Πέμπτη, 8 Μαρτίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΜΕ ΠΑΝΤΑ ΤΡΟΠΟΝ!

Ἐκ Ῥώμης τηλεγραφοῦν: «Ἐπί τοῦ Ἰταλικοῦ ὑπερωκεανείου “Σατούρνιο” ἀνεκαλύφθησαν 12 Ἕλληνες λαθρεπιβάται τούς ὁποίους ὁ κυβερνήτης τοῦ σκάφους θά παραδώσῃ εἰς τάς λιμενικάς ἀρχάς». Καθ’ ἥν στιγμήν, μεταναστεύουν ἐξ Ἑλλάδος -συμφώνως πρός χθεσινήν ἐπίσημον στατιστικήν- καί γέροντες 80,90 καί 99 ἀκόμη ἐτῶν, δέν εἶναι περίεργον, ὅτι μερικοί ζητοῦν νά φύγουν καί ὡς λαθρεπιβάται ἀκόμη ἀπό τόν καραμανλικόν παράδεισον. Εἶναι, ὅμως ἡ πρώτη φορά, καθ’ ἥν ἀνακαλύπτονται εἰς ἕνα πλοῖον 12 μαζῆ! Αὐτό πλέον, ἠμπορεῖ νά χαρακτηρισθῇ, ὡς… λαθροκρουαζιέρα!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΠΩΣ ΘΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΘΗ ΤΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΝ ΖΗΤΗΜΑ

Τό ὑπουργεῖον Συγκοινωνιῶν ἐζήτησεν ἀπό τόν Ο.Τ.Ε., ὅπως ἐγκαταστήσῃ εἰδικάς συσκευάς διά τήν ἑνιαίαν ρύθμισιν τῶν 10 ὡρολογίων, τά ὁποῖα θά τοποθετηθοῦν εἰς τάς ἀφετηρίας τῶν λεωφορειακῶν γραμμῶν, πρός παρακολούθησιν τῆς ἀκριβοῦς τηρήσεως τῶν δρομολογίων τῶν λεωφορείων.

ΑΙ ΕΞΑΓΩΓΑΙ ΤΩΝ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ

Κατ’ ἀνακοίνωσιν ἐκ τοῦ Ὑπ. Γεωργίας, αἱ μέχρι τοῦ παρελθόντος Σαββάτου ἐξαχθεῖσαι ποσότητες πορτοκαλιῶν ἀνῆλθον εἰς 43.700 τόννους, λεμονιῶν εἰς 33.500 καί τῶν μήλων εἰς 35.450 τόννους.

Απόψεις

Λεφτά γιά τήν Οὐκρανία ὑπάρχουν! 2 δισ. εὐρώ ἀπό τήν Ἑλλάδα στόν Ζελένσκυ

Εφημερίς Εστία
Ἐνῷ γιά τήν μείωση τοῦ ΦΠΑ στά τρόφιμα γιά τήν καταπολέμηση τῆς ἀκρίβειας δέν ὑπάρχουν, ἐπειδή εἶπε ὁ Πρωθυπουργός ὅτι «ξεράθηκαν τά λεφτόδεντρα» – Ἕως πότε θά πληρώνει ὁ Ἕλλην φορολογούμενος τόν ἀδιέξοδο πόλεμο τῆς Συμμαχίας;

Εἶναι μειοψηφία στό κόμμα, ἀλλά ἀκόμη δέν τό ξέρει!

Μανώλης Κοττάκης
Ο ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΟΣ ἀρτηριοσκληρωτισμός ὅλων τῶν δογματικῶν, φιλελευθέρων καί ἐκσυγχρονιστικῶν ρευμάτων πού ἐπικρατοῦν κατά καιρούς στήν πατρίδα μας, ἐκδηλώνεται πάντοτε στήν ἀρχή τῆς δεύτερης τετραετίας.

Κρίσις στό ΠΑΣΟΚ Ἀμφισβητεῖται ὁ Ν. Ἀνδρουλάκης

Εφημερίς Εστία
ΤΟ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ἀποτέλεσμα τῆς Κυριακῆς ἄνοιξε τόν ἀσκό τοῦ Αἰόλου στό ΠΑΣΟΚ, μέ κορυφαῖα στελέχη νά ἀμφισβητοῦν εὐθέως τόν κ. Νῖκο Ἀνδρουλάκη καί νά ζητοῦν πρόωρες ἐσωκομματικές ἐκλογές γιά ἀνάδειξη νέου Προέδρου.

Ὅταν λείπει ὁ πατέρας, χορεύει ὁ υἱός

Δημήτρης Καπράνος
Ὁ Nῖκος Παπανδρέου, υἱός τοῦ Ἀνδρέα, ἐξελέγη εὐρωβουλευτής.

Σάββατον, 13 Ἰουνίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟ ΟΥΖΟ