ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Σάββατο 23 Σεπτεμβρίου 2023

Ποτέ διαπραγμάτευση μέ Τοῦρκο στήν ἐπέτειο τῶν Σεπτεμβριανῶν!

ΠΡΩΤΑ μία εἰσαγωγική παρατήρηση: ὑπάρχουν στιγμές στήν ζωή, πού πρέπει νά ἀποφασίσεις μέ ποιόν θά πᾶς καί ποιόν θά ἀφήσεις.

Μία τέτοια στιγμή ἦταν ὅταν πρό διετίας προσγειώθηκε τό ἀεροπλάνο τοῦ ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν Νίκου Δένδια στήν Τρίπολη τῆς Λιβύης γιά νά διαβουλευτεῖ μέ τήν ἡγεσία τῆς χώρας τό μέλλον τῶν σχέσεών της μέ τήν πατρίδα μας, μετά τήν ὑπογραφή τοῦ παράνομου καί ἀνυπόστατου τουρκολιβυκοῦ μνημονίου. Ὅταν ὁ ὑπουργός προσγειώθηκε, πληροφορήθηκε ὅτι στό ἀεροδρόμιο τόν περίμενε γιά νά τόν ὑποδεχτεῖ ἡ ὁμόλογός του, ὑπουργός τῶν Ἐξωτερικῶν, ἡ ὁποία ὅμως πρωτοστάτησε στήν ὑπογραφή αὐτοῦ τοῦ ἀπαράδεκτου γιά τά ἐθνικά μας συμφέροντα κειμένου. Ὁ Νῖκος Δένδιας εἶχε διαμηνύσει τότε στήν λιβυκή ἡγεσία πώς θά συναντᾶτο μόνο μέ συγκεκριμένα πρόσωπα καί μόνο μέ τόν Πρωθυπουργό.

Πληροφορηθείς ὅτι τόν ἀνέμενε ἡ ὁμόλογός του σέ μία προφανῆ τουρκική παγίδα δημιουργίας ἐντυπώσεων (ὅτι ὁ Ἕλληνας ὑπουργός τῶν Ἐξωτερικῶν συνομιλεῖ εὐθέως μέ κάποιον πού πρωταγωνίστησε στήν ὑπογραφή τοῦ μνημονίου) ἔδωσε ἀμέσως ἐντολή στόν πιλότο τοῦ «Ἐμπραέρ» νά ἀπογειωθεῖ. Καί σέ ἀπάντηση αὐτῆς του τῆς κίνησης οἱ Λίβυοι δυσκόλεψαν τήν ἔξοδό του ἀπό τόν ἐναέριο χῶρο τους, ὑποδεικνύοντας ἕνα περίπλοκο δρομολόγιο πού αὔξανε τόν χρόνο τῆς ἐπιστροφῆς του στήν Ἀθήνα. Ἦταν ἕνα σοβαρό διπλωματικό ἐπεισόδιο, τό ὁποῖο ὅμως ἔπρεπε νά γίνει. Διότι τό τουρκολιβυκό μνημόνιο ἔχει ὡς βασικό στόχο τήν ἀναίρεση τῶν βασικῶν συμφερόντων τῆς Ἑλλάδας σέ μιά στρατηγική θαλάσσια περιοχή στό Αἰγαῖο καί στήν Μεσόγειο.

Κάποιοι τότε διέδωσαν στήν Ἀθήνα ὅτι μέ αὐτή του τήν ἀπόφαση ὁ τότε ὑπουργός Ἐξωτερικῶν καί μέ τήν ἀπόφασή του νά διαπληκτιστεῖ δημοσίως μέ τόν τότε Τοῦρκο ὁμόλογό του, ὑπουργό Ἐξωτερικῶν Μεβλούτ Τσαβούσογλου στήν Ἄγκυρα (γιά τήν Θράκη) ἐνόχλησε τά μέγιστα τήν ὑπερδύναμη καθώς χάλασε τήν συνεννόηση τῆς Ἑλλάδας μέ τήν Τουρκία καί τῆς Ἑλλάδας μέ τήν Λιβύη. Χθές πληροφορηθήκαμε ὅτι ἡ τέως πλέον ὑπουργός Ἐξωτερικῶν τῆς Λιβύης κατέφυγε στήν Τουρκία μετά τήν ἀπόλυσή της ἀπό τήν κυβέρνηση, καθώς ἀποκαλύφθηκε ὅτι εἶχε μυστικές συνομιλίες ἐρήμην τοῦ Πρωθυπουργοῦ της μέ τήν κυβέρνηση τοῦ Ἰσραήλ. Καί ἐπειδή φοβήθηκε γιά τήν ἀσφάλειά της κατέφυγε στήν ἀγκαλιά τῆς Ἄγκυρας, ἡ ὁποία στήν οὐσία «συνδιοικεῖ» τήν Λιβύη μέ τήν Ρωσσία.

