Σάββατο, 1 Σεπτεμβρίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΕΥΚΑΙΡΙΑ!

«Ἡ Ἑλληνίς στάρ Μελίνα Μερκούρη, συνοδευομένη ἀπό τόν Ζύλ Ντασσέν, θά μεταβῇ περί τό τέλος Σεπτεμβρίου εἰς Ἡνωμένας Πολιτείας καί θά γίνῃ δεκτή εἰς τόν Λευκόν Οἶκον ὑπό τοῦ Προέδρου Κέννεδυ, μετά τοῦ ὁποίου θά παρακαθήσῃ καί εἰς γεῦμα».

Πρό τινος, μία ξένη ἐφημερίς ἔγραψεν, ὅτι ἡ Ἑλληνίς ἠθοποιός εἶναι ἡ καλλιτέρα πρέσβειρα τῆς Ἑλλάδος· ἰδού, λοιπόν, ὅτι τῆς δίδεται ἡ εὐκαιρία νά ζητήσῃ ἀπό τά… παιδιά τοῦ Λευκοῦ Οἴκου τήν ἀποκατάστασιν τῆς διακοπείσης Ἀμερικανικῆς βοήθειας, ἕνεκα ἡ χαρά τῆς ζωῆς!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΕΙΣ ΤΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ

Κατ’ ἀνακοίνωσιν ἐκ τοῦ ὑπ. Παιδείας, οἱ μαθηταί τῶν γυμνασίων κατά τήν ἐγγραφήν των θά καταβάλουν 65 δραχμάς δι’ ἐκπαιδευτικά τέλη, 60 δραχμάς διά τό σχολικόν ταμεῖον καί 5 δραχμάς διά τήν μαθητικήν πρόνοιαν. Οἱ μαθηταί τῶν δημοτικῶν σχολείων οὐδέν ποσόν θά καταβάλουν διά τήν ἐγγραφήν των, μόνο δέ ἐφ’ ὅσον θέλουν θά δίδουν οἱονδήποτε ποσόν διά τό σχολικόν ταμεῖον.

Απόψεις

Τόν Νοέμβριο παραδίδεται στούς πιστούς ὁ νέος Ἱερός Ναός τοῦ Ἁγίου Νικολάου στό Σημεῖο Μηδέν μετά 21 χρόνια

Εφημερίς Εστία
Ὁ Πρόεδρος τῆς Ὀργανωτικῆς Ἐπιτροπῆς Ἀποπερατώσεως τοῦ Ναοῦ Ἄντριου Βενιόπουλος μίλησε στήν «ΕτΚ» γιά τό ὅραμά του νά γίνει ὁ ναός ὁ «Παρθενώνας τῆς Ὀρθοδοξίας», ἀπευθύνοντας πρόσκληση στούς πιστούς ὅλων τῶν θρησκειῶν νά προσευχηθοῦν καί νά διαλογισθοῦν ἐντός τῶν πυλῶν του.

Τζώρτζ Τζιτζίκος: Ὁ Ἑλληνοαμερικανός πού ἡγεῖται τῆς προσπάθειας διασώσεως τῶν Χριστιανῶν ἀνά τόν κόσμο

Εφημερίς Εστία
Ἡ «Ετκ» συνάντησε τόν πρόεδρο τῆς Ὀρθόδοξης Ἐπιτροπῆς Δημοσίων Ὑποθέσεων (OPAC) Τζώρτζ Τζιτζίκο στήν Ἀθήνα καί συνωμίλησε μαζί του γιά τήν ἀνάγκη προστασίας τῶν χριστιανῶν πού εὑρίσκονται ὑπό διωγμόν, ἀλλά καί τήν διάδοση τῆς Ὀρθοδοξίας στά βάθη τῆς Ἀνατολῆς – Ὁ Ἑλληνοαμερικανός ἐπιχειρηματίας ὑπῆρξε στενός συνεργάτης τοῦ Ντόναλντ Τράμπ, τοῦ πατέρα καί υἱοῦ Μπούς καί ἄλλων Ρεπουμπλικανῶν ὑποψηφίων γιά τήν προεδρία.

Την Κυριακή 02.10 με την Εστία της Κυριακής: Η ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ • 1944

Εφημερίς Εστία
Όλη η ιστορική αλήθεια για  την Απελευθέρωση της Αθήνας από τους Γερμανούς κατακτητές, μέσα από αυθεντικά ντοκουμέντα.

Ὁ παραπαίων καί ὁ ἀδίστακτος

Εφημερίς Εστία
«Χαμένος στό διάστημα» μετά ἀπό κάθε ὁμιλία του ὁ Πρόεδρος Μπάιντεν, ἐνῶ ἡ Δύσις ἀναζητεῖ ἐναγωνίως ἡγεσία – Μέ τήν πλάτη στόν τοῖχο ὁ Πούτιν ἀπειλεῖ τόν πλανήτη μέ πυρηνικό ὁλοκαύτωμα καί ὑπόσχεται διαγραφές δανείων σέ ὅσους ἐπιστρατεύονται

Μητσοτάκης: Νά τά βροῦμε ὅπως ὁ Βενιζέλος μέ τόν Κεμάλ

Εφημερίς Εστία
ΧΕΙΡΑ φιλίας στόν τουρκικό λαό ἔτεινε χθές τό βράδυ ἀπό…