ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Σάββατο 23 Σεπτεμβρίου 2023

«Πολεμική ἐνέργεια ἡ Ἀγχίαλος»

ΟΛΕΣ οἱ σοβαρές διαθέσιμες πηγές μᾶς διαβεβαιώνουν ὅτι ὅλα ὅσα συνέβησαν στήν Ρόδο καί στήν Ἀγχίαλο δέν ἦταν τυχαῖα.

Σύμφωνα μάλιστα μέ στρατιωτικές πηγές πού θέλουν νά διατηρήσουν τήν ἀνωνυμία τους, ὅλα ὅσα ἔγιναν στήν ἀεροπορική βάση πού εἶναι ἐγκατεστημένη στόν νομό Μαγνησίας, ἀποτελοῦν «ξεκάθαρη πολεμική ἐνέργεια κατά τῆς χώρας.» Αὐτό ἔλεγαν σέ συνομιλητές τους. Καί τοῦτο, διότι, ὅπως ἀποκαλύπτεται, τήν παραμονή τῶν μεγάλων ἐκρήξεων στίς ἀποθῆκες πυρομαχικῶν ἄγνωστοι περικύκλωσαν τό στρατόπεδο νύκτωρ καί ἔβαλαν φωτιές σέ τέσσερα σημεῖα περιμετρικά αὐτοῦ, μέ στόχο νά τό μετατρέψουν σέ παρανάλωμα. Κάτι πού τελικῶς ἀπεφεύχθη.

Εἶναι ὅμως δηλωτικό τῶν προθέσεων τῶν ἀγνώστων δραστῶν. Τό γεγονός ὅμως ὅτι ἄρχισε κατεπείγουσα ἔρευνα ἀπό τόν ἀνακριτή καί τίς δικαστικές ἀρχές γιά τήν διερεύνηση αὐτῆς τῆς σκοτεινῆς ὑπόθεσης πού κόστισε ἐκτός τῶν ἄλλων καί ἑκατομμύρια εὐρώ στόν κρατικό προϋπολογισμό λόγῳ τῆς καταστροφῆς τῶν ἀκριβῶν πυρομαχικῶν (διερεύνηση πού ζήτησε καί ὁ τέως εἰσαγγελέας τοῦ Ἀρείου Πάγου καί βουλευτής τῆς «Νίκης» κύριος Ἀποστολάκης μέ μηνυτήρια ἀναφορά του στήν δικαιοσύνη συνδέοντας τίς πράξεις αὐτές μέ συγκεκριμένη χώρα), μᾶς δίνουν τήν πραγματική διάσταση τῶν ἐξελίξεων.

Ἡ Κυβέρνηση, ὡστόσο, σέ αὐτήν τήν φάση τοὐλάχιστον, προσπαθεῖ νά τηρήσει λεπτές ἰσορροπίες, οἱ ὁποῖες συνδέονται:

Πρῶτον, μέ τήν ψυχολογία τῆς χώρας ἡ ὁποία εἶναι εὐμετάβλητος σέ περίπτωση πού ἀποδειχθεῖ ὅτι τίς φωτιές δέν τίς ἔβαλε ὁ στρατηγός ἄνεμος, ἀλλά …ἄλλοι στρατηγοί.

Δεύτερον, μέ τό γεγονός ὅτι βρίσκεται σέ ἐξέλιξη ἡ τουριστική περίοδος καί οἱοδήποτε γεγονός πού θά ἀναστάτωνε ἀκόμα περισσότερο τήν ἀτμόσφαιρα θά εἶχε ἄμεσο ἀντίκτυπο στήν ἐθνική μας οἰκονομία. Ἤδη πολλοί κάτοικοι βαλκανικῶν κρατῶν οἱ ὁποῖοι σχεδίαζαν νά ἐπισκεφτοῦν τήν βόρεια Ἑλλάδα, τά νησιά τοῦ Ἰονίου καί τοῦ Αἰγαίου, ἀκύρωσαν τίς διακοπές τους τήν τελευταία στιγμή.

Τρίτον, μέ τό ἐπενδυτικό κλῖμα καί τήν διεθνῆ εἰκόνα τῆς χώρας. Ἡ Ἑλλάδα περιμένει ἐδῶ καί πάρα πολύ καιρό νά ἀποκτήσει ξανά μετά ἀπό 13 ὁλόκληρα χρόνια τήν ἐπενδυτική βαθμίδα καί τυχόν ἔγερση ζητημάτων ἐθνικῆς ἀσφαλείας εἰς βάρος ἀλλοδαπῶν πολιτῶν θά προκαλοῦσε ἀνυπέρβλητα προβλήματα στό νά τοποθετήσουν κάποιοι τά χρήματά τους ἐδῶ.

