Πέμπτη, 8 Φεβρουαρίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΤΟ ΣΥΝΗΘΕΣ ΘΕΑΤΡΟΝ!

«Εἰς τήν Βουλήν τῶν Κοινοτήτων ἐδηλώθη χθές ὑπό τοῦ Ὑφ. Ἐξωτερικῶν κ. Γκότυπερ, εἰς ἀπάντησιν ἐπερωτήσεως τῆς βουλευτίνας κ. Φένερ Μπρόκγουαιη, ὅτι ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Μακάριος δέν προέβη εἰς παραστάσεις πρός τήν Βρεταννικήν Κυβέρνησιν ὅσον ἀφορᾶ τήν ἀνάγκην ἀναθεωρήσεως τοῦ Κυπριακοῦ Συντάγματος». Ὥστε αὐτό, λοιπόν, εἶναι τό ἀποτέλεσμα ὅλων ἐκείνων τῶν ἀπειλῶν τοῦ Μακαρίου, ὅτι θά ἀναθεωρήσῃ μονομερῶς τό Σύνταγμα, ὅτι θά ζητήσῃ τήν ἐπέμβασιν τοῦ ΟΗΕ κλπ. κλπ.; Οὔτε εἰς ἁπλῆν παράστασιν δέν προέβη παρά τῇ Ἀγγλικῇ Κυβερνήσει; Ἐκτός πλέον ἄν θεωρηθοῦν ὡς… παράστασις αὐτά πού ὑποκρίνεται ἑκάστοτε, ὅτι θά κάμῃ…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

Ο ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΤΩΝ ΑΡΟΥΡΑΙΩΝ ΕΙΣ ΤΑΣ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΠΕΡΙΟΧΑΣ

Διά κοινῆς ἀποφάσεως τῶν ὑπουργῶν Γεωργίας, Οἰκονομικῶν καί Ἐσωτερικῶν, κηρύσσονται ἀρουραιόπληκτοι διά τό ἔτος 1962 οἱ νομοί Βοιωτίας, Εὐβοίας, Φωκίδος, Αἰτωλοακαρνανίας, Ἀρκαδίας, Λακωνίας, Μεσσηνίας, Ἰωαννίνων, Ἄρτης Λαρίσης, Μαγνησίας, Καρδίτσης, Φθιώτιδος, Τρικάλων, Θεσσαλονίκης, Κιλκίς, Γιαννιτσῶν, Ἐδέσσης, Πέλλης, Φλωρίνης, Κοζάνης καί Χαλκιδικῆς.

Απόψεις

Την Κυριακή 21.07 με την Εστία: Κύπρος – 50 χρόνια από την εισβολή

Εφημερίς Εστία
Στις 21.07 η Εστία της Κυριακής θυμάται: ΚΥΠΡΟΣ 1974 – 50 ΧΡΟΝΙΑ από την εισβολή

Το Σάββατο 20.07 με την Εστία: Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΕΛΔΥΚ

Εφημερίς Εστία
Το Σάββατο 20.07 η Εστία θυμάται την εισβολή στην Μεγαλόνησο: 50 χρόνια μετά – To χρονικό της μάχης της ΕΛΔΥΚ

Ἡ Τουρκία «φλερτάρει» τόν Τράμπ ἐνῷ ἡ Ἑλλάς κοιμᾶται

Εφημερίς Εστία
Βαρειά ἡ σκιά τοῦ τέως Ἀμερικανοῦ Προέδρου στήν Σύνοδο τοῦ ΝΑΤΟ στήν Oὐάσιγκτων – Ὅλοι ἀναζητοῦσαν ραντεβού μέ συνεργάτες του καί ὑποστηρικτές του, πλήν ἡμῶν – Οἱ μυστικές ἐπαφές ἀξιωματούχων τῆς Ἀγκύρας καί τῶν Σκοπίων μέ τό «δεξί χέρι» τοῦ Ρεπουμπλικανοῦ ὑποψηφίου γιά τήν ἐξωτερική πολιτική

Τά κενά στήν ἄμυνά μας

Εφημερίς Εστία
ΓΛΩΤΤΑ λανθάνουσα τἀληθῆ λέγει. Προφανῶς αὐτό ἰσχύει γιά τήν παραδοχή τοῦ Πρωθυπουργοῦ, ὅτι ὑπάρχουν κενά στήν ἄμυνά μας.

«Kαῖνε» οἱ τιμές στήν χονδρεμπορική ἀγορά ρεύματος

Εφημερίς Εστία
ΣΕ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ εὑρίσκονται τά συναρμόδια ὑπουργεῖα μπροστά στήν ἀπειλή μεγάλων ἀνατιμήσεων στούς λογαριασμούς ρεύματος, καθώς ἡ χονδρεμπορική ἀγορά κινεῖται σέ ἐπίπεδα ἐνεργειακῆς κρίσεως, μέ τήν τιμή νά σκαρφαλώνει χθές στό Χρηματιστήριο Ἐνέργειας στά 190 εὐρώ ἀνά μεγαβατώρα.