Πέμπτη, 8 Νοεμβρίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΜΠΑΜ ΚΑΙ ΚΑΤΩ!…

«Ἀναφέρεται ἀπό τό Χακκιάρι τῆς Ἀνατολικῆς Τουρκίας, ὅτι μία χωρική ἡλικίας 35 ἐτῶν ἐξετελέσθη δημοσίως δι’ αὐτομάτων ὅπλων ὑπό δέκα ἀτόμων, διότι «ἐπέδειξεν ἀπείθειαν» εἰς τόν σύζυγόν της. Ἡ ἐκτέλεσις ἐπραγματοποιήθη κατά προτροπήν τοῦ συζύγου, ἐν τέλει δέ τό διάτρητον πτῶμα τοῦ ἀτυχοῦς θύματος ἐξετέθη εἰς κοινήν θέαν πρός παραδειγματισμόν τῶν γυναικῶν τῆς περιοχῆς». Καί νά σκεφθῇ κανείς, ὅτι γίνεται λόγος περί πλήρους χειραφετήσεως τῶν γυναικῶν εἰς τήν Τουρκίαν!… Ἐν πάσῃ περιπτώσει, ἀφοῦ οἱ ἄνδρες ἔχουν ἐκεῖ τόσην ἀλληλεγγύην, ὥστε νά σχηματίζουν καί… ἐκτελεστικόν ἀπόσπασμα πρός παραδειγματισμόν, δέν ἀπομένει εἰς τάς γυναῖκας παρά νά ἐφαρμόσουν ὁμαδικά ἀντίποινα, μέ τό μόνον ὅπλον πού διαθέτουν: Τήν μέθοδον τῆς Λυσιστράτης!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ ΔΙΑ ΤΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ

Ὁ ὑπουργός τῶν Ἐξωτερικῶν κ. Τοσίτσας ἐδέχθη τήν πρωΐαν τόν πρεσβευτήν τῆς Ρουμανίας καί εἶχε μετ’ αὐτοῦ συνομιλίαν ἐπί τοῦ θέματος τῶν ἀποζημιώσεων τῶν ἐκ Ρουμανίας Ἑλλήνων, τῶν ὁποίων αἱ περιουσίαι ἐκρατικοποιήθησαν ὑπό τῆς ρουμανικῆς κυβερνήσεως. Ὡς γνωστόν, ἤδη ἔχει ἀναχωρήσει εἰς Βουκουρέστιον ἑλληνική ἀντιπροσωπεία, ἡ ὁποία θά διεξαγάγῃ διαπραγματεύσεις.

Απόψεις

Παγκρήτια Τράπεζα: Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με τη «Συνεταιριστική Τράπεζα Κεντρικής Μακεδονίας»

Εφημερίς Εστία
Η Παγκρήτια Τράπεζα ανακοινώνει την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με τη «Συνεταιριστική Τράπεζα Κεντρικής Μακεδονίας» με σκοπό τη διερεύνηση της δυνατότητας συγχώνευσής τους με απορρόφηση της Συνεταιριστικής Τράπεζας από την Παγκρήτια ή με όποιον άλλο τρόπο κριθεί κατάλληλος.

Θνῆσκε ὑπέρ Πατρίδος

Εφημερίς Εστία
110 χρόνια ἀπό τόν θάνατο τοῦ ποιητοῦ Λορέντζου Μαβίλη στό πεδίο τῆς μάχης «Ὁ πόλεμος μοῦ ἐπιφύλαξε τήν τιμή νά θυσιάσω τή ζωή μου γιά τήν Ἑλλάδα»

Δικαιοῦνται ἑλληνικό διαβατήριο οἱ μετανάστες, ἀλλά ὄχι ὁ Κωνσταντῖνος;

Μανώλης Κοττάκης
ΚΑΠΟΙΑ ΣΤΙΓΜΗ θά πρέπει νά συμφιλιωθοῦμε μέ τήν ἱστορία μας

Συσκότισις στήν Ἐπιτροπή Θεσμῶν καί Διαφανείας

Εφημερίς Εστία
Ἡ παρουσία Δημητριάδη καί τά γραπτά ὑπομνήματα

Κοινωνική δικτύωση καί σκληρή λογοκρισία

Δημήτρης Καπράνος
Τελικά, τί εἶναι τό “Facebook”; Τί σκοπούς ἐξυπηρετεῖ;