Πέμπτη, 5 Ἰουλίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

«ΣΑΝ ΔΕΝ ΝΤΡΕΠΕΤΑΙ!»

Εἰς τηλεγράφημά του πρός τόν πρόεδρον τῆς Ἀλγερίας, ὁ κ. ὑπουργός τῶν Ἐξωτερικῶν, ἀγγέλλει τήν ἀναγνώρισιν τῆς Ἀλγερινῆς ἀνεξαρτησίας ὑπό τῆς Ἑλλάδος, καί ἐκφράζει «τάς εὐχάς καί τά συγχαρητήρια τοῦ Ἑλληνικοῦ ἔθνους». Βεβαίως, ὁ κ. Τοσίτσας, δέν ἠμποροῦσε νά μή ἀποστείλῃ τό τηλεγράφημα αὐτό, ἀφοῦ ἀνάλογα ἀπέστειλαν ὅλαι αἱ Κυβερνήσεις τοῦ κόσμου· ἀσφαλῶς, ὅμως, οἱ ἡγέται τῆς ἐλευθέρας Ἀλγερίας, ὅταν τό ἀνέγνωσαν, θά ἐσκέφθησαν διά τόν ὑπονομεύσαντα τήν αὐτοδιάθεσιν τῆς Κύπρου: «Σάν δέν ντρέπεται, ἄς μᾶς συγχαίρῃ!…».

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

Ο κ. ΩΝΑΣΗΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤ. ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΝ

Καθ’ ἅ πληροφορούμεθα, ὁ κ. Ἀρ. Ὠνάσης ἐπεσκέφθη προχθές, τήν ὑπηρεσίαν πολιτικῆς ἀεροπορίας –ἐνδεχομένως δέ, θά τήν ἐπισκεφθῇ καί σήμερον– καί εἶχε συνομιλίαν ἐπί διαφόρων θεμάτων, ἀφορώντων εἰς τάς σχέσεις τῆς Ἑταιρείας μέ τό Δημόσιον. Τά ἀναγραφέντα χθές, ὅτι ἡ συνεργασία τοῦ κ. Ὠνάση μέ τάς ὑπηρεσίας τῆς Πολιτικῆς Ἀεροπορίας ἀφεώρα τό χρέος τῆς «Ὀλυμπιακῆς», δέν ἀνταποκρίνονται, ὡς μᾶς ἐδηλώθη ἐκ τῆς ἑταιρείας, πρός τήν ἀλήθειαν, διότι, ὡς ἤδη ἠγράφη εἰς τήν «Ἑστίαν», βάσει σχετικῶν πληροφοριῶν ἐκ τῆς «Ὀλυμπιακῆς», παρόμοιον χρέος δέν ὑφίσταται.

Απόψεις

Η «δημοκρατία» δεν ξεχνά την Κύπρο: Επετειακό-τιμητικό φύλλο για την μαύρη επέτειο των 50 χρόνων από την τουρκική εισβολή

Εφημερίς Εστία
Ολόκληρο το φύλλο του Σαββάτου 20 Ιουλίου 2024, αφιερωμένο στην μαύρη επέτειο

Ὁ κ. Δένδιας «πόνεσε» τήν Ἄγκυρα μέ τίς λέξεις «εἰσβολή» καί «κατοχή»

Εφημερίς Εστία
«Καλόμαθε» τό καθεστώς Ἐρντογάν ἀπό τήν συστηματική παράλειψη τοῦ ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν κ. Γεραπετρίτη νά χρησιμοποιεῖ τόν ὅρο «κατεχόμενα» καί ζήτησε τόν λόγο ἀπό τόν ὑπουργό Ἐθνικῆς Ἀμύνης ἐπειδή κατήγγειλε τό ἔγκλημα τοῦ Ἀττίλα

Σέ διατεταγμένη ὑπηρεσία Μαξίμου

Μανώλης Κοττάκης
Τό Μαξίμου δυστυχῶς δέν κατάλαβε τίποτε.

Ἐπιδοτήσεις σέ πράσινα καί κίτρινα τιμολόγια ὥς 500 KWh

Εφημερίς Εστία
Χωρίς συγκεκριμένες ἀνακοινώσεις γιά τό ὕψος τοῦ ἐκτάκτου φόρου στήν ἠλεκτροπαραγωγή μέ φυσικό ἀέριο καί τῶν ἐπιδοτήσεων στούς λογαριασμούς, ἡ ἡγεσία τοῦ Ὑπουργείου Ἐνεργείας ἔσπευσε νά παρουσιάσει ἕνα ἀτελές σχέδιο γιά νά καθησυχάσει τούς καταναλωτές ἀπό τό ἅλμα στίς χονδρεμπορικές τιμές ρεύματος πού θά ὁδηγοῦσαν σέ τιμές-σόκ τόν Αὔγουστο.

Ἐκεῖνες τίς πένθιμες ἡμέρες τοῦ Ἰουλίου

Δημήτρης Καπράνος
Κάθε χρόνο, τέτοιες μέρες, σκέπτομαι πόσο μεγάλη ἀξία ἔχει γιά τόν πολίτη ἡ ἐνημέρωση!