ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου 2022

Πέμπτη, 8 Μαρτίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΜΕ ΠΑΝΤΑ ΤΡΟΠΟΝ!

Ἐκ Ῥώμης τηλεγραφοῦν: «Ἐπί τοῦ Ἰταλικοῦ ὑπερωκεανείου “Σατούρνιο” ἀνεκαλύφθησαν 12 Ἕλληνες λαθρεπιβάται τούς ὁποίους ὁ κυβερνήτης τοῦ σκάφους θά παραδώσῃ εἰς τάς λιμενικάς ἀρχάς». Καθ’ ἥν στιγμήν, μεταναστεύουν ἐξ Ἑλλάδος -συμφώνως πρός χθεσινήν ἐπίσημον στατιστικήν- καί γέροντες 80,90 καί 99 ἀκόμη ἐτῶν, δέν εἶναι περίεργον, ὅτι μερικοί ζητοῦν νά φύγουν καί ὡς λαθρεπιβάται ἀκόμη ἀπό τόν καραμανλικόν παράδεισον. Εἶναι, ὅμως ἡ πρώτη φορά, καθ’ ἥν ἀνακαλύπτονται εἰς ἕνα πλοῖον 12 μαζῆ! Αὐτό πλέον, ἠμπορεῖ νά χαρακτηρισθῇ, ὡς… λαθροκρουαζιέρα!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΠΩΣ ΘΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΘΗ ΤΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΝ ΖΗΤΗΜΑ

Τό ὑπουργεῖον Συγκοινωνιῶν ἐζήτησεν ἀπό τόν Ο.Τ.Ε., ὅπως ἐγκαταστήσῃ εἰδικάς συσκευάς διά τήν ἑνιαίαν ρύθμισιν τῶν 10 ὡρολογίων, τά ὁποῖα θά τοποθετηθοῦν εἰς τάς ἀφετηρίας τῶν λεωφορειακῶν γραμμῶν, πρός παρακολούθησιν τῆς ἀκριβοῦς τηρήσεως τῶν δρομολογίων τῶν λεωφορείων.

ΑΙ ΕΞΑΓΩΓΑΙ ΤΩΝ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ

Κατ’ ἀνακοίνωσιν ἐκ τοῦ Ὑπ. Γεωργίας, αἱ μέχρι τοῦ παρελθόντος Σαββάτου ἐξαχθεῖσαι ποσότητες πορτοκαλιῶν ἀνῆλθον εἰς 43.700 τόννους, λεμονιῶν εἰς 33.500 καί τῶν μήλων εἰς 35.450 τόννους.

Απόψεις

Περιοδεία πρόκλησις τοῦ Προέδρου τῆς τουρκικῆς Ἐθνοσυνελεύσεως στήν Θράκη

Εφημερίς Εστία
Ὁ Μουσταφᾶ Σεντόπ συνάντησε τόν νέο ψευδομουφτῆ συνοδευόμενος ἀπό δέκα Τούρκους βουλευτές καί τόν βουλευτή τοῦ ΣΥΡΙΖΑ Ζεϊμπέκ – Ἀμφισβητεῖ τήν κυριαρχία τήν στιγμή πού περιοδεύουν στήν περιοχή ὁ ἀρχηγός ΓΕΕΘΑ καί ὁ Ἀμερικανός πρέσβυς

Γιατί ἡ Ἑλλάς εἶναι ἀντίθετη μέ τά δημοψηφίσματα τοῦ Πούτιν

Μανώλης Κοττάκης
Ἀλλά καί γιατί αὐτά μπορεῖ νά εἶναι ὁ καταλύτης γιά τήν τελική ἔκβαση τοῦ πολέμου

Ἀνταλλαγή ἀξιωματικῶν τοῦ «Ἀζοφστάλ» μέ τόν Βίκτωρ Μεντβέντσουκ

Εφημερίς Εστία
Εν μέσῳ τῆς παγκοσμίας κατακραυγῆς γιά τό διάγγελμα Πούτιν…

Εἴμαστε δίπλα στίς ἡρωικές γυναῖκες τοῦ Ἰράν

Δημήτρης Καπράνος
Ἑνώνουμε τήν φωνή καί τήν ψυχή μας μέ τίς γυναῖκες τοῦ Ἰράν…

Σάββατον, 22 Σεπτεμβρίου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