Πέμπτη, 4 Ἰανουαρίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΦΙΛΗΣΥΧΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ

«Οἱ κάτοικοι τῆς Ἰταλικῆς πρωτεουούσης ἐχαιρέτισαν τό Νέον Ἔτος μέ τόν συνήθη των θορυβώδη τρόπον, ρίπτοντες εἰς τά ὁδούς φιάλας, πιάτα καί ἄλλα παλαιά ἀντικείμενα. Αἱ κροτίδες καί τά ἄλλα ἀντικείμενα πού ἐρρίφθησαν εἰς τάς ὁδούς προεκάλεσαν δαιμονιώδη θόρυβον, εἰς δέ τάς παρά τόν Τίβεριν συνοικίας, οἱ ἑορτασταί συνεπλάκησαν μετά τῶν φιλησύχων συμπολιτῶν των, οἱ ὁποῖοι διεμαρτύροντο διότι διεταράχθη ὁ ὕπνος των». Ἀκόμη καί τήν Πρωτοχρονιάν, οἱ Ρωμαῖοι δέν ἤθελαν νά τούς ταράξῃ κανείς τόν ὕπνον τους. Ἐνῷ ