Πέμπτη, 8 Νοεμβρίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΜΠΑΜ ΚΑΙ ΚΑΤΩ!…

«Ἀναφέρεται ἀπό τό Χακκιάρι τῆς Ἀνατολικῆς Τουρκίας, ὅτι μία χωρική ἡλικίας 35 ἐτῶν ἐξετελέσθη δημοσίως δι’ αὐτομάτων ὅπλων ὑπό δέκα ἀτόμων, διότι «ἐπέδειξεν ἀπείθειαν» εἰς τόν σύζυγόν της. Ἡ ἐκτέλεσις ἐπραγματοποιήθη κατά προτροπήν τοῦ συζύγου, ἐν τέλει δέ τό διάτρητον πτῶμα τοῦ ἀτυχοῦς θύματος ἐξετέθη εἰς κοινήν θέαν πρός παραδειγματισμόν τῶν γυναικῶν τῆς περιοχῆς». Καί νά σκεφθῇ κανείς, ὅτι γίνεται λόγος περί πλήρους χειραφετήσεως τῶν γυναικῶν εἰς τήν Τουρκίαν!… Ἐν πάσῃ περιπτώσει, ἀφοῦ οἱ ἄνδρες ἔχουν ἐκεῖ τόσην ἀλληλεγγύην, ὥστε νά σχηματίζουν καί… ἐκτελεστικόν ἀπόσπασμα πρός παραδειγματισμόν, δέν ἀπομένει εἰς τάς γυναῖκας παρά νά ἐφαρμόσουν ὁμαδικά ἀντίποινα, μέ τό μόνον ὅπλον πού διαθέτουν: Τήν μέθοδον τῆς Λυσιστράτης!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ ΔΙΑ ΤΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ

Ὁ ὑπουργός τῶν Ἐξωτερικῶν κ. Τοσίτσας ἐδέχθη τήν πρωΐαν τόν πρεσβευτήν τῆς Ρουμανίας καί εἶχε μετ’ αὐτοῦ συνομιλίαν ἐπί τοῦ θέματος τῶν ἀποζημιώσεων τῶν ἐκ Ρουμανίας Ἑλλήνων, τῶν ὁποίων αἱ περιουσίαι ἐκρατικοποιήθησαν ὑπό τῆς ρουμανικῆς κυβερνήσεως. Ὡς γνωστόν, ἤδη ἔχει ἀναχωρήσει εἰς Βουκουρέστιον ἑλληνική ἀντιπροσωπεία, ἡ ὁποία θά διεξαγάγῃ διαπραγματεύσεις.

Απόψεις

Βόμβα στά θεμέλια τοῦ Κράτους: Ἀξιωματικοί τοῦ Στρατοῦ …τρομοκράτες!

Εφημερίς Εστία
Λίγες ἡμέρες μετά τήν ἐμπλοκή ἀνδρῶν τῶν ΟΥΚ σέ ὑπόθεση τῆς «Συνωμοσίας Πυρήνων τῆς Φωτιᾶς», νέο κροῦσμα συμμετοχῆς στρατιωτικῶν σέ τρομοκρατική ὀργάνωση

Στις 3 Μαρτίου ξεκινά το Κυνήγι Τρούφας στα Μετέωρα

Εφημερίς Εστία
Η νέα περίοδος του Κυνηγιού Τρούφας στα Μετέωρα ξεκινά στις 3 Μαρτίου και ολοκληρώνεται στις 31 Οκτωβρίου του 2024.

Τό «Σημεῖο Τήξεως» τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας

Μανώλης Κοττάκης
Ὁ λαός, μέ ἀρχηγό μιά μάνα, νέα ἀξιωματική ἀντιπολίτευση Θεία Δίκη γιά τήν Κυβέρνηση πού προσέβαλε τήν μητρότητα

1.000.000 ὑπογραφές πολιτῶν κατά τῆς ἀσυλίας πολιτικῶν

Εφημερίς Εστία
ΟΛΗ ἡ χώρα ἀπέτισε χθές φόρο τιμῆς στά 57 θύματα τῆς τραγωδίας τῶν Τεμπῶν.

Περί ἡρώων καί μή, καί περί ἐθνικῶν ἐπετείων

Δημήτρης Καπράνος
Ἕνα κείμενο ἐπάνω σέ σκέψεις τοῦ ἀξέχαστου «φιλοσόφου τῆς Ναυτιλίας» Σπύρου Ράνη.