Προσευχηθεῖτε!

ΚΑΛΑ τά γράφεις γιά τόν Καραμανλῆ, ἀλλά γιατί ἐμένα ἐξακολουθεῖ νά μέ ἐνοχλεῖ ἡ «ἀφωνία» τοῦ Κώστα…

Ὁ παλαιός μου φίλος, στέλεχος τῆς ΟΝΝΕΔ ἀπό τά πέτρινα χρόνια τῆς ἐποχῆς τοῦ Ἀβέρωφ, πρωί-πρωί στό τηλέφωνο! Μέ τό θάρρος τῆς γνώμης του πάντα μοῦ λέει εὐθαρσῶς τί πιστεύει. Ἀφωνία λοιπόν. Σιωπή λοιπόν. Ἀναχωρητισμός λοιπόν. Ἀλλά ἄν θέλουμε, ἀγαπητοί φίλοι, νά δοῦμε ποιοί σιωποῦν, ποιοί εἶναι ἄφωνοι, ποιοί κάνουν πώς δέν ἀκοῦν, τί συμβαίνει γύρω τους σέ αὐτή τήν παράταξη, θά ὁδηγηθοῦμε σέ πολύ μελαγχολικά συμπεράσματα.

Προχθές ἐξεδόθη μετά 12 ὁλόκληρα χρόνια μιά δικαστική ἀπόφαση-σταθμός μέ τήν ὁποία δικαιώνονταν ὅλοι οἱ Πρόεδροι ἀσφαλιστικῶν ταμείων πού ἐπί Καραμανλῆ εἶχαν ἀγοράσει δομημένα ὁμόλογα. Τό ὑποτιθέμενο σκάνδαλο πού κατήγγειλε τό ΠΑΣΟΚ. Ἀθωώθηκαν ὅλοι. Καμμία ζημιά δέν ὑπέστη τό Δημόσιο, θά εἶχε καί κέρδος ἄν τά εἶχε κρατήσει. Διαβάσατε πουθενά καμμία ἀνακοίνωση κόμματος; Καμμία δήλωση βουλευτῆ ἤ πρώην ὑπουργοῦ τῆς ΝΔ πλήν Σάββα Τσιτουρίδη; Ὄχι. Σιωπή. Πρό διετίας ἐξεδόθη μιά ἀκόμη δικαστική ἀπόφαση-σταθμός. Γιά τό Βατοπέδι. Τό ἄλλο μεγάλο ὑποτιθέμενο σκάνδαλο πού κατήγγειλε τό ΠΑΣΟΚ. Ἀθωώθηκαν καί πάλι ὅλοι. Πρώην ὑπουργοί, στελέχη τῆς ΚΕΔ, κρατικοί ἀξιωματοῦχοι, ἅπαντες. Διαβάσατε καμμία ἀνακοίνωση κόμματος; Ἔκανε κανείς βουλευτής ἤ πρώην ὑπουργός τῆς ΝΔ δήλωση γι’ αὐτό; Ὄχι. Ἀφωνία. Πρό ἔτους τέτοια ἐποχή δόθηκε στήν δημοσιότητα τό Βούλευμα γιά τήν ὑπόθεση Πυθία πού ἀποκάλυπτε ἀνατριχιαστικές λεπτομέρειες γιά τό σχέδιο δολοφονίας τοῦ πρώην Πρωθυπουργοῦ ἀπό ξένες μυστικές ὑπηρεσίες καί βεβαίως γιά τό σχέδιο ἀποσταθεροποίησης τῆς χώρας. Βούλευμα συντεταγμένο ἀπό Ἐφέτες βασισμένο σέ ἀποδεικτικό ὑλικό πολυετοῦς ἔρευνας. Διαβάσατε καμμία ἀνακοίνωση ἀπό τό κόμμα ἐπ’ αὐτοῦ τοῦ ἐπίσημου δικαστικοῦ ἐγγράφου; Ἀκούσατε κανέναν βουλευτή ἤ πρώην ὑπουργό τῆς ΝΔ νά κάνει κάποια δήλωση γιά ὅσα ἀνατριχιαστικά περιγράφονταν σέ αὐτό; Γιά ἐφημερίδες καί κανάλια, δέν συζητῶ. Σιωπή, σιωπή, σιωπή. Γιά νά μήν ἀναφέρω τί συμβαίνει κάθε φορά πού ἔχουμε κάποια ἐξέλιξη στό ζήτημα τῆς ἀλλοίωσης τοῦ ἐλλείμματος τοῦ 2009. Σιωπή διαρκείας.

