Πέμπτη, 5 Ἀπριλίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΣΤΡΑΤΟΣ ΛΗΣΤΩΝ

Ἐξ Ἁλγερίου τηλεγραφοῦν: «Κομμάντος τοῦ ΟΑΣ (μυστικῆς ὀργανώσεως τῶν Γάλλων ὑπερεθνικιστῶν τῆς Ἀλγερίας) ἐνήργησαν ληστείας εἰς τράπεζας καί ἑταιρείας συναποκομίσασαι συνολικῶς 1.700.000 φράγκων». Αλλά, τί εἴδους πατριωτικός στρατός εἶναι αὐτός, πού στέλλει κομμάντος νά ληστεύουν τάς Τράπεζας καί ἑταιρείας;… Ἐάν γενικευθῇ αὐτή ἡ νοοτροπία, οἱ διαρρῆκται ὅλων τῶν χωρῶν θά ἰσχυρίζωνται, ὅτι ἀνοίγουν καί αὐτοί τά ξένα χρηματοκιβώτια… χάριν τῆς δόλιας Πατρίδος!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ Ν.Α.Τ.Ο. ΕΙΣ ΠΥΡΗΝΙΚΗΝ ΔΥΝΑΜΙΝ

ΛΟΝΔΙΝΟΝ, Πέμπτη, μεσημβρία.– Ὁ συνεργάτης τοῦ B.B.C. σχολιάζων τά τῶν ἐργασιῶν τῆς ἐπικειμένης διασκέψεως τοῦ ΝΑΤΟ εἰς Ἀθήνας ἐκφράζει τήν γνώμην ὅτι κατ’ αὐτήν θά ἐρευνηθοῦν αἱ δυνατότητες περί μετρατροπής τῆς Ἀτλαντικῆς Ὀργανώσεως εἰς αὐτοτελῆ πυρηνικήν δύναμιν.

ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΑΝΕΜΟΒΛΟΓΙΑΣ

Κατά τηλεγράφημα ἐκ Ρεθύμνου Κρήτης, 10 μαθηταί τοῦ δημοτικοῦ σχολείου Ζουριδίου προσεβλήθησαν ὑπό ἀνεμοβλογιᾶς.

Απόψεις

Tη Δευτέρα 20.05 με την Εστία: Η Εθνική Αντίσταση στην Κρήτη

Εφημερίς Εστία
Τη Δευτέρα 20.05 η Εστία τιμά την μάχη της Κρήτης: Η Εθνική Αντίσταση στην Κρήτη • 1941-1945

Ἄλλο ἡ «κυριαρχία» καί ἄλλο τά «κυριαρχικά δικαιώματα», κ. Πρωθυπουργέ!

Εφημερίς Εστία
Πῶς ὁ κ. Μητσοτάκης «παίζει» μέ τίς λέξεις γιά νά κρύβει τήν ὀπισθοχώρησή του στό θέμα τῶν θαλασσίων πάρκων στίς Κυκλάδες, στήν καρδιά τοῦ Αἰγαίου – Διαβεβαιώνει ὅτι δέν διαπραγματεύεται τήν «κυριαρχία» μας, ἀλλά θέματα πού ἀφοροῦν στήν ἁλιεία καί τό περιβάλλον συνδέονται μέ τήν ΑΟΖ καί τά κυριαρχικά δικαιώματα

Αὐτός θά γίνει ἡγέτης

Μανώλης Κοττάκης
Συνέβησαν καί τά δύο τήν ἴδια μέρα.

Προβοκάτσιες μέ ἑλληνικές σημαῖες στήν Κομοτηνή!

Εφημερίς Εστία
Νά προκαλέσουν ἐπεισόδιο μεταξύ χριστιανῶν καί μουσουλμάνων πού διαμένουν στήν Κομοτηνή ἐπιχειροῦν ὁρισμένα ἄτομα, τά ὁποῖα εὑρίσκονται στό στόχαστρο τῆς Ἀστυνομίας.

Ὅταν ἡ Ἀφρική «πασπαλίζει» τίς χῶρες τῆς Μεσογείου

Δημήτρης Καπράνος
Εἶναι πλέον παρατηρημένο. Ὅποτε πᾶς τό αὐτοκίνητό σου στό πλυντήριο, τήν ἑπομένη τό πρωί θά τό βρεῖς «στολισμένο» ἀπό τό μεῖγμα βροχῆς καί ἀφρικανικῆς σκόνης!