ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Τετάρτη 8 Φεβρουαρίου 2023

Πέμπτη, 5 Ἰουλίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

«ΣΑΝ ΔΕΝ ΝΤΡΕΠΕΤΑΙ!»

Εἰς τηλεγράφημά του πρός τόν πρόεδρον τῆς Ἀλγερίας, ὁ κ. ὑπουργός τῶν Ἐξωτερικῶν, ἀγγέλλει τήν ἀναγνώρισιν τῆς Ἀλγερινῆς ἀνεξαρτησίας ὑπό τῆς Ἑλλάδος, καί ἐκφράζει «τάς εὐχάς καί τά συγχαρητήρια τοῦ Ἑλληνικοῦ ἔθνους». Βεβαίως, ὁ κ. Τοσίτσας, δέν ἠμποροῦσε νά μή ἀποστείλῃ τό τηλεγράφημα αὐτό, ἀφοῦ ἀνάλογα ἀπέστειλαν ὅλαι αἱ Κυβερνήσεις τοῦ κόσμου· ἀσφαλῶς, ὅμως, οἱ ἡγέται τῆς ἐλευθέρας Ἀλγερίας, ὅταν τό ἀνέγνωσαν, θά ἐσκέφθησαν διά τόν ὑπονομεύσαντα τήν αὐτοδιάθεσιν τῆς Κύπρου: «Σάν δέν ντρέπεται, ἄς μᾶς συγχαίρῃ!…».

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

Ο κ. ΩΝΑΣΗΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤ. ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΝ

Καθ’ ἅ πληροφορούμεθα, ὁ κ. Ἀρ. Ὠνάσης ἐπεσκέφθη προχθές, τήν ὑπηρεσίαν πολιτικῆς ἀεροπορίας –ἐνδεχομένως δέ, θά τήν ἐπισκεφθῇ καί σήμερον– καί εἶχε συνομιλίαν ἐπί διαφόρων θεμάτων, ἀφορώντων εἰς τάς σχέσεις τῆς Ἑταιρείας μέ τό Δημόσιον. Τά ἀναγραφέντα χθές, ὅτι ἡ συνεργασία τοῦ κ. Ὠνάση μέ τάς ὑπηρεσίας τῆς Πολιτικῆς Ἀεροπορίας ἀφεώρα τό χρέος τῆς «Ὀλυμπιακῆς», δέν ἀνταποκρίνονται, ὡς μᾶς ἐδηλώθη ἐκ τῆς ἑταιρείας, πρός τήν ἀλήθειαν, διότι, ὡς ἤδη ἠγράφη εἰς τήν «Ἑστίαν», βάσει σχετικῶν πληροφοριῶν ἐκ τῆς «Ὀλυμπιακῆς», παρόμοιον χρέος δέν ὑφίσταται.

Απόψεις

Μάθημα ἀνθρωπιᾶς ἀπό τούς 4 Μητροπολῖτες τῆς Θράκης

Εφημερίς Εστία
Συγκεντρώνουν βοήθεια γιά τούς χιλιάδες πληγέντες ἀπό τόν καταστροφικό σεισμό τῶν 7,8 Ρίχτερ στήν Τουρκία καί τήν Συρία – 2.600 νεκροί – Διεθνής συγκίνησις γιά τό δρᾶμα τῶν φτωχῶν Τούρκων τῆς Ἀνατολίας

Μηνύματα ἀπό τήν κρίση τῆς κυπριακῆς Κεντροδεξιᾶς

Μανώλης Κοττάκης
ΟΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΕΣ ἐκλογές στήν Κύπρο προσέθεσαν ἕνα ἀκόμη κεφάλαιο στήν κρίση τῶν κεντροδεξιῶν κομμάτων στήν Εὐρώπη. Γιά πρώτη φορά ἀπό τήν ἐποχή τοῦ Μακαρίου δέν κατόρθωσε νά προκριθεῖ στό δεύτερο γῦρο ὁ ὑποψήφιος πρόεδρος τοῦ ἱστορικοῦ «Δημοκρατικοῦ Συναγερμοῦ» Ἀβέρωφ Νεοφύτου.

«Ἀνοίγουν» παλαιές ρυθμίσεις ὀφειλῶν πρός τήν ἐφορία καί τά ἀσφαλιστικά ταμεῖα

Εφημερίς Εστία
ΜΕ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ καί τήν αὔξηση τῶν ἐπιτοκίων τῶν δόσεων τῶν δανείων νά συρρικνώνουν τά εἰσοδήματα καί νά ἀπειλοῦν νά διογκώσουν τό ἰδιωτικό χρέος, ἡ Κυβέρνησις ἐξετάζει σοβαρά τό ἐνδεχόμενο νά «ἀνοίξει» παλαιές ρυθμίσεις ὀφειλῶν γιά νά ἀνακόψει τήν δημιουργία μίας νέας γενιᾶς «κόκκινων» χρεῶν.

Μπάι-μπάι Μπάρμπαρα, καθείς μέ τόν πόνο του

Δημήτρης Καπράνος
Πέρυσι, πού εἴχαμε τά χάλια μας, φωνάζαμε ἐπειδή «πιαστήκαμε στόν ὕπνο.» Ἐφέτος, πού ἡ Πολιτική Προστασία φαίνεται ὅτι ἔκανε σωστά τήν δουλειά της, γκρινιάζουμε, «ἐπειδή μᾶς ἔστελνε συνέχεια μηνύματα.» Μᾶλλον δέν ἔχουμε καμμία ἐλπίδα νά σοβαρευτοῦμε!

Πέμπτη, 7 Φεβρουαρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΕΡΓΟΝ