ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Σάββατο 28 Ιανουαρίου 2023

Ποιός ζημιώνεται ἀπό τίς κυρώσεις;

Ἕνας κόσμος χωρίς λογική!

ΣΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑ πού θέτουμε μέ τόν τίτλο τοῦ σημερινοῦ σημειώματος, ἡ κατ’ ἀρχήν ἀπάντηση εἶναι προφανής: ἡ Ρωσσία τοῦ Πούτιν. Ἡ Ρωσσική Ὁμοσπονδία, ἡ ὁποία ἀπειλεῖται μέ ἐπιλεκτική χρεοκοπία –ὅπως ἀπειληθήκαμε ἀκριβῶς κι ἐμεῖς κάποτε τό 2011– ἐπειδή ἔχει πρόβλημα νά ἐξυπηρετήσει τό ἐξωτερικό της χρέος σέ ρούβλια. Ζημιώνονται ἐπίσης οἱ ὀλιγάρχες οἱ ὁποῖοι περιφέρουν τήν ἀπελπισία τους στά κοινωνικά μέσα δικτύωσης καί στά διεθνῆ Μέσα Ἐνημέρωσης, ἐπειδή δέν μποροῦν νά ζήσουν μέ 3.000€ τόν μῆνα! Τούς κακόμοιρους! Ἡ Ρωσσία ἤ θά ἀντέξει ἤ θά πέσει. Οἱ ἐκτιμήσεις τῆς στήλης γι’ αὐτό τό θέμα εἶναι γνωστές. Ἐάν πέσει, ἡ Ἀμερική πρέπει νά σκεφτεῖ τί θά τήν ἀντικαταστήσει καί πόσο θά πληρώσει γιά αὐτό. Τό πιθανότερο εἶναι τό χάος τῆς Εὐρασίας. Ἀλλά ἐκτός ἀπό τίς προφανεῖς ἀπαντήσεις ὑπάρχουν κι ἄλλες.

Ἔγκυροι οἰκονομικοί ἀναλυτές ἀρχίζουν καί συνειδητοποιοῦν πλέον ὅτι τόν συνδικαλισμό τοῦ Προέδρου Μπάιντεν ὁ ὁποῖος ἀποκαλεῖ ἐγκληματία καί δολοφόνο τόν Πρόεδρο Πούτιν καί τόν συνδικαλισμό τοῦ Προέδρου Πούτιν, ὁ ὁποῖος ἀνακάλυψε προδότες, μπάσταρδους, πέμπτη φάλαγγα ἐντός τῆς χώρας του, θά τόν πληρώσει ἀκριβά ἐκτός ἀπό τήν ρωσσική καί ἡ παγκόσμια οἰκονομία. Κυρίως ἡ εὐρωπαϊκή οἰκονομία. Ἤδη ἔχουν κάνει τήν ἐμφάνισή τους οἱ πρῶτες δειλές ἀναλύσεις, πού δείχνουν ὅτι αὐτοί πού πλήττονται εἶναι οἱ μεγάλες ἀεροπορικές ἑταιρεῖες –τή στιγμή πού ἤλπιζαν νά ἀνακάμψουν μετά τήν περιπέτεια τῆς πανδημίας. Εἶναι ἀκόμη οἱ μεγάλες αὐτοκινητοβιομηχανίες πού βλέπουν τούς τζίρους τους νά μειώνονται δραματικά καθώς καί οἱ ἑταιρεῖες πού προμηθεύονται πρῶτες ὗλες καί τρόφιμα. Στόν ἀντίποδα αὐτές πού κερδίζουν εἶναι οἱ ἑταιρεῖες πού πωλοῦν ὅπλα καί οἱ ἑταιρεῖες πού στό μέλλον θά διακινοῦν ὑγροποιημένο φυσικό ἀέριο. Ἐάν συνεχιστεῖ ὁ πόλεμος, κάτι πού ἀποτελεῖ σήμερα ἰσχυρή πιθανότητα, τότε δέν θά ἀργήσει ἡ μέρα πού ἡ Εὐρώπη θά συνειδητοποιήσει ὅτι μέ τίς κυρώσεις κατά τῆς Ρωσσίας ἔμπηξε ἡ ἴδια τό μαχαίρι στό ἴδιο της τό σῶμα.

Ὁ κόσμος μας εἶναι συνδεδεμένος μέ τήν παγκοσμιοποίηση, γιά νά θυμηθῶ καί τόν τίτλο ἑνός ἐξαιρετικοῦ βιβλίου τοῦ Ἕλληνα ἐπιστήμονα κυρίου Χρηστάκη. Ὅποιος ἔχει τήν αὐταπάτη, ὅτι ἡ ἐφαρμογή κυρώσεων καί ὁ περιορισμός τοῦ καπιταλισμοῦ σέ μιά συγκεκριμένη ἐπικράτεια κρατῶν συνιστᾶ σήμερα τό μεγαλύτερο ὅπλο στά χέρια τῆς Δύσης ὅταν αὐτή θέλει νά κάνει πόλεμο μακρόθεν μέ προκεχωρημένο φυλάκιο, τό διεθνές τραπεζικό σύστημα καλό εἶναι σιγά-σιγά νά ἀρχίσει νά κοιτάζει γύρω του. Τό ὅπλο αὐτό μπορεῖ νά μετατραπεῖ καί σέ αὐτεπίστροφον, κοινῶς μπούμερανγκ.

