Πρός ταξικές ἐκλογές

ΕΧΩ ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙ κατ’ ἐπανάληψιν τήν πρόβλεψη, ὅτι οἱ ἐπερχόμενες ἐκλογές τοῦ Μαΐου θά εἶναι οἱ πιό σκληρές καί οἱ πιό πολωτικές ἀπό ὅλες ὅσες ἔχουμε ζήσει ἀπό τό 1985 καί μετά.

Μέχρι στιγμῆς δέν ἔχω πέσει καί πολύ ἔξω. Ἀμέσως μετά τήν ψήφιση τῆς Συμφωνίας τῶν Πρεσπῶν ἀπό τό Κοινοβούλιο ἄρχισε νέος γῦρος δημοσιευμάτων τοῦ φιλοκυβερνητικοῦ Τύπου γιά τήν Novartis: νέα προστατευόμενη μάρτυς αὐθορμήτως προσελθοῦσα… «καίει» τήν σύζυγο ἀνωτάτου οἰκονομικοῦ θεσμικοῦ παράγοντα (μᾶς λένε). Ποσό 13 ἑκατομμυρίων εὐρώ μίζα γιά ὑποθέσεις πού μυρίζουν …αἷμα βρέθηκε καί καλά στήν Ἑλβετία. (Μετά ἀπό ἀναφορά τοῦ ποσοῦ σέ ἀπόφαση γιά διαιτησία στήν Ζυρίχη –πάλι μᾶς λένε.) Συμψηφιστικός νόμος εὐνοϊκός γιά τήν ἐξόφληση τῆς Novartis στά χρόνια τῶν μνημονίων συνετάχθη κατόπιν ὁδηγιῶν τῆς πολυεθνικῆς (πάλι μᾶς λένε). Θά ὑπάρξουν… πικρές ἐξελίξεις, ἀκόμη καί γιά πρόσωπα ὑπεράνω πάσης ὑποψίας (λένε-λένε).

Ἐπειδή καί ὅλο τό 2018 συνεχῶς ἔλεγαν, ἀλλά τίποτε δέν βρῆκαν γιά τήν ὥρα –μέχρις ἀποδείξεως τοῦ ἐναντίου, καταγράφω τή νέα ἀπόπειρα καί προχωρῶ. Διότι σήμερα πέραν τῆς γνωστῆς μου ἐκτίμησης γιά ἐκλογές τύπου 1985 θά προσθέσω ἀκόμη μία, κοινωνιολογική. Ὁδεύουμε σέ καθαρά ταξικές ἐκλογές. Προσοχή! Ὄχι πολιτικές, ὄχι ἰδεολογικές μόνον, ταξικές. Σκέτο. Δέν θά συγκρουσθοῦν ἁπλῶς ἡ ΝΔ μέ τόν ΣΥΡΙΖΑ στίς κάλπες στό πλαίσιο ἑνός νέου διπολισμοῦ. Τά πράγματα εἶναι πιό σύνθετα. Ἡ διεργασία πού βρίσκεται σέ ἐξέλιξη στήν ἑλληνική κοινωνία ἀπό τό 2010 ἕως σήμερα μετά τήν ψήφιση τῶν μνημονίων, τήν ἀδιανόητη γιά τό παρελθόν συγκυβέρνηση ΝΔ-ΠΑΣΟΚ καί τήν διακυβέρνηση τῶν κοινωνικῶν μερισμάτων καί τῆς βαρειᾶς φορολογίας στήν μεσαία τάξη ἀπό τόν ΣΥΡΙΖΑ, ἔχει ὁδηγήσει σέ μείζονες κοινωνικές ἀνατροπές. Κάποτε μποροῦσε νά ψηφίσει ΝΔ καί ὁ βιομήχανος καί ὁ ἐργάτης. Ἀπό τήν στιγμή πού ἡ τρόικα ἔκλεισε τίς πόρτες τοῦ Δημοσίου στούς ἀδύναμους, τά κόμματα σοῦπερ μάρκετ ἔχασαν τήν πελατεία τους. Ὁ ἀπογοητευμένος χθεσινός ἀφισοκολλητής τοῦ βουλευτῆ τῆς ΝΔ, τό παιδί γιά ὅλες τίς δουλειές, εἶναι σήμερα πυρηνάρχης καί βουλευτής στήν Χρυσή Αὐγή! Μᾶς ἀρέσει δέν μᾶς ἀρέσει. Ξέρω πολλούς τέτοιους.

