Πρόεδρος μέ 151 καί στό βάθος …ἐκλογές;

ΥΠΑΡΧΕΙ ἐκκρεμότης. Ἡ ἐντυπωσιακή πλειοψηφία τοῦ 40% πού ἔλαβε ἡ ΝΔ στίς ἐκλογές τοῦ Ἰουλίου δέν ἔλυσε ἅπαξ τό πρόβλημα τῆς πολιτικῆς σταθερότητας στήν πατρίδα μας …

… καί αὐτό, νομίζω, ἀπασχολεῖ (μήν πῶ καίει) τόν Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Καί δέν θά ἡσυχάσει ὡς φαίνεται ἄν δέν «κάψει» τήν παγίδα τῆς ἁπλῆς ἀναλογικῆς μέ ἐκλογές (εἴτε τό 2020 εἴτε τό 2021) ὅσο ὁ ἴδιος καί ἡ παράταξή του εἶναι στό ἀπόγειο τῆς δυνάμεώς τους. Αὐτό εἶναι τό βασικό συμπέρασμα στό ὁποῖο καταλήγω, μελετώντας μέ προσοχή τίς ἀπαντήσεις πού ἔδωσε χθές στήν καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου τῆς ΔΕΘ. Ἄν καί ἡ σύζυγός του Μαρέβα ἦταν αὐτή πού ἄνοιξε φύλλο γιά παραδοσιακή συνταγή κατά τήν ἐπίσκεψή της σέ περίπτερο συνεταιρισμοῦ τῆς ΔΕΘ, ἐν τούτοις βλέποντας τό βίντεο τῆς συνέντευξης, πολιτικό φύλλο, θεωρῶ, «ἄνοιξε» μᾶλλον ὁ ἴδιος ὁ κ. Μητσοτάκης. Ἀπό χθές ἄρχισε νά …ζυμώνει.

Τί μοῦ ἔκανε ἐντύπωση: Κατ’ ἀρχάς (ἀξιοπερίεργο) ὁ Πρωθυπουργός δέχθηκε καί ἀπάντησε σέ ἐρώτηση τῆς δημόσιας τηλεόρασης –ἔχει σημασία– γιά τό ἄν σκέφτεται πρόωρες ἐκλογές γιά νά «κάψει» τήν ἁπλή ἀναλογική. Δύο μῆνες μετά τίς ἐκλογές τῆς 7ης Ἰουλίου! Ἄν καί τόνισε ὅτι «προφανῶς θά ἐξαντλήσω τήν τετραετία», παρατήρησε ὅτι «αὐτό (οἱ πρόωρες ἐκλογές) εἶναι τό τελευταῖο πρᾶγμα πού ἔχω στό μυαλό μου» καί πώς ἁπλή ἀναλογική τό 2023 «θά σημάνει διπλές ἐκλογές». Διαφορετικά διατυπωμένο: «Ὑπάρχει στό μυαλό μου, ἀλλά εἶναι τό τελευταῖο» καί «προειδοποιῶ (γιά νά καταγραφεῖ) πώς ἀναλογική σημαίνει μετά βεβαιότητος διπλές κάλπες». Ἄρα ὁ κ. Μητσοτάκης ἀπηύθυνε σέ πρώτη φάση, τουλάχιστον, κεκαλυμμένη ἀπειλή ἐκλογῶν πρός ὅλους, ὡς μέσο πίεσης γιά εὐρεῖες πλειοψηφίες στά θεσμικά. Καί ἄν δέν ἀνταποκριθοῦν, νά χρεωθοῦν τίς ἐξελίξεις.Ἔπειτα ὁ κ. Μητσοτάκης υἱοθέτησε γενικῶς συναινετικούς τόνους στό ζήτημα τοῦ ἐκλογικοῦ νόμου καί τῆς ψήφου τῶν Ἀποδήμων γιά νά χρεώσει στήν ἀντιπολίτευση τυχόν ἀποτυχία ψήφισής τους.Ἔκανε μάλιστα προσεκτικά βήματα πίσω σέ σχέση μέ τόν ἀρχικό σχεδιασμό ὑπουργῶν του γιά διεύρυνση τοῦ ἐκλογικοῦ σώματος (πού κατήγγειλε ὁ ΣΥΡΙΖΑ) ἀλλά καί γιά τήν πρόταση κατάργησης τῆς ἁπλῆς ἀναλογικῆς μέσω συνταγματικῆς ἀναθεώρησης. Ὅσον ἀφορᾶ τήν ἀναλογική, ὁ Πρωθυπουργός ἀπέρριψε τήν δημοσίως διατυπωμένη ἄποψη τοῦ συνταγματολόγου Νίκου Ἀλιβιζάτου, μέ βάση τήν ὁποία ΝΔ – ΚΙΝΑΛ μποροῦν νά ἀναθεωρήσουν ἀπό κοινοῦ μέ 180 ψήφους τό Σύνταγμα, ὥστε νά ἐφαρμοσθεῖ ἀπό τήν ἀμέσως ἑπόμενη ἀναμέτρηση ὁ νέος ἐκλογικός νόμος Θεοδωρικάκου – Λιβάνιου. Ὅπως ξεκαθάρισε ὁ κ. Μητσοτάκης, «δέν συνδέεται ὁ ἐκλογικός νόμος μέ τήν ἀναθεώρηση τοῦ Συντάγματος». Ἄρα θά διεκδικήσει τίς 200 ψήφους ἀπευθυνόμενος πρός τό σπαρασσόμενο ΠΑΣΟΚ, τόν Βελόπουλο, ἴσως καί τόν Βαρουφάκη (τοῦ ὁποίου τήν ταινία θά δεῖ καί ἐναντίον τοῦ ὁποίου ἐξεταστική ἐπιτροπή δέν θά συσταθεῖ.) Καί ἄν ἀποτύχει, τήν εὐθύνη θά χρεωθεῖ κυρίως ἡ Χαριλάου Τρικούπη, τήν βάση τῆς ὁποίας λεηλατεῖ. Γιά δέ τήν ψῆφο τῶν Ἀποδήμων, ὁ κ. Μητσοτάκης μίλησε γιά ἁπλή «διευκόλυνση» πρός ὅλους ὅσοι εἶναι ἐγγεγραμμένοι στούς ἐκλογικούς καταλόγους, καί μόνον.