Ἤδη ἄλλως τε πρίν ἀπό τόν πόλεμο ἡ κρίση στόν τομέα τῆς ἐνέργειας ἦταν ἐδῶ, καθώς μέ τήν λήξη τῆς πανδημίας διεφάνη ὅτι οἱ παγκόσμιες ποσότητες φυσικοῦ ἀερίου –ὄχι μόνον οἱ ρωσσικές– δέν ἐπαρκοῦσαν γιά νά καλύψουν τήν παγκόσμια ζήτηση πού προέκυψε ἀπό τό ἄνοιγμα καί ἀπό τήν ἀναθέρμανση τῆς οἰκονομίας. Ὁ πόλεμος στήν Οὐκρανία γιά τόν ὁποῖο ἡ ἱστορία θά δείξει ὅτι ὅλοι φέρουν βαρειές εὐθῦνες, ἦρθε καί ἀποτελείωσε ὅ,τι ἄρχισε. Ἔτσι στά χείλη ὅλων, μετά τόν ὅρο ἐνεργειακή κρίση, σχηματίστηκε καί ἡ λέξη ἐπισιτιστική κρίση, ἡ λέξη πληθωρισμός –ὁ ὁποῖος κατά τήν εὐρωπαϊκή κεντρική τράπεζα ἦταν προσωρινός– καί αὔριο ποιός ξέρει ποιά ἄλλη θά προκύψει.

Στούς μῆνες καί στά χρόνια πού ἔρχονται θά καταλάβουμε ὅτι οἱ ἀνεύθυνοι ἐθνικοί ἐγωισμοί τῶν ὑπερδυνάμεων μποροῦν νά καταστρέψουν τόν κόσμο. Διότι αὐτό πού ζοῦμε πλέον εἶναι ἕνας κόσμος χωρίς λογική. Ὁ παλιός διέθετε τοὐλάχιστον τήν στοιχειώδη. Αὐτός πού ζοῦμε θά ἀπαρτίζεται ἀπό φανατισμένους ἡγέτες καί ἡγεσίες οἱ ὁποῖοι ρίχνουν καθημερινά λάδι στή φωτιά ἀδιαφορῶντας γιά τίς συνέπειες πού προκαλοῦνται στίς ζωές τῶν λαῶν ἀπό τίς ἀποφάσεις τους. Μᾶλλον δέν ἔχουμε δεῖ μπροστά μας τά χειρότερα. Εἴμαστε ἀκόμα στήν ἀρχή, καί τό δυστύχημα εἶναι ὅτι ἡ παγκόσμια ἡγεσία τσακώνεται καί ἀνταλλάσσει χαρακτηρισμούς μέ τήν εὐκολία πού τό κάνουν τά νήπια καί οἱ ἔφηβοι. Κατ’ αὐτόν τόν τρόπο, ἔτσι, ἐγκλωβίζεται σέ ἕνα σκηνικό ἀντιπαραθέσεως ἀπό τό ὁποῖο ἐάν θελήσει νά βγεῖ προκειμένου νά μήν ἁπλωθοῦν οἱ ζημιές τῶν κυρώσεων στήν παγκόσμια οἰκονομία, τότε αὐτό θά συμβεῖ μόνο μέ ὑποχωρήσεις γοήτρου. Τί νά κάνουμε, αὐτός εἶναι ὁ κόσμος μας. Οἱ Ρῶσσοι καταλαβαίνουν μόνο ἀπό ὅπλα καί οἱ δυτικοί μόνο ἀπό ζημιές σέ δολλάρια ἤ εὐρώ. Τήν μόνη γλῶσσα συνεννόησης.

Απόψεις

Λοβέρδος κατά Γεραπετρίτη γιά τό «ἔνοχος ἔνοχον οὐ ποιεῖ»

Εφημερίς Εστία
Τί θέλει νά πεῖ ὁ «ποιητής»; Ὁμολογεῖ ἐνοχήν ἡ Κυβέρνησις γιά τίς ὑποκλοπές; Γκρίνια καί στήν Kοινοβουλευτική Ὁμάδα τῆς ΝΔ γιά τήν γκάφα τοῦ ὑπουργοῦ Ἐπικρατείας

Ὥστε λοιπόν, γιά αὐτό;

Εφημερίς Εστία
ΜΟΝΟΝ εἰκόνα σοβαρότητος δέν δίδει τό ἑλληνικό κοινοβούλιο, καθώς ἐξελίσσεται σέ αὐτό μία ἀπό τίς πλέον σημαντικές πολιτικές συζητήσεις, πού ἔχει νά κάνει μέ τήν ἐμπιστοσύνη τοῦ σώματος πρός τήν Κυβέρνηση.

Ἀνοίγει ὁ δρόμος γιά μαζικούς πλειστηριασμούς ἀκινήτων

Εφημερίς Εστία
ΣΕ ΔΥΟ μῆνες ἀναμένεται νά ἐκδοθεῖ ἀπό τόν Ἄρειο Πάγο ἡ ἀπόφασις γιά τό δικαίωμα τῶν ἑταιρειῶν διαχειρίσεως νά διενεργοῦν πλειστηριασμούς, ἀλλά τά πρῶτα μηνύματα εἶναι ἀρνητικά γιά τούς «κόκκινους» δανειολῆπτες.

Περί ἀνεξαρτησίας, περί Ἀδυνάτου καί δυσπιστίας

Δημήτρης Καπράνος
Δέν σᾶς ἔχουμε συνηθίσει ἀπό τήν στήλη αὐτή στά πολιτικά, ἀλλά ἡ ἀτμόσφαιρα πού ἔχει δημιουργηθεῖ τόν τελευταῖο καιρό δέν ἐπιτρέπει ὁποιασδήποτε μορφῆς σιωπή…

Σάββατον, 26 Ἰανουαρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΟΙ ΚΕΝΝΕΔΙΣΚΟΙ