ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου 2023

Σάββατο, 1 Σεπτεμβρίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΕΥΚΑΙΡΙΑ!

«Ἡ Ἑλληνίς στάρ Μελίνα Μερκούρη, συνοδευομένη ἀπό τόν Ζύλ Ντασσέν, θά μεταβῇ περί τό τέλος Σεπτεμβρίου εἰς Ἡνωμένας Πολιτείας καί θά γίνῃ δεκτή εἰς τόν Λευκόν Οἶκον ὑπό τοῦ Προέδρου Κέννεδυ, μετά τοῦ ὁποίου θά παρακαθήσῃ καί εἰς γεῦμα».

Πρό τινος, μία ξένη ἐφημερίς ἔγραψεν, ὅτι ἡ Ἑλληνίς ἠθοποιός εἶναι ἡ καλλιτέρα πρέσβειρα τῆς Ἑλλάδος· ἰδού, λοιπόν, ὅτι τῆς δίδεται ἡ εὐκαιρία νά ζητήσῃ ἀπό τά… παιδιά τοῦ Λευκοῦ Οἴκου τήν ἀποκατάστασιν τῆς διακοπείσης Ἀμερικανικῆς βοήθειας, ἕνεκα ἡ χαρά τῆς ζωῆς!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΕΙΣ ΤΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ

Κατ’ ἀνακοίνωσιν ἐκ τοῦ ὑπ. Παιδείας, οἱ μαθηταί τῶν γυμνασίων κατά τήν ἐγγραφήν των θά καταβάλουν 65 δραχμάς δι’ ἐκπαιδευτικά τέλη, 60 δραχμάς διά τό σχολικόν ταμεῖον καί 5 δραχμάς διά τήν μαθητικήν πρόνοιαν. Οἱ μαθηταί τῶν δημοτικῶν σχολείων οὐδέν ποσόν θά καταβάλουν διά τήν ἐγγραφήν των, μόνο δέ ἐφ’ ὅσον θέλουν θά δίδουν οἱονδήποτε ποσόν διά τό σχολικόν ταμεῖον.

Απόψεις

Ἀντίθετο τό ΣτΕ μέ τό τεκμήριο τῶν 10.920 εὐρώ γιά ἐλεύθερους ἐπαγγελματίες

Εφημερίς Εστία
Βόμβα ἀπό τό Ἐπιστημονικό Συμβούλιο τῆς Βουλῆς – «Προβληματική ἡ ἐπίκλησις τῆς κοινῆς πείρας γιά τήν συναγωγή τεκμηρίου ἐλάχιστου καθαροῦ εἰσοδήματος» – «Τό εἰσόδημα μή μισθωτῶν ἐνδεχομένως νά εἶναι καί ἀρνητικό στήν βιοτεχνία καί τό ἐμπόριο» – Δέν συμβαδίζει μέ τήν νομολογία!

Παναγιώτης Λιάκος: Πρόσκληση στην εκδήλωση – παρουσίαση του βιβλίου του «Η αλήθεια για τον Ελευθέριο Βενιζέλο»

Εφημερίς Εστία
Ο δημοσιογράφος – συγγραφέας Παναγιώτης Λιάκος και η «ΑΜΜΩΝ» εκδοτική σας προσκαλούν στην παρουσίαση του αποκαλυπτικού βιβλίου «Η αλήθεια για τον Ελευθέριο Βενιζέλο».

Γιατί τόν καλέσαμε;

Μανώλης Κοττάκης
Ἐπαναφέρει Μαδρίτη – Ἑλσίνκι, ζωτικά συμφέροντα καί μεθοριακές διαφορές μέ συναφῆ θέματα ὁ Τοῦρκος Πρόεδρος

Στά 657 δισ. εὐρώ τό χρέος τῆς Ἑλλάδος

Εφημερίς Εστία
Τί ὀφείλει τό κράτος καί ὁ ἰδιωτικός τομεύς

Δικό μας εἶναι τό Μουσεῖο, τό κλείνουμε τήν Τρίτη!

Δημήτρης Καπράνος
Εἴμαστε μιά οἰκογένεια πού διαβάζει πολύ. Ὁ πατέρας μας μοῦ εἶχε ἀποκαλύψει τό –κατά τήν ἄποψή του– τρίπτυχο προκειμένου νά φθάσεις ἐκεῖ πού ἐπιδιώκεις. «Διάβαζε, διάβαζε, διάβαζε!»