Πῶς ἔχασε ἡ Ἑλλάς τήν Δύση

ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΕΝΟ Σάββατο τό Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν…

… –ἐπ’ ἀφορμῇ τῆς ἔκδοσης τῆς νέας τουρκικῆς navtex ἡ ὁποία ἀνήγγειλε ἔρευνες τοῦ Ὀρούτς Ρέις σέ ἀπόσταση 6 μιλίων ἀπό τό Καστελλόριζο– ἐξέδωσε τήν ἑξῆς ἀνακοίνωση: «Ἡ Τουρκία ἐξέδωσε σήμερα νέα παράνομη navtex μέ τήν ὁποία ἀνακοινώνει τήν συνέχιση τῶν παράνομων σεισμικῶν ἐρευνῶν της γιά τήν περίοδο 21-29 Νοεμβρίου σέ περιοχή πού ἐπικαλύπτει τήν ἑλληνική ὑφαλοκρηπῖδα στήν Ἀνατολική Μεσόγειο, παραβιάζοντας κατ’ ἐξακολούθησιν τό Διεθνές Δίκαιο τῆς Θάλασσας καί ὑπονομεύοντας τήν εἰρήνη, τήν σταθερότητα καί τήν ἀσφάλεια στήν περιοχή. Δυστυχῶς ἡ Τουρκία γιά μία ἀκόμη φορά ἀγνοεῖ ἐπιδεικτικά τίς ἐκκλήσεις τῆς Διεθνοῦς Κοινότητας καί τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Συμβουλίου γιά τήν ἀποφυγή παράνομων ἐνεργειῶν καί κινήσεων πού ὁδηγοῦν σέ περαιτέρω κλιμάκωση καί ἔνταση καθώς καί γιά τήν συμμόρφωσή της στήν διεθνῆ νομιμότητα». Ἐπειδή καί οἱ τουρκικές navtex καί οἱ ἑλληνικές ἀντι-navtex ἀλλά καί οἱ ἀνακοινώσεις τῶν Ὑπουργείων τῶν δύο χωρῶν «πέφτουν» σάν τό χαλάζι ἀπό τόν Αὔγουστο ἕως σήμερα –ρουτίνα θεωροῦνται– δέν κατέστη ἀμέσως ἀντιληπτή ἡ σημασία τῆς ἑλληνικῆς θέσης.

Ζαλισμένοι οἱ πολῖτες ἀπό τήν καραντίνα, τά μέτρα, τό ἐμβόλιο, τά πρόστιμα, τήν τρομολαγνεία, τόν χαρτοπόλεμο τῶν κομμάτων, τά προσωπικά οἰκονομικά καί κοινωνικά τους ἀδιέξοδα, τό τελευταῖο σημεῖο πού θά εἶχαν τό νοῦ τους νά κοιτάξουν εἶναι …ὁ χάρτης. Ἤ οἱ ἐπίσημες ἀνακοινώσεις τῆς ἑλληνικῆς διπλωματίας. Καί ὅμως. Ἄν διαβάσει κανείς προσεκτικά αὐτή τήν ἀνακοίνωση θά ἀνακαλύψει ὅτι ὅλα ὅσα μᾶς διαβεβαίωναν ἀπό τό καλοκαίρι ἴσαμε μέ σήμερα οἱ ταγοί μας ὅτι δέν ἔχουν συμβεῖ ἤ δέν θά συμβοῦν, καί ἔχουν συμβεῖ καί ἐξακολουθοῦν νά συμβαίνουν. Καί δημιουργοῦν τετελεσμένα. Σιωπηρῶς. Τά ὁποῖα μή νομίζετε ὅτι δέν μᾶς ἀφοροῦν ἐπειδή εἶναι «μακριά» τό Καστελλόριζο καί ἐπειδή δέν «μιλᾶμε» γι’ αὐτά ἀπορροφημένοι ἀπό τόν κορωνοϊό. Μᾶς ἀφοροῦν. Ἡ κερκόπορτα ἔχει ἤδη ἀνοίξει. Ἄν ἐπιτρέψεις σέ κάποιον νά εἰσβάλει καί νά στρογγυλοκαθίσει στήν αὐλή σου, αὔριο θά «μπεῖ καί στό σαλόνι καί στήν κουζίνα καί στήν κρεβατοκάμαρη ἀκόμη». Σήμερα ἀμφισβητοῦν τήν ὑφαλοκρηπῖδα ἀλλά μέ ἔνταση ἀμφισβητοῦν ἐπίσης τήν κυριαρχία μας σέ κατοικημένα νησιά καί τό δικαίωμά μας στήν ἄμυνα τῶν νησιῶν. Ἰδού ἡ αὐλή, ἰδού τό σαλόνι, ἰδού καί ἡ κρεβατοκάμαρη λοιπόν. Ἡ γῆ μας.