Ἰσχυρά ἐντύπωση προκάλεσαν ὅσα εἶπε ὁ Πρωθυπουργός γιά τίς ἐξεταστικές. Ἀπέρριψε τήν ἐξεταστική πού ἤθελε ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς γιά τά capital controls, ἐνῶ ἄφησε τόν πρῶτο λόγο στήν δικαιοσύνη γιά τήν Νovartis. Καί ἐδῶ τήρησε συναινετικούς τόνους διατηρώντας ὅμως μέχρι τόν κρίσιμο χρόνο τῆς λήψεως τῶν ἀποφάσεων ὅλες τίς ἐπιλογές ἀνοιχτές. Διόλου τυχαία ἐπίσης ἡ ἐπισήμανσή του, ὅτι ἐπισπεύδεται ἡ συνταγματική ἀναθεώρηση γιά νά ἐκλεγεῖ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας μέ 151 ψήφους. Τό ὑπογράμμισε ἐμφατικά στήν ἐρώτηση γιά τόν Προκόπη Παυλόπουλο. Τέλος, δέν διέλαθε τήν προσοχή ὅτι ὁ Πρωθυπουργός φάνηκε διστακτικός νά ἀνοίξει μεγάλα μεταρρυθμιστικά μέτωπα ἕως τήν προσεχῆ ἄνοιξη, ὥστε νά ἀποτρέψει τήν δημιουργία ἀντιμητσοτακικοῦ ἀντιπολιτευτικοῦ μπλόκ: oἱ πλειστηριασμοί θά ξεκινήσουν ἀπό ὅσους εἶναι «ψηλά», τά κόκκινα δάνεια θά ἀρχίσουν ἀπό τούς μετόχους πού εἶναι «ψηλά», τά ΕΛΤΑ δέν ἰδιωτικοποιοῦνται, ἀλλά «θά στηριχθοῦν γιά νά μήν καταρρεύσουν», ὁ ΟΑΣΘ μένει κρατικός κ.λπ. Ἀβγά, ὄχι τώρα!

Μέχρι νά ξεκαθαριστεῖ λοιπόν τί θά γίνει μέ τήν ἐκλογή Προέδρου τῆς Δημοκρατίας, μέ τήν ψῆφο τῶν Ἀποδήμων, μέ τόν ἐκλογικό νόμο καί μέ τήν κατάργηση τῆς ἁπλῆς ἀναλογικῆς, ὁ Πρωθυπουργός θά πολιτευτεῖ συντηρητικά. Τό δρομολόγιο εἶναι:

– πίεση στήν ἥσσονα ἀντιπολίτευση γιά τόν ἐκλογικό νόμο καί πίεση στήν μείζονα ἀντιπολίτευση γιά τούς Ἀποδήμους

