ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Σάββατο 30 Σεπτεμβρίου 2023

Πέμπτη, 8 Αὐγούστου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΙΔΕΩΔΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

«Μήν ἔχετε ἐμπιστοσύνην εἰς τούς “ἐργατικούς” ὑπαλλήλους σας, πού παραμένουν εἰς τήν ὑπηρεσίαν των πέραν τῶν κεκανονισμένων ὡρῶν». Αὐτά συνιστᾷ ὁ ἀρχηγός τῆς Ἀμερικανικῆς μυστικῆς ὑπηρεσίας πληροφοριῶν κ. Τζαίημς Ρόουλυ πρός τούς διεθυντάς τῶν ἑταιρειῶν προσθέτων ὅτι οἱ πολύ ἐργατικοί ὑπάλληλοι ζημιώνουν ἐνίοτε τά συμφέροντα τῶν προϊσταμένων των». Κατά ταῦτα, ἰδεώδεις ὑπάλληλοι εἶναι οἱ… ἀργόμισθοι τῆς «Ἔ, ρέ!», οἱ ὁποῖοι δέν πατοῦν ποτέ τάς ὑπηρεσίας ὅπου ἔχουν διορισθῇ! Αὐτοί, πράγματι, δέν ὑπάρχει φόβος νά ζημιώσουν τό Δημόσιον, παρά μόνον κατά τόν μισθόν πού εἰσπράττουν!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΜΕ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΝ
ΠΛΗΡΩΜΑ
Η ΘΑΛΑΜΗΓΟΣ
ΔΙΑΣΧΙΖΕΙ ΤΟ ΠΕΛΑΓΟΣ

Ὁ καπνοδοχοκαθαριστής Λή Κούιν, ὁ ὁποῖος εἰς τάς ἀρχάς τοῦ ἔτους ἀνεχώρησεν ἐκ τοῦ Ἁγίου Φραγκίσκου εἰς Χαβάην, ἐπιβαίνων μικράς θαλαμηγοῦ μέ πλήρωμα ἀποτελούμενον ἀπό γυναῖκας, σκοπεύει νά ἀναχωρήσῃ λίαν προσεχῶς εἰς Ἀϊτήν μέ νέον πλήρωμα ἐπίσης ἐκ γυναικῶν. Τήν φορά ὅμως αὐτήν θά παραλάβῃ εἰς τό ταξίδιον του καί τήν σύζυγόν τοθ Μαίρη-Ἄνν. Ὁ Κούιν εἶχε δηλώσει μετά τήν λῆξιν τοῦ πρώτου ταξιδίου του, ὅτι αἱ γυναῖκες εἶναι καλλίτεραι τῶν ἀνδρῶν ὡς μέλη τοῦ πληρώματος, διότι ὑπακούουν εἰς τάς διαταγάς.

Απόψεις

Ἀνταρσία στό Ὑπουργικό Συμβούλιο

Εφημερίς Εστία
Ἐξέγερσις τεσσάρων Ὑπουργῶν γιά τό νέο σύστημα διορισμοῦ διοικητῶν πού ἐξεπόνησε ἡ «ἐκσυγχρονίστρια» ὑφυπουργός Βιβή Χαραλαμπογιάννη – Θεωροῦν ἐξευτελιστικό τό «τέστ δεξιοτήτων» στό ὁποῖο θά ὑποβάλλονται πτυχιοῦχοι φημισμένων ξένων ΑΕΙ γιά νά καταλάβουν δημόσια θέση – Ἐνόχλησις καί ἀπό τήν ἀφαίρεση τῆς ἁρμοδιότητος νά παύουν διοικητές

Ἄδωνις, Σπυράκη, Καϊλῆ στό στόχαστρο τῶν «New York Times» γιά σχέσεις μέ τήν κινεζική Huawei

Εφημερίς Εστία
ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΟ γιά τίς «περίεργες» σχέσεις πού εἶχε συνάψει μέ ὑπουργούς καί εὐρωβουλευτές ὁ κινεζικός κολοσσός τηλεπικοινωνιῶν Huawei εἶναι τό δημοσίευμα τῆς ἀμερικανικῆς ἐφημερίδος New York Times.

Ὅταν ἡ ἀμετροέπεια «κόβει» τήν μπεσαμέλ

Δημήτρης Καπράνος
Κάποια στιγμή, πού ἡ λογική θά ἐπικρατήσει τῆς εἰκόνας, ἴσως ἐκεῖνοι πού θά μελετοῦν τότε τήν συμπεριφορά τῶν ἀνθρώπων τῆς ἐποχῆς μας να ὑπογραμμίσουν μιά λέξη ἡ ὁποία χαρακτηρίζει σήμερα τούς περισσότερους ἀπό ἐμᾶς: «Ἀμετροέπεια»!

Σάββατον, 28 Σεπτεμβρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΡΡΗΚΤΟΥ

Σέ γραμμή ΣΥΡΙΖΑ ἡ ΝΔ γιά ἐθνικό ὕμνο-ἔπαρση σημαίας!

Εφημερίς Εστία
Ἡ κ. Δόμνα Μιχαηλίδου ἀρνήθηκε νά ἀναθεωρήσει τήν ρύθμιση Γαβρόγλου, μέ τήν ὁποία ἡ Ἀριστερά κατήργησε τόν «Ὕμνο εἰς τήν Ἐλευθερίαν» καί τήν ἔπαρση τοῦ ἐθνικοῦ συμβόλου στά σχολεῖα! – Ἡ ὑφυπουργός Παιδείας χαρακτήρισε τό αἴτημα τῆς «Νίκης» «ἐπιστροφή στό χθές» καί εἶπε «ὅτι ἡ ἀποδοχή τῆς διαφορετικότητος καλλιεργεῖ τήν ἐθνική συνείδηση»