Πέμπτη, 7 Φεβρουαρίου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΤΟ ΠΕΡΙΕΡΓΟΝ

«Τηλεγραφικῶς ἀνηγγέλθη ἀπό τήν Κρήνην (Τσεσμέ) ὅτι ὑπό Τουρκικοῦ καταδιωκτικοῦ συνελήφθησαν καί ὡδηγήθησαν μετά τοῦ πλοιαρίου των ἐκεῖ, ὅπου καί ἐφυλακίσθησαν, οἱ Ἕλληνες ἁλιεῖς Α. Π. καί Σ. Β». Τό περίεργον, βεβαίως, δέν εἶναι ὅτι συνελήφθησαν δύο ἀκόμη Ἕλληνες ἁλιεῖς. Τό περίεργον εἶναι, ὅτι δέν συνελήφθησαν πολύ περισσότεροι, ἐφ’ ὅσον ἐλεύθερα τά Τουρκικά καταδιωκτικά ἁλωνίζουν τά Ἑλληνικά χωρικά ὕδατα. Ἀλλ’ ὅπως εἴπομεν: Ἄς εἴμεθα εὐχαριστημένοι, πού δέν ἔρχονται μέχρι … Τουρκολίμανου, νά βυθίσουν καί τά κόττερα τῆς Εὐνοιοκρατίας!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΟΙ ΒΑΣΙΛΕΙΣ ΑΝΕΧΩΡΗΣΑΝ ΕΙΣ ΒΟΜΒΑΗΝ

Ὁ βασιλεύς Παῦλος καί ἡ βασίλισσα Φρειδερίκη τῶν Ἑλλήνων ἀνεχώρησαν τήν πρωίαν ἐντεῦθεν ἀεροπορικῶς εἰς Βομβάην, συνεχίζοντες οὕτω τήν 12ήμερον ἐπίσημον περιοδείαν των εἰς τάς Ἰνδίας. Εἰς τό ἀεροδρόμιον, ὁ βασιλεύς φέρων στολήν στρατηγοῦ, ἐπεθεώρησε τό παρατεταγμένον τιμητικόν ἀπόσπασμα, ἐνῷ στρατιωτική μπάντα ἀνέκρουε τούς ἐθνικούς ὕμνους τῆς Ἑλλάδος καί τῶν Ἰνδιῶν. Ταυτοχρόνως ἐρρίπτοντο πρός τιμήν τῶν Ἑλλήνων βασιλέων 21 κανονιοβολισμοί. Πρό τῆς ἀνόδου εἰς τό ἀεροσκάφος, εἰς τόν βασιλέα προσεφέρθη γιρλάντα ἐκ ρόδων καί γιασεμιῶν καί εἰς τήν βασίλισσαν Φρειδερίκην ἀνθοδέσμη ἐκ ρόδων.

Απόψεις

Ἐπιρρεπής στήν …ἀνοησία

Εφημερίς Εστία
Ὀξεῖα ἐπίθεσις τοῦ ἀρχηγοῦ τῆς ἀξιωματικῆς Ἀντιπολιτεύσεως κ. Στέφανου Κασσελάκη κατά τῆς «Ἑστίας» μέ ἀπρεπεῖς χαρακτηρισμούς, γιατί ἀναδείξαμε τίς παλινωδίες του γιά τήν «Χαμάς»

Ὁ ἀντιαεροπορικός «θόλος»

Εφημερίς Εστία
ΜΕΡΙΚΕΣ πολιτικές κινήσεις θά μποροῦσαν νά χαρακτηρισθοῦν ὡς «κινήσεις πλακάτ».

Ὁ Κυρ. Μητσοτάκης ἀπαντᾶ γιά τήν ἀκρίβεια μέσῳ τοῦ Κων. Καραμανλῆ

Εφημερίς Εστία
ΣΕ ΥΨΗΛΟΥΣ τόνους πού σέ κάποιο σημεῖο ὁδήγησαν τόν Πρωθυπουργό νά ἀποχωρήσει ἀπό τήν αἴθουσα τῆς Ὁλομελείας διεξήχθη χθές ἡ πρό ἡμερησίας διατάξεως συζήτησις γιά τήν ἀντιμετώπιση τῆς ἀκρίβειας στήν Βουλή.

Εὐτυχῶς πού ὑπάρχει ὁ ἀθλητισμός καί τά σπόρ…

Δημήτρης Καπράνος
«Μά, καλά, θά αἰσθανθεῖς ἐθνικά ὑπερήφανος ἐάν μιά ἑλληνική ὁμάδα κατακτήσει τό πρωτάθλημα τοῦ εὐρωπαϊκοῦ μπάσκετ στό Βερολῖνο ἤ ἐάν μιά ἄλλη ἑλληνική ὁμάδα κερδίσει τό “Κόνφερενς λήγκ” στό ποδόσφαιρο;» μέ ρώτησε ὁ καλός φίλος.

ΜΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΑ

Παύλος Νιρβάνας
Ἀπό τό ἀρχεῖο τῆς «Ἑστίας», 27 Μαΐου 1924