ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Τετάρτη 8 Δεκεμβρίου 2021

Πέμπτη, 9 Νοεμβρίου 1961

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΠΑΓΩΓΗ

Ἐξ Ἀντᾶ-Παζάρ τῆς Τουρκίας: «Δεκατετραμελής ἔνοπλος σπεῖρα ἐπετέθη ἐναντίον τῶν κατοίκων τοῦ χωρίου Καρασοῦ τοῦ νομοῦ, μέ σκοπόν νά ἀπαγάγῃ τάς νεάνιδας τοῦ χωρίου. Οἱ δρᾶσται προσεπάθησαν νά αἰχμαλωτίσουν τούς κατοίκους, ἀλλά τελικῶς δέν τό κατώρθωσαν, διότι μία ἀπό τάς νεάνιδας, ἡ ὁποία εὑρίσκετο ἐντός τοῦ πίνακος τῶν μελλουσῶν νά ἀπαχθοῦν, μετέβη καί εἰδοποίησε τόν στρατιωτικόν σταθμόν. Ἰσχυρά δύναμις καταφθάσασα κατώρθωσε νά συλλάβῃ τούς δράστας». Πρόκειται περί μιᾶς συγχρόνου ἁρπαγῆς τῶν Σαβίνων· μέ τήν διαφοράν ὅτι οἱ ἀρχαῖοι Ρωμαῖοι δέν εἶχαν καί πίνακα τῶν μελλουσῶν νά ἀπαχθοῦν! Ἐπί πλέον δέ, ἐκεῖνοι εἶχαν ἀρχηγόν τόν Ρωμύλον, ἐνῶ αὐτοί ἐδῶ θά εἶχαν κανένα… βρωμύλον!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΧΟΡΗΓΗΣΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ

Τό Συμβούλιον Βιομηχανίας ἐνέκρινε τήν ἐπέκτασιν τῶν ἐγκαταστάσεών του εἰς τήν Δραπετσώνα ἐργοστασίου τσιμέντων «Ἡρακλῆς», ἀξίας 135.000.000 δραχμῶν. Ἐξ ἄλλου, τό Συμβούλιον Βιομηχανίας ἐνέκρινε τήν ἵδρυσιν, εἰς τήν περιφέρειαν Θεσσαλονίκης, ἐργοστασίου κατασκευῆς αὐτοκινήτων διά γεωργικήν χρῆσιν, ἀξίας 10.000.000 περίπου δραχμῶν.

ΑΠΕΘΑΝΕ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΤΗΣ Ε.Ρ.Ε.

Τήν πρωΐαν, ἀπέθανεν, εἰς τό Ἀσκληπιεῖον Βούλας, ὅπου ἐνοσηλεύετο, κατόπιν αὐτοκινητιστικοῦ δυστυχήματος, ὁ βουλευτής Αἰτωλοακαρνανίας τῆς Ε.Ρ.Ε. Ἰω. Ἰντζές. Ἡ κηδεία του θά γίνῃ εἰς Ναύπακτον, ὅπου θά διακομισθῇ ἐντός τῆς ἡμέρας ἡ σορός.

Απόψεις

Κιβωτός της Ρωμιοσύνης: Νέο μουσείο του προσφυγικού ελληνισμού στην Αθήνα

Εφημερίς Εστία
Η διαδικασία συλλογής κειμηλίων για το Μουσείο Προσφυγικού Ελληνισμού συνεχίζεται.

Τετάρτη, 6 Δεκεμβρίου 1961

Πρό 60 ἐτῶν
O ΚΟΣΜΟΣ

70.000 κοινά μέλη ΝΔ-ΣΥΡΙΖΑ-ΚΙΝΑΛ ψήφισαν γιά ἀρχηγό τοῦ… ΠΑΣΟΚ!

Εφημερίς Εστία
Ὅπου «φυσάει» ὁ ἄνεμος – Δοξάζεται ὡς ἐσωκομματική δημοκρατία ἡ συναλλαγή καί ὁ καιροσκοπισμός

Ἕνα γεμᾶτο ἀπό γεγονότα Σαββατοκύριακο…

Δημήτρης Καπράνος
Παλαιότερα, στό σχολεῖο, ἕνα ἀπό τά πλέον δημοφιλῆ θέματα στήν ἔκθεση ἦταν «Πῶς πέρασα τήν Κυριακή μου». Τότε, δέν εἴχαμε «Σαββατοκύριακα» καθ’ ὅτι εἴχαμε καί τό Σάββατο σχολεῖο!

Ὁ ραγισμένος καθρέφτης τῆς χώρας

Μανώλης Κοττάκης
ΤΗΝ ΩΡΑ ΠΟΥ γράφονταν αὐτές οἱ σκέψεις –ἀπόγευμα Κυριακῆς– δέν ἦταν ἀκόμη γνωστό ποιοί ἀπό τούς μονομάχους γιά τήν ἀρχηγία τοῦ ΠΑΣΟΚ «περνοῦσαν» στόν δεύτερο γῦρο.