Ποιοί «μικραίνουν» τόν Καραμανλῆ

Η ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ εἴκοσι ἐτῶν ἀπό τόν θάνατο τοῦ Κωνσταντίνου Καραμανλῆ περιορίστηκε στήν τέλεση ἑνός μνημοσύνου…

… στόν τάφο τοῦ ἱδρυτῆ τῆς ΝΔ στήν Φιλοθέη, στήν ἐπανέκδοση τῶν Ἀρχείων του –νά μήν πῶ ἀπό ποιούς– καί σέ ἕνα-δύο ἀφιερώματα στά ὁποῖα κορυφαῖα στελέχη τῆς ΝΔ μπῆκαν στόν πειρασμό νά συγκρίνουν ἄστοχες προσωπικές τους ἐπιλογές μέ κορυφαῖες ἀποφάσεις τοῦ Μακεδόνα πολιτικοῦ στήν μεγάλη πορεία του στό δημόσιο βίο. Καί τοῦτο γιά νά δικαιώσουν τόν ἑαυτό τους μέσω… Καραμανλῆ.

Ὁ ἀρχικός σχεδιασμός νά μιλήσει ὁ Πρόεδρος Γιοῦνκερ σέ ἐκδήλωση τοῦ Ἱδρύματος Καραμανλῆ στό Μέγαρο ἀκυρώθηκε λόγω ἐμμονῆς ἑνός μέλους τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱδρύματος τό ὁποῖο θεώρησε ὅτι τυχόν παρουσία τοῦ πρωθυπουργοῦ στήν ἐκδήλωση μνήμης θά πυροδοτοῦσε σενάρια συνωμοσίας. Ὁ Ζάν-Κλώντ Γιοῦνκερ τελικῶς ἦρθε, εἶπε ὅ,τι εἶχε νά πεῖ γιά τήν καθαρή ἔξοδο, γιά τό τέλος τῶν μνημονίων καί γιά τήν ἄρνησή του στήν προληπτική γραμμή πίστωσης στό Μέγαρο Μαξίμου –κάνοντας ἕνα ὡραιότατο πολιτικό δῶρο στόν πρωθυπουργό– ἀλλά στήν Βουλή τῶν Ἑλλήνων ἦταν πολύ προσεκτικός. Ἐξῆρε σέ τρεῖς γραμμές τήν προσωπικότητα τοῦ Κωνσταντίνου Καραμανλῆ (θά ἔλεγε πολύ περισσότερα ἄν μιλοῦσε στό Ἵδρυμα) καί ἀναφέρθηκε στίς προκλήσεις πού ἔχει μπροστά της ἡ χώρα. Ἐκφώνησε δηλαδή μιά μετρημένη ὁμιλία ἡ ὁποία οὔτε παρεξηγήσεις προκάλεσε, οὔτε ἐντυπώσεις ὑπέρ τοῦ Τσίπρα δημιούργησε, οὔτε τίποτε. Ὁ ἄνθρωπος ὑπῆρξε ἀκριβοδίκαιος καί δέν παρενέβη στό ἐσωτερικό πολιτικό παιχνίδι.

Θά ἤθελα μετά ταῦτα, λοιπόν, σήμερα νά ἀπευθυνθῶ στόν κ. Ἀχιλλέα Καραμανλῆ –τόν μοναδικό ἐν ζωῆ ἀδερφό τοῦ Ἐθνάρχη– ὁ ὁποῖος ἐπιθυμοῦσε νά πραγματοποιηθεῖ ἡ ἐκδήλωση στό Μέγαρο Μουσικῆς: Τελικά τί καταλάβατε πού περιορίσατε τήν μνήμη τοῦ Ἐθνάρχη σέ ἕνα μνημόσυνο εἴκοσι ἀτόμων, ἐκ τῶν ὁποίων τά δέκα ἐλάχιστα τόν συμπαθοῦσαν ὅταν ἦταν ἐν ζωῆ; Τελικά τί καταλάβατε πού δέν ἐπιτρέψατε στόν Πρόεδρο τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἐπιτροπῆς νά τιμήσει τήν μνήμη τοῦ ἀδερφοῦ σας γιά τό γεγονός ὅτι ἀπό τόν Μάιο διανύουμε τό τεσσαρακοστό ἔτος ἀπό τήν τελετή ὑπογραφῆς ἔνταξης τῆς χώρας στήν ΕΟΚ; Ὑπῆρχε καλύτερος τρόπος γιά νά ὑπηρετηθεῖ ἡ μνήμη του καί γιά νά γραφτεῖ ἱστορία ἀπό αὐτόν; Ἕνα μνημόσυνο εἶναι μόνον ὁ Κωνσταντῖνος Καραμανλῆς; Καί ἐν πάση περιπτώσει τί εἴδους ἐνοχές εἶναι αὐτές; Πολιτική νίκη γιά τήν παράταξη καί κέρδος γιά τόν τόπο θά ἦταν ἄν καλεῖτο καί «προσκυνοῦσε» μέ τήν παρουσία του ὁ Πρωθυπουργός τήν μνήμη τοῦ ἱδρυτῆ τῆς παράταξης, πρώην πρωθυπουργοῦ καί ἀρχηγοῦ τοῦ ἑλληνικοῦ κράτους. Ὄχι ἀφορμή γιά σενάρια.

