Πέμπτη, 6 Δεκεμβρίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΔΥΣΤΥΧΗΜΑΤΟΣ

«Ὁ Ἀμερικανός σκηνοθέτης τοῦ κινηματογράφου Τζών Φόρντ, σχεδιάζει νά γυρίσῃ ταινίαν, ἡ ὁποία θά βασίζεται εἰς τό ἔργον τοῦ Καζαντζάκη “Ὀδύσσεια”. Πολλαί σκηναί τῆς ταινίας θά γυρισθοῦν εἰς τήν Κρήτην.

Ὡς γνωστόν, ἡ “Ὀδύσσεια” τοῦ Νικολάϊ Καζάν ἔχει 33.333 στίχους· καί δέν βλέπομεν πῶς θά τούς βολέψῃ ὁ Ἀμερικανός σκηνοθέτης εἰς τά στενά πλαίσια ἑνός σεναρίου!

Ἐκτός πλέον ἄν αὐτός ὁ Φόρντ ἔχῃ σχέσιν μέ τά ὁμώνυμα αὐτοκίνητα καί… διαμελίσῃ ἐγκαίρως τόν Ὀδυσσέα εἰς τόν 333ον στίχον!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΕΞΕΤΑΖΕΤΑΙ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΥΛΙΚΗΣ

Ὁ ὑπουργός τῶν Δημοσίων Ἔργων, ἀναφερόμενος εἰς τό ζήτημα τῆς στεγανοποιήσεως τῆς λίμνης Ὑλικῆς, εἶπεν ὅτι τοῦτο ἐξετάζεται, ἐν τῷ μέτρῳ τῶν οἰκονομικῶν δυνατοτήτων τῆς χώρας. Ὁ κ. Ὑπουργός ἐρωτηθείς, ἐάν οἱ μετακληθέντες ξένοι εἰδικοί πρός μελέτην τοῦ θέματος ὑπέβαλον τήν ἔκθεσίν των, ἐδήλωσεν ὅτι μέχρι τῆς στιγμῆς οὐδεμία μελέτη ὑπεβλήθη εἰς τό Ὑπουργεῖον.

Απόψεις

Βόμβα στά θεμέλια τοῦ Κράτους: Ἀξιωματικοί τοῦ Στρατοῦ …τρομοκράτες!

Εφημερίς Εστία
Λίγες ἡμέρες μετά τήν ἐμπλοκή ἀνδρῶν τῶν ΟΥΚ σέ ὑπόθεση τῆς «Συνωμοσίας Πυρήνων τῆς Φωτιᾶς», νέο κροῦσμα συμμετοχῆς στρατιωτικῶν σέ τρομοκρατική ὀργάνωση

Στις 3 Μαρτίου ξεκινά το Κυνήγι Τρούφας στα Μετέωρα

Εφημερίς Εστία
Η νέα περίοδος του Κυνηγιού Τρούφας στα Μετέωρα ξεκινά στις 3 Μαρτίου και ολοκληρώνεται στις 31 Οκτωβρίου του 2024.

Τό «Σημεῖο Τήξεως» τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας

Μανώλης Κοττάκης
Ὁ λαός, μέ ἀρχηγό μιά μάνα, νέα ἀξιωματική ἀντιπολίτευση Θεία Δίκη γιά τήν Κυβέρνηση πού προσέβαλε τήν μητρότητα

1.000.000 ὑπογραφές πολιτῶν κατά τῆς ἀσυλίας πολιτικῶν

Εφημερίς Εστία
ΟΛΗ ἡ χώρα ἀπέτισε χθές φόρο τιμῆς στά 57 θύματα τῆς τραγωδίας τῶν Τεμπῶν.

Περί ἡρώων καί μή, καί περί ἐθνικῶν ἐπετείων

Δημήτρης Καπράνος
Ἕνα κείμενο ἐπάνω σέ σκέψεις τοῦ ἀξέχαστου «φιλοσόφου τῆς Ναυτιλίας» Σπύρου Ράνη.