Πόλεμος ΣΥΡΙΖΑ στήν Ἀκτοφυλακή!

Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ἔκανε αὐτό πού ἔπρεπε ὅταν εἰδοποιήθηκε ἐγκαίρως ἀπό τίς ἁρμόδιες ὑπηρεσίες ὅτι ἐπίκειται εἰσβολή χιλιάδων παρανόμων μεταναστῶν στά βόρεια σύνορά μας

Ἄλλαξε ἀμέσως τό ἐθνικό δόγμα. Καί γιά τά χερσαῖα σύνορα καί γιά τά θαλάσσια. Καί οἱ Ἔνοπλες Δυνάμεις ἔκαναν αὐτό πού ἔπρεπε, ὑπό τήν ψύχραιμη ἡγεσία τοῦ ἀρχηγοῦ ΓΕΕΘΑ στρατηγοῦ Κωνσταντίνου Φλώρου, ὁ ὁποῖος συνεργάστηκε ἄριστα μέ τήν ἡγεσία τῆς ΕΛ.ΑΣ. στόν Ἕβρο μόλις σήμανε ὁ συναγερμός. Καί τό Λιμενικό ἔκανε ἄριστα τήν δουλειά του στό πλαίσιο τοῦ νέου δόγματος ὅταν τοῦ ζητήθηκε, οἱ βάρκες μέ τούς διακινητές βλέπουν πλέον μέ τά κιάλια τίς ἑλληνικές ἀκτές πρός ἀπογοήτευση τῶν ἄνεργων ΜΚΟ. Καί οἱ Ἐθνοφρουροί, ἐπίσης, ἔκαναν αὐτό πού ἔπρεπε –δέν θά μποῦμε σέ λεπτομέρειες– ἀλλά τώρα πού ἀποκλιμακώνεται ἡ ἔνταση ἀποσύρονται στήν δεύτερη καί τήν τρίτη γραμμή τῶν μετόπισθεν.