Κάποτε ἐπίσης –στό ὄχι μακρυνό 2015– μποροῦσε νά ψηφίσει (καί ψήφισε) ΣΥΡΙΖΑ καί ἡ καθαρίστρια καί ὁ εἰσοδηματίας ἀπό τό Ψυχικό, ὁ ὁποῖος ἀνοήτως πίστεψε τόν Τσίπρα ὅτι θά τοῦ καταργήσει τόν ΕΝΦΙΑ πού τοῦ ἐπέβαλλε ἡ παράταξή του. Ἡ ἴδια ἡ ζωή ἔδειξε πώς οὔτε αὐτό μπορεῖ νά συμβεῖ. Οἱ κοψοχέρηδες ἀφελεῖς ἀκοῦνε ΣΥΡΙΖΑ καί τρέχουν. Σάν καμπάνες ἠχοῦν στ’ αὐτιά προκομμένων ἀνθρώπων πού εἶχαν τήν «ἀτυχία» νά κληρονομήσουν ἀκίνητη περιουσία ἀπό τούς γονεῖς τους, ἡ ὁμολογία τοῦ Τσακαλώτου περί «ταξικῆς μεροληψίας» στήν πολιτική. Ἄνθρωποι αὐτῆς τῆς παιδείας καί αὐτῆς τῆς κουλτούρας δέν ἀντέχουν νά βλέπουν ἀγροίκους ὑπουργούς μέ τόν φραπέ στά ἕδρανα! Πρόκειται γιά τήν ἀντίληψή τους γιά τό δημόσιο ἦθος, ὄχι γιά κάποια ξιπασιά. Ἐπαναστατοῦν.

Στήν πραγματικότητα, λοιπόν, κτίσθηκαν ὑψηλά τείχη μέσα στήν δεκαετία ἀνάμεσα στίς κοινωνικές ὁμάδες. Ἡ ΝΔ σήμερα εἶναι κατά βάση τό κόμμα τῶν ἀστῶν καί ὁ ΣΥΡΙΖΑ τό κόμμα τῶν λαϊκῶν στρωμάτων. Στήν ἐκλογική βάση τῆς ΝΔ ἔχουν ἐνταχθεῖ ἀστοί, δικηγόροι, ἰατροί, μηχανικοί, καθηγητές, ἀξιωματοῦχοι οἱ ὁποῖοι στό παρελθόν ψήφιζαν συνεχῶς ΠΑΣΟΚ, Δημοκρατική Ἀριστερά, Ποτάμι. Ποτέ Δεξιά. Τώρα ψηφίζουν μέ φανατισμό Μητσοτάκη «γιά νά εἶναι σίγουρα δεύτερος ὁ Τσίπρας»! Ἡ ἀλήθεια εἶναι ὅτι ἔχουν συγχωνευθεῖ σέ μία παράταξη σχεδόν ὅλοι οἱ ἀστοί τοῦ ἐκλογικοῦ χάρτη, μαζί καί μέ λαϊκά στρώματα βεβαίως, ὄχι πλειοψηφικά, πού διατηροῦν σχέση ζωῆς μέ τήν συντηρητική παράταξη. Στατιστικά στοιχεῖα δείχνουν μάλιστα ὅτι ὁ (γηρασμένος) κορμός τῆς παράταξης πλέον ἀποτελεῖται ἀπό ἐπιτυχημένους πλήν ἀγρίως φορολογηθέντες προσοδούχους ἡλικίας 50 ἐτῶν καί ἄνω, μέ τόν κύριο ὄγκο δυνάμεων στούς ἑξηντάρηδες πού πασχίζουν νά διαφυλάξουν τούς κόπους μιᾶς ζωῆς. Στήν ἐκλογική βάση τοῦ ΣΥΡΙΖΑ (ὁ ὁποῖος παρά τήν ὑπερ-επένδυση κάποιων στό ΠΑΣΟΚ τῆς παρακμῆς ἐπεβλήθη ὡς ἡ δεύτερη δύναμις στήν χώρα), ἔχουν στοιχισθεῖ σχεδόν ὅλα τά στρώματα πού στήν πρώτη φάση τῆς κρίσης κλήθηκαν νά πληρώσουν ὅλα τά στραβά ψωμιά της: ἀπροστάτευτοι ἰδιωτικοί ὑπάλληλοι (σέ αὐτούς ἀπευθύνεται ὁ Τσίπρας δίνοντας αὔξηση κατώτατου μισθοῦ κατά 64 εὐρώ μηνιαίως), στούς ἐπιδοματούχους τοῦ κοινωνικοῦ μερίσματος καί τοῦ ἐγγυημένου εἰσοδήματος (μακροχρόνια ἄνεργοι πού δέν βρίσκουν ἐργασία λόγω ἡλικίας), δημόσιοι ὑπάλληλοι πού ζοῦν μέ τόν φόβο τῆς ἀπόλυσης, ἄνεργοι πτυχιοῦχοι κ.ἄ. Οἱ περισσότεροι τέως παπανδρεϊκοί. Κορμός αὐτῆς τῆς παράταξης εἶναι οἱ νέοι ἡλικίας 18-44, ὁμάδα στήν ὁποία ἡ ΝΔ ἔχει μειοψηφικά ποσοστά (οἱ συνέπειες τῆς ἡμιδιάλυσης-ἐπανίδρυσης τῆς ΟΝΝΕΔ). Τό πλεονέκτημα τῆς ΝΔ στόν δρόμο πρός τίς ἐκλογές εἶναι ὅτι ὅλοι οἱ ἀστοί, μιά συμπαγής ὁμάδα τοῦ 35%, εἶναι συσπειρωμένοι γύρω της.

