Πέμπτη, 8 Φεβρουαρίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΤΟ ΣΥΝΗΘΕΣ ΘΕΑΤΡΟΝ!

«Εἰς τήν Βουλήν τῶν Κοινοτήτων ἐδηλώθη χθές ὑπό τοῦ Ὑφ. Ἐξωτερικῶν κ. Γκότυπερ, εἰς ἀπάντησιν ἐπερωτήσεως τῆς βουλευτίνας κ. Φένερ Μπρόκγουαιη, ὅτι ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Μακάριος δέν προέβη εἰς παραστάσεις πρός τήν Βρεταννικήν Κυβέρνησιν ὅσον ἀφορᾶ τήν ἀνάγκην ἀναθεωρήσεως τοῦ Κυπριακοῦ Συντάγματος». Ὥστε αὐτό, λοιπόν, εἶναι τό ἀποτέλεσμα ὅλων ἐκείνων τῶν ἀπειλῶν τοῦ Μακαρίου, ὅτι θά ἀναθεωρήσῃ μονομερῶς τό Σύνταγμα, ὅτι θά ζητήσῃ τήν ἐπέμβασιν τοῦ ΟΗΕ κλπ. κλπ.; Οὔτε εἰς ἁπλῆν παράστασιν δέν προέβη παρά τῇ Ἀγγλικῇ Κυβερνήσει; Ἐκτός πλέον ἄν θεωρηθοῦν ὡς… παράστασις αὐτά πού ὑποκρίνεται ἑκάστοτε, ὅτι θά κάμῃ…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

Ο ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΤΩΝ ΑΡΟΥΡΑΙΩΝ ΕΙΣ ΤΑΣ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΠΕΡΙΟΧΑΣ

Διά κοινῆς ἀποφάσεως τῶν ὑπουργῶν Γεωργίας, Οἰκονομικῶν καί Ἐσωτερικῶν, κηρύσσονται ἀρουραιόπληκτοι διά τό ἔτος 1962 οἱ νομοί Βοιωτίας, Εὐβοίας, Φωκίδος, Αἰτωλοακαρνανίας, Ἀρκαδίας, Λακωνίας, Μεσσηνίας, Ἰωαννίνων, Ἄρτης Λαρίσης, Μαγνησίας, Καρδίτσης, Φθιώτιδος, Τρικάλων, Θεσσαλονίκης, Κιλκίς, Γιαννιτσῶν, Ἐδέσσης, Πέλλης, Φλωρίνης, Κοζάνης καί Χαλκιδικῆς.

Απόψεις

Σόκ: Ἡ εἰσηγήτρια τοῦ Ἀρείου Πάγου ὑπέρ τῶν funds καί κατά τῶν δανειοληπτῶν!

Εφημερίς Εστία
Διενεμήθη ἡ εἰσήγησίς της στά 66 μέλη τῆς Ὁλομελείας τοῦ Ἀνωτάτου Δικαστηρίου – Οἱ servicers ἀποκτοῦν δικαίωμα νά εἶναι διάδικοι καί νά κάνουν πλειστηριασμούς βάσει νόμου τοῦ 2003 – 58 δισ. φόρους θά γλυτώσουν οἱ τράπεζες ἀπό τήν μεταβίβαση τῶν ἀπαιτήσεων – «Πράσινο φῶς» γιά 700.000 πλειστηριασμούς – Προσεχῶς ἡ διάσκεψις γιά τήν ἀπόφαση

Στόχος τῆς ΝΔ ὁ Βενιζέλος

Μανώλης Κοττάκης
Ἀποκαλύψεις Π. Καψῆ γιά τόν ρόλο τοῦ ΔΟΛ σέ ὀργανωμένα πραξικοπήματα μέ ἀπειλές ἐξόντωσης

Συνεδριάζει τό ΚΥΣΕΑ τήν Τετάρτη γιά κορβέττες καί πυραύλους

Εφημερίς Εστία
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΙΣ τοῦ ΚΥΣΕΑ μέ αἰχμή μεγάλα ἐξοπλιστικά προγράμματα ἀναμένεται νά συγκληθεῖ ἐκτός ἀπροόπτου, μεθαύριο, Τετάρτη 8 Φεβρουαρίου.

Ἕνας Στέφανος μπορεῖ νά φέρει τήν ἄνοιξη

Δημήτρης Καπράνος
Ἀμφιβάλλουμε ἄν ὑπάρχει ἄλλος Ἕλληνας ἐπαγγελματίας ἀθλητής πού νά ἔχει δεχθεῖ περισσότερα κακεντρεχῆ σχόλια ἀπό ὅ,τι ὁ Στέφανος Τσιτσιπᾶς.

Τετάρτη, 6 Φεβρουαρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΕΠΙΔΡΟΜΗ ΛΥΚΩΝ