Προσπάθησε ἀλλά δέν ἠμπόρεσε

Η ΜΕΛΕΤΗ τῶν χθεσινῶν κυριακάτικων τίτλων καί ἰδίως τῶν λαϊκῶν ἀναγνωσμάτων περί…

… «μεγάλης στροφῆς» καί «μετασχηματισμοῦ τῆς ΝΔ» προκάλεσε μίαν ἰσχυράν ἐπιθυμία στόν γράφοντα –χρησιμοποιῶ τόν παλαιό δηκτικό τύπο τῆς γλώσσας μας γιατί πράγματι μέ κατέλαβε φιλοπαίγμων διάθεση: νά μελετήσω αὐτόν τόν μετασχηματισμό στήν πράξη. Ὅπου παρατηρεῖται. Πολιτικά καί τεχνοκρατικά.

Πρώτη ἐπιλογή μου ἦταν νά παρακολουθήσω ἐκ νέου τό βίντεο τῆς συνεντεύξεως τοῦ προερχομένου ἀπό τό Ποτάμι Ὑπουργοῦ Τουρισμοῦ τῆς ΝΔ, τοῦ κυρίου Χάρη Θεοχάρη. Διότι ἀπό τήν μελέτη της φαίνεται μέ ποιά ψυχή ἐκπροσωπεῖ τήν Ἑλλάδα στό ἐξωτερικό κάποιος πού δέν ἔχει ψυχική σχέση μέ τήν δεξιά παράταξη. Μαθημένος ἀπό τίς ἄνευ ἀντιλόγου συνεντεύξεις «περίπατο» στά ἑλληνικά κανάλια τῆς διαπλοκῆς ὅπου ὁ Ὑπουργός θεωρεῖται «ἱερό τέρας» καί ἡ διακοπή του γιά ἐρωτήσεις «ἱεροσυλία», ὁ κύριος Θεοχάρης θεώρησε πώς πάει νά κάνει σχολική ἐκδρομή στό BBC ἀπέναντι στόν δημοσιογράφο Στῆβεν Σουκούρ. Πολύ γρήγορα κατάλαβε ὅμως ὅτι ἄλλο «Σκάι» καί ἄλλο BBC. Ὁ Ἄγγλος τόν πυροβολοῦσε ἀπό τά πρῶτα λεπτά χωρίς ἔλεος καί χωρίς «σεβασμό» διακόπτοντας καί διατυπώνοντας ἐρωτήσεις πού στήν Ἑλλάδα τίθενται ἀπό την …ἀξιωματική ἀντιπολίτευση καί θεωροῦνται ἀναξιόπιστες.

Πρῶτα κατέρρευσε ἡ εἰκόνα τοῦ κυρίου Θεοχάρη καί μετά ἡ ἐπιχειρηματολογία του. Ἡ φράντζα ἔπεσε στό λιπαρό μέτωπό του καί παρέμεινε ἐκεῖ αἰωρούμενη γιά ὥρα –συμβαίνει καί σέ ἄλλο ἀξιωματοῦχο τῆς ΝΔ ὅταν τόν ἀποσταθεροποιοῦν– ἐνῶ ἡ γλῶσσα τοῦ σώματός του –ἀμυντική– παρέπεμπε σέ συμβασιοῦχο ὑπάλληλο μέ σχέση ἐξαρτημένης ἐργασίας ὁρισμένου χρόνου παρά σέ Ὑπουργό κυρίαρχης ἀνεξάρτητης χώρας. Ὑποτίθεται ὅτι ὁ κύριος Θεοχάρης ἦταν ψύχραιμος. Ὑποτίθεται πώς ταξίδεψε μέχρι τό Λονδῖνο γιά νά πείσει. Στήν πραγματικότητα ἦταν ἀπροετοίμαστος καί ἀνέτοιμος νά ἐκπροσωπήσει τήν χώρα στό ἐξωτερικό. Ὅταν διεσώθη σκανδαλωδῶς στόν περυσινό ἀνασχηματισμό πρός τά ἔξω διέρρευσε πώς γιά χάρη Θεοχάρη ἔβαλε βέτο ἡ TUI καί ἄλλα μεγάλα ταξιδιωτικά γραφεῖα. Δέν ξέρω ἄν αὐτό εἶναι ἀλήθεια. Δέν ξέρω κἄν ἄν συγκροτοῦνται ἤ ἀνασχηματίζονται ἔτσι κυβερνήσεις! Ξέρω ὅμως καλά κάτι ἄλλο: ὅταν δέν «δύνασαι» καί σοῦ χαρίζονται κορυφές πού δέν ἀξίζεις, τότε ἔρχεται μία μέρα πού ἔχεις νά κάνεις μέ τό δύστροπο ΒΒC, καί τότε ὄχι ἡ TUI, καί ὁ Θεός ὁ ἴδιος νά κατέβει στήν Γῆ, δέ σέ σώζει. Μιά μέρα πού ἀποδεικνύεται πώς «προσπάθησες ἀλλά δέν ἠμπόρεσες!»

