«Ρέει» ἄφθονο τό δηλητήριο

Τό ΒΑΣΙΚΟ πρόβλημα πού ἀντιμετώπισε ὁ Πρωθυπουργός Ἀλέξης Τσίπρας μετά τόν μνημονιακό συμβιβασμό τοῦ Αὐγούστου τοῦ 2015 καί τήν ἐπικράτησή του στίς ἐκλογές πού ἀκολούθησαν ἦταν πώς ἡγεῖτο ἀπρόθυμου στρατεύματος.

Μέ ἐξαίρεση ἀριθμό ὑπουργῶν πού μετρῶνται στά δάκτυλα τοῦ ἑνός χεριοῦ καί μιά ἀξιολύπητη κοινοβουλευτική ὁμάδα πού ψήφιζε ὅ,τι τῆς ἐζητεῖτο, οἱ βεντέτες τοῦ κόμματος ἔριξαν ἀγκυροβόλιο στά Ὑπουργεῖα τους καί ἀπεῖχαν ἐπιδεικτικά ἀπό τόν πόλεμο πού κήρυξε ὁ Τσίπρας σέ τμῆμα τοῦ συστήματος. Ἡ ἀποχή τους αὐτή, ἀποτέλεσμα ἐκλεκτικῶν συγγενειῶν πού εἶχαν οἱ ἴδιοι μέ τήν διαπλοκή, σέ συνδυασμό μέ τήν πρόχειρη νομοθέτηση ἀλλά καί τίς ἀντιστάσεις τῶν θεσμῶν (Δικαιοσύνη, Ἐθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης), εἶχαν ὡς ἀποτέλεσμα ἄν ὄχι τήν ὑπονόμευση πάντως σίγουρα τήν ἀκύρωση βασικῶν ἐπιλογῶν τοῦ Πρωθυπουργοῦ. Τό ἀποτέλεσμα εἶναι νά ὁλοκληρώνει τήν τετραετία ἐξουθενωμένος καί ἐν πολλοῖς πληγωμένος γιατί ἀπέτυχε κατά τό ἥμισυ στήν εὐόδωση βασικῶν του στόχων: Ἐξόντωσε μέν τούς παλαιούς ἐκδότες καί τραπεζῖτες ἀλλά ἀκόμη ἀμύνεται. Δέν διαθέτει δικό του σύστημα ἐπιρροῆς.

Στρατηγός χωρίς στράτευμα στήν ἀρχή, λοιπόν, ὁ Πρωθυπουργός. Στήν τελική εὐθεῖα πρός τίς κάλπες ὅμως ὁ κ. Τσίπρας φαίνεται ὅτι ἀποκτᾶ καί νέα προβλήματα: ἀρχίζουν νά βγαίνουν σιγά-σιγά στήν ἐπιφάνεια οἱ δηλητηριασμένες σχέσεις μεταξύ κορυφαίων ὑπουργῶν του καί συνεργατῶν του οἱ ὁποῖες γιά πολύ καιρό μαίνονταν στό παρασκήνιο. Ἤρκεσε μιά ἀποκάλυψη στό χθεσινό πρωτοσέλιδο ρεπορτάζ τῆς «Ἑστίας» γιά τήν μυστική συνάντηση τοῦ Πρωθυπουργοῦ μέ μέλη τῆς προεδρικῆς πλειοψηφίας γιά νά σημάνει γενικός συναγερμός στό σύστημα ΣΥΡΙΖΑ καί νά ἀρχίσει νά ἀναζητεῖται ὁ δράστης τῆς διαρροῆς. Ὅπως γενική ἀναστάτωση ὑπῆρξε ὅταν προσφάτως διακινήθηκε στόν Τύπο μυστικό sms μέ ὁδηγίες πρός στελέχη.

Ὅταν στά στεγανά συστήματα ἐμφανίζονται ξαφνικά «τρῦπες», τότε εὔλογο εἶναι πώς ἔχουν ἀρχίσει νά ἀνοίγουν στόματα. Εὔλογα δημιουργεῖται καχυποψία. Καί ὁ ἕνας κοιτᾶ μέ μισό μάτι τόν ἄλλο. Καί τά στόματα πού ἀνοίγουν δέν περιορίζονται πλέον νά διοχετεύσουν πρός τά ἔξω ἥσσονος σημασίας πληροφορίες. Λένε καί ἄλλα. Κατηγοροῦν τό περιβάλλον τοῦ Πρωθυπουργοῦ, χωρίς νά λένε ὀνόματα, ὅτι τόν ἔχει κλείσει σέ γυάλα, πώς εἶναι ἀπομονωμένος, πώς δέν βλέπει κόσμο, τά συνηθισμένα, ὅταν μιά κυβέρνηση καί ἕνας Πρωθυπουργός δείχνουν νά εἶναι σέ ἀποδρομή.

