«Πολεμική ἐνέργεια ἡ Ἀγχίαλος»

ΟΛΕΣ οἱ σοβαρές διαθέσιμες πηγές μᾶς διαβεβαιώνουν ὅτι ὅλα ὅσα συνέβησαν στήν Ρόδο καί στήν Ἀγχίαλο δέν ἦταν τυχαῖα.

Σύμφωνα μάλιστα μέ στρατιωτικές πηγές πού θέλουν νά διατηρήσουν τήν ἀνωνυμία τους, ὅλα ὅσα ἔγιναν στήν ἀεροπορική βάση πού εἶναι ἐγκατεστημένη στόν νομό Μαγνησίας, ἀποτελοῦν «ξεκάθαρη πολεμική ἐνέργεια κατά τῆς χώρας.» Αὐτό ἔλεγαν σέ συνομιλητές τους. Καί τοῦτο, διότι, ὅπως ἀποκαλύπτεται, τήν παραμονή τῶν μεγάλων ἐκρήξεων στίς ἀποθῆκες πυρομαχικῶν ἄγνωστοι περικύκλωσαν τό στρατόπεδο νύκτωρ καί ἔβαλαν φωτιές σέ τέσσερα σημεῖα περιμετρικά αὐτοῦ, μέ στόχο νά τό μετατρέψουν σέ παρανάλωμα. Κάτι πού τελικῶς ἀπεφεύχθη.

Εἶναι ὅμως δηλωτικό τῶν προθέσεων τῶν ἀγνώστων δραστῶν. Τό γεγονός ὅμως ὅτι ἄρχισε κατεπείγουσα ἔρευνα ἀπό τόν ἀνακριτή καί τίς δικαστικές ἀρχές γιά τήν διερεύνηση αὐτῆς τῆς σκοτεινῆς ὑπόθεσης πού κόστισε ἐκτός τῶν ἄλλων καί ἑκατομμύρια εὐρώ στόν κρατικό προϋπολογισμό λόγῳ τῆς καταστροφῆς τῶν ἀκριβῶν πυρομαχικῶν (διερεύνηση πού ζήτησε καί ὁ τέως εἰσαγγελέας τοῦ Ἀρείου Πάγου καί βουλευτής τῆς «Νίκης» κύριος Ἀποστολάκης μέ μηνυτήρια ἀναφορά του στήν δικαιοσύνη συνδέοντας τίς πράξεις αὐτές μέ συγκεκριμένη χώρα), μᾶς δίνουν τήν πραγματική διάσταση τῶν ἐξελίξεων.

Ἡ Κυβέρνηση, ὡστόσο, σέ αὐτήν τήν φάση τοὐλάχιστον, προσπαθεῖ νά τηρήσει λεπτές ἰσορροπίες, οἱ ὁποῖες συνδέονται:

Πρῶτον, μέ τήν ψυχολογία τῆς χώρας ἡ ὁποία εἶναι εὐμετάβλητος σέ περίπτωση πού ἀποδειχθεῖ ὅτι τίς φωτιές δέν τίς ἔβαλε ὁ στρατηγός ἄνεμος, ἀλλά …ἄλλοι στρατηγοί.

Δεύτερον, μέ τό γεγονός ὅτι βρίσκεται σέ ἐξέλιξη ἡ τουριστική περίοδος καί οἱοδήποτε γεγονός πού θά ἀναστάτωνε ἀκόμα περισσότερο τήν ἀτμόσφαιρα θά εἶχε ἄμεσο ἀντίκτυπο στήν ἐθνική μας οἰκονομία. Ἤδη πολλοί κάτοικοι βαλκανικῶν κρατῶν οἱ ὁποῖοι σχεδίαζαν νά ἐπισκεφτοῦν τήν βόρεια Ἑλλάδα, τά νησιά τοῦ Ἰονίου καί τοῦ Αἰγαίου, ἀκύρωσαν τίς διακοπές τους τήν τελευταία στιγμή.

Τρίτον, μέ τό ἐπενδυτικό κλῖμα καί τήν διεθνῆ εἰκόνα τῆς χώρας. Ἡ Ἑλλάδα περιμένει ἐδῶ καί πάρα πολύ καιρό νά ἀποκτήσει ξανά μετά ἀπό 13 ὁλόκληρα χρόνια τήν ἐπενδυτική βαθμίδα καί τυχόν ἔγερση ζητημάτων ἐθνικῆς ἀσφαλείας εἰς βάρος ἀλλοδαπῶν πολιτῶν θά προκαλοῦσε ἀνυπέρβλητα προβλήματα στό νά τοποθετήσουν κάποιοι τά χρήματά τους ἐδῶ.

