Πολιτική ἀπειλή τό μεταναστευτικό καί ἡ ἐρημοποίηση τῆς περιφέρειας

Μεγάλη ἀπογοήτευση ὁ ξερριζωμός ἀπό τόν τόπο σου, σέ καιρό εἰρήνης

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ παρατήρηση πρίν ὑπεισέλθουμε στό κύριο θέμα τοῦ σημερινοῦ σημειώματος: ὁ Πρωθυπουργός ἐπεχείρησε νά δρέψει πολιτικά κέρδη ἀπό τήν ἄτακτη φυγή τοῦ ἀρχηγοῦ τῆς ἀξιωματικῆς ἀντιπολίτευσης Στέφανου Κασσελάκη ἀπό ραδιοφωνικό στούντιο στήν Ρόδο θέτοντας τό ἐρώτημα «τί θά εἶχε συμβεῖ ἄν τό εἴχαμε κάνει ἐμεῖς σέ γυναῖκα-δημοσιογράφο;».

Ἐπεχείρησε δηλαδή νά ἀποδώσει στόν ἀντίπαλό του σεξιστικό κίνητρο γιά νά κερδίσει γυναικεῖες ψήφους. Προφανῶς αὐτό τοῦ εἶπαν νά πεῖ οἱ καλοπληρωμένοι σύμβουλοί του. Θά τοῦ δώσουμε μία πληροφορία καί μάλιστα ἐντελῶς δωρεάν, χωρίς τό παραμικρό κόστος.

Ὁ Κασσελάκης δέν ἔφυγε ἀπό τό στούντιο, ἐπειδή τόν πίεσε μέ ἕνα ἐρώτημα …γυναῖκα. Λάθος ἀνάγνωση! Φθηνή. Ἔφυγε, γιατί ἔπρεπε νά ὑπερασπιστεῖ τήν περίοδο τοῦ Τσίπρα. Τά μνημόνια. Τόν καιρό πού αὐξήθηκε ὁ φόρος προστιθέμενης ἀξίας σέ τουριστικές περιοχές. Μισεῖ ὁ Κασσελάκης νά ὑπερασπίζεται τά μνημόνια καί τόν Τσίπρα. Τό λέει ἰδιωτικῶς συνέχεια μέ τήν φράση «Φτάνει πιά μέ τούς Ἀλέξηδες καί τά μνημόνια.» Γι’ αὐτό ἔφυγε. Αὐτός ἦταν ὁ πυρῆνας τοῦ ἐκνευρισμοῦ του. Ἔχει βαρεθεῖ νά ἀπολογεῖται γιά τόν προηγούμενο ΣΥΡΙΖΑ ἐνῷ θέλει νά ἀπολογεῖται μόνο γιά τόν δικό του! Ἐννοεῖται βεβαίως ὅτι εἶναι ἕνας πολύ αὐταρχικός ἄνθρωπος πού δέν ἀνέχεται τήν ἄλλη ἄποψη, γιά νά μήν πῶ κάτι βαρύτερο. Καί ὅποτε πιέζεται, τό δείχνει!

Πᾶμε τώρα στήν οὐσία τοῦ θέματος, ἡ ὁποία ἀπειλεῖ σοβαρά τήν Κυβέρνηση, ὅπως φάνηκε καί ἀπό τήν κινητοποίηση τοῦ Σαββατοκύριακου γιά νά ὑποβαθμιστεῖ ἡ ἀποκάλυψη Ἀμερικανοῦ ἀξιωματούχου στόν τηλεοπτικό σταθμό CBS, ὅτι ἡ Ἑλλάς εἶναι ἕτοιμη νά δεχτεῖ μετανάστες πού θά τίς στείλουν οἱ Ἡνωμένες Πολιτεῖες στό πλαίσιο τῆς ἀποσυμφορήσεως τῶν ἐδαφῶν τους. Τό πρόβλημα γιά τήν Κυβέρνηση εἶναι ὅτι ὅσο καί νά θέλει νά ὑποβαθμίσει αὐτές τίς πληροφορίες, ἡ πραγματικότητα πού διαμορφώνεται στό ἐσωτερικό τῆς ἐπικρατείας εἶναι τόσο δυσμενής, ὥστε καί ἡ διάψευση τῆς νέας εἰσαγωγῆς νά μήν ἀρκεῖ γιά νά τήν προστατεύσει. Ὁ συνδυασμός τῆς ἐρημοποιήσεως πάρα πολλῶν περιοχῶν τῆς ἐπαρχίας ἀπό Ἕλληνες κατοίκους ἀκόμα καί περιοχῶν πολύ κοντά στά ἀστικά κέντρα, μέ τό θράσος μέ τό ὁποῖο συμπεριφέρονται πλέον μετά ἀπό χρόνια παραμονῆς στήν Ἑλλάδα συγκεκριμένες ἐθνικότητες μεταναστῶν, δημιουργεῖ ἕνα ἐκρηκτικό κοκταίηλ στήν κοινωνία. Στό ὁποῖο προστίθενται πληροφορίες ὅτι οἱ φίλοι μας οἱ Τοῦρκοι μᾶς στέλνουν πλέον τούς μετανάστες ἀπό τήν κυρία εἴσοδο τῶν συνόρων μας μέ ἄλλα ἔγγραφα νομιμοποιητικά πού τούς ἐπιτρέπουν νά ἐμφανίζονται ξαφνικά στό ἔδαφός μας ὡς δῆθεν τουρίστες καί μετά νά ζητοῦν ἄσυλο.

