ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Σάββατο 23 Σεπτεμβρίου 2023

Πέμπτη, 5 Σεπτεμβρίου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΑΝΕΡΓΙΑ ΓΑΤΩΝ

«Ὁ ἐκσυγχρονισμός τῶν ὑπηρεσιῶν καί τά ποντικοφάρμακα πού ἀπεφάσισαν νά χρησιμοποιοῦν τά ταχυδρομεῖα τοῦ Καλιάρι, πρωτευούσης τῆς Σαρδηνίας, προεκάλεσαν τήν ἀπόλυσιν τῶν τριῶν γάτων πού ὑπηρετοῦν εἰς τά ἀρχεῖα, ὡς φύλακες καί κυνηγοί τῶν ποντικῶν. Οἱ τρεῖς γάτοι, πού ἀκούουν εἰς τά ὀνόματα Τζιοβάνι, Τομάζο καί Λουΐτζί, ἔχουν μείνει τελείως ἄποροι καί συντηροῦνται ἀπό τήν ἐλεημοσύνην τῶν ὑπαλλήλων. Τά μέλη τοῦ συνδικάτου τῆς Ἑνώσεως Ταχυδρομικῶν ὑπέβαλαν εἰς τά ἐργατικά δικαστήρια αἴτησιν συνταξιοδοτήσεώς των». Ἀκόμη καί εἰς βάρος τῶν γάτων ἐκδηλοῦνται τά ἀποτελέσματα τῆς τεχνικῆς προόδου καί τοῦ αὐτοματισμοῦ! Μήπως καί ἐδῶ εἰς τήν Ἑλλάδα, ἕνας φιλοπρόοδος Ὑπουργός δέν ἀπειλοῦσε, προσφάτως ὅτι… σχίζει γάτες;

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΑ

Ὁ ὑπουργός τῶν Συγκοινωνιῶν κ. Ποταμιᾶνος συνειργάσθη μετά τοῦ Ὑπουργοῦ τῆς Παιδείας κ. Στράτου, σχετικῶς μέ τήν καθιέρωσιν ὡς τακτικοῦ μαθήματος τῆς ἀγωγῆς τῶν μαθητῶν εἰς τά ζητήματα τῆς κυκλοφορίας καί τῆς ἐν γένει συμπεριφορᾶς τῶν νέων, ἐντός τῶν λεωφορείων. Κατά τήν διάρκειαν τῆς συσκέψεως συνεζητήθη ὁ τρόπος εἰσαγωγῆς τοῦ προσωπικοῦ τό ὁποῖον θ’ ἀναλάβῃ τήν διδασκαλίαν. Πρός τοῦτο ἐρρίφθη ἡ ἰδέα ὅπως τήν διδασκαλίαν τοῦ μαθήματος τῆς κυκλοφορίας ἀναλάβουν οἱ γυμνασταί, ἐκπαιδευόμενοι καταλλήλως, ὑπό ἀξιωματικῶν τῆς τροχαίας.

Απόψεις

«Ὑπνωτικό» στούς Ἕλληνες καί ἡ ζωή στήν… φτήνια

Μανώλης Κοττάκης
ΛΥΠΟΥΜΑΣΤΕ, ἀλλά δέν ἔχουμε κανένα λόγο νά συμμετέχουμε στόν ὁμαδικό ὑπνωτισμό πού ἐπιχειρεῖται αὐτές τίς μέρες γιά νά μήν «πάρουμε εἴδηση» τί ἀκριβῶς συζητεῖται πίσω ἀπό τίς κλειστές πόρτες μεταξύ τῶν κυρίων Μητσοτάκη καί Ἐρντογάν.

ΕΕ: «Κλίνατε ἐπί δεξιά»

Εφημερίς Εστία
Στίς Αρχές τῆς δεκαετίας τοῦ ’90 ἕνας στούς δέκα Εὐρωπαίους ψηφοφόρους (12%) ἐψήφιζε ἀντισυστημικά κόμματα.

Οἱ «Ἰντιάνα Τζόουνς» μιᾶς ἄλλης ἐποχῆς

Δημήτρης Καπράνος
Ὅταν πέτυχα στίς εἰσαγωγικές ἐξετάσεις τῆς Ἰωνιδείου Σχολῆς (μέχρι νά πάω ἐγώ ὀνομαζόταν «Πρῶτον Πρότυπον Γυμνάσιον Ἀρρένων Πειραιῶς», μέ τό πού πῆγα, μετονομάσθηκε σέ «Ἰωνίδειο Πρότυπο Σχολή»), ἐτέθη θέμα γιά τό «πῶς θά πηγαίνει τό παιδί στό Σχολεῖο», καθ’ ὅτι ἔπρεπε νά πηγαίνω ἀπό τήν Νίκαια στόν Πειραιᾶ.

Σάββατον, 21 Σεπτεμβρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΑΝΩΤΕΡΑ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ

75.000 ἑλληνικές ὀβίδες γιά τήν Οὐκρανία μέσῳ ΗΠΑ

Εφημερίς Εστία
Τί ἀπεφάσισε μυστικά πρό ἑβδομάδος ἡ Ἐπιτροπή Ἐξωτερικῶν καί Ἀμύνης τοῦ Κοινοβουλίου – Ἡ ΝΔ σταμάτησε τήν πώληση βλημάτων στήν Σαουδική Ἀραβία ἐπί ΣΥΡΙΖΑ, ὡς σκάνδαλο, ἀλλά τώρα πράττει τά ἴδια – Ἡ χαμένη εὐκαιρία τῶν ΕΑΣ