Ὑπό αὐτήν τήν ἔννοια λοιπόν δέν ἀποροῦμε πού ἐπιχειρεῖται νά κρατηθοῦν αὐτήν τήν στιγμή χαμηλοί τόνοι, ἀσχέτως ἄν ἐμεῖς οἱ δημοσιογράφοι εἴμαστε ὑποχρεωμένοι συνυπολογίζοντας καί τό ἐθνικό συμφέρον νά κάνουμε τήν δουλειά μας καί νά ἐνημερώνουμε-προϊδεάζουμε χωρίς ὑπερβολές τούς πολῖτες, γιά τά ἐπερχόμενα.

Ὡστόσο, ἡ σιωπή καί ἡ ὑποβάθμιση τῆς ἀληθοῦς σημασίας τῶν γεγονότων δέν θά ἔχουν ἀξία ἄν οἱ ἁρμόδιες κρατικές ὑπηρεσίες δέν καταφέρουν νά ἐντοπίσουν σύντομα τί συμβαίνει μέσα στό ἑλληνικό ἔδαφος καί βεβαίως νά τό ἐξουδετερώσουν. Ἐν προκειμένῳ λοιπόν δέν κρίνεται ἡ Πυροσβεστική, τό Ὑπουργεῖο Πολιτικῆς Προστασίας, τό Ὑπουργεῖο Δημόσιας Τάξης κι ἄλλοι. Ἐν προκειμένῳ, κρίνεται ἡ ἱκανότητα τοῦ ἑλληνικοῦ Κράτους σέ συνεργασία καί μέ ἄλλες ἁρμόδιες ἀρχές ἄλλων χωρῶν νά συλλέγει σημαντικές πληροφορίες, ἡ χρήση τῶν ὁποίων μπορεῖ νά ἀποτρέπει στό μέλλον πολεμικές ἐνέργειες σάν κι αὐτές πού περιγράφουν στούς συνομιλητές τους, ὑπό τόν ὅρο τῆς ἀνωνυμίας, στρατιωτικές πηγές.

Ὁ πόλεμος τῆς Οὐκρανίας μπαίνει σέ νέα φάση, κατηφορίζει στά Βαλκάνια, καί ἡ Ἑλλάδα εἶναι μέρος αὐτοῦ. Ἐφ’ ὅσον ἐπέλεξε νά εἶναι, πρέπει νά μπορεῖ νά προστατεύει καί τά συμφέροντά της, τά σύνορά της καί τήν ἀσφάλεια τοῦ πληθυσμοῦ της ἐντός τῆς ἐπικράτειάς της.

Απόψεις

«Ὑπνωτικό» στούς Ἕλληνες καί ἡ ζωή στήν… φτήνια

Μανώλης Κοττάκης
ΛΥΠΟΥΜΑΣΤΕ, ἀλλά δέν ἔχουμε κανένα λόγο νά συμμετέχουμε στόν ὁμαδικό ὑπνωτισμό πού ἐπιχειρεῖται αὐτές τίς μέρες γιά νά μήν «πάρουμε εἴδηση» τί ἀκριβῶς συζητεῖται πίσω ἀπό τίς κλειστές πόρτες μεταξύ τῶν κυρίων Μητσοτάκη καί Ἐρντογάν.

ΕΕ: «Κλίνατε ἐπί δεξιά»

Εφημερίς Εστία
Στίς Αρχές τῆς δεκαετίας τοῦ ’90 ἕνας στούς δέκα Εὐρωπαίους ψηφοφόρους (12%) ἐψήφιζε ἀντισυστημικά κόμματα.

Οἱ «Ἰντιάνα Τζόουνς» μιᾶς ἄλλης ἐποχῆς

Δημήτρης Καπράνος
Ὅταν πέτυχα στίς εἰσαγωγικές ἐξετάσεις τῆς Ἰωνιδείου Σχολῆς (μέχρι νά πάω ἐγώ ὀνομαζόταν «Πρῶτον Πρότυπον Γυμνάσιον Ἀρρένων Πειραιῶς», μέ τό πού πῆγα, μετονομάσθηκε σέ «Ἰωνίδειο Πρότυπο Σχολή»), ἐτέθη θέμα γιά τό «πῶς θά πηγαίνει τό παιδί στό Σχολεῖο», καθ’ ὅτι ἔπρεπε νά πηγαίνω ἀπό τήν Νίκαια στόν Πειραιᾶ.

Σάββατον, 21 Σεπτεμβρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΑΝΩΤΕΡΑ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ

75.000 ἑλληνικές ὀβίδες γιά τήν Οὐκρανία μέσῳ ΗΠΑ

Εφημερίς Εστία
Τί ἀπεφάσισε μυστικά πρό ἑβδομάδος ἡ Ἐπιτροπή Ἐξωτερικῶν καί Ἀμύνης τοῦ Κοινοβουλίου – Ἡ ΝΔ σταμάτησε τήν πώληση βλημάτων στήν Σαουδική Ἀραβία ἐπί ΣΥΡΙΖΑ, ὡς σκάνδαλο, ἀλλά τώρα πράττει τά ἴδια – Ἡ χαμένη εὐκαιρία τῶν ΕΑΣ