Ἄς τά πάρουμε ἕνα-ἕνα. Ἡ ζημιά πού ἔκανε ἡ πρόσφατη ἐπίσκεψη τοῦ Πρωθυπουργοῦ τῆς Ἀλβανίας Ἔντι Ράμα στήν Ἑλλάδα δέν ἔχει μετρηθεῖ ἀκόμα σωστά. Ἡ ἐπίσκεψη καί οἱ διχαστικές κορῶνες τοῦ φανατισμοῦ προεκάλεσαν δυσαρέσκεια στούς νομιμόφρονες Ἀλβανούς μετανάστες πού ζοῦν χρόνια στά ἀστικά κέντρα καί ἰδιαίτερα στό λεκανοπέδιο, καθώς θεωρήθηκε ὅτι μπορεῖ νά ἀποτελέσουν στό μέλλον ἀφορμή γιά νά ἔχουν προβλήματα στήν σχέση τους μέ τό ἑλληνικό Κράτος. Δέν τούς ἀρέσει αὐτό. Δέν θέλουν νά ἔχουν μπελάδες πάνω ἀπ’ τό κεφάλι τους. Ὡστόσο, τά πράγματα εἶναι ἐντελῶς διαφορετικά στήν περιφέρεια, ὅπου οἱ κοινωνίες εἶναι πιό κλειστές, καί τά προβλήματα δέν κρύβονται. Μᾶς φτάνουν ἀναφορές ἀπό τά νησιά τοῦ Αἰγαίου καί τά Δωδεκάνησα, σέ πολλά ἐκ τῶν ὁποίων τόν χειμῶνα οἱ ἀλβανικοί πληθυσμοί ἐλέγχουν τήν τοπική οἰκονομία καί εἶναι πλειοψηφία στά σχολεῖα πού μιλοῦν πιά γιά δύσκολη συμβίωση μέ τούς Ἕλληνες κατοίκους, οἱ ὁποῖοι κρύβουν μέ τό ζόρι τήν δυσφορία τους γιά τήν συμπεριφορά τους. Τούς εἶναι δύσκολο νά συμβιώσουν μαζί τους. Συμπεριφέρονται ὡς αφεντικά.

Ἀπό τήν ὥρα πού ὁ Ράμα εἶπε ὅτι ἡ ἑλληνική οἰκονομία ἐξαρτᾶται ἀπό τούς Ἀλβανούς μετανάστες στήν περιφέρεια καί μᾶς κατηγόρησε ὅτι …τούς ἀλλάξαμε τά ἐπώνυμα, τά μυαλά τους ἔχουν πάρει ἀέρα. Αὐτό ἤ θά «μαζευτεῖ» ἤ θά ἐξελιχθεῖ. Πάντως σέ θετική στάση πάνω ἀπό τήν κάλπη ἀποκλείεται νά ὁδηγήσει τούς Ἕλληνες. Ἄκουγαν οἱ κάτοικοι τῆς περιφέρειας πληροφορίες ἀπό τήν Ἀθήνα, ὅτι ὁλόκληρες συνοικίες της κατοικοῦνται πλέον ἀπό τούς μετανάστες, γι’ αὐτό καί δέν ἀκούγονται πανηγυρισμοί ὅταν ἑλληνικές ὁμάδες κερδίζουν μεγάλες διοργανώσεις καί δέν τό πίστευαν! Τώρα ὅμως ἀρχίζουν νά τό ζοῦν μέ πυρῆνες τοῦ ἀλβανικοῦ ἐθνικισμοῦ μέσα στήν πόρτα τους λόγῳ τῆς ἀμέλειας τῆς Κυβερνήσεως νά βάλει τόν Ἀλβανό Πρωθυπουργό στήν θέση του. Ἡ μή ἀπάντηση Μητσοτάκη σέ Ράμα δέν ἐκτιμήθηκε ὡς στάση διπλωματικῆς ἀνωτερότητας ἀπό τούς ἐδῶ ἡμιμαθεῖς πληθυσμούς ἀλλά ἀδυναμίας.