Βεβαίως ἡ προσωπική μου γνώμη, στό μέτρο πού γνωρίζω τόν ἄνδρα, εἶναι πώς τόν κ. Τσίπρα –τό δείχνει καί τό παρελθόν του αὐτό- δέν πρέπει κανείς νά τόν ὑποτιμᾶ. Ὅσο γρήγορα πέφτει τόσο γρήγορα σηκώνεται καί τό ἀνάποδο. Ὡστόσο ἀντιστοίχως δέν μπορεῖ νά προσπερνᾶ καί τήν πραγματικότητα. Τό δικό του περιβάλλον –ὄχι ἡ ἐσωκομματική του ἀντιπολίτευση– «σφάζεται» πλέον στίς παραπολιτικές στῆλες τῶν ἐφημερίδων. Κορυφαῖα στελέχη τοῦ κόμματος (ὅπως ὁ Πρόεδρος τῆς Βουλῆς Νῖκος Βούτσης) πού παρατηροῦν ἐλλείμματα στήν λειτουργία τοῦ Μαξίμου θέτουν πλέον ἀνοικτά καί δημόσια ζητήματα συντονισμοῦ τῆς Κυβέρνησης, ἐνῶ δειλά-δειλά ἔχει ξεκινήσει νά ἀμφισβητεῖται ἀκόμη καί ἡ στρατηγική τοῦ Μαξίμου.

Πάνω σέ αὐτό προστίθεται ἕνα ἀκόμη πρόβλημα πού δέ νομίζω πώς ἔχει ὑπολογίσει ὁ Πρωθυπουργός: ἡ ἀσύντακτη κυβέρνηση τῆς ὁποίας ἡγεῖται καί θά ἡγεῖται –παρά τήν ὑπουργοποίηση τῆς παρέας του– καλεῖται νά διαχειριστεῖ αἰφνιδιασμένη καί τά προβλήματα πού προκύπτουν στόν κρατικό μηχανισμό ἀπό τήν μείωση τῆς κρατικῆς χρηματοδότησης λόγω μνημονίων. Πυροσβεστικά μένουν ἀπό βενζίνη σέ ὥρα κατάσβεσης, μαχητικά ἀεροπλάνα πέφτουν, δίκτυα ἠλεκτρισμοῦ καταρρέουν λόγω μείωσης τῶν δαπανῶν συντήρησης κ.λπ. Τούτων δοθέντων παρά τόν ἀνασχηματισμό καί χωρίς ἔξωθεν βοήθεια δέν βλέπω πῶς μπορεῖ νά ἀνακάμψει ὁ ΣΥΡΙΖΑ. Τό δηλητήριο πού κυκλοφορεῖ στίς τάξεις του εἶναι ἄφθονο. Ἡ Κυβέρνηση ἔχει εἰσέλθει σέ πορεία χωρίς ἐπιστροφή.

Απόψεις

Τά κενά στήν ἄμυνά μας

Εφημερίς Εστία
ΓΛΩΤΤΑ λανθάνουσα τἀληθῆ λέγει. Προφανῶς αὐτό ἰσχύει γιά τήν παραδοχή τοῦ Πρωθυπουργοῦ, ὅτι ὑπάρχουν κενά στήν ἄμυνά μας.

«Kαῖνε» οἱ τιμές στήν χονδρεμπορική ἀγορά ρεύματος

Εφημερίς Εστία
ΣΕ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ εὑρίσκονται τά συναρμόδια ὑπουργεῖα μπροστά στήν ἀπειλή μεγάλων ἀνατιμήσεων στούς λογαριασμούς ρεύματος, καθώς ἡ χονδρεμπορική ἀγορά κινεῖται σέ ἐπίπεδα ἐνεργειακῆς κρίσεως, μέ τήν τιμή νά σκαρφαλώνει χθές στό Χρηματιστήριο Ἐνέργειας στά 190 εὐρώ ἀνά μεγαβατώρα.

Ἀνοίξαμε καί σᾶς περιμένουμε…

Δημήτρης Καπράνος
«Ἀνοίξαμε καί σᾶς περιμένουμε» ἤ «Τά παράπονά σας στόν δήμαρχο».

ΚΑΠΕΛΛΑ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΙΑ

Παύλος Νιρβάνας
Ἀπό τό ἀρχεῖο τῆς «Ἑστίας», 12 Ἰουλίου 1924

Δευτέρα, 13 Ἰουλίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΑΝΕΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