Τί μᾶς εἶπε λοιπόν τό Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν πού δέν μᾶς λένε τόσον καιρό ἄλλοι; Πρῶτον, ὅτι ἡ Τουρκία ἐμμένει στήν «συνέχιση τῶν παράνομων σεισμικῶν ἐρευνῶν της». Ἄρα ὁμολογεῖται μέ τόν πλέον ἐπίσημο τρόπο ὅτι ἡ Τουρκία πραγματοποιεῖ παράνομες ἔρευνες. Τό Ὀρούτς Ρέις κατεβάζει καλώδια καί εἴτε μέ τεχνολογία 2D εἴτε μέ τεχνολογία 3D συλλέγει δεδομένα ἀπό τόν ἑλληνικό βυθό πρός ἀξιοποίηση τοῦ γεωτρύπανου στό ὁποῖο θά παραδώσει τήν σκυτάλη. Τό ὑπογραμμίζω αὐτό γιατί κάποιοι μᾶς διαβεβαίωναν ἀπό τόν Αὔγουστο ἕως σήμερα ὅτι τό «Ὀρούτς Ρέις» κάνει ἁπλῶς σόου. Κάποιοι ἄλλοι ὑπερφίαλοι νεοσσοί Βουλευτές σέ διατεταγμένη ὑπηρεσία μᾶς φλόμωναν ἐπίσης στό ψέμα, ὅτι τίποτε δέν γίνεται καί ὅτι τό τουρκικό σεισμογραφικό ἁπλῶς πλέει πάνω στό «ὕδωρ» χωρίς νά παραβιάζει κυριαρχικά δικαιώματα. Τό ἐπισημαίνουμε γιατί κάποιοι ἄλλοι καρατομήθηκαν ἐπειδή εἶπαν τήν ἀλήθεια, ὅτι οἱ Τοῦρκοι κάνουν ἔρευνες –ὁ σύμβουλος Ἐθνικῆς Ἀσφαλείας τοῦ Πρωθυπουργοῦ Ἀλέξανδρος Διακόπουλος. Γιά νά φθάσουμε σήμερα νά μᾶς ἀποκαλύπτει τό Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν πού οὔτε ψέμματα μᾶς εἶπε ποτέ ὅλο αὐτό τό διάστημα οὔτε ἄλλαξε τήν ἑλληνική θέση δεκαετιῶν ὅτι «ναί, γίνονται ἔρευνες». Καί ποῦ ἔγιναν καί γίνονται παρακαλῶ αὐτές οἱ ἔρευνες; Καί αὐτό, δεύτερον, μᾶς τό λέει ἡ ἀνακοίνωση: «Σέ περιοχή πού ἐπικαλύπτει ἑλληνική ὑφαλοκρηπῖδα στό Αἰγαῖο». Τό ρῆμα «ἐπικαλύπτει» πρώτη φορά τό διαβάζω, νομίζω. Καί νά μήν μᾶς τό ἔλεγε τό ΥΠΕΞ θά ἔπρεπε βεβαίως νά τό εἴχαμε καταλάβει καί μόνοι παρακολουθώντας ἀπαθεῖς καί μέ τούς ὤμους σηκωμένους τό «Ὀρούτς Ρέις» ἔξω ἀπό τό Φαληράκι τῆς Ρόδου, ἀλλά ἐν πάση περιπτώσει «τόσοι εἴμαστε», πού θά ἔλεγε καί ὁ Μανώλης Ἀναγνωστάκης.

