ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου 2020

Πρός ἀνακήρυξη ἑλληνικῆς ΑΟΖ

ΟΙ πληροφορίες πού δημοσιεύτηκαν στόν κυριακάτικο τύπο («Παρόν») εἶναι ἀκριβεῖς:

πράγματι καί οἱ δικές μας πηγές ἀναφέρουν ὅτι «παρενέβη ὁ Βλαδίμηρος στόν Ταγίπ, ὑπέρ ἡμῶν», γι’ αὐτό καί τήν τελευταία ἑβδομάδα οἱ δηλώσεις τῶν κορυφαίων τοῦ τουρκικοῦ κράτους γιά τήν Ἑλλάδα εἶναι ἠπιότερες σέ σύγκριση μέ τίς κορῶνες τῶν προηγουμένων ἑβδομάδων –τίς καταγράψαμε στό σαββατιάτικο σημείωμα.

«Γιά νά ἀρχίσει νά μιλᾶ στόν ἑλληνικό τύπο ὁ πλέον σιωπηρός πρέσβης τῶν Ἀθηνῶν, ὁ Ρῶσσος Μασλώφ, σίγουρα ὑπήρξε παρέμβαση!» μᾶς εἰπώθηκε ἀπό ἔγκυρες πηγές. Τά νέα γιά τήν ὥρα, λοιπόν –διότι μέ τούς Τούρκους ποτέ δέν ξέρεις– εἶναι μᾶλλον καλά. Ἀπό τίς νεότερες πληροφορίες πού συγκεντρώνουμε, μᾶλλον θά ἔχουμε ἕνα ἥσυχο καλοκαίρι. Καί τά καλά νέα, ἴσως, στό μέλλον ἀφοροῦν καί τούς δύο στρατιωτικούς μας γιά τούς ὁποίους ἀχνοφαίνονται ἐλπίδες ὅτι θά κάνουν καί αὐτοί καλοκαίρι μαζί μας. Καί οἱ ἴδιοι οἱ Τοῦρκοι ἀναμένοντας αὔξηση στόν τουρισμό τους συνειδητοποιοῦν ἐν τέλει ὅτι δέν συμφέρει οὔτε τούς ἴδιους θερμό ἐπεισόδιο. Εἰδικά στήν κατάσταση πού βρίσκεται ἡ οἰκονομία τους.

Τό ἀληθινό θέμα ὅμως εἶναι τί θά συμβεῖ ἀπό τό φθινόπωρο καί μετά. Τότε ὑπάρχει πραγματικός κίνδυνος γιά θερμό ἐπεισόδιο σέ ὁλόκληρη τήν περιοχή. Ἀπό τήν Κύπρο καί τήν Κρήτη μέχρι τό Καστελλόριζο καί τόν Ἕβρο. Θά εἶναι ἡ ἐποχή πού ἡ ExxonMobil πρέπει νά ἀρχίσει τίς ἔρευνές της στό «οἰκόπεδο 10». Θά εἶναι ἡ ἐποχή πού ἡ Ἑλληνική Δημοκρατία θά ἀνακηρύξει ἀναδόχους γιά ἔρευνες ἐντοπισμοῦ φυσικοῦ ἀερίου νοτίως τῆς Κρήτης. Θά εἶναι ἡ ἐποχή πού θά ἀπαιτηθεῖ νά ἀνακηρύξουμε ΑΟΖ, χωρίς αὐτό νά σημαίνει ὅτι ἡ Ἑλλάς θά ἀρχίσει ἐξορύξεις. Αὐτή θά εἶναι πράγματι ἡ ὥρα τῆς ἀλήθειας! Ὄχι μόνο γιά τήν Ἑλλάδα ἀλλά γιά τήν Δύση ὁλόκληρη.

Ἡ Τουρκία φρόντισε νά δείξει τό Σάββατο τίς διαθέσεις της μέ τήν δήλωση ἀμφισβήτησης τῆς ἑλληνικῆς ὑφαλοκρηπίδας πού κατέθεσε στόν ΟΗΕ (μέ ἔμφαση στήν ἐπήρεια τοῦ Καστελλόριζου). Στήν κυβέρνηση καί στήν Προεδρία τῆς Δημοκρατίας παρακολουθοῦν συστηματικά καί ἀξιολογοῦν ὅσα δηλώνουν τέσσερεις βασικοί παῖκτες τῆς τουρκικῆς πολιτικῆς σκηνῆς: ὁ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας, ὁ Πρωθυπουργός, ὁ Ὑπουργός Ἐξωτερικῶν καί ὁ Ἀρχηγός τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων. Καί ὅταν ὁ τελευταῖος, ὁ Χουλούτ Ἀκάρ, δήλωσε –πρό ἡμερῶν– ὅτι «δέν θά δεχθοῦμε τετελεσμένα στήν Κύπρο καί στό Αἰγαῖο», σήμανε συναγερμός. «Μήν τολμήσετε νά ἀρχίσετε ἔρευνες ἐντός ἑλληνικῆς – κυπριακῆς ΑΟΖ» ἦταν τό μήνυμα. Εἴμαστε σέ θέση νά γνωρίζουμε ὅτι γίνεται σοβαρή νομική καί διπλωματική προετοιμασία γιά τήν στιγμή ἐκείνη. Ἡ Ἑλλάδα ἔχει θεσμικά καί νομικά ὅπλα –βόμβα γιά τό status quo στό Αἰγαῖο τά ὁποῖα σύντομα θά παρουσιάσει. Νομικά ὅπλα πού δύσκολα θά ἀντικρούσει ἡ Τουρκία. Ἀλλά καί σέ ἐπίπεδο διπλωματικό, ἐπίσης, γίνονται τεράστια βήματα. Ὁ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος πρόκειται νά ἐπισκεφθεῖ τό ἀμέσως προσεχές διάστημα τήν Αἴγυπτο. Τήν Αἴγυπτο μέ τήν ὁποία ἐμεῖς καί ἡ Κύπρος ὑπογράψαμε διακήρυξη γιά τίς θαλάσσιες ζῶνες.

Κλείνω ὅμως ὅπως ἄρχισα: Δέν μπορεῖ παρά νά προκαλεῖ κατάπληξη ὅτι ἡ ἔνταση στό Αἰγαῖο αὐτή τήν ἐποχή ἀποκλιμακώνεται στό τρίγωνο Ἀθήνα-Μόσχα-Ἄγκυρα καί ὄχι στό τρίγωνο Ἀθήνα-Οὐάσιγκτων-Ἄγκυρα, ὅπως συνέβαινε μιά ὁλόκληρη ζωή…

Απόψεις

Τά Ἔθνη ἔχουν ὑπερηφάνεια

Μανώλης Κοττάκης
ΟΣΟΙ τό διαβάσατε, τό γνωρίζετε

Διπλή πρώτη δόσις τοῦ ΕΝΦΙΑ

Εφημερίς Εστία
Τήν Παρασκευή ἡ ἀνάρτησις τῶν ἐκκαθαριστικῶν

Ὁ Χιώτης τιμονιέρης Φραγκίσκος Ἄλμπος

Δημήτρης Καπράνος
Τό βιβλίο «βαρύ», χρυσογάλαζο

Παρασκευή, 23 Σεπτεμβρίου 1960

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ

Ολοκληρώνεται η Κτηματογράφηση στον Δήμο της Αθήνας

Εφημερίς Εστία
Για πρώτη φορά όλη η διαδικασία ψηφιακά