Πέμπτη, 7 Μαρτίου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΜΕ ΝΕΡΟΥΛΑΔΕΣ!

«Οἱ κάτοικοι τῶν περιοχῶν Ἱεροθέου, Κηπουπόλεως, Ἀνθουπόλεως καί Ἄσπρων Χωμάτων Περιστερίου ὑποχρεοῦνται καθημερινῶς εἰς τήν “ἀγοράν” ὕδατος ἐκ τῶν πλανοδίων, λεγομένων “νερουλάδων”, ἐξ αἰτίας τῆς ἀνεπαρκοῦς ὑδρεύσεως τῶν περιοχῶν αὐτῶν. Ἡ μέθοδος αὐτή ὑδρεύσεως, ἐκτός τῆς ἀναχρονιστικότητος, ὑποχρεώνει πτωχούς βιοπαλαιστάς εἰς ἡμερησίαν δαπάνην 5-10 δραχμῶν, δεδομένου ὅτι ἕκαστος “τενεκές” τιμᾶται πρός 50 λεπτά». Εἶναι φυσικό νά χρησιμοποιεῖται ἀκόμη εἰς τά προάστεια τῶν Ἀθηνῶν ὁ τενεκές, ἀφοῦ οἱ ἁρμόδιοι ἀπεδείχθησαν καί αὐτοί τενεκέδες –ἤ ἔστω… λευκοσίδηροι ἄνδρες, ὡς εἶναι ὁ ἐπικρατήσας ὅρος, πρός ἀποφυγήν «περιυβρίσεως τῆς ἀρχῆς»!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
Η ΟΙΚΙΑ ΤΟΥ ΠΑΛΑΜΑ
ΘΑ ΓΙΝΗ ΜΟΥΣΕΙΟΝ

Ὁ ὑπουργός τῆς Παιδείας κ. Κασιμάτης, ἀπαντῶν εἰς ἐρώτησιν βουλευτῶν τῆς Ε.Δ.Α. διά τήν ἐξαγοράν καί μετατροπήν εἰς μουσεῖον τῆς οἰκίας τοῦ Κωστῆ Παλαμᾶ, ἔχει ἤδη ἀναλάβει τήν πρωτοβουλίαν ταύτην. Πρός τοῦτο ἦλθεν εἰς συνεννοήσεις μέ τούς ἰδιοκτήτας αὐτῆς, οἱ ὁποῖοι οὐδεμίαν ἀντίρρησιν ἔχουν νά πωλήσουν ταύτην. Συνεπῶς, προσθέτει ὁ κ. ὑπουργός, ἐφ’ ὅσον ἡ οἰκία Παλαμᾶ πωλεῖται ὑπό τῶν ἰδιοκτητῶν της, δέν συντρέχει λόγος ἀπαλλοτριώσεως αὐτῆς. Ἡ περί ἧς λόγος οἰκία κεῖται ἐπί τῆς ἀρχῆς τῆς ὁδοῦ Ἀσκληπιοῦ, εἰς ταύτην δέ ὁ Παλαμᾶς ἔζησεν ἐπί πολλά ἔτη καί ἔγραψε τό σύνολον σχεδόν τοῦ ἔργου του.

Απόψεις

Ἡ ὑπονόμευσις τῆς ἀξιοκρατίας ἀπό τό ἀναξιόπιστο τέστ τῆς κ. Κεραμέως

Μανώλης Κοττάκης
Πῶς τό ΑΣΕΠ «ἐξευτέλισε» διοικητές νοσοκομείων μέ …μῆλα καί ἀχλάδια – Γιατί παρῃτήθη ὁ διοικητής τῆς 1ης ΥΠΕ – Πῶς οἱ ἐλεύθεροι ἐπαγγελματίες καί οἱ ἀσφαλισμένοι χρηματοδοτοῦν ἀπό τό ὑστέρημά τους τό ΕΣΥ, πού ἔπαυσε νά εἶναι δωρεάν

Ἡ Ἑλλάς «μάχεται» καί γιά τά δικαιώματα τῶν ὁμοφυλοφίλων στό Ἰράν καί τό Ἰράκ!

Εφημερίς Εστία
Ο ΚΑΤΗΦΟΡΟΣ δέν ἔχει τέλος.

6 στούς 10 Νεοδημοκράτες τιμώρησαν τόν κ. Μητσοτάκη γιά τόν γάμο καί τήν ἀκρίβεια

Εφημερίς Εστία
ΤΟ ΧΑΜΗΛΟ ποσοστό πού συγκέντρωσε ἡ Νέα Δημοκρατία στίς εὐρωεκλογές ὀφείλεται κυρίως σέ δύο βασικά θέματα: τόν γάμο τῶν ὁμόφυλων ζευγαριῶν καί τήν ἀκρίβεια.

Ἔτσι, γιά ν’ ἀκούσουμε μιά ἀπάντηση…

Δημήτρης Καπράνος
Ὅταν ὁ Γιῶργος Τράπαλης, τῆς ἑταιρείας μετρήσεων Good affairs, μοῦ ἔλεγε ὅτι «Ὁ Δούκας εἶναι ὁ μόνος πού ἄν πάει σέ δεύτερο γῦρο μπορεῖ νά κερδίσει τόν Μπακογιάννη», πίστευα ὅτι μέ δουλεύει.

Παρασκευή, 19 Ἰουνίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΣΧΕΔΟΝ ΚΑΤΕΣΤΡΑΦΗ