Πέμπτη, 5 Ἀπριλίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΣΤΡΑΤΟΣ ΛΗΣΤΩΝ

Ἐξ Ἁλγερίου τηλεγραφοῦν: «Κομμάντος τοῦ ΟΑΣ (μυστικῆς ὀργανώσεως τῶν Γάλλων ὑπερεθνικιστῶν τῆς Ἀλγερίας) ἐνήργησαν ληστείας εἰς τράπεζας καί ἑταιρείας συναποκομίσασαι συνολικῶς 1.700.000 φράγκων». Αλλά, τί εἴδους πατριωτικός στρατός εἶναι αὐτός, πού στέλλει κομμάντος νά ληστεύουν τάς Τράπεζας καί ἑταιρείας;… Ἐάν γενικευθῇ αὐτή ἡ νοοτροπία, οἱ διαρρῆκται ὅλων τῶν χωρῶν θά ἰσχυρίζωνται, ὅτι ἀνοίγουν καί αὐτοί τά ξένα χρηματοκιβώτια… χάριν τῆς δόλιας Πατρίδος!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ Ν.Α.Τ.Ο. ΕΙΣ ΠΥΡΗΝΙΚΗΝ ΔΥΝΑΜΙΝ

ΛΟΝΔΙΝΟΝ, Πέμπτη, μεσημβρία.– Ὁ συνεργάτης τοῦ B.B.C. σχολιάζων τά τῶν ἐργασιῶν τῆς ἐπικειμένης διασκέψεως τοῦ ΝΑΤΟ εἰς Ἀθήνας ἐκφράζει τήν γνώμην ὅτι κατ’ αὐτήν θά ἐρευνηθοῦν αἱ δυνατότητες περί μετρατροπής τῆς Ἀτλαντικῆς Ὀργανώσεως εἰς αὐτοτελῆ πυρηνικήν δύναμιν.

ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΑΝΕΜΟΒΛΟΓΙΑΣ

Κατά τηλεγράφημα ἐκ Ρεθύμνου Κρήτης, 10 μαθηταί τοῦ δημοτικοῦ σχολείου Ζουριδίου προσεβλήθησαν ὑπό ἀνεμοβλογιᾶς.

Απόψεις

Σόκ: Ἡ εἰσηγήτρια τοῦ Ἀρείου Πάγου ὑπέρ τῶν funds καί κατά τῶν δανειοληπτῶν!

Εφημερίς Εστία
Διενεμήθη ἡ εἰσήγησίς της στά 66 μέλη τῆς Ὁλομελείας τοῦ Ἀνωτάτου Δικαστηρίου – Οἱ servicers ἀποκτοῦν δικαίωμα νά εἶναι διάδικοι καί νά κάνουν πλειστηριασμούς βάσει νόμου τοῦ 2003 – 58 δισ. φόρους θά γλυτώσουν οἱ τράπεζες ἀπό τήν μεταβίβαση τῶν ἀπαιτήσεων – «Πράσινο φῶς» γιά 700.000 πλειστηριασμούς – Προσεχῶς ἡ διάσκεψις γιά τήν ἀπόφαση

Στόχος τῆς ΝΔ ὁ Βενιζέλος

Μανώλης Κοττάκης
Ἀποκαλύψεις Π. Καψῆ γιά τόν ρόλο τοῦ ΔΟΛ σέ ὀργανωμένα πραξικοπήματα μέ ἀπειλές ἐξόντωσης

Συνεδριάζει τό ΚΥΣΕΑ τήν Τετάρτη γιά κορβέττες καί πυραύλους

Εφημερίς Εστία
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΙΣ τοῦ ΚΥΣΕΑ μέ αἰχμή μεγάλα ἐξοπλιστικά προγράμματα ἀναμένεται νά συγκληθεῖ ἐκτός ἀπροόπτου, μεθαύριο, Τετάρτη 8 Φεβρουαρίου.

Ἕνας Στέφανος μπορεῖ νά φέρει τήν ἄνοιξη

Δημήτρης Καπράνος
Ἀμφιβάλλουμε ἄν ὑπάρχει ἄλλος Ἕλληνας ἐπαγγελματίας ἀθλητής πού νά ἔχει δεχθεῖ περισσότερα κακεντρεχῆ σχόλια ἀπό ὅ,τι ὁ Στέφανος Τσιτσιπᾶς.

Τετάρτη, 6 Φεβρουαρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΕΠΙΔΡΟΜΗ ΛΥΚΩΝ