Πέμπτη, 5 Σεπτεμβρίου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΑΝΕΡΓΙΑ ΓΑΤΩΝ

«Ὁ ἐκσυγχρονισμός τῶν ὑπηρεσιῶν καί τά ποντικοφάρμακα πού ἀπεφάσισαν νά χρησιμοποιοῦν τά ταχυδρομεῖα τοῦ Καλιάρι, πρωτευούσης τῆς Σαρδηνίας, προεκάλεσαν τήν ἀπόλυσιν τῶν τριῶν γάτων πού ὑπηρετοῦν εἰς τά ἀρχεῖα, ὡς φύλακες καί κυνηγοί τῶν ποντικῶν. Οἱ τρεῖς γάτοι, πού ἀκούουν εἰς τά ὀνόματα Τζιοβάνι, Τομάζο καί Λουΐτζί, ἔχουν μείνει τελείως ἄποροι καί συντηροῦνται ἀπό τήν ἐλεημοσύνην τῶν ὑπαλλήλων. Τά μέλη τοῦ συνδικάτου τῆς Ἑνώσεως Ταχυδρομικῶν ὑπέβαλαν εἰς τά ἐργατικά δικαστήρια αἴτησιν συνταξιοδοτήσεώς των». Ἀκόμη καί εἰς βάρος τῶν γάτων ἐκδηλοῦνται τά ἀποτελέσματα τῆς τεχνικῆς προόδου καί τοῦ αὐτοματισμοῦ! Μήπως καί ἐδῶ εἰς τήν Ἑλλάδα, ἕνας φιλοπρόοδος Ὑπουργός δέν ἀπειλοῦσε, προσφάτως ὅτι… σχίζει γάτες;

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΑ

Ὁ ὑπουργός τῶν Συγκοινωνιῶν κ. Ποταμιᾶνος συνειργάσθη μετά τοῦ Ὑπουργοῦ τῆς Παιδείας κ. Στράτου, σχετικῶς μέ τήν καθιέρωσιν ὡς τακτικοῦ μαθήματος τῆς ἀγωγῆς τῶν μαθητῶν εἰς τά ζητήματα τῆς κυκλοφορίας καί τῆς ἐν γένει συμπεριφορᾶς τῶν νέων, ἐντός τῶν λεωφορείων. Κατά τήν διάρκειαν τῆς συσκέψεως συνεζητήθη ὁ τρόπος εἰσαγωγῆς τοῦ προσωπικοῦ τό ὁποῖον θ’ ἀναλάβῃ τήν διδασκαλίαν. Πρός τοῦτο ἐρρίφθη ἡ ἰδέα ὅπως τήν διδασκαλίαν τοῦ μαθήματος τῆς κυκλοφορίας ἀναλάβουν οἱ γυμνασταί, ἐκπαιδευόμενοι καταλλήλως, ὑπό ἀξιωματικῶν τῆς τροχαίας.

Απόψεις

Την Κυριακή 26.05 με την Εστία της Κυριακής: Διπλή προσφορά!

Εφημερίς Εστία
Στις 26.05 η Εστία της Κυριακής παρουσιάζει: Αφιέρωμα στον ΑΞΕΧΑΣΤΟ ΕΜΠΝΕΥΣΜΕΝΟ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟ!

Ἔκαψε καί βεβήλωσε τήν σημαία ἑπτάκις, ἀλλά ἡ Δικαιοσύνη τόν ἀθώωσε!

Εφημερίς Εστία
Αἴσθησις ἀπό τήν ἀπόφαση τοῦ Πλημμελειοδικείου Ροδόπης, στό ὁποῖο προσήχθη μέ τήν διαδικασία τοῦ αὐτοφώρου 21χρονος φοιτητής, ὁ ὁποῖος «κατέβασε» τήν Γαλανόλευκη ἀπό τά κτήρια τῆς Περιφερείας Ἀνατολικῆς Μακεδονίας- Θράκης, τοῦ Δήμου Κομοτηνῆς, καί ἀπό ἰδιωτικά καταστήματα – Τοῦ ἀνεγνωρίσθη τό ἐλαφρυντικό τῆς μεταμελείας – Τό δικαστήριο «ἄδειασε» μέ τήν ἀπόφασή του τήν Ἑλληνική Ἀστυνομία, πού ἐφήρμοσε τόν νόμο καί τόν συνέλαβε! – «Πράσινο φῶς» σέ ὅποιον θέλει νά ρίπτει τήν σημαία στήν πυρά ἀτιμωρητί

Ἡ ἕλξις τοῦ κακοῦ

Μανώλης Κοττάκης
Σκοτεινά μυαλά διοικοῦν τόν κόσμο – Διά τῆς πτώσεως ἡ κάθαρσις καί τό Φῶς τό ἀληθινόν

Ἄγνωστη λέξις ἡ «γενοκτονία» στό λεξιλόγιο Γεραπετρίτη γιά τούς Ποντίους!

Εφημερίς Εστία
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΖΕΙ διαρκῶς ὁ τρόπος μέ τόν ὁποῖο ὁ ὑπουργός Ἐξωτερικῶν κ. Γιῶργος Γεραπετρίτης προσεγγίζει μείζονα ἐθνικά θέματα, εἰδικῶς δέ αὐτά πού ἀφοροῦν στήν Τουρκία.

Τέτοιες μέρες, πρό πενῆντα ἑνός ἐτῶν

Δημήτρης Καπράνος
Πέρασαν πενῆντα ἕνα χρόνια ἀπό τό κίνημα τοῦ Ναυτικοῦ, τόν Μάιο τοῦ 1973. Ἀκόμη θυμᾶμαι τήν συνέντευξη πού μοῦ εἶχε δώσει, τό 1975, στήν «Βραδυνή» τοῦ Τζώρτζη Ἀθανασιάδη ὁ Ἀλέκος Παπαδόγγoνας, ἐκ τῶν πρωτεργατῶν τοῦ Κινήματος, τότε ὑπουργός Ἐμπορικῆς Ναυτιλίας στήν κυβέρνηση τοῦ Κωνσταντίνου Καραμανλῆ.