Δέν χρειάζεται νά ὑπογραμμίσουμε τί σχόλια θά κάναμε σήμερα ἄν ὁ Δένδιας εἶχε δεῖ τότε τήν Λίβυα ὁμόλογό του. Θά χαίρονταν οἱ σύμμαχοι, ἀλλά θά εἶχε ἐξευτελιστεῖ ἡ χώρα. Ἀλλά ἡ χώρα δέν ἐξευτελίστηκε. Εὐτυχῶς.

Δυστυχῶς ὅμως καί αὐτό εἶναι μιά γενικώτερη διαπίστωση μετά ἀπό ὅλα ὅσα συμβαίνουν στήν Ἀφρική καί εἰδικώτερα στόν Νίγηρα καί στήν Γκαμπόν (ὅπου κατέρρευσε χθές ἡ κυβέρνηση καί ἀνεστάλησαν οἱ ἐργασίες γαλλικῶν μεταλλευτικῶν ἑταιρειῶν) αὐτό πού προκύπτει εἶναι ὅτι ἡ ἤπειρος σταδιακά πέφτει στά χέρια τῆς Κίνας, τῆς Ρωσσίας καί τῆς Τουρκίας. Καί ὅτι ὑπάρχει πολύ σοβαρή πιθανότητα τῆς Γαλλίας ὑποχωρούσης, ὁ πόλεμος τῆς Οὐκρανίας νά μεταφερθεῖ στά Βαλκάνια καί στήν Ἀφρική.

Ζοῦμε ἤδη τήν δεύτερη φάση τοῦ ἀναθεωρητισμοῦ. Καί δυστυχῶς καί πάλι ἡ πατρίδα μας εἶναι ἀποῦσα ἀπό μία περιοχή γιά τά ζωτικά της συμφέροντα –κύριος οἶδε τί θά συμβεῖ ἄν τυχόν οἱ Τοῦρκοι καταφέρουν νά ἀποκτήσουν ναυτική βάση στά δυτικά νῶτα τῆς ἑλληνικῆς ἄμυνας στήν Λιβύη, σέ συνδυασμό μέ τήν ναυτική βάση πού πασχίζουν νά ἀποκτήσουν στήν Αὐλῶνα τῆς Ἀλβανίας. Θά ζήσουμε τήν πλήρη περικύκλωση.

Τό μέγα θέμα πού ἔχει λοιπόν νά ἀντιμετωπίσει μπροστά της ἡ ἑλληνική ἐξωτερική πολιτική ἐκτός ἀπό τήν ἀξιοπρέπειά της, τήν ὁποία πράγματι διέσωσε τότε ὁ Δένδιας, εἶναι πῶς θά διαχειριστεῖ τήν ἀνάπτυξη τῆς Τουρκίας στόν ζωτικό χῶρο τῆς Ἀφρικῆς.

Συνομιλήσαμε μέσα στό καλοκαίρι μέ δύο Ἕλληνες ἀξιωματούχους διεθνῶν ὀργανισμῶν, οἱ ὁποῖοι ἐργάζονταν μέχρι πρό τινος γιά λογαριασμό τῆς Εὐρωπαϊκῆς Τράπεζας Ἐπενδύσεων καί τοῦ Ὀργανισμοῦ Ἡνωμένων Ἐθνῶν σέ χώρα τῆς Ἀφρικῆς, ἀλλά ἀποχώρησαν ἀπό τήν περιοχή, καθώς ἀντιμετώπιζε κίνδυνο ἡ ἀσφάλειά τους.

Οἱ λευκοί δέν εἶναι πιά τόσο δημοφιλεῖς στήν Ἀφρική. Τούς κυνηγοῦν μέ τίς πέτρες. Αὐτό πού μᾶς ἐπεσήμαναν εἶναι ὅτι ὁ Ἐρντογάν δωρίζοντας drone Μπαϊρακτάρ στούς δικτάτορες τῶν ἀφρικανικῶν χωρῶν κερδίζει ὡς ἀντάλλαγμα τήν διείσδυση τῆς Τουρκίας στήν οἰκονομία τους. Διείσδυση μέ τήν εἰσαγωγή τουρκικῶν προϊόντων στά σοῦπερ μάρκετ, διείσδυση μέ τήν ἀνέγερση σχολείων καί ἰσλαμικῶν τεμενῶν, διείσδυση καί μέ τήν οἰκοδόμηση ξενοδοχείων πού φέρουν τό πανομοιότυπο ὄνομα «Ἰστανμπούλ». Διείσδυση τέλος μέ ἐκπομπή τηλεοπτικοῦ προγράμματος τῆς τουρκικῆς Ραδιοτηλεόρασης μέ ἀγγλόφωνο πρόγραμμα, μέ γαλλόφωνο πρόγραμμα καί μέ ἀραβόφωνο πρόγραμμα. Οἱ γείτονες ἔχουν φύγει πάρα πολύ μπροστά στό κομμάτι αὐτό.

