά οἱ τιμές τῶν τροφίμων ἄν καί πέφτει ὁ πληθωρισμός

Εφημερίς Εστία
ΕΠΙΒΡΑΔΥΝΣΗ στόν ρυθμό ἀνόδου τοῦ ἐναρμονισμένου πληθωρισμοῦ καταγράφεται στήν Ἑλλάδα καί τήν Εὐρωζώνη γιά τόν Ἰανουάριο, ὅπως ἔδειξαν τά στοιχεῖα τῆς Eurostat, ἀπόρροια τῆς ἀποκλιμακώσεως τῶν ἐνεργειακῶν τιμῶν.

Διακοπές στήν Γαῦδο καί τά Κουφονήσια…

Δημήτρης Καπράνος
Τό μόνο πού δέν χρειάζεται αὐτήν τήν ὥρα ἡ Ἑλλάς, εἶναι ὁ κοινοβουλευτικός ἀκτιβισμός.