Πρός τί ἡ πολιτικοποίηση τῆς Δικαιοσύνης;

Μήπως εἶναι στρατηγικό
λάθος τῆς ΝΔ
νά ρίχνει βάρος στήν ὑπόθεση
τῆς ἐπιλογῆς τῆς νέας ἡγεσίας
τοῦ Ἀρείου Πάγου;

Ο ΦΙΛΟΣ ἐπιχειρηματίας ἀπό τή Θεσσαλονίκη πού μοῦ τηλεφώνησε ἀργά τό βράδυ ἦταν ξεκάθαρος, ἀλλά καί ἀνήσυχος «Γιατί ἡ ΝΔ μπλέκεται τόσο βαθειά στό θέμα τῆς Δικαιοσύνης;» μᾶς λέει. «…Μέ τήν ὑπεροχή πού ἔχει στό ἐκλογικό σῶμα, μετά τίς εὐρωεκλογές καί ἐνόψει ἐθνικῶν ἐκλογῶν, ἄς ἀφήσει τόν Τσίπρα καί τόν Σύριζα νά προχωρήσουν σέ μιά ἀκόμη συνταγματική ἐκτροπή. Γιά ποιό λόγο πάει νά μπλέξει σέ μιά ὄξυνση τοῦ πολιτικοῦ κλίματος, μετά τό μάθημα πού ὁ ἑλληνικός λαός ἔδωσε σ’ αὐτούς πού κυβερνοῦν τή χώρα 52 μῆνες τώρα;».

«Μέ τούς μέχρι τώρα χειρισμούς της», τονίζει ὁ συνομιλητής μου, «ἡ ΝΔ δίνει τό δικαίωμα στόν Σύριζα νά τήν κατηγορήσει ὅτι ἐπιδιώκει ἡ ἐκλογή τῶν ἀνώτατων δικαστῶν νά μήν γίνει ἀπό τόν Σύριζα, ἀλλά ἀπό τήν ἴδια, ὥστε νά ἐκλέξει δικούς της δικαστές ἐνόψει τῶν κατηγοριῶν, πού ὑπάρχουν στή δικαιοσύνη κατά ὑπουργῶν της…».

Κατά τή γνώμη μου ἡ ἀπάντηση πού ἔπρεπε νά δώσει ἤ πού ἔπρεπε ἔστω καί τώρα νά δώσει ἡ Νέα Δημοκρατία στό Σύριζα εἶναι: «…συντασσόμεθα καί μέ ὅλους τούς συνταγματολόγους καί αὐτούς πού δέν ἀνήκουν στό χῶρο μας, ὅτι αὐτό πού πᾶτε νά κάνετε εἶναι συνταγματική ἐκτροπή… μᾶς ζητᾶτε καί συναίνεση, δέν θά συναινέσουμε σέ μιά συνταγματική ἐκτροπή… ἐσεῖς μέχρι τώρα ἔχετε πράξη 100 συνταγματικές ἐκτροπές ἄν θέλετε νά προχωρήσετε, προχωρήσετε μόνοι σας καί προχωρήσετε στήν 101η Συνταγματική ἐκτροπή σας. Ἀπεκδύομεθα τῆς εὐθύνης νά συναινέσουμε μαζί σας σέ μιά συνταγματική ἐκτροπή… τελεία καί παῦλα…».

Ἡ ἄποψη τοῦ ἐκ Θεσσαλονίκης φίλου δέν στερεῖται λογικῆς. Στήν παροῦσα φάση τῆς πολιτικῆς συγκυρίας, γιά πάρα πολλούς λόγους, ἡ ΝΔ καί γενικά οἱ δημοκρατικές δυνάμεις στή χώρα μας δέν ἔχουν κανέναν ἀπολύτως λόγο νά ὀξύνουν τό πολιτικό κλῖμα. Ἕνα τό κρατούμενο. Κατά δεύτερο λόγο, δέν ὑπάρχει κανένας ἀπολύτως λόγος νά συμβάλλει ἡ ΝΔ στήν ὑποβάθμιση τοῦ κύρους τῆς Δικαιοσύνης καί τῆς εὐτελοῦς πολιτικοποίησής της.

Ἄν ὑπάρχουν δικαστές πού φρονοῦν ὅτι ὁ δολοφόνος τοῦ πατέρα τοῦ μελλοντικοῦ δημάρχου τῆς Ἀθήνας, στυγνός καί ἀμετανόητος ὅπως εἶναι, μπορεῖ νά σουλατσάρει ἀνενόχλητος στήν Ἀθήνα, αὐτό σέ κάποια φάση θά τό κρίνουν ὁ λαός καί οἱ συγγενεῖς τῶν ἀθώων θυμάτων του. Ὁ λαός θά κρίνει ἐπίσης ποιός εἶναι ὁ βαθμός σημασίας πού ἡ ἑλληνική δικαιοσύνη δίνει τήν ἀνθρώπινη ζωή.

Τώρα ἄν ὑπάρχουν δικαστές πού κρίνουν ὅτι τά ὅσα ἔγιναν στό πρῶτο ἑξάμηνο τοῦ 2015, καλῶς ἔγιναν, ἄς τό ἀποφασίσουν οἱ ἴδιοι. Ἐξάλλου αὐτοί πού ἔβαλαν μέσα τήν ἑλληνική οἰκονομία 100 δισ. εὐρώ καί πλέον, ἔχουν ἤδη κριθεῖ. Ὅσο γιά τά μελλοντικά ἔργα καί ἡμέρες τους καί αὐτά θά κριθοῦν.