Στήν πατρίδα μας ὁ ἐξευτελισμός καί τό πτύειν ὀνομάζονται πλέον «ψυχραιμία». Σκουπίζεσαι, δένεις τόν φιόγκο στήν γραβάτα καί πᾶς παρακάτω. Ἀλλά μιά στιγμή! Ὅταν μόνοι μας ἔχουμε ἀναδείξει ὡς νέο κυρίαρχο δόγμα, ὅτι ἡ κυριαρχία μας περιορίζεται στά 6 μίλια στήν θάλασσα (τά 12 «πέταξαν», τά «πῆρε» ὁ ἀέρας), ὅταν δέν ἐκδίδουμε ἐπίσημη ἀνακοίνωση γιά νά καταγγείλουμε τήν φιλοτουρκική Ἔκθεση τοῦ State Department πού εὐλογεῖ σιωπηρῶς τίς τουρκικές ὑπερπτήσεις πάνω ἀπό κατοικημένα ἑλληνικά νησιά καί ὅταν διακηρύσσουμε –σέ ἐπίπεδο κορυφῆς– ὅτι οἱ Τοῦρκοι παρανομοῦν στό Καστελλόριζο ἐπειδή κάνουν ἔρευνα «σέ μή ὁριοθετημένη περιοχή» καί ὄχι «σέ περιοχή πού ἐπικαλύπτει ἑλληνική ὑφαλοκρηπῖδα», πῶς ἄραγε θά τούς ζητήσουμε τόν λόγο αὔριο σέ πιθανές διαπραγματεύσεις; Μέ τί φόντα; Ἐκτός καί ἄν ἔχει συμφωνηθεῖ κάπου ὅτι τό Καστελλόριζο εἶναι πρός διανομή, ὅτι γι’ αὐτό τό ἀφήσαμε ἔξω ἀπό τήν ὁριοθέτηση μέ τήν Αἴγυπτο καί ὅτι τό μόνο πού μᾶς ἐνδιαφέρει εἶναι ἡ Κρήτη. Ἐάν εἶναι ἔτσι ἄς εἰπωθεῖ. Τό πρόβλημα πού θά ὑπάρξει ὅμως εἴτε εἰπωθεῖ εἴτε δέν εἰπωθεῖ, εἴτε ἀφήσουμε τόν χρόνο νά διολισθήσει γιά νά γίνουν ἀνεπαισθήτως οἱ ὑποχωρήσεις εἴτε ὄχι, εἶναι τό ἑξῆς: ὁ τυχόν ἐθνικός συμβιβασμός πού θά ἐπιχειρηθεῖ σέ ὕστερο χρόνο μόλις βροῦν τά πατήματά τους οἱ Ἀμερικανοί μέ τούς Τούρκους (θά τά βροῦν γιατί δέν ἔχουν τήν πολυτέλεια νά ἀφήνουν τούς Ρώσσους νά διασποῦν τό ΝΑΤΟ) δέν θά εἶναι τό τέλος. Θά εἶναι ἡ ἀρχή. Ὁ συμβιβασμός ἀνοίγει τήν ὄρεξη, δέν τήν «καταστέλλει». Τό δέ μοντέλο πού υἱοθετεῖται, τῆς σαλαμοποίησης τῆς διαπραγμάτευσης σέ δύο κομμάτια, Ἀνατολική Μεσόγειος καί Αἰγαῖο, ὄχι ἁπλῶς δέν θά λύσει τό θέμα ἀλλά θά τό παροξύνει. Πλανῶνται πλάνην οἰκτράν ὅσοι θεωροῦν ὅτι θά γίνει εὔπευπτος ὁ συμβιβασμός ἄν ξεδιπλωθεῖ κατά στάδια σέ βάθος χρόνου. Πάντα ἔρχεται γιά ὅλους ἡ ἡμέρα τῆς ἀληθείας. Ἡ ad hoc λύση γιά τήν Μεσόγειο θά ἔχει ὀλέθριες συνέπειες γιά τό Ἀρχιπέλαγος τοῦ Αἰγαίου. Τό θέμα δέν εἶναι ἀμιγῶς ἐθνικό, ἡ κυριαρχία μας ἐπί τῶν νήσων μας καί τό δικαίωμα ἄμυνάς τους. Τό θέμα εἶναι πρωτίστως γεωπολιτικό. Ἐάν ἡ Ἑλλάς χάσει τόν ἔλεγχο τοῦ Αἰγαίου καί τόν παραδώσει στήν Τουρκία τότε χάνει καί τήν σημασία της γιά τήν Δύση, ὅπως αὐτή διαμορφώθηκε μετά τόν δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Χάνει τό εἰδικό βάρος της.

