ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου 2022

Πέμπτη, 9 Νοεμβρίου 1961

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΠΑΓΩΓΗ

Ἐξ Ἀντᾶ-Παζάρ τῆς Τουρκίας: «Δεκατετραμελής ἔνοπλος σπεῖρα ἐπετέθη ἐναντίον τῶν κατοίκων τοῦ χωρίου Καρασοῦ τοῦ νομοῦ, μέ σκοπόν νά ἀπαγάγῃ τάς νεάνιδας τοῦ χωρίου. Οἱ δρᾶσται προσεπάθησαν νά αἰχμαλωτίσουν τούς κατοίκους, ἀλλά τελικῶς δέν τό κατώρθωσαν, διότι μία ἀπό τάς νεάνιδας, ἡ ὁποία εὑρίσκετο ἐντός τοῦ πίνακος τῶν μελλουσῶν νά ἀπαχθοῦν, μετέβη καί εἰδοποίησε τόν στρατιωτικόν σταθμόν. Ἰσχυρά δύναμις καταφθάσασα κατώρθωσε νά συλλάβῃ τούς δράστας». Πρόκειται περί μιᾶς συγχρόνου ἁρπαγῆς τῶν Σαβίνων· μέ τήν διαφοράν ὅτι οἱ ἀρχαῖοι Ρωμαῖοι δέν εἶχαν καί πίνακα τῶν μελλουσῶν νά ἀπαχθοῦν! Ἐπί πλέον δέ, ἐκεῖνοι εἶχαν ἀρχηγόν τόν Ρωμύλον, ἐνῶ αὐτοί ἐδῶ θά εἶχαν κανένα… βρωμύλον!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΧΟΡΗΓΗΣΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ

Τό Συμβούλιον Βιομηχανίας ἐνέκρινε τήν ἐπέκτασιν τῶν ἐγκαταστάσεών του εἰς τήν Δραπετσώνα ἐργοστασίου τσιμέντων «Ἡρακλῆς», ἀξίας 135.000.000 δραχμῶν. Ἐξ ἄλλου, τό Συμβούλιον Βιομηχανίας ἐνέκρινε τήν ἵδρυσιν, εἰς τήν περιφέρειαν Θεσσαλονίκης, ἐργοστασίου κατασκευῆς αὐτοκινήτων διά γεωργικήν χρῆσιν, ἀξίας 10.000.000 περίπου δραχμῶν.

ΑΠΕΘΑΝΕ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΤΗΣ Ε.Ρ.Ε.

Τήν πρωΐαν, ἀπέθανεν, εἰς τό Ἀσκληπιεῖον Βούλας, ὅπου ἐνοσηλεύετο, κατόπιν αὐτοκινητιστικοῦ δυστυχήματος, ὁ βουλευτής Αἰτωλοακαρνανίας τῆς Ε.Ρ.Ε. Ἰω. Ἰντζές. Ἡ κηδεία του θά γίνῃ εἰς Ναύπακτον, ὅπου θά διακομισθῇ ἐντός τῆς ἡμέρας ἡ σορός.

Απόψεις

Αύξηση των επιτοκίων καταθέσεων από την Παγκρήτια Τράπεζα

Εφημερίς Εστία
Σε αύξηση των επιτοκίων καταθέσεων προχωρά η Παγκρήτια Τράπεζα, ακολουθώντας τα νέα δεδομένα που διαμορφώνει η άνοδος του Euribor στην Ευρωπαϊκή αγορά χρήματος.

Ἡ σημαία τῆς Σμύρνης τοῦ 1922 εὑρέθη σέ ἀποθήκη στρατιωτικοῦ ὑλικοῦ στό Κιλκίς!

Εφημερίς Εστία
Ἐντοπίσθηκε σέ «κιβώτιο διοικητοῦ», εἶναι 2,2×3,8 μ., καί σήμερα φυλάσσεται στίς Οἰνοῦσσες, στήν Σχολή Ἐμπορικοῦ Ναυτικοῦ

Τί πᾶς νά κάνεις στήν Μακεδονία, Ἀλέξη;

Μανώλης Κοττάκης
Ο ΑΡΧΗΓΟΣ τῆς ἀξιωματικῆς Ἀντιπολίτευσης Ἀλέξης Τσίπρας…

Σύγκρουσις γιά τίς παρακολουθήσεις στίς Ἔνοπλες Δυνάμεις

Εφημερίς Εστία
«Μῦθοι τοῦ Αἰσώπου» ἀπαντᾶ ἡ Κυβέρνησις στόν ΣΥΡΙΖΑ

Ἀγνοεῖται ἡ νηφάλια καί ἐποικοδομητική κριτική

Δημήτρης Καπράνος
Ὅταν ἀσκεῖς ἐπί σχεδόν πενῆντα χρόνια τό ἐπάγγελμα τοῦ δημοσιογράφου…