Ἤδη, ἀπό δηλώσεις κάποιων Συριζαίων προκύπτει ξεκάθαρα ποιά εἶναι ἡ ἀντίληψή τους γιά τήν πραγματικότητα καί ποιά ἐκτίμηση ἔχουν γιά τόν ἑλληνικό λαό. Τούς διαφόρους Πολάκηδες καί ἄλλες κυρίες Σβίγγου, θά δοῦμε στίς 8 Ἰουλίου σέ ποιά κατηγορία τούς κατατάσσουν σήμερα, οἱ τρίς ἐξαπατηθέντες Ἕλληνες ψηφοφόροι.

Ὅπως κάθε κατάχρηση στή ζωή ἔχει συνέπειες ἄμεσες καί μακροχρόνιες, τό ἴδιο ἰσχύει καί γιά τή χυδαιότητα, τήν εὐτέλεια, τήν πνευματική ἀθλιότητα. Κανείς δέν πάει πολύ μακρυά μέ αὐτά τά «ἐφόδια». Ἡ σημερινή Ἑλλάδα δέν ἔχει ἀνάγκη ἀπό Εἰδικά Δικαστήρια καί ἄλλα παρόμοια. Ἡ χώρα πρέπει ἐπειγόντως νά εἰσέλθει σέ ριζική φάση μεταρρυθμίσεων, ἐπενδύσεων, ἐκπαιδευτικές …ἀνάτασης καί τόνωσης τοῦ παγκόσμιου κύρους της.

Γιά νά ξεφύγει ὁριστικά ἀπό τή σημερινή της παρακμιακή πορεία ἡ ἑλληνική κοινωνία πρέπει νά ξαναμάθει νά θέτει ἑαυτήν ὑπό ἐρώτηση. Δέν μπορεῖ ἐσαεί νά ἀναπαύεται στίς ψευδαισθήσεις της καί νά ἀδρανεῖ μπροστά στά γεγονότα καί τήν ἐξέλιξή τους.

Ὑπό αὐτή τήν ἔννοια πρέπει πρωτίστως οἱ πολῖτες νά ἀφήσουν πίσω τους τούς ψεῦτες καί τούς ἀπαίδευτους. Τό ψέμα εἶναι ἡ παραλλαγή τοῦ κυνισμοῦ καί στό ἐπίπεδο αὐτό ὁ κ. Ἀλέξης Τσίπρας καί κάποιοι συνέταιροί του, τά τελευταῖα χρόνια, ἔδωσαν ρέστα. «Τό ψέμα», ἔγραψε ὁ Στέλιος Ράμφος, «…παίζει τή νύχτα στό καταμεσήμερο ἤ τό μεσημέρι τά μεσάνυχτα. Δέν ἡσυχάζει παρά μόνον ἐάν “πείσει” καί τόν διαχειριστή. Αὐτή ἡ κατάσταση λέγεται παράνοια…». Μέ παράνοιες ὅμως, ἡ ἱστορία μᾶς διδάσκει ὅτι καμμιά χώρα, κανένας λαός, δέν μπόρεσαν νά σταθοῦν καί νά προκόψουν.

Σήμερα, ὁ κ. Ἀλέξης Τσίπρας καί ὁ λαϊκισμός του, μιά βάρκα σωτηρίας ἔχουν: τόν ἐκμαυλισμό. Ἀπό τό παίγνιο αὐτό πρέπει νά ἀπομακρυνθεῖ ἡ ΝΔ.

Ὁ λαϊκισμός δέν ἐκμαυλίζει τήν κοινωνία, ἐκμαυλίζει καθ’ ὁμοίωσίν του καί τό πολιτικό προσωπικό. Ποτέ τό πολιτικό προσωπικό τῆς χώρας δέν ἦταν τόσο ἀπογοητευτικό! Πού σημαίνει ἱκανό μόνο πειθαρχημένα νά ψηφίζη ἀδιαφορώντας γιά τό γενικό συμφέρον. Ἀπό ἐκεῖ θ’ ἀρχίση τό σκίρτημα τῆς ἐλπίδος καί πιό πειστικά ἡ δυναμική μιᾶς ἀλλαγῆς. Ἀρχίζουμε ἀπό τούς ἀνθρώπους καί ὄχι ἀπό τά συνθήματα!

* Ἐπίτιμος Διεθνής
Πρόεδρος Ἕνωσης
Εὐρωπαίων Δημοσιογράφων
apapandropoulos@hotmail.com

Απόψεις

Ρήτρα ἀμυντικῆς συνδρομῆς Νο 2 μέ τίς ΗΠΑ ἀσπίδα γιά τό casus belli

Εφημερίς Εστία
Ἐπιστολή Μπλίνκεν πρός Μητσοτάκη μέ δεσμεύσεις γιά τήν προστασία τῆς Ἑλλάδος ἀπό ἔνοπλη ἐπίθεση

Οἱ κουρτίνες τοῦ Κέντρου

Μανώλης Κοττάκης
Η ΠΡΟΧΘΕΣΙΝΗ ἐκδήλωση στό Ἵδρυμα «Κωνσταντῖνος Καραμανλῆς» στά λεγόμενα βραχώδη τῆς Φιλοθέης…

Χιλιάδες πλειστηριασμοί προγραμματίζονται γιά τό 2022

Εφημερίς Εστία
Σῆμα κινδύνου γιά τά «κόκκινα δάνεια»

Σέ μιά μικρή, ἥσυχη νορβηγική πόλη…

Δημήτρης Καπράνος
Τό Κόνγκσμπεργκ εἶναι μία μικρή κωμόπολη, πολύ κοντά στό Ντράμμεν, μποροῦμε νά ποῦμε στήν εὐρύτερη περιοχή τοῦ Ὄσλο

Σάββατον, 14 Ὀκτωβρίου 1961

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