Τό βασικό πρόβλημα τοῦ μεταρρυθμιστῆ κυρίου Θεοχάρη ὅμως ἐν προκειμένω –γιά χάρη τοῦ ὁποίου ὅταν ἦταν στήν ΑΔΑΕ ἡ τρόικα μπλόκαρε τήν πέμπτη ἀξιολόγηση τῆς κυβέρνησης Σαμαρᾶ– δέν ἦταν ἡ ἔλλειψη προετοιμασίας του. Ἦταν ἡ ἔλλειψη ἐθνικοῦ σθένους. Ὅταν ὁ Ἄγγλος τόν πίεσε γιά τήν χαμηλή σειρά κατάταξης τῆς Ἑλλάδος στούς ἐμβολιασμούς ἀπάντηση ὑπῆρχε: «Εἶναι δυνατόν νά μᾶς κατηγορεῖτε γι’ αὐτό ἐσεῖς οἱ Ἄγγλοι πού γιά νά ἐμβολιαστεῖτε στό σύνολό σας ἐμποδίσατε οὐσιαστικά τήν παράδοση τῶν ἐμβολίων στήν Εὐρώπη καί τά κρατήσατε γιά λογαριασμό σας; Ὅπως τό ἴδιο ἔκαναν περίπου καί οἱ ΗΠΑ; Καί μετά ταῦτα ἔχετε τό θράσος νά μᾶς παρατηρεῖτε γιά τήν πορεία τοῦ ἐμβολιασμοῦ καί νά μᾶς κατατάσσετε σέ πράσινες λίστες; Εἶναι δυνατόν νά μᾶς λέτε πώς βάζουμε τήν οἰκονομία μπροστά ἀπό τήν ὑγεία ὅταν ὁ δικός μας Πρωθυπουργός ἀποφάσισε λόκ ντάουν τό 2020 πολύ πρίν ἐμφανιστεῖ τό πρῶτο κροῦσμα καί ὁ δικός σας ἐφάρμοζε τήν ἀνοσία τῆς ἀγέλης; Ὅταν ὁ δικός σας ἐλέγχεται γιά ὅσα εἶπε προσφάτως γιά τά πτώματα, τήν ταφή τους καί τήν οἰκονομία; Σέ μᾶς τά λέτε αὐτά;».

Ὅταν δέν αἰσθάνεσαι ὑπάλληλος ἀλλά ὑπουργός κυρίαρχης χώρας –αὐτή εἶναι ἡ διαφορά τοῦ ἀληθινοῦ κεντροδεξιοῦ ἀπό τόν κεντροαριστερό ἐκσυγχρονιστή– ἔτσι μιλᾶς! Ματώνεις γιά τήν πατρίδα σου. Ἀντ’ αὐτοῦ ὁ κύριος Θεοχάρης ἔκανε συνδικαλισμό κατωτέρου ἐπιπέδου. Προσπαθοῦσε νά πείσει τόν Ἄγγλο δημοσιογράφο, ὅτι τά πέντε βασικά ἑλληνικά νησιά εἶναι «ἀμόλυντα COVID free»! Τούς ὑπόλοιπους Ἕλληνες στήν ὑπόλοιπη Ἑλλάδα δέν τούς γέννησε… μάνα!

