Πέμπτη, 8 Μαρτίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΜΕ ΠΑΝΤΑ ΤΡΟΠΟΝ!

Ἐκ Ῥώμης τηλεγραφοῦν: «Ἐπί τοῦ Ἰταλικοῦ ὑπερωκεανείου “Σατούρνιο” ἀνεκαλύφθησαν 12 Ἕλληνες λαθρεπιβάται τούς ὁποίους ὁ κυβερνήτης τοῦ σκάφους θά παραδώσῃ εἰς τάς λιμενικάς ἀρχάς». Καθ’ ἥν στιγμήν, μεταναστεύουν ἐξ Ἑλλάδος -συμφώνως πρός χθεσινήν ἐπίσημον στατιστικήν- καί γέροντες 80,90 καί 99 ἀκόμη ἐτῶν, δέν εἶναι περίεργον, ὅτι μερικοί ζητοῦν νά φύγουν καί ὡς λαθρεπιβάται ἀκόμη ἀπό τόν καραμανλικόν παράδεισον. Εἶναι, ὅμως ἡ πρώτη φορά, καθ’ ἥν ἀνακαλύπτονται εἰς ἕνα πλοῖον 12 μαζῆ! Αὐτό πλέον, ἠμπορεῖ νά χαρακτηρισθῇ, ὡς… λαθροκρουαζιέρα!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΠΩΣ ΘΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΘΗ ΤΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΝ ΖΗΤΗΜΑ

Τό ὑπουργεῖον Συγκοινωνιῶν ἐζήτησεν ἀπό τόν Ο.Τ.Ε., ὅπως ἐγκαταστήσῃ εἰδικάς συσκευάς διά τήν ἑνιαίαν ρύθμισιν τῶν 10 ὡρολογίων, τά ὁποῖα θά τοποθετηθοῦν εἰς τάς ἀφετηρίας τῶν λεωφορειακῶν γραμμῶν, πρός παρακολούθησιν τῆς ἀκριβοῦς τηρήσεως τῶν δρομολογίων τῶν λεωφορείων.

ΑΙ ΕΞΑΓΩΓΑΙ ΤΩΝ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ

Κατ’ ἀνακοίνωσιν ἐκ τοῦ Ὑπ. Γεωργίας, αἱ μέχρι τοῦ παρελθόντος Σαββάτου ἐξαχθεῖσαι ποσότητες πορτοκαλιῶν ἀνῆλθον εἰς 43.700 τόννους, λεμονιῶν εἰς 33.500 καί τῶν μήλων εἰς 35.450 τόννους.

Απόψεις

Μπρά-ντέ-φέρ στόν Λευκό Οἶκο γιά φυσικό ἀέριο καί μαχητικά ἀεροσκάφη

Εφημερίς Εστία
Ὠμή παρέμβασις Ἐρντογάν γιά τά F-16 μέ βέτο στό ΝΑΤΟ – Σφήνα Καλίν γιά μεταφορά ἀερίου τοῦ Ἰσραήλ μέσῳ Τουρκίας

Ἡ κοινή βάση μελῶν ΝΔ-ΠΑΣΟΚ-ΣΥΡΙΖΑ

Μανώλης Κοττάκης
Ἐπάγγελμα ἡ ἐγγραφή στά κομματικά μητρῶα!

Ἀστυνομική ἐπιχείρησις σκούπα στό Κέντρο τῶν Ἀθηνῶν

Εφημερίς Εστία
Μπακογιάννης: Χρειάζεται διαρκής ἀστυνόμευσις καί στίς 129 γειτονιές

Μέ τήν ἄνεση, κι ἐφέτος, μιᾶς παλαιᾶς μπερζέρας

Δημήτρης Καπράνος
Πολλοί θά μᾶς ποῦν: «Μά, καλά, χάνετε τόν καιρό σας παρακολουθῶντας τήν “Γιουροβίζιον”;»

Πέμπτη, 17 Μαΐου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