«Ὅποτε στήν ἱστορία μας χάναμε τό κοντρόλ στήν θάλασσα ἀκολουθοῦσαν μεγάλες τραγωδίες, παιδί μου» μοῦ ἔλεγε προσφάτως ἕνας ἀπό τούς πλέον ξακουστούς καπετάνιους τῆς ἑλληνικῆς ναυτιλίας. Ἁπλῶς γιά τήν ἱστορία νά θυμίσω ὅτι ὁ Τσῶρτσιλ ἔδωσε μάχη μέ τόν Στάλιν στήν Γιάλτα γιά νά τοῦ ἀποδοθεῖ ὡς σφαῖρα ἐπιρροῆς ἡ Ἑλλάδα γιά ἕναν «ἄγνωστο λόγο»: ἡ γεωγραφική θέση τῆς χώρας μας τοῦ ἐπέτρεπε νά ἐλέγχει στρατηγικῆς σημασίας ἐμπορικούς δρόμους τοῦ πλανήτη (Γιβραλτάρ, Σουέζ, Δαρδανέλλια). Καί ἔτσι διά τῆς Ἑλλάδας ἀσφάλιζε ἡ Μεγάλη Βρεταννία τήν ἀποικία της στήν Ἰνδία! Ξανασκεφτεῖτε το παρακαλῶ, εἰδικῶς οἱ ρεαλιστές: Διά τῆς Ἑλλάδος, Ἰνδία! Ἄν τώρα, στούς καιρούς μας, ἀφήσουμε στίς τουρκικές βάρκες τόν ἔλεγχο τοῦ Αἰγαίου καί τῆς Μεσογείου, ὀχυρωμένοι καί φοβισμένοι μήν κατηγορηθοῦμε γιά ἐθνικισμό στά 6 μίλια μας, δέν πετᾶμε μόνο τά νησιά μας καί τήν κυριαρχία μας. Πετᾶμε καί τήν σημασία μας γιά τήν Δύση. Ἡ συγγραφέας Dabisa Moyo ἔγραψε πρίν ἀπό χρόνια ἕνα ἐξαιρετικό βιβλίο μέ τίτλο Πῶς χάθηκε ἡ Δύση. Ἄς μήν γράψει ἡ γενιά μας τό βιβλίο «πῶς χάθηκε ἡ Ἑλλάδα γιά τήν Δύση». Ἤ τό ἀκόμη χειρότερο: «Πῶς ἔχασε ἡ Ἑλλάς τήν Δύση».

Απόψεις

Λεφτά γιά τήν Οὐκρανία ὑπάρχουν! 2 δισ. εὐρώ ἀπό τήν Ἑλλάδα στόν Ζελένσκυ

Εφημερίς Εστία
Ἐνῷ γιά τήν μείωση τοῦ ΦΠΑ στά τρόφιμα γιά τήν καταπολέμηση τῆς ἀκρίβειας δέν ὑπάρχουν, ἐπειδή εἶπε ὁ Πρωθυπουργός ὅτι «ξεράθηκαν τά λεφτόδεντρα» – Ἕως πότε θά πληρώνει ὁ Ἕλλην φορολογούμενος τόν ἀδιέξοδο πόλεμο τῆς Συμμαχίας;

Εἶναι μειοψηφία στό κόμμα, ἀλλά ἀκόμη δέν τό ξέρει!

Μανώλης Κοττάκης
Ο ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΟΣ ἀρτηριοσκληρωτισμός ὅλων τῶν δογματικῶν, φιλελευθέρων καί ἐκσυγχρονιστικῶν ρευμάτων πού ἐπικρατοῦν κατά καιρούς στήν πατρίδα μας, ἐκδηλώνεται πάντοτε στήν ἀρχή τῆς δεύτερης τετραετίας.

Κρίσις στό ΠΑΣΟΚ Ἀμφισβητεῖται ὁ Ν. Ἀνδρουλάκης

Εφημερίς Εστία
ΤΟ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ἀποτέλεσμα τῆς Κυριακῆς ἄνοιξε τόν ἀσκό τοῦ Αἰόλου στό ΠΑΣΟΚ, μέ κορυφαῖα στελέχη νά ἀμφισβητοῦν εὐθέως τόν κ. Νῖκο Ἀνδρουλάκη καί νά ζητοῦν πρόωρες ἐσωκομματικές ἐκλογές γιά ἀνάδειξη νέου Προέδρου.

Ὅταν λείπει ὁ πατέρας, χορεύει ὁ υἱός

Δημήτρης Καπράνος
Ὁ Nῖκος Παπανδρέου, υἱός τοῦ Ἀνδρέα, ἐξελέγη εὐρωβουλευτής.

Σάββατον, 13 Ἰουνίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟ ΟΥΖΟ