Πέμπτη, 6 Ἰουνίου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΤΟ ΧΩΝΑΚΙ

Ἀπό τάς μικράς εἰδήσεις: «Ὁ Ὑπουργός Προνοίας ὑπέγραψεν ἀπόφασιν, διά τῆς ὁποίας ἀναστέλλεται κατά τήν παροῦσαν θερινήν περίοδον ἡ ἰσχύς τοῦ ἄρθρου 3 τῆς προσφάτως ἐκδοθείσης ὑγειονομικῆς ἀποφάσεως καί θά ἐπιτραπῇ ἡ πώλησις παγωτῶν χύμα (χωνάκι)». Οὐδείς ἔχει ἀντίρρησιν, νά ἐπιτραπῇ τό χωνάκι. Ἐκεῖνο πού φοβούμεθα εἶναι μήπως, μέ τά φτερά πού ἔδωσεν εἰς τούς Ἀριστερούς ἡ κυβέρνησις τῆς Ἐντίμου Πενίας, ἐπανεμφανισθῇ τό δεκεμβριανόν… χωνί! Διότι ἐκεῖ μᾶς κατήντησαν οἱ κύριοι τῆς Εὐνοιοκρατίας!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΠΟΛΕΜΟΣ ΔΙ’ ΕΝ ΠΟΤΗΡΙΟΝ ΝΕΡΟΥ
ΓΙΟΧΑΝΝΕΣΜΠΟΥΡΓΚ.

Δι’ ἕν ποτήριον ὕδατος, τό ὁποῖον ἐχύθη κατά λάθος εἰς τούς πόδας ἑνός Ἀφρικανοῦ φυλάρχου, δύο νομαδικαί φυλαί πού κατοικοῦν εἰς περιοχήν, κειμένην εἰς ἀπόστασιν 150 χιλ. ἐκ τοῦ Νταρμπάν, ἐκήρυξαν πόλεμον ἐναντίον ἀλλήλων. Εἰς τάς πολεμικάς ἐπιχειρήσεις μετέχουν πλέον τῶν χιλίων πολεμιστῶν, μέχρι δέ τῆς στιγμῆς ὑπάρχουν τρεῖς νεκροί καί πολλοί τραυματίαι. Ἡ κυβέρνησις ἀπέστειλεν ἐπί τόπου δύναμιν ἀποτελουμένην ἐκ 45 ἀστυνομικῶν, περιλαμβανομένων καί 15 λευκῶν, καθώς καί δύο τεθωρακισμένα ὀχήματα πρός ἀποκατάστασιν τῆς τάξεως.

Απόψεις

Tη Δευτέρα 20.05 με την Εστία: Η Εθνική Αντίσταση στην Κρήτη

Εφημερίς Εστία
Τη Δευτέρα 20.05 η Εστία τιμά την μάχη της Κρήτης: Η Εθνική Αντίσταση στην Κρήτη • 1941-1945

Ἄλλο ἡ «κυριαρχία» καί ἄλλο τά «κυριαρχικά δικαιώματα», κ. Πρωθυπουργέ!

Εφημερίς Εστία
Πῶς ὁ κ. Μητσοτάκης «παίζει» μέ τίς λέξεις γιά νά κρύβει τήν ὀπισθοχώρησή του στό θέμα τῶν θαλασσίων πάρκων στίς Κυκλάδες, στήν καρδιά τοῦ Αἰγαίου – Διαβεβαιώνει ὅτι δέν διαπραγματεύεται τήν «κυριαρχία» μας, ἀλλά θέματα πού ἀφοροῦν στήν ἁλιεία καί τό περιβάλλον συνδέονται μέ τήν ΑΟΖ καί τά κυριαρχικά δικαιώματα

Αὐτός θά γίνει ἡγέτης

Μανώλης Κοττάκης
Συνέβησαν καί τά δύο τήν ἴδια μέρα.

Προβοκάτσιες μέ ἑλληνικές σημαῖες στήν Κομοτηνή!

Εφημερίς Εστία
Νά προκαλέσουν ἐπεισόδιο μεταξύ χριστιανῶν καί μουσουλμάνων πού διαμένουν στήν Κομοτηνή ἐπιχειροῦν ὁρισμένα ἄτομα, τά ὁποῖα εὑρίσκονται στό στόχαστρο τῆς Ἀστυνομίας.

Ὅταν ἡ Ἀφρική «πασπαλίζει» τίς χῶρες τῆς Μεσογείου

Δημήτρης Καπράνος
Εἶναι πλέον παρατηρημένο. Ὅποτε πᾶς τό αὐτοκίνητό σου στό πλυντήριο, τήν ἑπομένη τό πρωί θά τό βρεῖς «στολισμένο» ἀπό τό μεῖγμα βροχῆς καί ἀφρικανικῆς σκόνης!