ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου 2023

Πέμπτη, 7 Φεβρουαρίου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΤΟ ΠΕΡΙΕΡΓΟΝ

«Τηλεγραφικῶς ἀνηγγέλθη ἀπό τήν Κρήνην (Τσεσμέ) ὅτι ὑπό Τουρκικοῦ καταδιωκτικοῦ συνελήφθησαν καί ὡδηγήθησαν μετά τοῦ πλοιαρίου των ἐκεῖ, ὅπου καί ἐφυλακίσθησαν, οἱ Ἕλληνες ἁλιεῖς Α. Π. καί Σ. Β». Τό περίεργον, βεβαίως, δέν εἶναι ὅτι συνελήφθησαν δύο ἀκόμη Ἕλληνες ἁλιεῖς. Τό περίεργον εἶναι, ὅτι δέν συνελήφθησαν πολύ περισσότεροι, ἐφ’ ὅσον ἐλεύθερα τά Τουρκικά καταδιωκτικά ἁλωνίζουν τά Ἑλληνικά χωρικά ὕδατα. Ἀλλ’ ὅπως εἴπομεν: Ἄς εἴμεθα εὐχαριστημένοι, πού δέν ἔρχονται μέχρι … Τουρκολίμανου, νά βυθίσουν καί τά κόττερα τῆς Εὐνοιοκρατίας!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΟΙ ΒΑΣΙΛΕΙΣ ΑΝΕΧΩΡΗΣΑΝ ΕΙΣ ΒΟΜΒΑΗΝ

Ὁ βασιλεύς Παῦλος καί ἡ βασίλισσα Φρειδερίκη τῶν Ἑλλήνων ἀνεχώρησαν τήν πρωίαν ἐντεῦθεν ἀεροπορικῶς εἰς Βομβάην, συνεχίζοντες οὕτω τήν 12ήμερον ἐπίσημον περιοδείαν των εἰς τάς Ἰνδίας. Εἰς τό ἀεροδρόμιον, ὁ βασιλεύς φέρων στολήν στρατηγοῦ, ἐπεθεώρησε τό παρατεταγμένον τιμητικόν ἀπόσπασμα, ἐνῷ στρατιωτική μπάντα ἀνέκρουε τούς ἐθνικούς ὕμνους τῆς Ἑλλάδος καί τῶν Ἰνδιῶν. Ταυτοχρόνως ἐρρίπτοντο πρός τιμήν τῶν Ἑλλήνων βασιλέων 21 κανονιοβολισμοί. Πρό τῆς ἀνόδου εἰς τό ἀεροσκάφος, εἰς τόν βασιλέα προσεφέρθη γιρλάντα ἐκ ρόδων καί γιασεμιῶν καί εἰς τήν βασίλισσαν Φρειδερίκην ἀνθοδέσμη ἐκ ρόδων.

Απόψεις

Ἐμφύλιος Μαξίμου -Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν γιά τήν τύχη τοῦ Φρέντη Μπελέρη

Εφημερίς Εστία
Δυναμική στάση προκρίνει ἐν ὄψει τῆς 27ης Σεπτεμβρίου ὁ ὑπουργός Ἐπικρατείας Σταῦρος Παπασταύρου – Σφοδρή σύγκρουσις μέ τήν ὑφυπουργό Ἐξωτερικῶν Ἀλεξάνδρα Παπαδοπούλου πού ἐπιθυμεῖ στό ὄνομα τῆς στρατηγικῆς φιλίας μέ τόν Ράμα τήν ἐγκατάλειψη τοῦ Βορειοηπειρώτου Δημάρχου ἀπό τό ἐθνικό κέντρο

«Τό φυλάξαι τἀγαθά χαλεπώτερον τοῦ κτήσασθαι»

Εφημερίς Εστία
«ΠΥΚΝΩΝΟΥΝ τόν τελευταῖο καιρό οἱ φωνές πού ἐπικαλοῦνται τήν “λογική” προτείνοντας διάφορους τρόπους συμβιβαστικῆς ἀντιμετωπίσεως τοῦ τουρκικοῦ ἐπεκτατισμοῦ.

Χατζηδάκης: Φόροι στούς ἐλεύθερους ἐπαγγελματίες μέ εἰσόδημα κάτω ἀπό 10.000 εὐρώ

Εφημερίς Εστία
ΣΕ ΑΣΦΥΚΤΙΚΟ ἐλεγκτικό κλοιό θά βρεθοῦν ἀπό τίς ἀρχές τοῦ 2025 ἕνα ἑκατομμύριο ἐλεύθεροι ἐπαγγελματίες καί αὐτοαπασχολούμενοι μέ τίς ἀλλαγές πού δρομολογοῦνται στό καθεστώς φορολογήσεώς τους.

Λεβεντόπαιδο Ἀρίστο, μπές στό μαγαζί καί κλεῖσ’ το

Δημήτρης Καπράνος
Εὐθύνη καί ὑποχρέωση τῆς δημοσιογραφίας ἀποτελεῖ ἡ κριτική καί ὁ σχολιασμός, μέ νηφαλιότητα καί χωρίς προκατάληψη, τῶν ἐνεργειῶν τῶν πολιτικῶν προσώπων.

ΕΝΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΝ

Παύλος Νιρβάνας
Ἀπό τό ἀρχεῖο τῆς «Ἑστίας», 25 Σεπτεμβρίου 1923