ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Κυριακή 29 Ιανουαρίου 2023

Πέμπτη, 6 Δεκεμβρίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΔΥΣΤΥΧΗΜΑΤΟΣ

«Ὁ Ἀμερικανός σκηνοθέτης τοῦ κινηματογράφου Τζών Φόρντ, σχεδιάζει νά γυρίσῃ ταινίαν, ἡ ὁποία θά βασίζεται εἰς τό ἔργον τοῦ Καζαντζάκη “Ὀδύσσεια”. Πολλαί σκηναί τῆς ταινίας θά γυρισθοῦν εἰς τήν Κρήτην.

Ὡς γνωστόν, ἡ “Ὀδύσσεια” τοῦ Νικολάϊ Καζάν ἔχει 33.333 στίχους· καί δέν βλέπομεν πῶς θά τούς βολέψῃ ὁ Ἀμερικανός σκηνοθέτης εἰς τά στενά πλαίσια ἑνός σεναρίου!

Ἐκτός πλέον ἄν αὐτός ὁ Φόρντ ἔχῃ σχέσιν μέ τά ὁμώνυμα αὐτοκίνητα καί… διαμελίσῃ ἐγκαίρως τόν Ὀδυσσέα εἰς τόν 333ον στίχον!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΕΞΕΤΑΖΕΤΑΙ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΥΛΙΚΗΣ

Ὁ ὑπουργός τῶν Δημοσίων Ἔργων, ἀναφερόμενος εἰς τό ζήτημα τῆς στεγανοποιήσεως τῆς λίμνης Ὑλικῆς, εἶπεν ὅτι τοῦτο ἐξετάζεται, ἐν τῷ μέτρῳ τῶν οἰκονομικῶν δυνατοτήτων τῆς χώρας. Ὁ κ. Ὑπουργός ἐρωτηθείς, ἐάν οἱ μετακληθέντες ξένοι εἰδικοί πρός μελέτην τοῦ θέματος ὑπέβαλον τήν ἔκθεσίν των, ἐδήλωσεν ὅτι μέχρι τῆς στιγμῆς οὐδεμία μελέτη ὑπεβλήθη εἰς τό Ὑπουργεῖον.

Απόψεις

Λοβέρδος κατά Γεραπετρίτη γιά τό «ἔνοχος ἔνοχον οὐ ποιεῖ»

Εφημερίς Εστία
Τί θέλει νά πεῖ ὁ «ποιητής»; Ὁμολογεῖ ἐνοχήν ἡ Κυβέρνησις γιά τίς ὑποκλοπές; Γκρίνια καί στήν Kοινοβουλευτική Ὁμάδα τῆς ΝΔ γιά τήν γκάφα τοῦ ὑπουργοῦ Ἐπικρατείας

Ὥστε λοιπόν, γιά αὐτό;

Εφημερίς Εστία
ΜΟΝΟΝ εἰκόνα σοβαρότητος δέν δίδει τό ἑλληνικό κοινοβούλιο, καθώς ἐξελίσσεται σέ αὐτό μία ἀπό τίς πλέον σημαντικές πολιτικές συζητήσεις, πού ἔχει νά κάνει μέ τήν ἐμπιστοσύνη τοῦ σώματος πρός τήν Κυβέρνηση.

Ἀνοίγει ὁ δρόμος γιά μαζικούς πλειστηριασμούς ἀκινήτων

Εφημερίς Εστία
ΣΕ ΔΥΟ μῆνες ἀναμένεται νά ἐκδοθεῖ ἀπό τόν Ἄρειο Πάγο ἡ ἀπόφασις γιά τό δικαίωμα τῶν ἑταιρειῶν διαχειρίσεως νά διενεργοῦν πλειστηριασμούς, ἀλλά τά πρῶτα μηνύματα εἶναι ἀρνητικά γιά τούς «κόκκινους» δανειολῆπτες.

Περί ἀνεξαρτησίας, περί Ἀδυνάτου καί δυσπιστίας

Δημήτρης Καπράνος
Δέν σᾶς ἔχουμε συνηθίσει ἀπό τήν στήλη αὐτή στά πολιτικά, ἀλλά ἡ ἀτμόσφαιρα πού ἔχει δημιουργηθεῖ τόν τελευταῖο καιρό δέν ἐπιτρέπει ὁποιασδήποτε μορφῆς σιωπή…

Σάββατον, 26 Ἰανουαρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΟΙ ΚΕΝΝΕΔΙΣΚΟΙ