Μᾶς φτάνουν ἐπίσης ἀναφορές γιά εἰκονικές κρατήσεις πού κάνουν σέ ξενοδοχεῖα τῆς συμπρωτεύουσας Τοῦρκοι πού τήν ἐπισκέπτονται ὡς τουρίστες γιά λογαριασμό ἄλλων γνωστῶν ἤ καί ἀμφιβόλων ἐθνικοτήτων. Μέ τήν διαφορά ὅτι οἱ ἄνθρωποι γιά τούς ὁποίους γίνονται κρατήσεις στά ξενοδοχεῖα δέν ἐμφανίζονται ποτέ γιά διαμονή. Ὡστόσο, ἔχοντας στήν διάθεσή του καί τό χαρτί τῆς κρατήσεως σέ ἑλληνικό ξενοδοχεῖο, σέ συνδυασμό μέ τά ἔγγραφα πού φέρουν, πείθουν (λέγεται) τίς ἑλληνικές Ἀρχές στά σύνορα νά τούς δίνουν βίζα γιά νά κάνουν δῆθεν τουρισμό. Ἐνῷ στήν πραγματικότητα μπορεῖ νά εἶναι παράνομοι μετανάστες, πού σέ ἄλλες περιπτώσεις θαλασσοπνίγονται γιά νά περάσουν τά σύνορά μας, καί τώρα μπαίνουν στήν Ἑλλάδα, σύμφωνα μέ τίς πληροφορίες πού ἔχουμε, σάν κύριοι. Καλόν εἶναι οἱ κυβερνητικοί ἀξιωματοῦχοι νά εἶναι πιό συγκρατημένοι στούς πανηγυρισμούς γιά τόν περιορισμό τῶν ροῶν ἀπό τήν γείτονα διά θαλάσσης, γιατί ἄν ψάξουν τίς βίζες τῶν Τούρκων καί ἄλλων τουριστῶν, τότε μπορεῖ καί νά ἀνακαλύψουν ἔκπληκτοι ὅτι κάποιοι περνοῦν ἀθόρυβα ἀπό τά σύνορα χωρίς ἡ Ἑλλάδα νά τούς παίρνει εἴδηση. Καί νά ἀνακαλύπτει μετά ὅτι τούς ἔδωσε ἄσυλο ὅταν τούς συλλαμβάνει νά βάζουν φωτιές στό ὄρος Αἰγάλεω.

Πολύ κακό εἶναι, ἐπίσης, τό κλῖμα στήν περιφέρεια ἀπό τό γεγονός ὅτι σχολεῖα πού βρίσκονται ἀκόμα καί σέ γειτονικούς νομούς τῆς Θεσσαλονίκης, ὅπως τό Κιλκίς καί ἡ Χαλκιδική, ὑποβαθμίζονται λόγῳ ἐλλείψεως καθηγητῶν (οἱ ὁποῖοι ἐπικαλοῦνται νόμιμες δικαιολογίες, μέ βάση τήν νέα νομοθεσία περί μητρότητας καί δέν ἐμφανίζονται) καί, στό τέλος, κλείνουν. Ἀλλά χωριό χωρίς σχολεῖο δέν εἶναι χωριό! Μέ συνέπεια οἱ κάτοικοί του νά μεταναστεύουν ὑποχρεωτικά στό πλησιέστερο ἀστικό κέντρο. Μᾶς ἐλέχθησαν ὅλα αὐτά χαρακτηριστικά ἀπό ἐξοργισμένους γονεῖς πού βλέπουν τό κράτος σταδιακά νά ἀποσύρεται ἀπό τίς περιοχές τους. Ἄλλοτε μέ λουκέτο στά ταχυδρομεῖα, ἄλλοτε μέ λουκέτο στά σχολεῖα, ἄλλοτε μέ λουκέτο σέ ἀστυνομικά τμήματα καί στίς τράπεζες –καί πάει λέγοντας. Ἀκόμη καί μέ λουκέτο στά καφενεῖα τά ὁποῖα στά χωριά τῆς παραμεθορίου πληρώνουν τσουχτερό τέλος ἐπιτηδεύματος! Ὁποιοσδήποτε θεσμός συντηρεῖ καί συσπειρώνει τήν ἑλληνική κοινωνία στήν μικρή κλίμακα, μέ ἀπόφαση τῆς Ἀθήνας, κατεβάζει ρολά. Πρόκειται γιά μιά βαθειά ταξική ἀλλαγή εἰς βάρος τῆς περιφέρειας, ἡ ὁποία ἔχει ἀρχίσει καιρό τώρα, ἀπό τήν περίοδο τῶν μνημονίων καί κορυφώνεται μέ ἔνταση αὐτήν τήν ἐποχή. Δέν γνωρίζουμε τί ἀκριβῶς θά κάνουν οἱ κάτοικοι τῆς περιφέρειας στίς ἐκλογές τῆς προσεχοῦς Κυριακῆς, ἀλλά πάντως κεφάτους πολύ μέ βάση ὅσα ἀκούσαμε δέν τούς βλέπουμε. Μεγάλη ἀπογοήτευση ὁ ξερριζωμός ἀπό τόν τόπο σου, σέ καιρό εἰρήνης.

