Πολιτική βόμβα οἱ 164.223 συντάξεις

Τά στοιχεῖα πού περιέχει ἡ νέα μηνιαία ἔκθεση «Ἄτλας» τοῦ Ὑπουργείου Ἐργασίας…

… γιά τόν συνολικό ἀριθμό τῶν ἐκκρεμῶν αἰτήσεων συνταξιοδότησης, τόν ἀριθμό τῶν αἰτήσεων, τόν ρυθμό τῆς ἱκανοποίησης τῶν αἰτημάτων καί βεβαίως γιά τό ἐτήσιο κόστος πού συνεπάγεται γιά τόν προϋπολογισμό ἡ δαπάνη τους, εἶναι συγκλονιστικά ὑπό τήν ἑξῆς ἔννοια: Ποτέ στό παρελθόν τόσες χιλιάδες Ἕλληνες δέν περίμεναν τόσο πολύ γιά τήν ἐκπλήρωση ἑνός αὐτονόητου δικαιώματός τους, ἐνῶ τό ποσό ἐπιβάρυνσης τοῦ προϋπολογισμοῦ εἶναι τόσο «χαμηλό»: 619.882.796 εὐρώ σέ ἐτήσια βάση, σύμφωνα μέ τόν «Ἄτλαντα», πού συνετάγη μέ τήν συμβολή τοῦ Προέδρου τοῦ ΕΦΚΑ Ἰωάννη Χάλαρη. Καί μπορεῖ ὁ ἀριθμός τῶν ἐγκρίσεων νά αὐξήθηκε τό πρῶτο ἐννεάμηνο τοῦ 2019, κατά 20.000 περίπου σέ σύγκριση μέ τό ἀντίστοιχο τοῦ 2019, ὡστόσο οἱ ρυθμοί αὐτοί, λόγω τοῦ μικροῦ ἀριθμοῦ ὑπαλλήλων τοῦ ΕΦΚΑ πού ἀσχολεῖται μέ τήν ἀπονομή τους, παραμένουν ἐξαιρετικῶς βραδεῖς. Καί αὐτό συνιστᾶ πολιτικό πρόβλημα γιά τή ΝΔ, παρά τίς προσπάθειες τοῦ Ὑπουργοῦ Ἐργασίας Ἰωάννη Βρούτση, ὁ ὁποῖος πασχίζει νά αὐξήσει τόν ρυθμό ἱκανοποίησης τῶν αἰτημάτων. Ἡ δικαιολογία ὅτι φταίει ὁ ΣΥΡΙΖΑ καί ἡ Ἀχτσιόγλου, ἔστεκε καί εἶχε ἀπήχηση πρίν ἀπό τίς ἐκλογές. Τότε γεννήθηκε τό πρόβλημα, τότε ἀπεκρύβη συστηματικῶς ὁ συνολικός ἀριθμός τῶν ἐκκρεμῶν συντάξεων, τότε ὅλα. Ὄχι πιά ὅμως.

Τό πρόβλημα παραμένει παρά τίς ὑποσχέσεις ἐπίλυσης καί ἀποτελεῖ πλέον μία ἀπό τίς τρεῖς ὡρολογιακές βόμβες (οἱ ἄλλες δύο εἶναι ἡ κατάσταση στήν ἐκπαίδευση καί στήν μετανάστευση), ἡ ὁποία μπορεῖ νά σκάσει ἀνά πᾶσα στιγμή στά χέρια τῆς κυβέρνησης τοῦ Μαξίμου καί τῶν συναρμόδιων ὑπουργῶν. Εἶναι τέτοια δέ ἡ κατάσταση πού ἐπικρατεῖ στίς ἀπαρχαιωμένες δομές τοῦ Ὑπουργείου Ἐργασίας, ἀλλά καί στό ἐσωτερικό τοῦ νεοϊδρυθέντος ἀπό τόν ΣΥΡΙΖΑ ΕΦΚΑ, ὥστε ἡ κυβέρνηση μελετᾶ τήν πιθανότητα ‒δέν ἔχει ληφθεῖ ἀπόφαση‒ νά ἀφαιρέσει τήν ἁρμοδιότητα ἀπονομῆς τῶν συντάξεων ἀπό τό Ὑπουργεῖο Ἐργασίας καί νά τήν ἀναθέσει (μαζί μέ τό Κτηματολόγιο) στό νεοσύστατο Ὑπουργεῖο Ψηφιακῆς Πολιτικῆς. Πρόκειται γιά εἰσήγηση στενοῦ συνεργάτη τοῦ Πρωθυπουργοῦ, ἡ ὁποία ἐξετάζεται. Εἴτε συμβεῖ αὐτό ὅμως εἴτε ὄχι, ἅπαντες συμφωνοῦν ὅτι οἱ αἰτήσεις τῶν ἀσφαλισμένων, μεταξύ αὐτῶν καί χιλιάδων παραδοσιακῶν ψηφοφόρων τῆς ΝΔ, εἶναι τόσες πολλές ὥστε ἀνά πᾶσα στιγμή μπορεῖ νά πνίξουν πολιτικά τήν κυβέρνηση. Πεθαίνουν ἄνθρωποι χωρίς νά προλάβουν νά πάρουν τήν σύνταξή τους. Οἱ ἀριθμοί εἶναι συγκλονιστικοί:

