Ποιοί ἵδρυσαν τά λαϊκά δικαστήρια

ΑΜΕΣΩΣ μετά τήν ἔξοδο τοῦ Δημήτρη Λιγνάδη ἀπό τίς φυλακές…

… ἐπιχειρήθηκε ἀμέσως ἀπό γνωστά συστημικά μέσα, μά καί ἀπό τό Ὑπουργεῖο Πολιτισμοῦ, νά ὀρθωθεῖ ἕνα τεῖχος προστασίας του. Τήν Κυριακή διαβάσαμε στόν Τύπο ἀφιερώματα μέ τόν τίτλο «ποιός δικάζει στήν Ἑλλάδα», τά ὁποῖα ἀναφέρονταν στά σχόλια πού ἀκολούθησαν τήν ἀποφυλάκιση τοῦ γνωστοῦ σκηνοθέτη καί ἠθοποιοῦ ἀπό τά μέσα κοινωνικῆς δικτύωσης, ἀπό δικηγόρους, ἀπό κοινωνικούς φορεῖς καί λοιπά. Τήν ἴδια ὥρα, ἡ ὑπουργός Πολιτισμοῦ, Λίνα Μενδώνη, ἀποχώρησε ἀπό πολιτιστικές ἐκδηλώσεις, στίς ὁποῖες ἀκούγονταν συνθήματα κατά τοῦ κυρίου Λιγνάδη καί διαβαζόταν ἡ ἀνακοίνωση τοῦ Συνδέσμου Ἑλλήνων Ἠθοποιῶν, μέ τό ἐπιχείρημα ὅτι ἀπορρίπτονται τά λαϊκά δικαστήρια. Πράγματι! Τά λαϊκά δικαστήρια ἀπορρίπτονται. Θά ἔπρεπε νά ἀπορρίπτονται! Μόνο πού πολύ ἀργά σκέφτηκε ἡ πολιτεία νά υἱοθετήσει αὐτή τήν ἄποψη. Μόνη της ἄνοιξε τόν λάκκο, στόν ὁποῖο πέφτει μέσα, γιατί ἡ ἴδια μέ πρωτοστάτη τήν ἀρχηγό τοῦ κράτους, Πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας, υἱοθέτησε τά λαϊκά δικαστήρια.

Προτρέπουμε ὅλους ὅσοι ἔχουν ἀντίθετη γνώμη νά μελετήσουν πῶς ξεκίνησε τό περίφημο κίνημα me too στήν Ἑλλάδα. Τούς προτρέπουμε νά θυμηθοῦν ποιούς ἐπισκέφτηκε ἡ «ἡγετική» μορφή τοῦ κινήματος ὀλυμπιονίκης κυρία Μπεκατώρου, ὅταν τέθηκε μέ τήν παρότρυνση γνωστῶν κύκλων ἐπικεφαλῆς τοῦ κινήματος. Τούς προτρέπουμε νά ἀναζητήσουν τίς δηλώσεις πού ἔκανε ἡ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου, μετά ἀπό τή συνάντησή της μέ τήν κυρία Μπεκατώρου, μέ τίς ὁποῖες, καταργῶντας βάρβαρα τό τεκμήριο τῆς ἀθωότητας, κατεδίκασε τότε σέ χλεύη καί περίπου ἐξέδωσε τήν δικαστική ἀπόφαση ἐναντίον τοῦ τέως γενικοῦ γραμματέα τῆς Ὁμοσπονδίας Ἱστιοπλοΐας. Ὁ ἄνθρωπος αὐτός δέν δικάστηκε ποτέ καί δέν ἀπολογήθηκε ποτέ, γιατί ἡ κυρία Μπεκατώρου θυμήθηκε νά τόν καταγγείλει ὅταν τό φερόμενο ἀδίκημά του εἶχε παραγραφεῖ.

Ἀλλά πάνω στήν καταγγελία της, στίς δηλώσεις τῆς Προέδρου τῆς Δημοκρατίας, καθώς καί ἄλλων προσώπων οἰκείων πρός τήν Κυβέρνηση (μέ ἀναρτήσεις στό Twitter), στήθηκε ἡ ἐπανάσταση τοῦ me too. Βεβαίως, ὅλοι αὐτοί πού μπῆκαν μπροστά, δέν σκέφτηκαν ὅτι, σαλπίζοντας αὐτοῦ τοῦ εἴδους τόν δικαιωματισμό χωρίς ἀποδείξεις, πού στίς Ἡνωμένες Πολιτεῖες, στήν δίκη τοῦ Johnny Depp εἴδαμε τί ἀποτέλεσμα εἶχε, δέν ὑπολόγισαν ὅτι ἔτσι θά ἀνοίξει ὁ ἀσκός τοῦ Αἰόλου. Ὅτι ἀπό τίς καταγγελίες γυναικῶν κατά ἀνδρῶν θά καταλήγαμε σέ καταγγελίες ἀνδρῶν κατά ἀνδρῶν καί, μάλιστα, πολύ ἐπώνυμων ἀνδρῶν, ἀνδρῶν πού τριγύριζαν στήν αὐλή τῆς ἐξουσίας.

