ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Πέμπτη 28 Σεπτεμβρίου 2023

Πέμπτη, 5 Ἀπριλίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΣΤΡΑΤΟΣ ΛΗΣΤΩΝ

Ἐξ Ἁλγερίου τηλεγραφοῦν: «Κομμάντος τοῦ ΟΑΣ (μυστικῆς ὀργανώσεως τῶν Γάλλων ὑπερεθνικιστῶν τῆς Ἀλγερίας) ἐνήργησαν ληστείας εἰς τράπεζας καί ἑταιρείας συναποκομίσασαι συνολικῶς 1.700.000 φράγκων». Αλλά, τί εἴδους πατριωτικός στρατός εἶναι αὐτός, πού στέλλει κομμάντος νά ληστεύουν τάς Τράπεζας καί ἑταιρείας;… Ἐάν γενικευθῇ αὐτή ἡ νοοτροπία, οἱ διαρρῆκται ὅλων τῶν χωρῶν θά ἰσχυρίζωνται, ὅτι ἀνοίγουν καί αὐτοί τά ξένα χρηματοκιβώτια… χάριν τῆς δόλιας Πατρίδος!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ Ν.Α.Τ.Ο. ΕΙΣ ΠΥΡΗΝΙΚΗΝ ΔΥΝΑΜΙΝ

ΛΟΝΔΙΝΟΝ, Πέμπτη, μεσημβρία.– Ὁ συνεργάτης τοῦ B.B.C. σχολιάζων τά τῶν ἐργασιῶν τῆς ἐπικειμένης διασκέψεως τοῦ ΝΑΤΟ εἰς Ἀθήνας ἐκφράζει τήν γνώμην ὅτι κατ’ αὐτήν θά ἐρευνηθοῦν αἱ δυνατότητες περί μετρατροπής τῆς Ἀτλαντικῆς Ὀργανώσεως εἰς αὐτοτελῆ πυρηνικήν δύναμιν.

ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΑΝΕΜΟΒΛΟΓΙΑΣ

Κατά τηλεγράφημα ἐκ Ρεθύμνου Κρήτης, 10 μαθηταί τοῦ δημοτικοῦ σχολείου Ζουριδίου προσεβλήθησαν ὑπό ἀνεμοβλογιᾶς.

Απόψεις

Αὐξάνεται ἡ στρατιωτική παρουσία τῆς Ἑλλάδος στίς ἐμπόλεμες περιοχές!

Εφημερίς Εστία
Κατά 20% – Τί ἀπεφάσισε τό Συμβούλιο Ἀρχηγῶν Γενικῶν Ἐπιτελείων γιά τήν ἐμπλοκή στελεχῶν τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων σέ ἀποστολές τῆς ΕΕ καί τοῦ ΝΑΤΟ – Σύστασις μισθοφορικοῦ ἐπαγγελματικοῦ στρατοῦ ἡ ἐπικρατοῦσα ἰδέα στό Πεντάγωνο – Ὁ Κασσελάκης ἐπηρεάζει τούς …στρατηγούς!

Ἡ περίληψη τοῦ ποιοί εἴμαστε

Μανώλης Κοττάκης
ΜΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ πρίν ἀπό τήν ἐπέλαση τοῦ καταστροφικοῦ Daniel στήν Θεσσαλία ἡ ὁποία ὁδήγησε μεταξύ ἄλλων καί στήν μετάθεση τῶν ἐσωκομματικῶν ἐκλογῶν τοῦ ΣΥΡΙΖΑ κατά ἑπτά μέρες, εἶχα τήν εὐκαιρία νά συνομιλήσω μέ κορυφαῖο μέλος, στέλεχος τῆς ὁμάδας τῆς Ἔφης Ἀχτσιόγλου.

ΣΥΡΙΖΑ: Σκάβουν τόν λάκκο τοῦ νέου ἀρχηγοῦ μέ τό «καλημέρα»

Εφημερίς Εστία
ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΤΑΙ ὥρα μέ τήν ὥρα ὅτι ἡ διάσπασις στόν ΣΥΡΙΖΑ ἤ ἡ ἀπομάκρυνσις στελεχῶν πού ἐναντιώνονται στήν πιό κεντρώα πορεία πού θέλει νά χαράξει ὁ νέος Πρόεδρος τοῦ κόμματος, εἶναι προδιαγεγραμμένη.

Στήν πολιτική δέν ἰσχύει τό pacta sunt servanda

Δημήτρης Καπράνος
Δέν εἶναι δά καί τόσο εὐχάριστο νά ἔχεις τό τραπέζι στρωμένο, νά ἔχεις ἑτοιμάσει τά πάντα, νά ἑτοιμάζεσαι νά σερβίρεις τούς καλεσμένους καί, ξαφνικά, νά ἔρχεται ἕνας ἄγνωστος καί νά σοῦ διαλύει τό σκηνικό.

Παρασκευή, 27 Σεπτεμβρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΠΙΑΤΩΝ ΕΚΑΤΟΜΒΗ