Αὐτή ἡ νοοτροπία τοῦ ραγιᾶ ὀνομάζεται λοιπόν «μετασχηματισμός» τῆς ΝΔ; Σέ ὅσους τό αἰσθάνονται αὐτό ἡ συμβουλή μας εἶναι μία εὐγενική προστακτική: προχωρήσατε! Καί γιά νά ἐμπλουτίσω τό παράδειγμα γιατί ἡ μελέτη δέν περιορίστηκε στό «case study» Θεοχάρη: αὐτή ἡ νοοτροπία πού ὁδήγησε τόν ἐπίσης ποταμίσιο Γενικό Γραμματέα Σύγχρονου Πολιτισμοῦ Νῖκο Γιατρομανωλάκη νά ἐντάξει στούς πολιτιστικούς συλλόγους τῆς πατρίδας μας ἀλυτρωτικό «μακεδονικό» σύλλογο τῆς βορείου Ἑλλάδος, τήν ὀνομάζετε μετασχηματισμό τῆς ΝΔ; Ἄν ναί, ξαναπροχωρήσατε! Νέα προστακτική. Ἐνθαρρύνουμε! Στό τέλος αὐτῆς τῆς διαδρομῆς ὑπάρχει ἕνας ὡραιότατος πολιτικός γκρεμός πού τώρα δέν φαίνεται. Ἀκόμη καί οἱ καλύτεροι ὑπουργοί-ἀξιωματοῦχοι τοῦ κεντροαριστεροῦ πολιτικοῦ ἐμβολιασμοῦ τῆς κυβέρνησης τῆς ΝΔ, πέραν τοῦ ὅτι εἶναι ἄριστοι ἐπαγγελματίες, «μηχανικοί» τῆς ἐξουσίας καί τῆς διακυβέρνησης, πάσχουν ἀπό κάτι, σέ μερικούς τό ἔχω πεῖ: πολιτικά εἶναι ἄχρωμοι, ὁ δημόσιος λόγος τους δέν ἔχει «γωνίες», κοινωνικό κεντροδεξιό πρόσημο. Συναισθηματικός δεσμός μέ αὐτούς στούς ὁποίους ἀπευθύνονται μηδέν. Ἐδῶ ἔχουμε νά κάνουμε μέ μετασχηματιστές τῶν ὁποίων ἡ τάση εἶναι διαρκῶς πτωτική!

Κλείνω: Πέραν τῆς διαπίστωσης λοιπόν πώς ὁ περιγραφόμενος μετασχηματισμός ἔχει δομικά προβλήματα πού θά φανοῦν, τίθεται ἕνα ζήτημα ἀκόμη: ἡ ἀσυγχώρητος ἐπιείκεια. Γιά βουλευτές τῆς ΝΔ καί ὑπουργούς τῆς Κεντροδεξιᾶς παράταξης, διαβάζω, κρατεῖται μπλοκάκι λαθῶν καί προσήλωσης στήν κομματική νομιμότητα. Καί ὅτι ἐκτοξεύονται διαρκῶς ἐναντίον τους ἀπειλές καί εἰρωνεῖες τοῦ τύπου «ὅσοι βουλευτές ζορίζονται νά ψηφίσουν τά μνημόνια μέ τά Σκόπια θά βροῦμε τρόπο νά τούς ξεζορίσουμε». Ἀλλά γιά ὁρισμένα ἀνόητα καί ἀφελῆ κεντροαριστερά μέλη τοῦ Ὑπουργικοῦ Συμβουλίου καί τοῦ κράτους πού ἐκθέτουν τήν Κυβέρνηση κατά συρροή… ἀσυλία. Τά λάθη τους εἶναι… προοδευτικά! Γιά διδακτορικό! Εἰλικρινῶς ἐνθαρρύνουμε μετά ταῦτα, ἄν τό σκέπτεστε: Προχωρήσατε! Εἴπαμε τί ὑπάρχει στό τέλος τοῦ δρόμου… Ὁ γκρεμός. Καί μία πινακίδα: «Προσπάθησε ἀλλά δέν ἠμπόρεσε»! Γιά …παιδαγωγικούς λόγους ἡ πινακίδα!