Τό ἀποτέλεσμα εἶναι γνωστό. Οἱ καταγγελίες εἰς βάρος τοῦ πρώην διευθυντῆ τοῦ Ἐθνικοῦ Θεάτρου, Δημήτρη Λιγνάδη, εἶχαν ὡς ἀποτέλεσμα τήν καταδίκη του γιά δύο βιασμούς καί τήν ἀθώωσή του γιά ἄλλους δύο βιασμούς. Μά, προπάντων, τήν ἀποφυλάκισή του. Ἔτσι, τώρα ὅλοι αὐτοί πού θεωροῦσαν ἐπικίνδυνους αὐτούς πού κατήγγειλε ἡ Ὀλυμπιονίκης Μπεκατώρου, εὑρίσκονται στήν δύσκολη θέση νά ἐξηγοῦν, γιατί δέν εἶναι ἐπικίνδυνοι αὐτοί πού καταδικάστηκαν ἀπό τήν ἑλληνική Δικαιοσύνη. Βρίσκονται στήν ἀμήχανη θέση νά ἀναμασοῦν δικαιολογίες γιά λαϊκά δικαστήρια, ὅταν τά λαϊκά δικαστήρια δυστυχῶς τά ἔστησε πρώτη ἡ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας, μία ἄλλη κυρία καί ἕνας χορός ἐπωνύμων, πού ὅρμησαν νά κατασπαράξουν, χωρίς προηγουμένως νά ἀκούσουν, ἕναν παράγοντα τῆς Ὁμοσπονδίας Ἱστιοπλοΐας, τόν ὁποῖο σήμερα γνωρίζουμε ὅτι κάποιοι κατήγγειλαν, μέ κύριο στόχο τήν ἀνατροπή τῆς διοίκησης τῆς Ὁμοσπονδίας Ἱστιοπλοΐας. Καί ἀπέτυχαν μάλιστα! Γιατί τά μέλη τῆς ὁμοσπονδίας, γνωρίζοντας τούς πρωταγωνιστές τῶν καταγγελιῶν, πέταξαν τότε στά σκουπίδια τίς καταγγελίες καί ἐπανεξέλεξαν τήν διοίκηση.

Ἄν κάποιοι, λοιπόν, πρέπει νά ἀπολογηθοῦν σήμερα γιά τήν μορφή καί τόν χαρακτῆρα πού ἔχει λάβει ὁ δημόσιος βίος γιά τήν ἀνθρωποφαγική του μορφή, αὐτοί εἶναι ἐκεῖνοι πού πρωτοστάτησαν σέ αὐτά! Πού, ὅπως θά μᾶς ἐξηγήσει κάποτε ἡ ἱστορία, υἱοθέτησαν καταγγελίες γιά ἀλλότριους σκοπούς. Ἄς μήν παραπονεῖται, λοιπόν, σήμερα τό Ὑπουργεῖο Πολιτισμοῦ καί ἡ καθεστηκυΐα διανόηση, πού ὅλοι οἱ ἠθοποιοί στήν ἔναρξη τῶν παραστάσεών τους σέ ὅλη τήν Ἑλλάδα στιγματίζουν μέ τόν χειρότερο τρόπο τήν ἀποφυλάκιση τοῦ κυρίου Λιγνάδη. Ἡ ἴδια ἡ πολιτεία, μέ τόν ἐπισημότερο τρόπο, στό ὑψηλότερο δυνατό ἐπίπεδο, τούς ἄνοιξε τόν δρόμο.

Απόψεις

Ρεζίλι διεθνῶς γιά τήν βία

Εφημερίς Εστία
Συμπλοκές Ἑλλήνων «φιλάθλων» στό Βερολῖνο – Ἕξι μῆνες μετά τά ἐπεισόδια στoῦ Ρέντη, οἱ ὀπαδικές ὀργανώσεις, ἐνεργές καί ἱκανές νά ὀργανώσουν ἐπιθέσεις καί ἐκτός τῆς χώρας

Τό ἁμάρτημα τοῦ Καποδίστρια

Μανώλης Κοττάκης
ΜΕΘΑΥΡΙΟ ὁ Ἑλληνισμός θυμᾶται τήν ἀποφράδα μέρα.

Τοῦρκος γκιουλενιστής ἔβαζε φωτιές στό Αἰγάλεω

Εφημερίς Εστία
ΤΟΝ ΡΟΛΟ τῆς Τουρκίας σέ ἐμπρησμούς δασῶν, κυρίως σέ παραμεθόριες περιοχές καί τουριστικά νησιά, ἔχει ἀναδείξει μέ δημοσιεύματα ἡ «Ἑστία», αὐτήν τήν φορά ὅμως οἱ ἀποδείξεις εἶναι ἀκράδαντες.

Ἡ παρωδία τοῦ Πανθεσσαλικοῦ Σταδίου

Δημήτρης Καπράνος
Σάν καλός φίλαθλος, πού λέτε, στήθηκα προχθές στήν τηλεόρασή μου γιά νά δῶ τρεῖς εὐρωπαϊκούς τελικούς Κυπέλλου σέ Ἀγγλία, Ἑλλάδα καί Γερμανία.

Τετάρτη, 27 Μαΐου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΜΠΗΤΛΟΜΑΝΙΑ