– χαμηλοί συναινετικοί τόνοι χωρίς ἐξεταστικές καί κοινωνικά μέτωπα ἕως τόν Φεβρουάριο

– διεύρυνση τῆς ἐπιρροῆς στό ἐκλογικό σῶμα μέ συνεχεῖς κεντρῶες ἀναφορές στόν Ἐλευθέριο Βενιζέλο (ἔκανε καί στήν ΔΕΘ μετά τίς προγραμματικές)

– ἀρχές 2020 λήψη ἀποφάσεως γιά διπλές ἐκλογές, γιά νά κάψει τήν ἀναλογική καί νά κατανικήσει τόν εὑρισκόμενο σέ κρίση ΣΥΡΙΖΑ. Ἀπό τό πρόσωπο πού θά ἐπιλέξει γιά Πρόεδρο Δημοκρατίας θά καταλάβουμε ἄν σκέφτεται νά πάει σέ πρόωρες ἐκλογές τό 2020. Ὁ Πρόεδρος θά εἶναι κεντροαριστερός, ἄν ἡ ἥσσων ἀντιπολίτευση βοηθήσει στήν ἐπιχείρηση κατάργησης τῆς ἁπλῆς ἀναλογικῆς. Θά γίνει ἀνταλλαγή. Ὁ Πρόεδρος θά εἶναι κεντροδεξιός, ἄν ἀποτύχει ἡ ἀπόπειρα κατάργησης τῆς ἁπλῆς ἀναλογικῆς καί ὁδηγηθοῦμε σέ ἐκλογές ὑπερ-συσπείρωσης.

Υ.Γ.: Στά σύν τοῦ Πρωθυπουργοῦ, ὅτι ἔδειξε νά γνωρίζει ἄριστα ὅλα τά θέματα γιά τά ὁποῖα μίλησε στήν ΔΕΘ. Πληρότης. Στά πλήν, ὅτι χαρακτήρισε αὐτή τήν ΔΕΘ «σύνορο μεταξύ δημαγωγίας καί εὐθύνης», καθώς «πρῶτος ἐγώ μίλησα συγκεκριμένα» κ.λπ. Προσβλητική γιά ὅλους τούς προκατόχους του στήν πρωθυπουργία ἡ φράση αὐτή, μηδέ τοῦ πατρός του ἐξαιρουμένου. Ἄν δέν τό κατάλαβε.

Απόψεις

Νέα μαύρη κηλῖδα διαφθορᾶς γιά τόν ἐκσυγχρονισμό τοῦ κ. Σημίτη

Εφημερίς Εστία
Ταυτίζεται μέ τό μαῦρο χρῆμα ὁ χῶρος – Εἰσαγγελική πρότασις-σόκ γιά τήν καταδίκη τοῦ πρώην Ὑπουργοῦ Ἀμύνης Γιάννου Παπαντωνίου γιά ξέπλυμα 2,5 ἑκατ. εὐρώ – Τό ὄνομά του προστίθεται στήν λίστα μαζί μέ τά ὀνόματα τῶν Ἄκη Τσοχατζόπουλου καί Τάσου Μαντέλη καί τίς καταγγελίες Τσουκάτου γιά 1 ἑκατ. μάρκα τῆς Siemens στά κομματικά ταμεῖα τοῦ ΠΑΣΟΚ

Περισσότερο βούτυρο

Μανώλης Κοττάκης
Ακούγοντας τόν κύριο Πρωθυπουργό νά περιγράφει στό CNN σέ ἄψογα ἀγγλικά τήν πολιτική του γιά τίς ἐργασιακές σχέσεις ἔριξα μιά ματιά στήν βιβλιοθήκη μου.

Ὑπεδέχθησαν τόν Μπελέρη στό Μαξίμου οἱ πολέμιοι τῆς ὑποψηφιότητός του

Εφημερίς Εστία
Ο Φρέντη Μπελέρης ἔφθασε χθές τό μεσημέρι στήν Ἀθήνα, πρῶτο σταθμό τοῦ ταξιδιοῦ πρός τό Στρασβοῦργο, ὅπου θά ὁρκισθεῖ εὐρωβουλευτής.

Ἡ παράνοια τῆς ὁπλοκατοχῆς καί οἱ συνέπειες…

Δημήτρης Καπράνος
«Ἡ ἀπόπειρα δολοφονίας τοῦ Τράμπ ἀλλάζει τό σκηνικό».

Πέμπτη, 16 Ἰουλίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΦΡΟΥΡΟΙ ΦΥΛΑΚΩΝ