Πέμπτη, 8 Νοεμβρίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΜΠΑΜ ΚΑΙ ΚΑΤΩ!…

«Ἀναφέρεται ἀπό τό Χακκιάρι τῆς Ἀνατολικῆς Τουρκίας, ὅτι μία χωρική ἡλικίας 35 ἐτῶν ἐξετελέσθη δημοσίως δι’ αὐτομάτων ὅπλων ὑπό δέκα ἀτόμων, διότι «ἐπέδειξεν ἀπείθειαν» εἰς τόν σύζυγόν της. Ἡ ἐκτέλεσις ἐπραγματοποιήθη κατά προτροπήν τοῦ συζύγου, ἐν τέλει δέ τό διάτρητον πτῶμα τοῦ ἀτυχοῦς θύματος ἐξετέθη εἰς κοινήν θέαν πρός παραδειγματισμόν τῶν γυναικῶν τῆς περιοχῆς». Καί νά σκεφθῇ κανείς, ὅτι γίνεται λόγος περί πλήρους χειραφετήσεως τῶν γυναικῶν εἰς τήν Τουρκίαν!… Ἐν πάσῃ περιπτώσει, ἀφοῦ οἱ ἄνδρες ἔχουν ἐκεῖ τόσην ἀλληλεγγύην, ὥστε νά σχηματίζουν καί… ἐκτελεστικόν ἀπόσπασμα πρός παραδειγματισμόν, δέν ἀπομένει εἰς τάς γυναῖκας παρά νά ἐφαρμόσουν ὁμαδικά ἀντίποινα, μέ τό μόνον ὅπλον πού διαθέτουν: Τήν μέθοδον τῆς Λυσιστράτης!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ ΔΙΑ ΤΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ

Ὁ ὑπουργός τῶν Ἐξωτερικῶν κ. Τοσίτσας ἐδέχθη τήν πρωΐαν τόν πρεσβευτήν τῆς Ρουμανίας καί εἶχε μετ’ αὐτοῦ συνομιλίαν ἐπί τοῦ θέματος τῶν ἀποζημιώσεων τῶν ἐκ Ρουμανίας Ἑλλήνων, τῶν ὁποίων αἱ περιουσίαι ἐκρατικοποιήθησαν ὑπό τῆς ρουμανικῆς κυβερνήσεως. Ὡς γνωστόν, ἤδη ἔχει ἀναχωρήσει εἰς Βουκουρέστιον ἑλληνική ἀντιπροσωπεία, ἡ ὁποία θά διεξαγάγῃ διαπραγματεύσεις.

Απόψεις

Γιάννης Κουριαννίδης: Πρόσκληση για συζήτηση με αφορμή το 127ο τεύχος της «Ενδοχώρας»

Εφημερίς Εστία
Ο Γιάννης Κουριαννίδης, είναι διευθυντής του περιοδικού «Ενδοχώρα» και δημοτικός σύμβουλος στον Δήμο Θεσσαλονίκης.

Θύελλα στήν Λευκωσία γιά τίς ἐπίμαχες δηλώσεις τοῦ κ. Μητσοτάκη

Εφημερίς Εστία
Μετά ἀπό σιωπή πέντε ἡμερῶν καί τήν ἐξαφάνιση τῆς ἐφημερίδος μας ἀπό τά ἠλεκτρονικά ΜΜΕ, τώρα ἐπιχειροῦν νά «διαψεύσουν» τίς ἀποκαλύψεις τῆς «Ἑστίας» μέσῳ… Ἀναστασιάδη – Κεραυνοί ἀπό τόν Κύπριο ἐκδότη, Κωστῆ Χατζηκωστῆ, ὁ ὁποῖος ἐπιμένει στούς ἰσχυρισμούς του κατά τοῦ Πρωθυπουργοῦ

Τί σημαίνει ἡγεσία

Μανώλης Κοττάκης
HMOYN νεαρός φοιτητής, στέλεχος τῆς ΔΑΠ-ΝΔΦΚ Κομοτηνῆς, ὅταν ὁ Κωνσταντῖνος Μητσοτάκης διεκδίκησε τήν πρωθυπουργία τό καλοκαίρι τοῦ 1989, μέ ἐκλογικό σύστημα ἁπλῆς ἀναλογικῆς.

Ἐκλογές στίς 21 Μαΐου ἐπαναληπτικές στίς 2 Ἰουλίου

Εφημερίς Εστία
Η ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ τῶν ἐκλογῶν στίς 21 Μαΐου ἀπό τόν Πρωθυπουργό ἔβγαλε ἀπό τά συρτάρια τά ἡμερολόγια μέ τίς ἡμερομηνίες-κλειδιά, τόσο γιά τόν δεύτερο γῦρο τῶν ἐκλογῶν ὅσο καί γιά τόν χρόνο διαλύσεως τῆς Βουλῆς καί ἄλλων συσχετιζομένων ἡμερομηνιῶν.

Πρός ἐκλογές, μέ μιά ματιά στό παρελθόν

Δημήτρης Καπράνος
Ὁ κύβος ἐρρίφθη! Ἐκλογές τήν 21η Μαΐου. Ὅπως εἶχε πεῖ ὁ Πρωθυπουργός, ἡ Κυβέρνηση ἐξαντλεῖ τήν τετραετία. Κι αὐτό εἶναι ἕνα καλό σημάδι.