Πέμπτη, 8 Φεβρουαρίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΤΟ ΣΥΝΗΘΕΣ ΘΕΑΤΡΟΝ!

«Εἰς τήν Βουλήν τῶν Κοινοτήτων ἐδηλώθη χθές ὑπό τοῦ Ὑφ. Ἐξωτερικῶν κ. Γκότυπερ, εἰς ἀπάντησιν ἐπερωτήσεως τῆς βουλευτίνας κ. Φένερ Μπρόκγουαιη, ὅτι ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Μακάριος δέν προέβη εἰς παραστάσεις πρός τήν Βρεταννικήν Κυβέρνησιν ὅσον ἀφορᾶ τήν ἀνάγκην ἀναθεωρήσεως τοῦ Κυπριακοῦ Συντάγματος». Ὥστε αὐτό, λοιπόν, εἶναι τό ἀποτέλεσμα ὅλων ἐκείνων τῶν ἀπειλῶν τοῦ Μακαρίου, ὅτι θά ἀναθεωρήσῃ μονομερῶς τό Σύνταγμα, ὅτι θά ζητήσῃ τήν ἐπέμβασιν τοῦ ΟΗΕ κλπ. κλπ.; Οὔτε εἰς ἁπλῆν παράστασιν δέν προέβη παρά τῇ Ἀγγλικῇ Κυβερνήσει; Ἐκτός πλέον ἄν θεωρηθοῦν ὡς… παράστασις αὐτά πού ὑποκρίνεται ἑκάστοτε, ὅτι θά κάμῃ…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

Ο ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΤΩΝ ΑΡΟΥΡΑΙΩΝ ΕΙΣ ΤΑΣ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΠΕΡΙΟΧΑΣ

Διά κοινῆς ἀποφάσεως τῶν ὑπουργῶν Γεωργίας, Οἰκονομικῶν καί Ἐσωτερικῶν, κηρύσσονται ἀρουραιόπληκτοι διά τό ἔτος 1962 οἱ νομοί Βοιωτίας, Εὐβοίας, Φωκίδος, Αἰτωλοακαρνανίας, Ἀρκαδίας, Λακωνίας, Μεσσηνίας, Ἰωαννίνων, Ἄρτης Λαρίσης, Μαγνησίας, Καρδίτσης, Φθιώτιδος, Τρικάλων, Θεσσαλονίκης, Κιλκίς, Γιαννιτσῶν, Ἐδέσσης, Πέλλης, Φλωρίνης, Κοζάνης καί Χαλκιδικῆς.

Απόψεις

Μπρά-ντέ-φέρ στόν Λευκό Οἶκο γιά φυσικό ἀέριο καί μαχητικά ἀεροσκάφη

Εφημερίς Εστία
Ὠμή παρέμβασις Ἐρντογάν γιά τά F-16 μέ βέτο στό ΝΑΤΟ – Σφήνα Καλίν γιά μεταφορά ἀερίου τοῦ Ἰσραήλ μέσῳ Τουρκίας

Ἡ κοινή βάση μελῶν ΝΔ-ΠΑΣΟΚ-ΣΥΡΙΖΑ

Μανώλης Κοττάκης
Ἐπάγγελμα ἡ ἐγγραφή στά κομματικά μητρῶα!

Ἀστυνομική ἐπιχείρησις σκούπα στό Κέντρο τῶν Ἀθηνῶν

Εφημερίς Εστία
Μπακογιάννης: Χρειάζεται διαρκής ἀστυνόμευσις καί στίς 129 γειτονιές

Μέ τήν ἄνεση, κι ἐφέτος, μιᾶς παλαιᾶς μπερζέρας

Δημήτρης Καπράνος
Πολλοί θά μᾶς ποῦν: «Μά, καλά, χάνετε τόν καιρό σας παρακολουθῶντας τήν “Γιουροβίζιον”;»

Πέμπτη, 17 Μαΐου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