Απόψεις

21ο Διεθνές Συνέδριο Βιοϊατρικής Απεικόνισης (ISBI 2024)

Εφημερίς Εστία
Πώς η Τεχνητή Νοημοσύνη ενσωματώνεται υπεύθυνα και ανθρωποκεντρικά στη φροντίδα υγείας, με επίκεντρο τον καρκίνο και τις νευροεκφυλιστικές και νευροψυχιατρικές ασθένειες

Ἡ ΝΔ «προστάτης» τοῦ κ. Τσίπρα: Ἀπαγορεύει συγκέντρωση κατά τῶν Πρεσπῶν

Εφημερίς Εστία
Ἡ «φιλελεύθερη» Kυβέρνησις δέν ἐπιτρέπει μέ ἀπόφαση τῆς ΕΛ.ΑΣ. διαδήλωση κατά τῆς Συμφωνίας στήν ὁδό Ρηγίλλης καί γλυτώνει ἀπό τίς ἀποδοκιμασίες τῶν Παμμακεδονικῶν ὀργανώσεων τήν συνδιάσκεψη τοῦ τέως Προέδρου τοῦ ΣΥΡΙΖΑ μέ τόν Ζάεφ στό Ὠδεῖο Ἀθηνῶν – Τί ἀπέγινε ἡ ἐλευθερία τοῦ συνέρχεσθαι;

Ἀρνητής ἀποτελέσματος – Δέν ἀκούει τήν βοή τῆς σιωπῆς!

Μανώλης Κοττάκης
Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε στό ὑπουργικό συμβούλιο τοῦ Σαββάτου ὑποκρισία τήν «δεξιά στροφή» πού τοῦ προτάθηκε ὡς ἀντίδοτο, μετά τό ποσοστό πού ἔλαβε ἡ Νέα Δημοκρατία στίς εὐρωεκλογές τῆς 9ης Ἰουνίου, καί προσέφυγε σέ μία παλαιά ἀδημοσίευτη συνέντευξη τοῦ Κωνσταντίνου Καραμανλῆ στόν Βάσο Βασιλείου (καί ὄχι Βασίλη Βασιλικό, ὅπως λανθασμένα τόν ἐνημέρωσαν νά πεῖ οἱ ἄσχετοι μέ τήν παράταξη ἐκσυγχρονιστές συνεργάτες του) γιά νά ἀπαξιώσει τίς ἔννοιες δεξιός-ἀριστερός κ.λπ.

Στό Συμβούλιο Ἐπικρατείας οἱ ἐπαγγελματίες γιά τό φορολογικό

Εφημερίς Εστία
ΘΕΣΗ ΜΑΧΗΣ γιά τήν ἀκύρωση τοῦ νέου συστήματος φορολογήσεως τῶν ἐλεύθερων ἐπαγγελματιῶν παίρνουν ὅλοι οἱ ἐκπρόσωποι τῶν πληττομένων κλάδων, καθώς σήμερα κατατίθεται προσφυγή στό Συμβούλιο τῆς Ἐπικρατείας ἐνῷ θά πραγματοποιηθεῖ συγκέντρωσις ἔξω ἀπό τό ἀνώτατο δικαστήριο.

Τριάντα χρόνια χωρίς τόν Μᾶνο Χατζιδάκι

Δημήτρης Καπράνος
Πέρασαν τριάντα χρόνια ἀπό τήν ἡμέρα πού ὁ Μᾶνος Χατζιδάκις πέταξε, γιά νά ἀνταμώσει τήν ἀπίθανη ἐκείνη παρέα τῆς ἀνεπανάληπτης γενιᾶς τοῦ «τριάντα».