Πέμπτη, 5 Ἰουλίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

«ΣΑΝ ΔΕΝ ΝΤΡΕΠΕΤΑΙ!»

Εἰς τηλεγράφημά του πρός τόν πρόεδρον τῆς Ἀλγερίας, ὁ κ. ὑπουργός τῶν Ἐξωτερικῶν, ἀγγέλλει τήν ἀναγνώρισιν τῆς Ἀλγερινῆς ἀνεξαρτησίας ὑπό τῆς Ἑλλάδος, καί ἐκφράζει «τάς εὐχάς καί τά συγχαρητήρια τοῦ Ἑλληνικοῦ ἔθνους». Βεβαίως, ὁ κ. Τοσίτσας, δέν ἠμποροῦσε νά μή ἀποστείλῃ τό τηλεγράφημα αὐτό, ἀφοῦ ἀνάλογα ἀπέστειλαν ὅλαι αἱ Κυβερνήσεις τοῦ κόσμου· ἀσφαλῶς, ὅμως, οἱ ἡγέται τῆς ἐλευθέρας Ἀλγερίας, ὅταν τό ἀνέγνωσαν, θά ἐσκέφθησαν διά τόν ὑπονομεύσαντα τήν αὐτοδιάθεσιν τῆς Κύπρου: «Σάν δέν ντρέπεται, ἄς μᾶς συγχαίρῃ!…».

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

Ο κ. ΩΝΑΣΗΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤ. ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΝ

Καθ’ ἅ πληροφορούμεθα, ὁ κ. Ἀρ. Ὠνάσης ἐπεσκέφθη προχθές, τήν ὑπηρεσίαν πολιτικῆς ἀεροπορίας –ἐνδεχομένως δέ, θά τήν ἐπισκεφθῇ καί σήμερον– καί εἶχε συνομιλίαν ἐπί διαφόρων θεμάτων, ἀφορώντων εἰς τάς σχέσεις τῆς Ἑταιρείας μέ τό Δημόσιον. Τά ἀναγραφέντα χθές, ὅτι ἡ συνεργασία τοῦ κ. Ὠνάση μέ τάς ὑπηρεσίας τῆς Πολιτικῆς Ἀεροπορίας ἀφεώρα τό χρέος τῆς «Ὀλυμπιακῆς», δέν ἀνταποκρίνονται, ὡς μᾶς ἐδηλώθη ἐκ τῆς ἑταιρείας, πρός τήν ἀλήθειαν, διότι, ὡς ἤδη ἠγράφη εἰς τήν «Ἑστίαν», βάσει σχετικῶν πληροφοριῶν ἐκ τῆς «Ὀλυμπιακῆς», παρόμοιον χρέος δέν ὑφίσταται.

Απόψεις

Ἀπελάσεις ἐγκληματιῶν μεταναστῶν Πέλεκυς κατά διεφθαρμένων δημοσίων λειτουργῶν

Εφημερίς Εστία
Ἀλλάζει ὁ ὁρισμός τῆς «δωροληψίας» καί τῆς «δωροδοκίας» – Στό στόχαστρο προϊστάμενοι πού κάνουν τά «στραβά μάτια» καί δικαστικοί λειτουργοί διεθνῶν ὀργανισμῶν – Τιμωρεῖται ἡ ὑποτροπή ἀλλοδαπῶν πού διέπραξαν ἐγκλήματα μετά τήν ἔκτιση τῆς ποινῆς μέ ἀπομάκρυνση ἀπό τήν χώρα ἕως δέκα ἔτη – Ἀλλαγές καί γιά τίς ἐγκληματικές ὀργανώσεις

Ἡ ἀπόρρητη μελέτη τοῦ Π.Ν. γιά τά 12 μίλια

Εφημερίς Εστία
ΕΠΑΝΕΡΧΕΤΑΙ κατά καιρούς τό ζήτημα τῆς ἐπεκτάσεως ἤ μή τῶν ἑλληνικῶν χωρικῶν ὑδάτων στό Αἰγαῖο, ἀπό τά 6 στά 12 μίλια. Ἀκούσαμε ἀκόμη ἀπό τόν κ. Ροζάκη ὅτι κάτι τέτοιο θά ἦταν παράνομο!

Ἐξυλοκόπησαν φοιτητή στήν ΑΣΟΕΕ ἐπειδή φοροῦσε σταυρό!

Εφημερίς Εστία
Η ΑΝΟΜΙΑ ἐξακολουθεῖ νά ἐπικρατεῖ στούς πανεπιστημιακούς χώρους. Οὔτε Ἀστυνομία οὔτε Πανεπιστημιακή Ἀστυνομία ἔχουν κατορθώσει νά ἐλέγξουν τήν κατάσταση.

Μία ἑκατονταετία στά χρώματα τῆς σημαίας

Δημήτρης Καπράνος
Σήμερα, στό Δημοτικό Θέατρο Πειραιῶς, ἑορτάζει τά ἑκατό του χρόνια ἕνας ἱστορικός ἀθλητικός σύλλογος, ὁ γαλανόλευκος Ἐθνικός Πειραιῶς, ὁ σύλλογος τόν ὁποῖον ἵδρυσαν, τό 1923, οἱ ἀστοί τοῦ πρώτου λιμένος τῆς χώρας.

Η ΚΑΚΟΓΛΩΣΣΙΑ ΥΠΟ ΔΙΩΓΜΟΝ

Παύλος Νιρβάνας
Ἀπό τό ἀρχεῖο τῆς «Ἑστίας», 2 Δεκεμβρίου 1923