Οἱ μόνοι πού δέν θέλησαν νά δηλώσουν «παρών» σέ αὐτό τό νέο κῦμα πατριωτισμοῦ πού ἕνωσε λαό καί Ἔνοπλες Δυνάμεις στόν Ἕβρο καί στά νησιά, εἶναι οἱ φίλοι μας τῆς Ἀριστερᾶς. Αὐτούς τούς στοιχειώνει ὁ Ἐμφύλιος, τά φαντάσματα, τά ξερονήσια, τό παρακράτος, τά τάγματα ἐφόδου. Ζοῦν σέ ἕνα παράλληλο σύμπαν. Οὔτε οἱ δημοσκοπήσεις τῆς Κυριακῆς οἱ ὁποῖες ἔδειξαν ὅτι ἡ νέα πολιτική τῆς Κυβέρνησης ἀπολαμβάνει τῆς συντριπτικῆς ἀποδοχῆς τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ δέν τούς πτόησαν. Συνεχίζουν. Δεδομένου ὅτι σχολιάσαμε ἐκτενῶς τίς τάσεις αὐτοχειρίας τῆς Ἀριστερᾶς στήν πατρίδα μας τό Σάββατο ἐπανερχόμαστε γιατί διακρίνουμε ὅτι ὁ ἰός τῆς μελαγχολίας τήν ἔχει καταλάβει τόσο, ὥστε ἀντί νά παραδεχθεῖ τό λάθος της ἐπιμένει αὐτοκαταστροφικά: Φταίει ἡ Ἑλλάς. Ἕως καί διαδήλωση στό Λονδῖνο κατά τῆς ἑλληνικῆς κυβέρνησης ἔκαναν. Νομίζω ὅτι ὁ λόγος αὐτῆς τῆς ἐμμονικῆς στάσης εἶναι εὐκρινής. Ἡ Ἀριστερά εἶχε οἰκοδομήσει τήν ἰδεολογική της ἀνωτερότητα στά χρόνια τῆς κρίσης σέ δύο πυλῶνες. Στήν ψευδαίσθηση ὅτι μπορεῖ νά σκίσει τά μνημόνια καί στόν δῆθεν οὐμανισμό της γύρω ἀπό τούς πρόσφυγες. Τί χαρτιά μέ τά ὁποῖα γίνεσαι Ἕλλην ἀμέσως τούς ἔταζε σέ συγκεντρώσεις, τί ἐλευθέρας τούς χορηγοῦσε, τί σήματα μόρς νά ἔρθουν κατά ἐδῶ τούς ἔδιδε. Ἀκόμη καί τήν σύσταση τῆς εὐρωπαϊκῆς ἀκτοφυλακῆς, ἡ ὁποία ὁλοκληρώθηκε τό 2015 (τήν εἶχε προωθήσει πρῶτος στήν πρωθυπουργία του ὁ Κώστας Καραμανλῆς), πολέμησε στά Συμβούλια Ὑπουργῶν ὅπως ἀποκαλύπτει στό νέο βιβλίο του ὁ πρώην ὑφυπουργός τῆς ΝΔ Γιάννης Βαληνάκης. Καί μάλιστα μέ ἐπιχείρημα, ὅτι «μετατοπίζεται ἡ κρατική κυριαρχία χωρίς τήν ἐξουσιοδότηση κράτους μέλους.» (Ἑλλάς ἐπί Τέσσερα, ἐκδόσεις «Σιδέρης», σελ. 279.) Τόσο ἀνόητοι. Οἱ ἄνθρωποι ἤθελαν τήν χώρα κέντρο διερχομένων στήν καλύτερη περίπτωση, ἤ τόπο ἐγκατάστασης χιλιάδων μεταναστῶν πού θά ἀποτελοῦσαν ἕνα νέο δυνητικό ἐκλογικό πελατειακό σῶμα φιλικό πρός τούς ἴδιους. Καί τά δύο ἰδεολογήματά τους κατέρρευσαν μέ πάταγο. Ἡ ἀνωτερότης πῆγε περίπατο. Τό πρῶτο τό πλήρωσε ἀκριβά ὁ ἑλληνικός λαός. Τό δεύτερο εὐτυχῶς ὄχι, ὑπῆρξε κάποιος πού εὐτυχῶς ἀναθεώρησε τίς πολυπολιτισμικές του ἀπόψεις καί τό κατεδάφισε μέ τήν κερκίδα ὄρθια νά τόν χειροκροτᾶ. Οἱ συνεχιζόμενες ἀντιδράσεις τῆς Κουμουνδούρου παρά τίς δημοσκοπήσεις πού πιστοποιοῦν τήν πρωτοφανῆ συσπείρωση τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ γύρω ἀπό τήν Κυβέρνηση, δείχνουν ἕνα καί μόνο πρᾶγμα: ἡ Ἀριστερά δέν ἀντέχει τήν ἧττα. Τήν ἰδεολογική ἧττα. Ἀδύνατον. Κοτζάμ κόμμα ἐξουσίας, ὑποτίθεται, πού φιλοδοξεῖ –βάσκανος μοῖρα– νά κυβερνήσει καί πάλι τόν τόπο, προσπαθεῖ νά φτιάξει πολιτική ἀτζέντα τῆς συμφορᾶς ἀπό τά μαλλιά: Ἀπό ἕνα fake news περί πυροβολισμοῦ ἀστυνομικοῦ στόν Ἕβρο, ἀπό ἕνα τουρκικό fake news περί δολοφονίας μετανάστη, ἀπό τήν παρουσία ἑνός εὐρωβουλευτῆ τῆς Ἀκροδεξιᾶς στήν Λέσβο, ἀπό μία ἀνάρτηση τοῦ βουλευτῆ τῆς ΝΔ τόν ὁποῖο θά ἐπιχειρήσει νά ἐμφανίσει περίπου ὡς τόν βασικό πρωταγωνιστή τῶν ἐξελίξεων, ἀπό τήν διαγραφή ἑνός δευτεροκλασσάτου κομματικοῦ στελέχους τῆς ΝΔ.

