ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Σάββατο 23 Σεπτεμβρίου 2023

Πέμπτη, 9 Νοεμβρίου 1961

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΠΑΓΩΓΗ

Ἐξ Ἀντᾶ-Παζάρ τῆς Τουρκίας: «Δεκατετραμελής ἔνοπλος σπεῖρα ἐπετέθη ἐναντίον τῶν κατοίκων τοῦ χωρίου Καρασοῦ τοῦ νομοῦ, μέ σκοπόν νά ἀπαγάγῃ τάς νεάνιδας τοῦ χωρίου. Οἱ δρᾶσται προσεπάθησαν νά αἰχμαλωτίσουν τούς κατοίκους, ἀλλά τελικῶς δέν τό κατώρθωσαν, διότι μία ἀπό τάς νεάνιδας, ἡ ὁποία εὑρίσκετο ἐντός τοῦ πίνακος τῶν μελλουσῶν νά ἀπαχθοῦν, μετέβη καί εἰδοποίησε τόν στρατιωτικόν σταθμόν. Ἰσχυρά δύναμις καταφθάσασα κατώρθωσε νά συλλάβῃ τούς δράστας». Πρόκειται περί μιᾶς συγχρόνου ἁρπαγῆς τῶν Σαβίνων· μέ τήν διαφοράν ὅτι οἱ ἀρχαῖοι Ρωμαῖοι δέν εἶχαν καί πίνακα τῶν μελλουσῶν νά ἀπαχθοῦν! Ἐπί πλέον δέ, ἐκεῖνοι εἶχαν ἀρχηγόν τόν Ρωμύλον, ἐνῶ αὐτοί ἐδῶ θά εἶχαν κανένα… βρωμύλον!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΧΟΡΗΓΗΣΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ

Τό Συμβούλιον Βιομηχανίας ἐνέκρινε τήν ἐπέκτασιν τῶν ἐγκαταστάσεών του εἰς τήν Δραπετσώνα ἐργοστασίου τσιμέντων «Ἡρακλῆς», ἀξίας 135.000.000 δραχμῶν. Ἐξ ἄλλου, τό Συμβούλιον Βιομηχανίας ἐνέκρινε τήν ἵδρυσιν, εἰς τήν περιφέρειαν Θεσσαλονίκης, ἐργοστασίου κατασκευῆς αὐτοκινήτων διά γεωργικήν χρῆσιν, ἀξίας 10.000.000 περίπου δραχμῶν.

ΑΠΕΘΑΝΕ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΤΗΣ Ε.Ρ.Ε.

Τήν πρωΐαν, ἀπέθανεν, εἰς τό Ἀσκληπιεῖον Βούλας, ὅπου ἐνοσηλεύετο, κατόπιν αὐτοκινητιστικοῦ δυστυχήματος, ὁ βουλευτής Αἰτωλοακαρνανίας τῆς Ε.Ρ.Ε. Ἰω. Ἰντζές. Ἡ κηδεία του θά γίνῃ εἰς Ναύπακτον, ὅπου θά διακομισθῇ ἐντός τῆς ἡμέρας ἡ σορός.

Απόψεις

75.000 ἑλληνικές ὀβίδες γιά τήν Οὐκρανία μέσῳ ΗΠΑ

Εφημερίς Εστία
Τί ἀπεφάσισε μυστικά πρό ἑβδομάδος ἡ Ἐπιτροπή Ἐξωτερικῶν καί Ἀμύνης τοῦ Κοινοβουλίου – Ἡ ΝΔ σταμάτησε τήν πώληση βλημάτων στήν Σαουδική Ἀραβία ἐπί ΣΥΡΙΖΑ, ὡς σκάνδαλο, ἀλλά τώρα πράττει τά ἴδια – Ἡ χαμένη εὐκαιρία τῶν ΕΑΣ

Faux στά δεξιά

Μανώλης Κοττάκης
Η ΔΙΑΦΑΙΝΟΜΕΝΗ ἐκλογή τοῦ Στέφανου Κασσελάκη στήν Προεδρία τοῦ ΣΥΡΙΖΑ ἔχει κάνει τά μέλη τῆς Κοινοβουλευτικῆς Ὁμάδος τῆς ΝΔ νά ἀναθαρρήσουν!

Ὑπό αἵρεσιν ἡ ἰσχύς τῆς ρυθμίσεως γιά τίς τριετίες

Εφημερίς Εστία
ΤΟ ΠΟΛΥΔΙΑΦΗΜΙΣΜΕΝΟ ξεπάγωμα τῶν τριετιῶν δέν εἶναι μόνιμο, ὅπως προκύπτει ἀπό τήν τροπολογία-προσθήκη πού κατέθεσε ὁ ὑπουργός Ἐργασίας, Ἄδωνις Γεωργιάδης, στό ὑπό συζήτησιν, στήν ἁρμόδια Ἐπιτροπή τῆς Βουλῆς, ἐργασιακό νομοσχέδιο.

Λιγώτερο φῶς, λιγώτερες παρέες, λιγώτερα ὅλα…

Δημήτρης Καπράνος
Ὁ παλιός φίλος καί συνεργάτης στήν ΕΡΤ μιᾶς ἄλλης ἐποχῆς, πού κατοικεῖ τόν τελευταῖο καιρό μονίμως στήν Πάτρα, δημοσίευσε μιά φωτογραφία τῆς ὁδοῦ Πανεπιστημίου, στήν περιοχή τῶν Σινεμά καί τοῦ θεάτρου Rex.

Σάββατον, 21 Σεπτεμβρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