Πέμπτη, 9 Νοεμβρίου 1961

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΠΑΓΩΓΗ

Ἐξ Ἀντᾶ-Παζάρ τῆς Τουρκίας: «Δεκατετραμελής ἔνοπλος σπεῖρα ἐπετέθη ἐναντίον τῶν κατοίκων τοῦ χωρίου Καρασοῦ τοῦ νομοῦ, μέ σκοπόν νά ἀπαγάγῃ τάς νεάνιδας τοῦ χωρίου. Οἱ δρᾶσται προσεπάθησαν νά αἰχμαλωτίσουν τούς κατοίκους, ἀλλά τελικῶς δέν τό κατώρθωσαν, διότι μία ἀπό τάς νεάνιδας, ἡ ὁποία εὑρίσκετο ἐντός τοῦ πίνακος τῶν μελλουσῶν νά ἀπαχθοῦν, μετέβη καί εἰδοποίησε τόν στρατιωτικόν σταθμόν. Ἰσχυρά δύναμις καταφθάσασα κατώρθωσε νά συλλάβῃ τούς δράστας». Πρόκειται περί μιᾶς συγχρόνου ἁρπαγῆς τῶν Σαβίνων· μέ τήν διαφοράν ὅτι οἱ ἀρχαῖοι Ρωμαῖοι δέν εἶχαν καί πίνακα τῶν μελλουσῶν νά ἀπαχθοῦν! Ἐπί πλέον δέ, ἐκεῖνοι εἶχαν ἀρχηγόν τόν Ρωμύλον, ἐνῶ αὐτοί ἐδῶ θά εἶχαν κανένα… βρωμύλον!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΧΟΡΗΓΗΣΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ

Τό Συμβούλιον Βιομηχανίας ἐνέκρινε τήν ἐπέκτασιν τῶν ἐγκαταστάσεών του εἰς τήν Δραπετσώνα ἐργοστασίου τσιμέντων «Ἡρακλῆς», ἀξίας 135.000.000 δραχμῶν. Ἐξ ἄλλου, τό Συμβούλιον Βιομηχανίας ἐνέκρινε τήν ἵδρυσιν, εἰς τήν περιφέρειαν Θεσσαλονίκης, ἐργοστασίου κατασκευῆς αὐτοκινήτων διά γεωργικήν χρῆσιν, ἀξίας 10.000.000 περίπου δραχμῶν.

ΑΠΕΘΑΝΕ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΤΗΣ Ε.Ρ.Ε.

Τήν πρωΐαν, ἀπέθανεν, εἰς τό Ἀσκληπιεῖον Βούλας, ὅπου ἐνοσηλεύετο, κατόπιν αὐτοκινητιστικοῦ δυστυχήματος, ὁ βουλευτής Αἰτωλοακαρνανίας τῆς Ε.Ρ.Ε. Ἰω. Ἰντζές. Ἡ κηδεία του θά γίνῃ εἰς Ναύπακτον, ὅπου θά διακομισθῇ ἐντός τῆς ἡμέρας ἡ σορός.

Απόψεις

Πέμπτη, 16 Ἀπριλίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟ ΟΥΖΟΚΙΝΗΤΟΝ

«Γιαβόλ!» του Γιώργου Χαρβαλιά: Κυκλοφορεί η εμπλουτισμένη Δ’ έκδοση

Εφημερίς Εστία
Το βιβλίο-ορόσημο του Γιώργου Χαρβαλιά για τις ελληνογερμανικές σχέσεις, με τίτλο «Γιαβόλ! Αίμα, λήθη και υποτέλεια», επανακυκλοφορεί σε Δ’ έκδοση, εμπλουτισμένη με 150 επιπλέον σελίδες πολύτιμης τεκμηρίωσης.

Πρώτη φορά Ἕλλην Ὑπουργός Ἐξωτερικῶν προλέγει ὅτι θά κατηγορηθεῖ γιά μειοδοσία!

Μανώλης Κοττάκης
Πρός συνυποσχετικό γιά ὁριοθέτηση ὑφαλοκρηπῖδος μέ ἑλληνικά χωρικά ὕδατα στά 6 μίλια παντοῦ! – Τό Αἰγαῖο στά δύο – Ἰδού γιατί ὁ κ. Γεραπετρίτης δήλωσε στούς Δελφούς ὅτι ἡ παραπομπή στήν Χάγη θά ἔχει «ἀρνητικές συνέπειες γιά τό πρόσωπό μου» – Ὁ ρόλος Ροζάκη – Ὑποστολή σημαίας γιά τά 12 μίλια, κατ’ ἀπαίτησιν τοῦ κ. Φιντάν

Ἑλλάς καί Κύπρος στήν ὁριογραμμή τῶν συγκρούσεων

Εφημερίς Εστία
ΟΙ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ἤ ἴσως καί ὧρες θά δείξουν κατά πόσον θά ὑπάρξει αὐτοσυγκράτησις, καί δέν θά ἔχουμε κλιμάκωση, μέ ἐμπλοκή περισσοτέρων χωρῶν, στήν πολεμική ἐμπλοκή τῆς Μέσης Ἀνατολῆς ἤ θά ἀνοίξουν οἱ πύλες ἑνός Ἀρμαγεδδῶνος.

Ἡ ἀσφάλεια τῆς φρεγάτας «Ὕδρα» ἐτέθη στό ΚΥΣΕΑ

Εφημερίς Εστία
ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ πού διαμορφώνεται μετά τήν μαζική ἐπίθεση τοῦ Ἰράν στό Ἰσραήλ ἐξήτασε τό ΚΥΣΕΑ, τό ὁποῖο συνεκλήθη ἐκτάκτως χθές ὑπό τήν προεδρία τοῦ Πρωθυπουργοῦ καί μέ συμμετοχή τοῦ ὑπουργοῦ Ἐθνικῆς Ἀμύνης κ. Νίκου Δένδια, ὁ ὁποῖος ὑπό τήν πίεση τῶν γεγονότων ὑπεχρεώθη νά διακόψει τό ταξίδι του στίς ΗΠΑ καί νά ἐπιστρέψει ἐσπευσμένως στήν Ἀθήνα.