Ἡ ἴδια ἡ πορεία τοῦ Καραμανλῆ ἦταν γεμάτη ὑπερβάσεις γιά τίς ὁποῖες δέν μέτρησε ποτέ τό πολιτικό κόστος ἄν ἐπρόκειτο γιά τόν τόπο. Τεράστιο σύν γιά τήν ὑστεροφημία του θά ἦταν ἄν ὁ λόγος τοῦ Γιοῦνκερ εἶχε ἐκφωνηθεῖ στό Ἵδρυμα, ἱστορική εὐκαιρία πού χάθηκε ὅμως. Ἀλλά φεῦ! Ὑπῆρξαν σέ αὐτή τήν συγκυρία ἄνθρωποι ὑπεράνω πάσης ὑποψίας, οἱ ὁποῖοι θέλησαν νά μικρύνουν τόν Καραμανλῆ. Ἄνθρωποι πού δέν δίστασαν νά τόν κόψουν καί νά τόν ράψουν στά μέτρα τῶν ἀβέβαιων κομματικῶν φιλοδοξιῶν τους. Τόν φαντάζομαι ἀπό ἐκεῖ ψηλά νά τούς κοιτάει καί νά κουνᾶ τό κεφάλι του ἐπιτιμητικά.

Απόψεις

Κάνει πίσω ὁ κ. Γιῶργος Γεραπετρίτης γιά πάρκα στό Αἰγαῖο καί Κοσσυφοπέδιο

Εφημερίς Εστία
«Δέν ἔχουν χωροθετηθεῖ, δέν συνδέονται μέ ἄσκηση κυριαρχίας-κυριαρχικῶν δικαιωμάτων, εἶναι… περιβαλλοντικό ζήτημα» – Ἀπόπειρα κατευνασμοῦ τοῦ Προέδρου Ἐρντογάν ἐν ὄψει τῆς ἐπισκέψεως τοῦ Πρωθυπουργοῦ Κυριάκου Μητσοτάκη στήν Ἄγκυρα – Ἄτακτος ὑποχώρησις στό Συμβούλιο τῆς Εὐρώπης – Θά ἀπόσχει ἡ Ἑλλάς, μετά τίς σφοδρές ἀντιδράσεις τῆς Σερβίας

Διακομματική κραυγή ἀγωνίας γιά τήν βιομηχανία μας

Εφημερίς Εστία
ΚΑΠΟΤΕ ἔλεγαν πώς εἶναι ζήτημα κύρους γιά μιά χώρα νά ἔχει δική της ἀμυντική βιομηχανία μέ αὐτόνομη παραγωγή πολεμικοῦ ὑλικοῦ.

Ἄνοιγμα Μητσοτάκη στόν Περιφερειάρχη Βορείου Αἰγαίου κ. Κ. Μουτζούρη

Εφημερίς Εστία
ΣΤΗΝ χθεσινή ἐπίσκεψη τοῦ Πρωθυπουργοῦ στήν Λέσβο, μέ ἀφορμή τήν ὁλοκλήρωση ἑνός νέου αὐτοκινητoδρ;oμου ἀπό τήν Καλλονή στό Σιγρί, τίς ἐντυπώσεις ἔκλεψαν οἱ φιλοφρονήσεις τοῦ Πρωθυπουργοῦ πρός τόν Περιφερειάρχη Βορείου Αἰγαίου.

Στίς πλαγιές τοῦ Παρνασσοῦ, στό κέντρο τῶν Ἀθηνῶν

Δημήτρης Καπράνος
Τό διάβασα στά μέσα κοινωνικῆς δικτυώσεως. «Μόλις προχθές ἔλεγα σέ κάποιο φίλο, “δές τί ὡραῖα πού τά πάει ἡ ‘Ἀλεξάνδρα’ στήν Καλλιθέα, πόσο καλά δουλεύει τόν προγραμματισμό της, καί πόσο καλή εἶναι ἡ προβολή της.

Ο ΣΑΚΑΤΗΣ

Εφημερίς Εστία
Ἀπό τό ἀρχεῖο τῆς «Ἑστίας», 25 Ἀπριλίου 1924