Μήπως πρέπει νά θυμίσω πῶς ἔχασε τίς ἐκλογές ὁ Καραμανλῆς ἐκεῖνο τό 2009; Περίπου ὡς ἐπί κεφαλῆς διεφθαρμένης κυβέρνησης. Μέ ἐπιθέσεις σάν τήν προχθεσινή τοῦ τύπου «εἶσαι παχύδερμο». Μέ κυνηγητό ἀπό γνωστά πρόσωπα πού ἐπιχείρησαν δολοφονία χαρακτῆρα. Τό ἄντεξε ἐπειδή ἔχει ἕνα βουνό ἐγωισμό ὅσο ἡ Ἑλλάδα καί τά Βαλκάνια μαζί. Ἀλλά ὅταν ἄρχισαν νά ἐκδίδονται οἱ ἀποφάσεις τῆς δικαίωσης, ἡ μία πίσω ἀπό τήν ἄλλη, πού ἔλεγαν μέ τήν βούλα τῆς δικαιοσύνης πώς αὐτός ὁ ἄνθρωπος καί οἱ ὑπουργοί του οὔτε ἔβαλαν τό χέρι στό μέλι οὔτε ἔβλαψαν τό δημόσιο συμφέρον, τί θά ἔπρεπε νά ἀναμένει λογικά ἀπό τήν παράταξή του, ἀπό τούς βουλευτές του, ἀπό τούς ὑπουργούς του, ἄν καί προσωπικά δέν τό εἶχε ἀνάγκη; Μιά ἀνακοίνωση πέντε γραμμῶν. Μιά δήλωση δέκα δευτερολέπτων. Ἀντί αὐτοῦ τί εἶδε σέ πρώτη φάση; Σιωπή. Μεγάλη σιωπή. Λές καί ἦταν ἀόρατος. Καί τί εἶδε ἀργότερα; Τούς διῶκτες του καί τούς διῶκτες τῆς παράταξης νά στρογγυλοκάθονται μέσα στά γραφεῖα τοῦ κόμματος ὡς στελέχη της! Καί μετά ταῦτα ἐμφανίζεται σήμερα ὁ πᾶσα ἕνας καί κατηγορεῖ τόν Καραμανλῆ ἐπειδή τάχα σιωπᾶ.

Ἕνα μόνο σᾶς λέω! Νά κάνετε τόν σταυρό σας πού ὁ Καραμανλῆς δέν μιλᾶ. Νά προσεύχεστε νά μήν μιλήσει ποτέ. Διότι ἄν ἀποφάσιζε ποτέ νά μιλήσει –δέν θά τό κάνει γιατί κολλᾶ ἀφίσες γι’ αὐτή τήν παράταξη ἀπό τά 19 του– κάποιοι δέν θά μποροῦσαν νά κυκλοφορήσουν στό δρόμο. Εὔχομαι νά εἶναι ἡ τελευταία φορά πού γράφω γι’ αὐτό τό θέμα. Εἰλικρινά. Διότι ἀντί νά ἀσχολούμαστε μέ τά χάλια τοῦ ΣΥΡΙΖΑ ὁ ὁποῖος εἶναι ὁ ἀληθινός ἀντίπαλος, καθόμαστε καί ἀσχολούμαστε μέ τίς ἀπρέπειες ὁρισμένων.

Απόψεις

Ἡ ἱστορική κόντρα τῆς «Ἑστίας» μέ τήν «Τζουμχουριέτ» γιά τήν στρατιωτικοποίηση τῶν νήσων τοῦ Αἰγαίου τό 1935

Εφημερίς Εστία
Πρώτη ἡ ἐφημερίς μας ἔθεσε ζήτημα ὀχυρώσεως τῶν νήσων πρίν προκύψει ζήτημα μέ τήν Τρίτη Στρατιά

Ὁ Σταυρός τῆς δικαιοσύνης

Μανώλης Κοττάκης
ΕΜΕΙΣ ἐδῶ στόν ὅμιλο «Ἑστία Ἐπενδυτική» ὁ ὁποῖος ἐκδίδει τήν ἐφημερίδα «Ἑστία»…

Νέα ἐκτόξευσις τοῦ πληθωρισμοῦ στό 12%

Εφημερίς Εστία
Τήν πέμπτη ὑψηλότερη θέση στήν ΕΕ εἶχε ἡ Ἑλλάς τόν Ἰούνιο

Κατασκηνώσεως ἀναμνήσεις καί σκέψεις…

Δημήτρης Καπράνος
Βράζει ὁ κορωνοϊός μέ τίς νέες του μεταλλακτικές μορφές!

Δευτέρα, 2 Ἰουλίου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