Πέμπτη, 5 Ἀπριλίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΣΤΡΑΤΟΣ ΛΗΣΤΩΝ

Ἐξ Ἁλγερίου τηλεγραφοῦν: «Κομμάντος τοῦ ΟΑΣ (μυστικῆς ὀργανώσεως τῶν Γάλλων ὑπερεθνικιστῶν τῆς Ἀλγερίας) ἐνήργησαν ληστείας εἰς τράπεζας καί ἑταιρείας συναποκομίσασαι συνολικῶς 1.700.000 φράγκων». Αλλά, τί εἴδους πατριωτικός στρατός εἶναι αὐτός, πού στέλλει κομμάντος νά ληστεύουν τάς Τράπεζας καί ἑταιρείας;… Ἐάν γενικευθῇ αὐτή ἡ νοοτροπία, οἱ διαρρῆκται ὅλων τῶν χωρῶν θά ἰσχυρίζωνται, ὅτι ἀνοίγουν καί αὐτοί τά ξένα χρηματοκιβώτια… χάριν τῆς δόλιας Πατρίδος!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ Ν.Α.Τ.Ο. ΕΙΣ ΠΥΡΗΝΙΚΗΝ ΔΥΝΑΜΙΝ

ΛΟΝΔΙΝΟΝ, Πέμπτη, μεσημβρία.– Ὁ συνεργάτης τοῦ B.B.C. σχολιάζων τά τῶν ἐργασιῶν τῆς ἐπικειμένης διασκέψεως τοῦ ΝΑΤΟ εἰς Ἀθήνας ἐκφράζει τήν γνώμην ὅτι κατ’ αὐτήν θά ἐρευνηθοῦν αἱ δυνατότητες περί μετρατροπής τῆς Ἀτλαντικῆς Ὀργανώσεως εἰς αὐτοτελῆ πυρηνικήν δύναμιν.

ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΑΝΕΜΟΒΛΟΓΙΑΣ

Κατά τηλεγράφημα ἐκ Ρεθύμνου Κρήτης, 10 μαθηταί τοῦ δημοτικοῦ σχολείου Ζουριδίου προσεβλήθησαν ὑπό ἀνεμοβλογιᾶς.

Απόψεις

Ὁ Ἐρντογάν ἐκβιάζει τίς ΗΠΑ: Δῶστε μου τά F-16 καί τά F-35 γιά νά ἄρω τό βέτο στό ΝΑΤΟ

Εφημερίς Εστία
Μήπως πρέπει καί ἐμεῖς νά ἐπαναδιαπραγματευθοῦμε τήν 25ετῆ σύμβαση δανεισμοῦ μέ τό Ἑλσίνκι, πού τό 2011 ζητοῦσε ἐμπράγματες ἐγγυήσεις γιά τά μνημόνια;

Τό ἄτομο καί ἡ κοινωνία: Τί προηγεῖται;

Μανώλης Κοττάκης
ΦΙΛΟΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ μέ προέτρεψε ἐχθές τό πρωί νά μελετήσω τό…

Θά πληρώσει καί τά δικαστικά ἔξοδα ἡ 24χρονη πού κατήγγειλε βιασμό

Εφημερίς Εστία
ΤΕΛΟΣ στήν ὑπόθεση τοῦ δῆθεν βιασμοῦ τῆς 24χρονης Γεωργίας Μπίκα…

Ἡ χώρα τῆς ὑποτροπῆς, στό κατακάθι τοῦ καφέ

Δημήτρης Καπράνος
«Ἡ ὁλοκλήρωση τοῦ ἐπετειακοῦ ἔτους βρῆκε τήν Ἐπιτροπή μέ ἕνα σημαντικό οἰκονομικό πλεόνασμα.»

Τετάρτη, 16 Μαΐου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