Πέμπτη, 9 Μαΐου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
«ΗΜΙΑΝΑΠΤΥΚΤΟΙ»

Ἀπό τάς ἐργασίας τοῦ διεθνοῦς Συνεδρίου τῆς «Ἀμέρικαν Ἐξπρές» εἰς Ἀθήνας: «Τούς συνέδρους προσεφώνησεν ὁ διοικητής τῆς Τραπέζης Ἑλλάδος καθηγητής κ. Ζολώτας, ὁ ὁποῖος ἐχαρακτήρισε τήν Ἑλλάδα ὄχι ὡς ὑπανάπτυκτον χώραν, ἀλλά ἡμιανάπτυκτον, δεδομένου ὅτι κατά τήν τελευταίαν δεκαετίαν παρουσίασεν ἁλματώδη οἰκονομικήν ἀνάπτυξιν. Ἐν συνεχείᾳ ἀνεφέρθη εἰς τήν ἰδιωτικήν πρωτοβουλίαν διά τήν ἐπιτάχυνσιν τῆς οἰκονομικῆς ἀναπτύξεως». Ἀλλά τό ὑπανάπτυκτος (ὑπό ἄνάπτυξιν) δέν σημαίνει παρά ἡμιανάπτυκτος –εἶναι δέ ἀστεῖον ὅτι, παρά τήν «ἁλματώδη» πρόοδον τοῦ κ. Ζολώτα, ἔχομεν… τά χάλια μας. Κάποιος, βέβαια, θά πταίῃ δι’ αὐτό– ἀλλά ποῦ νά τολμήσῃ νά εἰπῇ τήν ἀλήθειαν ὁ κ. Διοικητής!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
Η ΒΕΛΤΙΩΣΙΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΕΙΣ ΤΗΝ ΝΕΑΝ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΝ

Τόν κ. ὑπουργόν τῶν Συγκοινωνιῶν ἐπεσκέφθη ὁ Δήμαρχος Ν. Φιλαδελφείας κ. Τρύπιας καί τοῦ ἐξέθεσε τά παράπονα τῶν συνδημοτῶν του ἐπί τοῦ συγκοινωνιακοῦ προβλήματος τοῦ δήμου Ν. Φιλαδελφείας. Ὁ κ. ὑπουργός, ὡς ἀνεκοινώθη, διέταξε τήν ἁρμοδίαν ὑπηρεσίαν ὅπως ἐπιληφθῇ τοῦ θέματος καί τοῦ ἐκθέσῃ τό πόρισμά της προκειμένου νά ἱκανοποιηθῇ τό δίκαιον καί ἐπιτακτικόν αἴτημα τῶν κατοίκων τῆς περιφερείας τοῦ Δήμου Ν. Φιλαδελφείας.

Απόψεις

Ὁ θαυμαστός νέος κόσμος

Εφημερίς Εστία
Τό ἄρρεν ὡς θῆλυ

Τό μέλλον πού ἔρχεται

Μανώλης Κοττάκης
ΣΤΙΣ ΜΕΡΕΣ πού ἀκολούθησαν μετά τόν θρίαμβο τῆς ΝΔ στίς πρῶτες ἐκλογές τοῦ Μαΐου ἕως σήμερα, συνέβησαν τά ἑξῆς:

Σόκ στήν Γαλλία ἀπό ἐπίθεση Σύρου μέ μαχαίρι κατά 3χρονων παιδιῶν!

Εφημερίς Εστία
Σοκαρισμένη, ἀπό χθές τό πρωί, ἡ γαλλική κοινωνία, ἀπό τό μένος πού ἐπέδειξε Σύρος ὁπλοφόρος κατά τρίχρονων παιδιῶν στήν πόλη Ἀννεσύ, στίς Ἄλπεις.

Ὁ Θανάσης Σπυρόπουλος, ὁ Χατζηαβάτης καί ἡ πολιτική…

Δημήτρης Καπράνος
«Μπαμπᾶ, ὁ Σπυρόπουλος παίζει σήμερα στήν Λυκόβρυση!» Ὁ γυιός μας ἔψαχνε καί εὕρισκε πότε καί ποῦ ὑπῆρχε παράσταση Καραγκιόζη. Ἀπό πολύ μικρός, ἀγάπησε τό Θέατρο Σκιῶν.

Σάββατον, 8 Ἰουνίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥΡΚΙΚΟΙ ΜΕΖΕΔΕΣ!