Ὀνειρεύεται παρακράτος ἡ Ἀριστερά καί τάγματα ἐφόδου. Χωρίς αὐτά δέν ὑπάρχει. Μόνο πού τό παρακράτος δέν βρίσκεται στήν δική μας πλευρά τῶν συνόρων. Τό παρακράτος βρίσκεται πέρα ἀπό τά σύνορά μας. Τό παρακράτος βρίσκεται πίσω ἀπό τόν ὁδηγό τοῦ τεθωρακισμένου πού ἐπιχείρησε νά ρίξει τόν φράκτη τοῦ Ἕβρου. Τό παρακράτος κρύβεται πίσω ἀπό τούς χίλιους ἔνοπλους πραιτωριανούς τοῦ ἐμπαθοῦς Σοϊλού, πού πίστεψε, ὁ ἀνόητος, ὅτι θά κάνει πολιτική καρριέρα στίς πλάτες τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ. Τό παρακράτος κρύβεται πίσω ἀπό ἐκείνους πού ξυλοκοποῦν τούς μετανάστες πέρα ἀπό τά σύνορα καί τούς τρέχουν δεξιά καί ἀριστερά, μία στόν φράκτη γιά νά κάνουν φασαρία καί μία στά μετόπισθεν ὅταν δέν τούς βγαίνει τό παιχνίδι. Ἀλλά γι’ αὐτό τό παρακράτος πού κάνει κλωτσοσκούφι τούς μετανάστες δέν λέει τίποτε ἡ Ἀριστερά. Προσπαθεῖ νά βγάλει «μεροκάματο» μέ τόν Μπογδᾶνο, μέ τόν Λαγό, μέ κάτι περιθωριακούς Ναζί ἀπό τήν Γερμανία, στούς ὁποίους κανείς δέν δίνει σημασία καί πάει λέγοντας. Ἐνῶ τό σωστό θά ἦταν νά μετάσχει στό κλῖμα τῆς ἐθνικῆς συστράτευσης κατά τοῦ καθεστῶτος Ἐρντογάν. Καί βεβαίως τό αὐτονόητο θά ἦταν νά πεῖ ἕνα μεγάλο «εὐχαριστῶ» στόν λαό τοῦ Ἕβρου καί τῶν νησιῶν πού φύλαξε Θερμοπύλες ὅπως ἔκανε ὁ Μίκης, ἡ Πρωτοψάλτη καί τόσοι ἄλλοι. Ἀλλά ποῦ μυαλό. Προτιμοῦν νά γίνουν περιθωριακή ΜΚΟ παρά ἐθνική ἀντιπολίτευση.

Απόψεις

Ἀσυλία καί ἀκαταδίωκτο γιά τραπεζῖτες πού «κουρεύουν» δάνεια

Εφημερίς Εστία
Καί γιά ἀξιωματούχους πού ὑπογράφουν ἰδιωτικοποιήσεις ἐκποιῶντας μετοχές ΔΕΚΟ μέ χαμηλό τίμημα – Μόνο μετά ἀπό ἄδεια εἰδικῆς ἐπιτροπῆς τῆς Τραπέζης τῆς Ἑλλάδος ἡ ἄσκησις ποινικῆς διώξεως ἐναντίον τους – Τί προβλέπει ἡ τροπολογία τοῦ Ὑπουργείου Οἰκονομικῶν πού κατετέθη στήν Βουλή

Οἱ ἰδέες ἔχουν δύναμη

Μανώλης Κοττάκης
ΤΟ ΒΡΑΔΥ τῶν ἐκλογῶν τῆς 9ης Ἰουνίου, οἱ ἄμεσοι συνεργάτες τοῦ Πρωθυπουργοῦ στό Μέγαρο Μαξίμου ἑτοίμασαν μία δήλωση πού ἀπεῖχε πάρα πολύ ἀπό τήν ἐπικρατοῦσα πολιτική ἀτμόσφαιρα στήν χώρα.

Καραμανλῆς -Σαμαρᾶς θά μιλήσουν σέ παρουσίαση βιβλίου

Εφημερίς Εστία
ΜΕ ΜΕΓΑΛΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ἀναμένεται ἡ παρουσίασις τοῦ βιβλίου τοῦ Διευθυντοῦ τῆς «Ἑστίας» κ. Μανώλη Κοττάκη «Οἱ ἀπόρρητοι φάκελοι Καραμανλῆ», καθώς πρόκειται νά τοποθετηθοῦν δύο πρώην Πρωθυπουργοί.

Ὁ σπουδαῖος μουσικός Νῖκος Σαραγούδας

Δημήτρης Καπράνος
Ἔψαχνα στά σόσιαλ νά βρῶ τήν εἴδηση γιά τήν ἀπώλεια τοῦ σπουδαίου μουσικοῦ Νίκου Σαραγούδα, ἀλλά δέν τήν εὕρισκα…

Σάββατον, 20 Ἰουνίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
O ΚΟΣΜΟΣ ΤΕΛΕΙΩΣ ΑΓΡΑΜΜΑΤΟΙ!