Θά μπορούσαμε κι ἐμεῖς νά κάνουμε κάτι σέ συγκεκριμένες χῶρες, ὅπου οἱ πληθυσμοί δέν τρέφουν συμπάθεια στό Ἰσλάμ. Ἀλλά ἐμεῖς, ἐσωστρεφεῖς ὄντες, δέν τό κάναμε. Ἄρχισε μία προσπάθεια ἀπό τόν Νῖκο Δένδια στό πλαίσιο τῆς ἐκστρατείας γιά τήν ὑποστήριξη τῆς ἑλληνικῆς ὑποψηφιότητος γιά τό Συμβούλιο Ἀσφαλείας τοῦ ΟΗΕ, ἀλλά δέν εἶχε συνέχεια. Κι ὅμως θά μποροῦσε νά ἔχει καί πολύ. Οἱ ἀνάγκες στήν ἐνέργεια, στόν κλάδο τῶν ὑποδομῶν καί ἰδιαίτερα τοῦ κατασκευαστικοῦ τομέα καί ἀλλοῦ εἶναι συγκεκριμένες. Ἕλληνες ἀξιωματοῦχοι πού γνωρίζουν καλά τήν ἤπειρο ὑπάρχουν.

Ἀλλά αὐτό πού ζοῦμε εἶναι ὅτι ἡ Ἑλλάδα δέν πιέζεται ἁπλῶς νά κλείσει ἑκοῦσα ἄκουσα τά θέματά της μέ τήν Τουρκία ἀλλά σέ λίγο θά ζεῖ μέσα σέ ἕνα διεθνές περιφερειακό περιβάλλον ἀσφυκτικό γιά τά συμφέροντά της. Καί αὐτό ἐάν δέν ἀνατραπεῖ, θά ἔχει συνέπειες. Ἡ Ἀφρική γίνεται καί τουρκικό προπύργιο.

Ὅσον ἀφορᾶ στά ἑλληνοτουρκικά, θά πρότεινα νά ξεκινήσουμε ἀπό τά βασικά: δέν πᾶς νά διαπραγματευτεῖς ποτέ στήν Τουρκία στίς 5 Σεπτεμβρίου! Στήν ἐπέτειο τῶν Σεπτεμβριανῶν τοῦ 1955 πού ὁδήγησαν στήν ἐξόντωση τῆς ἑλληνικῆς μειονότητας! Δέν πᾶς ἐκεῖ σέ αὐτήν τήν ἡμερομηνία! Ποτέ! Στέλνεις λάθος μήνυμα…

Απόψεις

«Ὑπνωτικό» στούς Ἕλληνες καί ἡ ζωή στήν… φτήνια

Μανώλης Κοττάκης
ΛΥΠΟΥΜΑΣΤΕ, ἀλλά δέν ἔχουμε κανένα λόγο νά συμμετέχουμε στόν ὁμαδικό ὑπνωτισμό πού ἐπιχειρεῖται αὐτές τίς μέρες γιά νά μήν «πάρουμε εἴδηση» τί ἀκριβῶς συζητεῖται πίσω ἀπό τίς κλειστές πόρτες μεταξύ τῶν κυρίων Μητσοτάκη καί Ἐρντογάν.

ΕΕ: «Κλίνατε ἐπί δεξιά»

Εφημερίς Εστία
Στίς Αρχές τῆς δεκαετίας τοῦ ’90 ἕνας στούς δέκα Εὐρωπαίους ψηφοφόρους (12%) ἐψήφιζε ἀντισυστημικά κόμματα.

Οἱ «Ἰντιάνα Τζόουνς» μιᾶς ἄλλης ἐποχῆς

Δημήτρης Καπράνος
Ὅταν πέτυχα στίς εἰσαγωγικές ἐξετάσεις τῆς Ἰωνιδείου Σχολῆς (μέχρι νά πάω ἐγώ ὀνομαζόταν «Πρῶτον Πρότυπον Γυμνάσιον Ἀρρένων Πειραιῶς», μέ τό πού πῆγα, μετονομάσθηκε σέ «Ἰωνίδειο Πρότυπο Σχολή»), ἐτέθη θέμα γιά τό «πῶς θά πηγαίνει τό παιδί στό Σχολεῖο», καθ’ ὅτι ἔπρεπε νά πηγαίνω ἀπό τήν Νίκαια στόν Πειραιᾶ.

Σάββατον, 21 Σεπτεμβρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΑΝΩΤΕΡΑ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ

75.000 ἑλληνικές ὀβίδες γιά τήν Οὐκρανία μέσῳ ΗΠΑ

Εφημερίς Εστία
Τί ἀπεφάσισε μυστικά πρό ἑβδομάδος ἡ Ἐπιτροπή Ἐξωτερικῶν καί Ἀμύνης τοῦ Κοινοβουλίου – Ἡ ΝΔ σταμάτησε τήν πώληση βλημάτων στήν Σαουδική Ἀραβία ἐπί ΣΥΡΙΖΑ, ὡς σκάνδαλο, ἀλλά τώρα πράττει τά ἴδια – Ἡ χαμένη εὐκαιρία τῶν ΕΑΣ