Πέμπτη, 5 Μαρτίου 1964

O ΚΟΣΜΟΣ
ΑΙ 40 ΝΥΜΦΑΙ

«Χρειαζόμαστε 40 νύφες στό χωριό μας!..» ἐδημοσίευσαν ἰσάριθμοι νέοι τοῦ χωριοῦ Ἄδενδρον Θες/νίκης λόγῳ ἐλλείψεως γυναικῶν εἰς τήν περιοχήν των. Ἡ ἀπάντησις εἰς τό μήνυμα αὐτό ἔφθασε -καί ἐπίσημα, μάλιστα- τήν ἑπομένην καί ἀναμένονται ὁμαδικοί γάμοι στό εἰδυλλιακό αὐτό χωριό τῆς Μακεδονίας». Φαίνεται, δηλαδή, ὅτι αἱ 40 αὗται νέαι ἦσαν πανέτοιμοι διά τόν γάμον, κατ’ ἀντίθεσιν πρός τάς μωράς παρθένους τοῦ Εὐαγγελίου! Ἔτσι, δέν ὑπάρχει φόβος νά χάσουν 40 νυμφίους -ἔστω καί ἄν ἀργότερα δεχθοῦν εἰς τήν ράχιν των… παρά μίαν τεσσαράκοντα!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΕΙΣ ΚΩΜΑ

Ὁ Ἑλληνικός λαός παρακολουθεῖ ἀπό τῆς πρωίας μετά βαθυτάτης συγκινήσεως τήν ἐπιδεινωθεῖσαν κατάστασιν τῆς ὑγείας τοῦ Βασιλέως, ὁ ὁποῖος ἀπό τοῦ ἀπογεύματος χθές περιέπεσεν εἰς κωματώδη κατάστασιν. Ἡ συγκίνησις τοῦ λαοῦ ἐκορυφώθη ἀφ’ ἧς ἐκ τῶν ἐκδιδομένων ἰατρικῶν δελτίων καί ἐξ ἄλλων πληροφοριῶν, κατεφάνη, ὅτι ἡ κατάστασις τῆς ὑγείας του ἐπεδεινώθη καί ὅτι ἡ ἐπιστήμη εἶπε, πλέον, τήν τελευταίαν λέξιν. Ὁμάδες πολιτῶν, συγκεντρούμενοι εἰς τά γραφεῖα τῶν ἐφημερίδων ἤ διά τηλεφώνου, ἐζήτουν μετ’ ἐνδιαφέροντος πληροφορίας περί τῆς ἐξελίξεως καταστάσεως τῆς ὑγείας του. Ἀπό τῆς νυκτός χθές οἱ Ἑλληνικοί ραδιοφωνικοί σταθμοί διέκοψαν τήν μετάδοσιν προγραμμάτων ἐλαφρᾶς μουσικῆς μεταδίδοντες μόνον σοβαράν μουσικήν.

Απόψεις

Κάνει πίσω ὁ κ. Γιῶργος Γεραπετρίτης γιά πάρκα στό Αἰγαῖο καί Κοσσυφοπέδιο

Εφημερίς Εστία
«Δέν ἔχουν χωροθετηθεῖ, δέν συνδέονται μέ ἄσκηση κυριαρχίας-κυριαρχικῶν δικαιωμάτων, εἶναι… περιβαλλοντικό ζήτημα» – Ἀπόπειρα κατευνασμοῦ τοῦ Προέδρου Ἐρντογάν ἐν ὄψει τῆς ἐπισκέψεως τοῦ Πρωθυπουργοῦ Κυριάκου Μητσοτάκη στήν Ἄγκυρα – Ἄτακτος ὑποχώρησις στό Συμβούλιο τῆς Εὐρώπης – Θά ἀπόσχει ἡ Ἑλλάς, μετά τίς σφοδρές ἀντιδράσεις τῆς Σερβίας

Διακομματική κραυγή ἀγωνίας γιά τήν βιομηχανία μας

Εφημερίς Εστία
ΚΑΠΟΤΕ ἔλεγαν πώς εἶναι ζήτημα κύρους γιά μιά χώρα νά ἔχει δική της ἀμυντική βιομηχανία μέ αὐτόνομη παραγωγή πολεμικοῦ ὑλικοῦ.

Ἄνοιγμα Μητσοτάκη στόν Περιφερειάρχη Βορείου Αἰγαίου κ. Κ. Μουτζούρη

Εφημερίς Εστία
ΣΤΗΝ χθεσινή ἐπίσκεψη τοῦ Πρωθυπουργοῦ στήν Λέσβο, μέ ἀφορμή τήν ὁλοκλήρωση ἑνός νέου αὐτοκινητoδρ;oμου ἀπό τήν Καλλονή στό Σιγρί, τίς ἐντυπώσεις ἔκλεψαν οἱ φιλοφρονήσεις τοῦ Πρωθυπουργοῦ πρός τόν Περιφερειάρχη Βορείου Αἰγαίου.

Στίς πλαγιές τοῦ Παρνασσοῦ, στό κέντρο τῶν Ἀθηνῶν

Δημήτρης Καπράνος
Τό διάβασα στά μέσα κοινωνικῆς δικτυώσεως. «Μόλις προχθές ἔλεγα σέ κάποιο φίλο, “δές τί ὡραῖα πού τά πάει ἡ ‘Ἀλεξάνδρα’ στήν Καλλιθέα, πόσο καλά δουλεύει τόν προγραμματισμό της, καί πόσο καλή εἶναι ἡ προβολή της.

Ο ΣΑΚΑΤΗΣ

Εφημερίς Εστία
Ἀπό τό ἀρχεῖο τῆς «Ἑστίας», 25 Ἀπριλίου 1924