Τό μειονέκτημα γιά τόν ΣΥΡΙΖΑ εἶναι πώς μολονότι περιγράφει τήν δική του ὁμάδα τῶν ἀδυνάμων ὡς «Ἑλλάδα τῶν πολλῶν», δέν μπορεῖ λόγω τῆς διακυβέρνησής του νά ἑνώσει τά διασπασμένα λαϊκά στρώματα ὑπό τήν σκέπην του. Ἔχει διαρροές πρός τό ΚΚΕ (ἐξ οὗ καί οἱ πρόσφατες ἐχθροπραξίες), ἐνῶ ἄλλη ἰσχυρή ὁμάδα ψηφοφόρων ἀπό τά λαϊκά στρώματα, τό πελαγωμένο καί ἄστεγο ἀντιμνημόνιο πού ἀμφισβητεῖ τήν παγκοσμιοποίηση μέ ἐθνικούς ὅρους, ὁδεύει πρός τήν πάσης φύσεως Ἀκροδεξιά. Σιχαίνεται τήν Ἀριστερά. Ὁ ἀστάθμητος παράγων τῆς κάλπης αὐτῆς, τῆς ταξικῆς, εἶναι τά σκάνδαλα. Ὁ σατανικός ΣΥΡΙΖΑ δέν εὔχεται ποινικές διώξεις γιά νά καταδικάσει κανέναν σέ φυλακή, ἀλλά γιά νά ἐνισχύσει τήν ταξική συνείδηση ἀπογοητευμένων λαϊκῶν στρωμάτων μέ ἐπιχειρήματα τοῦ τύπου «πλήρωναν τήν Νοvartis ἐνῶ σοῦ ἔκοβαν τίς συντάξεις». Αὐτό εἶναι ἀληθινά ἐπικίνδυνο. Λίαν ἐπικίνδυνο. Καί πρέπει νά ἀποκρουστεῖ. Δέν ὁμιλοῦν ὡς μωρές παρθένες πλέον. Ὁμιλοῦν παρθένες μέ παρελθόν. Θά ἐπανέλθω.

Απόψεις

Βόμβα στά θεμέλια τοῦ Κράτους: Ἀξιωματικοί τοῦ Στρατοῦ …τρομοκράτες!

Εφημερίς Εστία
Λίγες ἡμέρες μετά τήν ἐμπλοκή ἀνδρῶν τῶν ΟΥΚ σέ ὑπόθεση τῆς «Συνωμοσίας Πυρήνων τῆς Φωτιᾶς», νέο κροῦσμα συμμετοχῆς στρατιωτικῶν σέ τρομοκρατική ὀργάνωση

Στις 3 Μαρτίου ξεκινά το Κυνήγι Τρούφας στα Μετέωρα

Εφημερίς Εστία
Η νέα περίοδος του Κυνηγιού Τρούφας στα Μετέωρα ξεκινά στις 3 Μαρτίου και ολοκληρώνεται στις 31 Οκτωβρίου του 2024.

Τό «Σημεῖο Τήξεως» τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας

Μανώλης Κοττάκης
Ὁ λαός, μέ ἀρχηγό μιά μάνα, νέα ἀξιωματική ἀντιπολίτευση Θεία Δίκη γιά τήν Κυβέρνηση πού προσέβαλε τήν μητρότητα

1.000.000 ὑπογραφές πολιτῶν κατά τῆς ἀσυλίας πολιτικῶν

Εφημερίς Εστία
ΟΛΗ ἡ χώρα ἀπέτισε χθές φόρο τιμῆς στά 57 θύματα τῆς τραγωδίας τῶν Τεμπῶν.

Περί ἡρώων καί μή, καί περί ἐθνικῶν ἐπετείων

Δημήτρης Καπράνος
Ἕνα κείμενο ἐπάνω σέ σκέψεις τοῦ ἀξέχαστου «φιλοσόφου τῆς Ναυτιλίας» Σπύρου Ράνη.