ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Κυριακή 10 Δεκεμβρίου 2023

Πέμπτη, 7 Μαρτίου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΜΕ ΝΕΡΟΥΛΑΔΕΣ!

«Οἱ κάτοικοι τῶν περιοχῶν Ἱεροθέου, Κηπουπόλεως, Ἀνθουπόλεως καί Ἄσπρων Χωμάτων Περιστερίου ὑποχρεοῦνται καθημερινῶς εἰς τήν “ἀγοράν” ὕδατος ἐκ τῶν πλανοδίων, λεγομένων “νερουλάδων”, ἐξ αἰτίας τῆς ἀνεπαρκοῦς ὑδρεύσεως τῶν περιοχῶν αὐτῶν. Ἡ μέθοδος αὐτή ὑδρεύσεως, ἐκτός τῆς ἀναχρονιστικότητος, ὑποχρεώνει πτωχούς βιοπαλαιστάς εἰς ἡμερησίαν δαπάνην 5-10 δραχμῶν, δεδομένου ὅτι ἕκαστος “τενεκές” τιμᾶται πρός 50 λεπτά». Εἶναι φυσικό νά χρησιμοποιεῖται ἀκόμη εἰς τά προάστεια τῶν Ἀθηνῶν ὁ τενεκές, ἀφοῦ οἱ ἁρμόδιοι ἀπεδείχθησαν καί αὐτοί τενεκέδες –ἤ ἔστω… λευκοσίδηροι ἄνδρες, ὡς εἶναι ὁ ἐπικρατήσας ὅρος, πρός ἀποφυγήν «περιυβρίσεως τῆς ἀρχῆς»!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
Η ΟΙΚΙΑ ΤΟΥ ΠΑΛΑΜΑ
ΘΑ ΓΙΝΗ ΜΟΥΣΕΙΟΝ

Ὁ ὑπουργός τῆς Παιδείας κ. Κασιμάτης, ἀπαντῶν εἰς ἐρώτησιν βουλευτῶν τῆς Ε.Δ.Α. διά τήν ἐξαγοράν καί μετατροπήν εἰς μουσεῖον τῆς οἰκίας τοῦ Κωστῆ Παλαμᾶ, ἔχει ἤδη ἀναλάβει τήν πρωτοβουλίαν ταύτην. Πρός τοῦτο ἦλθεν εἰς συνεννοήσεις μέ τούς ἰδιοκτήτας αὐτῆς, οἱ ὁποῖοι οὐδεμίαν ἀντίρρησιν ἔχουν νά πωλήσουν ταύτην. Συνεπῶς, προσθέτει ὁ κ. ὑπουργός, ἐφ’ ὅσον ἡ οἰκία Παλαμᾶ πωλεῖται ὑπό τῶν ἰδιοκτητῶν της, δέν συντρέχει λόγος ἀπαλλοτριώσεως αὐτῆς. Ἡ περί ἧς λόγος οἰκία κεῖται ἐπί τῆς ἀρχῆς τῆς ὁδοῦ Ἀσκληπιοῦ, εἰς ταύτην δέ ὁ Παλαμᾶς ἔζησεν ἐπί πολλά ἔτη καί ἔγραψε τό σύνολον σχεδόν τοῦ ἔργου του.

Απόψεις

Σύμφωνο ἐγκαταλείψεως ἐθνικῶν θέσεων!

Μανώλης Κοττάκης
Καί ἐπισήμως ἡ μειονότης τῆς Θράκης στήν ἀτζέντα τοῦ ἑλληνοτουρκικοῦ διαλόγου! – Μαδρίτη 2: «Μονομερής ἐνέργεια» τά 12 μίλια καί ἡ στρατιωτικοποίησις τῶν νησιῶν – «Κίνδυνος» τά ὁπλισμένα μαχητικά ἀεροσκάφη μας – Κάθε «νέα διαφορά» ἐπιλύεται «μέ διάλογο, διαιτησία ἤ δικαστικό διακανονισμό»!

Μικρά ἀναστήματα καί νεοραγιαδισμός

Εφημερίς Εστία
ΣΕ μιά συνάντηση σάν τήν χθεσινή, δέν ἀρκεῖ νά διαβάσει κανείς προσεκτικά τά ἐπίσημα κείμενα.

Τί περιλαμβάνει ἡ «Διακήρυξις τῶν Ἀθηνῶν»

Εφημερίς Εστία
ΝΑ ΑΠΕΧΟΥΝ ἀπό κάθε δήλωση καί ἐνέργεια πού θέτει σέ κίνδυνο τήν εἰρήνη καί σταθερότητα στήν περιοχή καί νά προσπαθήσουν τίς ὅποιες διαφορές νά τίς λύσουν μέσῳ ἀπ’ εὐθείας διαβουλεύσεων ἤ μέ ἄλλα μέσα ἀμοιβαίας ἐπιλογῆς συνεφώνησαν Ἑλλάς καί Τουρκία.

«Καζάν-καζάν», ἀλλά δῶστε καί σῶστε…

Δημήτρης Καπράνος
Στά ἑλληνικά, ἐδῶ καί πέντε χιλιάδες χρόνια, νησιά τοῦ Αἰγαίου, τήν Λέσβο, τήν Χίο, τήν Σάμο, τήν Κῶ, τήν Ρόδο, τά καλοκαίρια οἱ περισσότεροι ξένοι τουρίστες προέρχονται ἀπό τήν Τουρκία.

Σάββατον, 7 Δεκεμβρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΑΥΤΟ ΦΟΒΟΥΝΤΑΙ;