ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Πέμπτη 29 Φεβρουαρίου 2024

Πέμπτη, 6 Φεβρουαρίου 1964

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΚΑΤΑΝΤΗΜΑ!..

«Τοξόται κατέρριψαν χθές μέ δηλητηριασμένα βέλη ἕνα ἑλικόπτερον τῶν Ἡνωμένων Ἐθνῶν, ἀναφέρουν πηγαί ἐκ Λεοπολδβίλ. Φαίνεται ὅτι ἕνα βέλος διέτρησε κάποιον σωλῆνα βενζίνης καί τό ἑλικόπτερον κατέπεσεν εἰς τό Κιζαντζί, περιοχήν πού ἐλέγχεται ἀπό τόν Πιέρ Μουλέλε». Ἐκεῖ, λοιπόν, ἐφθάσαμεν μέ τάς προόδους τῆς Ἐπιστήμης! Νά καταρρίπτωνται τά τελειότερα ἀεροπορικά μέσα τῶν Εὐρωπαίων, μέ τά δηλητηριασμένα βέλη τῶν πρωτογόνων λαῶν τῆς μαύρης ἠπείρου. Καί, μάλιστα, ἦτο περιττόν καί τό… δηλητήριον. Ἤρκουν καί μόνα τά βέλη τῶν ἀγρίων!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΟΚΤΩ ΕΛΛΗΝΕΣ ΖΩΓΡΑΦΟΙ ΕΚΘΕΤΟΥΝ ΕΡΓΑ ΤΩΝ ΕΙΣ ΛΟΝΔΙΝΟΝ

Ὁ πρεσβευτής τῆς Ἑλλάδος κ. Μελᾶς ἐγκαινίασε χθές ἔκθεσιν ζωγραφικῆς ἐξ συγχρόνων Ἑλλήνων καλλιτεχνῶν. Οἱ καλλιτέχναι, οἱ ὁποῖοι εἶναι κάτοικοι Ἀθηνῶν καί Θεσσαλονίκης, θεωροῦνται ὡς ἐκπροσωποῦντες τήν σύγχρονον Ἑλληνικήν ζωγραφικήν. Τῆς ὁμάδος τῶν Ἑλλήνων καλλιτεχνῶν ἡγεῖται ὁ καθηγητής Χρῆστος Λεφάκης τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ὁ ὁποῖος ἐξέθεσεν ἔργα του εἰς τήν Ἰταλίαν καί τήν Ἀμερικήν. Ὁ κ. Νῖκος Σαχίνης, ὁ ὁποῖος κατάγεται, ἐπίσης, ἐκ Θεσσαλονίκης, ἐκθέτει σειράν πινάκων, τούς ὁποίους ἐφιλοτέχνησε κατά τήν διάρκειαν περιοδείας του εἰς τά μοναστήρια τοῦ Ἁγίου Ὄρους.

Απόψεις

Ἡ Ἑλλάδα ἀξίζει καλύτερα ὑποδείγματα

Μανώλης Κοττάκης
«ΠΟΙΑ εἶναι τά πρῶτα συμπεράσματα πού προκύπτουν ἀπό τά ἐρωτηματολόγια πού στείλατε στά μέλη σας;» ρώτησε ὁ Γιῶργος Κουβαρᾶς τόν Πρόεδρο τοῦ ΣΥΡΙΖΑ Στέφανο Κασσελάκη στήν προχθεσινή συνέντευξή του στήν ΕΡΤ.

Μηνύσεις πολιτῶν κατά ΕΦΚΑ γιά λάθος ὑπολογισμό συντάξεων

Εφημερίς Εστία
ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ ἀναφορά στόν Εἰσαγγελέα, εἰς βάρος τοῦ e-ΕΦΚΑ, κατέθεσε τό Ἑνιαῖο Δίκτυο Συνταξιούχων, γιά μή ἐφαρμογή τοῦ νόμου, καθώς ἐνετόπισε σειρά λαθῶν στόν ἐπανυπολογισμό τῶν συντάξεων.

Ἐκεῖνα πού χάσαμε γιά πάντα…

Δημήτρης Καπράνος
Ἔλαβα ἕνα μήνυμα στό κινητό μου τηλέφωνο ἀπό τήν τράπεζά μου.

Ἐτρώθη τό κῦρος τοῦ Ἀρείου Πάγου

Εφημερίς Εστία
Τελικῶς «συνεμορφώθη πρός τάς ὑποδείξεις» τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Κοινοβουλίου – Τώρα δέχεται τίς συστάσεις του, καί παρατείνει τήν ἔρευνα γιά τά αἴτια τῆς ἐκρήξεως στήν ἐμπορική ἁμαξοστοιχία στά Τέμπη – Τήν προηγουμένη ἑβδομάδα ἡ Ὁλομέλειά του τό κατήγγειλε γιά παρέμβαση στά ἐσωτερικά τῆς Δικαιοσύνης

«Ἤμουν ὁδηγός τοῦ Κυριάκου στήν Νέα Ὑόρκη…»

Μανώλης Κοττάκης
ΠΡΩΤΑ ἡ πληροφορία: Ὅσο περνοῦν οἱ μέρες τόσο περισσότερο ἀνοίγουν τά στόματα γιά τήν συνεδρίαση τῆς περίφημης «Μπίλντεμπεργκ» τῶν Βορείων Προαστίων, μέ ἐπίτιμο προσκεκλημένο τόν κύριο Κασσελάκη καί ἀκροατήριο μεταξύ ἄλλων Ὑπουργούς τοῦ κυρίου Μητσοτάκη καί ἀξιωματούχους τοῦ μισοῦ κρατικοῦ μηχανισμοῦ.