Πέμπτη, 9 Νοεμβρίου 1961

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΠΑΓΩΓΗ

Ἐξ Ἀντᾶ-Παζάρ τῆς Τουρκίας: «Δεκατετραμελής ἔνοπλος σπεῖρα ἐπετέθη ἐναντίον τῶν κατοίκων τοῦ χωρίου Καρασοῦ τοῦ νομοῦ, μέ σκοπόν νά ἀπαγάγῃ τάς νεάνιδας τοῦ χωρίου. Οἱ δρᾶσται προσεπάθησαν νά αἰχμαλωτίσουν τούς κατοίκους, ἀλλά τελικῶς δέν τό κατώρθωσαν, διότι μία ἀπό τάς νεάνιδας, ἡ ὁποία εὑρίσκετο ἐντός τοῦ πίνακος τῶν μελλουσῶν νά ἀπαχθοῦν, μετέβη καί εἰδοποίησε τόν στρατιωτικόν σταθμόν. Ἰσχυρά δύναμις καταφθάσασα κατώρθωσε νά συλλάβῃ τούς δράστας». Πρόκειται περί μιᾶς συγχρόνου ἁρπαγῆς τῶν Σαβίνων· μέ τήν διαφοράν ὅτι οἱ ἀρχαῖοι Ρωμαῖοι δέν εἶχαν καί πίνακα τῶν μελλουσῶν νά ἀπαχθοῦν! Ἐπί πλέον δέ, ἐκεῖνοι εἶχαν ἀρχηγόν τόν Ρωμύλον, ἐνῶ αὐτοί ἐδῶ θά εἶχαν κανένα… βρωμύλον!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΧΟΡΗΓΗΣΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ

Τό Συμβούλιον Βιομηχανίας ἐνέκρινε τήν ἐπέκτασιν τῶν ἐγκαταστάσεών του εἰς τήν Δραπετσώνα ἐργοστασίου τσιμέντων «Ἡρακλῆς», ἀξίας 135.000.000 δραχμῶν. Ἐξ ἄλλου, τό Συμβούλιον Βιομηχανίας ἐνέκρινε τήν ἵδρυσιν, εἰς τήν περιφέρειαν Θεσσαλονίκης, ἐργοστασίου κατασκευῆς αὐτοκινήτων διά γεωργικήν χρῆσιν, ἀξίας 10.000.000 περίπου δραχμῶν.

ΑΠΕΘΑΝΕ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΤΗΣ Ε.Ρ.Ε.

Τήν πρωΐαν, ἀπέθανεν, εἰς τό Ἀσκληπιεῖον Βούλας, ὅπου ἐνοσηλεύετο, κατόπιν αὐτοκινητιστικοῦ δυστυχήματος, ὁ βουλευτής Αἰτωλοακαρνανίας τῆς Ε.Ρ.Ε. Ἰω. Ἰντζές. Ἡ κηδεία του θά γίνῃ εἰς Ναύπακτον, ὅπου θά διακομισθῇ ἐντός τῆς ἡμέρας ἡ σορός.

Απόψεις

Πρός κήρυξη καταστάσεως ἐκτάκτου ἀνάγκης ἡ Εὐρώπη

Μανώλης Κοττάκης
Λόγω τῆς διακοπῆς τοῦ ρωσσικοῦ ἀερίου – Ἕως τό φθινόπωρο – Ὁ Ντράγκι πιέζει, ἀλλά ἡ Γερμανία καθυστερεῖ τίς ἀποφάσεις γιά νά θωρακισθεῖ καί νά δανεισθεῖ λιγώτερα – Αὔξησις τῶν μελλοντικῶν ὑποχρεώσεων τῆς Ἑλλάδος

Σόφια: Κατέρρευσε ἡ κυβέρνησις τοῦ Harvard

Εφημερίς Εστία
Κατεψηφίσθη ἡ νέα βουλγαρική Κυβέρνησις ἀπό…

Μήπως νά τυπώσουμε καί τούς δικούς μας;

Δημήτρης Καπράνος
«Θέλει ὁ Ἐρντογάν νά κρυφτεῖ καί ἡ χαρά δέν τόν ἀφήνει»…

Σάββατον, 23 Ἰουνίου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ

Ὁ Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης ἀποκαλύπτει: «Τυπικῶς ΝΔ» ἡ νέα κυβερνητική πλειοψηφία!

Εφημερίς Εστία
Τί δήλωσε σέ ἱστότοπο: Ἡ ἀποχή στίς γαλλικές ἐκλογές καί ἡ παραλυσία ἐπιταχύνουν τίς ἀποφάσεις – «Προσοχή στά τεκταινόμενα στήν Γαλλία» ἐτόνισε