ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Κυριακή 24 Σεπτεμβρίου 2023

Πέμπτη, 6 Ἰουνίου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΤΟ ΧΩΝΑΚΙ

Ἀπό τάς μικράς εἰδήσεις: «Ὁ Ὑπουργός Προνοίας ὑπέγραψεν ἀπόφασιν, διά τῆς ὁποίας ἀναστέλλεται κατά τήν παροῦσαν θερινήν περίοδον ἡ ἰσχύς τοῦ ἄρθρου 3 τῆς προσφάτως ἐκδοθείσης ὑγειονομικῆς ἀποφάσεως καί θά ἐπιτραπῇ ἡ πώλησις παγωτῶν χύμα (χωνάκι)». Οὐδείς ἔχει ἀντίρρησιν, νά ἐπιτραπῇ τό χωνάκι. Ἐκεῖνο πού φοβούμεθα εἶναι μήπως, μέ τά φτερά πού ἔδωσεν εἰς τούς Ἀριστερούς ἡ κυβέρνησις τῆς Ἐντίμου Πενίας, ἐπανεμφανισθῇ τό δεκεμβριανόν… χωνί! Διότι ἐκεῖ μᾶς κατήντησαν οἱ κύριοι τῆς Εὐνοιοκρατίας!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΠΟΛΕΜΟΣ ΔΙ’ ΕΝ ΠΟΤΗΡΙΟΝ ΝΕΡΟΥ
ΓΙΟΧΑΝΝΕΣΜΠΟΥΡΓΚ.

Δι’ ἕν ποτήριον ὕδατος, τό ὁποῖον ἐχύθη κατά λάθος εἰς τούς πόδας ἑνός Ἀφρικανοῦ φυλάρχου, δύο νομαδικαί φυλαί πού κατοικοῦν εἰς περιοχήν, κειμένην εἰς ἀπόστασιν 150 χιλ. ἐκ τοῦ Νταρμπάν, ἐκήρυξαν πόλεμον ἐναντίον ἀλλήλων. Εἰς τάς πολεμικάς ἐπιχειρήσεις μετέχουν πλέον τῶν χιλίων πολεμιστῶν, μέχρι δέ τῆς στιγμῆς ὑπάρχουν τρεῖς νεκροί καί πολλοί τραυματίαι. Ἡ κυβέρνησις ἀπέστειλεν ἐπί τόπου δύναμιν ἀποτελουμένην ἐκ 45 ἀστυνομικῶν, περιλαμβανομένων καί 15 λευκῶν, καθώς καί δύο τεθωρακισμένα ὀχήματα πρός ἀποκατάστασιν τῆς τάξεως.

Απόψεις

«Ὑπνωτικό» στούς Ἕλληνες καί ἡ ζωή στήν… φτήνια

Μανώλης Κοττάκης
ΛΥΠΟΥΜΑΣΤΕ, ἀλλά δέν ἔχουμε κανένα λόγο νά συμμετέχουμε στόν ὁμαδικό ὑπνωτισμό πού ἐπιχειρεῖται αὐτές τίς μέρες γιά νά μήν «πάρουμε εἴδηση» τί ἀκριβῶς συζητεῖται πίσω ἀπό τίς κλειστές πόρτες μεταξύ τῶν κυρίων Μητσοτάκη καί Ἐρντογάν.

ΕΕ: «Κλίνατε ἐπί δεξιά»

Εφημερίς Εστία
Στίς Αρχές τῆς δεκαετίας τοῦ ’90 ἕνας στούς δέκα Εὐρωπαίους ψηφοφόρους (12%) ἐψήφιζε ἀντισυστημικά κόμματα.

Οἱ «Ἰντιάνα Τζόουνς» μιᾶς ἄλλης ἐποχῆς

Δημήτρης Καπράνος
Ὅταν πέτυχα στίς εἰσαγωγικές ἐξετάσεις τῆς Ἰωνιδείου Σχολῆς (μέχρι νά πάω ἐγώ ὀνομαζόταν «Πρῶτον Πρότυπον Γυμνάσιον Ἀρρένων Πειραιῶς», μέ τό πού πῆγα, μετονομάσθηκε σέ «Ἰωνίδειο Πρότυπο Σχολή»), ἐτέθη θέμα γιά τό «πῶς θά πηγαίνει τό παιδί στό Σχολεῖο», καθ’ ὅτι ἔπρεπε νά πηγαίνω ἀπό τήν Νίκαια στόν Πειραιᾶ.

Σάββατον, 21 Σεπτεμβρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΑΝΩΤΕΡΑ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ

75.000 ἑλληνικές ὀβίδες γιά τήν Οὐκρανία μέσῳ ΗΠΑ

Εφημερίς Εστία
Τί ἀπεφάσισε μυστικά πρό ἑβδομάδος ἡ Ἐπιτροπή Ἐξωτερικῶν καί Ἀμύνης τοῦ Κοινοβουλίου – Ἡ ΝΔ σταμάτησε τήν πώληση βλημάτων στήν Σαουδική Ἀραβία ἐπί ΣΥΡΙΖΑ, ὡς σκάνδαλο, ἀλλά τώρα πράττει τά ἴδια – Ἡ χαμένη εὐκαιρία τῶν ΕΑΣ