Πέμπτη, 9 Μαΐου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
«ΗΜΙΑΝΑΠΤΥΚΤΟΙ»

Ἀπό τάς ἐργασίας τοῦ διεθνοῦς Συνεδρίου τῆς «Ἀμέρικαν Ἐξπρές» εἰς Ἀθήνας: «Τούς συνέδρους προσεφώνησεν ὁ διοικητής τῆς Τραπέζης Ἑλλάδος καθηγητής κ. Ζολώτας, ὁ ὁποῖος ἐχαρακτήρισε τήν Ἑλλάδα ὄχι ὡς ὑπανάπτυκτον χώραν, ἀλλά ἡμιανάπτυκτον, δεδομένου ὅτι κατά τήν τελευταίαν δεκαετίαν παρουσίασεν ἁλματώδη οἰκονομικήν ἀνάπτυξιν. Ἐν συνεχείᾳ ἀνεφέρθη εἰς τήν ἰδιωτικήν πρωτοβουλίαν διά τήν ἐπιτάχυνσιν τῆς οἰκονομικῆς ἀναπτύξεως». Ἀλλά τό ὑπανάπτυκτος (ὑπό ἄνάπτυξιν) δέν σημαίνει παρά ἡμιανάπτυκτος –εἶναι δέ ἀστεῖον ὅτι, παρά τήν «ἁλματώδη» πρόοδον τοῦ κ. Ζολώτα, ἔχομεν… τά χάλια μας. Κάποιος, βέβαια, θά πταίῃ δι’ αὐτό– ἀλλά ποῦ νά τολμήσῃ νά εἰπῇ τήν ἀλήθειαν ὁ κ. Διοικητής!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
Η ΒΕΛΤΙΩΣΙΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΕΙΣ ΤΗΝ ΝΕΑΝ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΝ

Τόν κ. ὑπουργόν τῶν Συγκοινωνιῶν ἐπεσκέφθη ὁ Δήμαρχος Ν. Φιλαδελφείας κ. Τρύπιας καί τοῦ ἐξέθεσε τά παράπονα τῶν συνδημοτῶν του ἐπί τοῦ συγκοινωνιακοῦ προβλήματος τοῦ δήμου Ν. Φιλαδελφείας. Ὁ κ. ὑπουργός, ὡς ἀνεκοινώθη, διέταξε τήν ἁρμοδίαν ὑπηρεσίαν ὅπως ἐπιληφθῇ τοῦ θέματος καί τοῦ ἐκθέσῃ τό πόρισμά της προκειμένου νά ἱκανοποιηθῇ τό δίκαιον καί ἐπιτακτικόν αἴτημα τῶν κατοίκων τῆς περιφερείας τοῦ Δήμου Ν. Φιλαδελφείας.

Απόψεις

Ἐθνικό δέν εἶναι μόνο τό κρατικό

Εφημερίς Εστία
Τί κερδίζει ἡ Ἑλλάδα ἀπό τά μή κρατικά ΑΕΙ – 51.138 Ἕλληνες φοιτητές σπουδάζουν στό ἐξωτερικό – Ἡ συρρίκνωσις τῆς ἐλευθερίας, τό μονοπώλιο τῆς αὐθεντίας καί ἡ συνεισφορά τῶν ἰδιωτῶν ἐθνικῶν εὐεργετῶν στήν ἵδρυση τῶν δημοσίων ΑΕΙ

Ἡ Ἑλλάδα ἀξίζει καλύτερα ὑποδείγματα

Μανώλης Κοττάκης
«ΠΟΙΑ εἶναι τά πρῶτα συμπεράσματα πού προκύπτουν ἀπό τά ἐρωτηματολόγια πού στείλατε στά μέλη σας;» ρώτησε ὁ Γιῶργος Κουβαρᾶς τόν Πρόεδρο τοῦ ΣΥΡΙΖΑ Στέφανο Κασσελάκη στήν προχθεσινή συνέντευξή του στήν ΕΡΤ.

Μηνύσεις πολιτῶν κατά ΕΦΚΑ γιά λάθος ὑπολογισμό συντάξεων

Εφημερίς Εστία
ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ ἀναφορά στόν Εἰσαγγελέα, εἰς βάρος τοῦ e-ΕΦΚΑ, κατέθεσε τό Ἑνιαῖο Δίκτυο Συνταξιούχων, γιά μή ἐφαρμογή τοῦ νόμου, καθώς ἐνετόπισε σειρά λαθῶν στόν ἐπανυπολογισμό τῶν συντάξεων.

Ἐκεῖνα πού χάσαμε γιά πάντα…

Δημήτρης Καπράνος
Ἔλαβα ἕνα μήνυμα στό κινητό μου τηλέφωνο ἀπό τήν τράπεζά μου.

Παρασκευή, 28 Φεβρουαρίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΕΦΕΙΣΘΗ ΤΟΥ ΗΡΩΟΣ