Τό πλῆθος τῶν ἐκκρεμῶν συντάξεων φθάνει σήμερα, σύμφωνα μέ τήν ἔκθεση, τίς 164.224, ἐνῶ τόν Ἰούλιο τοῦ 2019, μῆνα ἐκλογικῆς ἐπικράτησης τῆς ΝΔ, ἔφθαναν τίς 137.086. Αὐξήθηκαν, δηλαδή, κατά 27.138. Οἱ νέες αἰτήσεις κύριας σύνταξης ἔφθασαν τό 2019 τίς 164.230 καί τό 2020 τίς 116.508. Ἤτοι 280.738! Καί ναί μέν διπλασιάστηκε ὁ μηνιαῖος ἀριθμός περαίωσης τῶν ἐκκρεμῶν συντάξεων σέ σύγκριση μέ τόν Σεπτέμβριο τοῦ 2019 (τότε 9.756, φέτος τόν ἴδιο μῆνα 19.632 αἰτήσεις), ὡστόσο τό βουνό παραμένει βουνό. Καί παράγει πολιτική φθορά. Καί τό κυριότερο: Οἱ συντάξεις δέν καθυστεροῦν γιά νά μήν ἐπιβαρυνθεῖ τό δημόσιο ταμεῖο. Τά ὅσα ἰσχυρίστηκε ὁ ἐπικεφαλῆς τοῦ ESM Kλάους Ρέγκλινγκ ὅτι οἱ ἐκκρεμεῖς συντάξεις ἀποτελοῦν τό κρυφό χρέος τῆς Ἑλλάδος, δέν στέκουν. Τό ποσό τῆς συνταξιοδοτικῆς δαπάνης σέ ἐτήσια βάση (619 ἑκ. εὐρώ) εἶναι μᾶλλον χαμηλό σέ σύγκριση μέ τήν πολιτική ζημιά πού παράγεται. Ἡ καθυστέρηση ὀφείλεται κυρίως στήν δομή καί τήν λειτουργία τοῦ ΕΦΚΑ καί τοῦ Ὑπουργείου Ἐργασίας. Στήν γραφειοκρατία. Στήν ἀπροθυμία ὑπαλλήλων νά ἀναλάβουν ἔργο στήν πρώτη γραμμή τοῦ «γκισέ». Καί δικαιολογίες ἐπ’ αὐτοῦ δέν ὑπάρχουν. Πρέπει νά νικηθεῖ ἡ γραφειοκρατία γιά νά μήν ἡττηθεῖ ἡ ΝΔ. Οἱ ἐκκρεμεῖς συντάξεις δέν εἶναι πρῶτο θέμα στά κανάλια κάθε μέρα ἀλλά εἶναι πρῶτο θέμα στίς ζωές χιλιάδες Ἑλλήνων.

Απόψεις

H «ΕΣΤΙΑ» τιμά την Παγκόσμια ημέρα ποιήσεως: «Μά τόσο σκάρτος ἦταν ὁ καιρός μας;»

Εφημερίς Εστία
«Πόσο κρύο μές στήν ἱστορία» – «Δίσκος μέ ἀντίδωρα ἡ Ἑλλάς» – «Πότε πότε μᾶς θυμᾶται τό μέλλον, ὅλο καί κάποιο μήνυμα λαβαίνουμε»

Δέν εἶναι στέρφα ἡ ἐποχή

Μανώλης Κοττάκης
ΔΕΝ ΘΥΜΑΜΑΙ ποῦ τό διάβασα, ἀλλά ἰσχύει ἀπολύτως: οἱ μεγάλες ἀλλαγές κυοφοροῦνται μέσα στήν σιωπή.

Τόν λαϊκισμό τοῦ ΣΥΡΙΖΑ κατήγγειλε ὁ κ. Κ. Καραμανλῆς

Εφημερίς Εστία
Τίς πρῶτες δηλώσεις μετά τήν πολύνεκρη τραγωδία στά Τέμπη ἔκανε χθές ὁ τέως ὑπουργός Μεταφορῶν κ. Κώστας Ἀχ. Καραμανλῆς, ὁ ὁποῖος ἐπανέλαβε ὅτι ἀπό τήν πρώτη στιγμή ἀνέλαβε τήν πολιτική εὐθύνη μέ τήν παραίτηση καί ἔδωσε στοιχεῖα γιά τό τί λειτουργοῦσε στόν σταθμό Λαρίσης καί ποιά λάθη ἔγιναν.

Ἡ ποίηση εἶναι μουσική ἀπό μόνη της

Δημήτρης Καπράνος
Ἤμουν τυχερός, γιατί ὁ πατέρας μου ἦταν βιβλιοφάγος. Στό ἰατρεῖό του, στό ἰσόγειο τοῦ σπιτιοῦ μας, ὑπῆρχε μιά μεγάλη, ξύλινη βιβλιοθήκη, γεμάτη βιβλία κάθε εἴδους. Ἀπό τόν «Ἐλευθερουδάκη», μέχρι κάποια μικρά, ἀμεταχείριστα βιβλιαράκια.

Πέμπτη, 21 Μαρτίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