Απόψεις

Την Κυριακή 03.03 με την Εστία: Οδηγός επιβίωσης σε περίπτωση πυρηνικού πολέμου

Εφημερίς Εστία
Μη χάσετε στις 03.03 με την Εστία της Κυριακής: ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΥΡΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ & ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΚΡΙΣΕΩΝ! 

Βόμβα Τσακαλώτου: Ἡ τρόικα μᾶς πίεζε νά παρέμβουμε στήν δίκη γιά τό ἔλλειμμα!

Εφημερίς Εστία
Στό «φῶς» οἱ μεθοδεύσεις γιά τήν ἀθώωση τοῦ πρώην Διοικητοῦ τῆς ΕΛΣΤΑΤ Ἀνδρέα Γεωργίου, ὁ ὁποῖος κατηγορεῖται ὅτι «φούσκωσε» τό ἔλλειμμα τοῦ 2009 γιά νά ὁδηγηθεῖ ἡ χώρα στό δεύτερο μνημόνιο καί στό κούρεμα τῶν ὁμολόγων (PSI) – Παυλόπουλος γιά Δεκέμβριο 2008: Κάποιοι ἤθελαν δεύτερο νεκρό γιά νά χρησιμοποιήσουμε «δικτατορικά μέσα» καί νά ὁδηγηθοῦμε σέ «οἱονεί ἐμφύλιο» – Ἡ Δημοκρατία ὑπονομεύεται ἐκ τῶν ἔσω

Νηστεία στά Πάθη Τόπο στήν Ὀργή

Μανώλης Κοττάκης
ΤΟ ΑΡΘΡΟ τοῦ ἀρχιδιακόνου τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν πατέρα Ἰωάννη Μπούτση στήν «Ἑστία», μέ τό ὁποῖο ἄσκησε κριτική στήν Πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας γιά τήν ἀντιθεσμική στάση της στό ζήτημα τοῦ γάμου τῶν ὁμόφυλων ζευγαριῶν, προκάλεσε μεγάλη αἴσθηση καί ἀνάγκασε τόν Ἀρχιεπίσκοπο νά λάβει μερικές ἐσωτερικές ἀποφάσεις γιά νά κρατήσει τίς ἰσορροπίες καί νά διαχειριστεῖ τήν σοβοῦσα θεσμική κρίση μεταξύ Ἐκκλησίας καί Πολιτείας.

Διαγραφές φοιτητῶν γιά τίς καταλήψεις ζητεῖ ὁ Πρωθυπουργός

Εφημερίς Εστία
ΤΗΝ ΔΙΑΓΡΑΦΗ φοιτητῶν ἀπό τά μητρῶα τῶν πανεπιστημίων ὅταν συμμετέχουν σέ καταλήψεις ζήτησε ὁ Πρωθυπουργός κ. Κυριάκος Μητσοτάκης. Μιλῶντας στό συνέδριο τῆς «Καθημερινῆς» «Μεταπολίτευση: 50 χρόνια μετά» τόνισε μέ ἔμφαση ὅτι ἔχει φθάσει ἡ ὥρα νά ἀλλάξει ὁ πειθαρχικός κανονισμός τῶν ΑΕΙ, ὁ ὁποῖος πρέπει νά προβλέπει τήν διαγραφή ἐκείνων πού ἐμποδίζουν τήν ὁμαλή λειτουργία τοῦ Ἱδρύματος.

Ὑπανάπτυκτη σιδηροδρομικῶς χώρα τῆς Εὐρώπης

Δημήτρης Καπράνος
Δέν θά ὑπεισέλθουμε στά θέματα τά ὁποῖα ἅπτοναι τῶν ἐρευνῶν τίς ὁποῖες καθοδηγεῖ ἡ Ἑλληνική Δικαιοσύνη.