Ὑπό αὐτήν τήν ἔννοια λοιπόν δέν ἀποροῦμε πού ἐπιχειρεῖται νά κρατηθοῦν αὐτήν τήν στιγμή χαμηλοί τόνοι, ἀσχέτως ἄν ἐμεῖς οἱ δημοσιογράφοι εἴμαστε ὑποχρεωμένοι συνυπολογίζοντας καί τό ἐθνικό συμφέρον νά κάνουμε τήν δουλειά μας καί νά ἐνημερώνουμε-προϊδεάζουμε χωρίς ὑπερβολές τούς πολῖτες, γιά τά ἐπερχόμενα.

Ὡστόσο, ἡ σιωπή καί ἡ ὑποβάθμιση τῆς ἀληθοῦς σημασίας τῶν γεγονότων δέν θά ἔχουν ἀξία ἄν οἱ ἁρμόδιες κρατικές ὑπηρεσίες δέν καταφέρουν νά ἐντοπίσουν σύντομα τί συμβαίνει μέσα στό ἑλληνικό ἔδαφος καί βεβαίως νά τό ἐξουδετερώσουν. Ἐν προκειμένῳ λοιπόν δέν κρίνεται ἡ Πυροσβεστική, τό Ὑπουργεῖο Πολιτικῆς Προστασίας, τό Ὑπουργεῖο Δημόσιας Τάξης κι ἄλλοι. Ἐν προκειμένῳ, κρίνεται ἡ ἱκανότητα τοῦ ἑλληνικοῦ Κράτους σέ συνεργασία καί μέ ἄλλες ἁρμόδιες ἀρχές ἄλλων χωρῶν νά συλλέγει σημαντικές πληροφορίες, ἡ χρήση τῶν ὁποίων μπορεῖ νά ἀποτρέπει στό μέλλον πολεμικές ἐνέργειες σάν κι αὐτές πού περιγράφουν στούς συνομιλητές τους, ὑπό τόν ὅρο τῆς ἀνωνυμίας, στρατιωτικές πηγές.

Ὁ πόλεμος τῆς Οὐκρανίας μπαίνει σέ νέα φάση, κατηφορίζει στά Βαλκάνια, καί ἡ Ἑλλάδα εἶναι μέρος αὐτοῦ. Ἐφ’ ὅσον ἐπέλεξε νά εἶναι, πρέπει νά μπορεῖ νά προστατεύει καί τά συμφέροντά της, τά σύνορά της καί τήν ἀσφάλεια τοῦ πληθυσμοῦ της ἐντός τῆς ἐπικράτειάς της.

Απόψεις

Την Κυριακή 26.05 με την Εστία της Κυριακής: Διπλή προσφορά!

Εφημερίς Εστία
Στις 26.05 η Εστία της Κυριακής παρουσιάζει: Αφιέρωμα στον ΑΞΕΧΑΣΤΟ ΕΜΠΝΕΥΣΜΕΝΟ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟ!

Το Σάββατο 25.05 με την Εστία: Eνα αριστούργημα της λογοτεχνίας για να επιλέξεις

Εφημερίς Εστία
Το Σάββατο 25.05 και κάθε Σάββατο με την Εστία: Τα πολύτιμα αριστουργήματα της παγκόσμιας λογοτεχνίας, σε σκληρόδετες πολυτελείς εκδόσεις!

Tην Παρασκευή 24.05 με την Εστία: Nέα σειρά – Ψυχολογία

Εφημερίς Εστία
Την Παρασκευή 24.05 και κάθε Παρασκευή με την Εστία η νέα εκδοτική σειρά «ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ»

Ἐννέα σοβαρά λάθη στήν σύνταξη τῶν φορολογικῶν δηλώσεων ἀπό τό Κράτος!

Εφημερίς Εστία
Χάος μέ τόκους, βεβαιώσεις ἀποδοχῶν, ἐπιδόματα, παρακρατήσεις ἐλευθέρων ἐπαγγελματιῶν, ΙΧ, ζημίες – Πόλεμος ἀνακοινώσεων καί ἀντεγκλήσεις Ὑπουργείου Οἰκονομικῶν, ΑΑΔΕ καί φοροτεχνικῶν – Ἀποφεύγει νά ἀναφερθεῖ στήν οὐσία τῶν προβλημάτων ὁ κ. Χατζηδάκης

Σέ διεθνῆ ἀνυποληψία…

Εφημερίς Εστία
ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ συμβαίνει αὐτό πού βλέπουμε καί στήν καθημερινή ζωή.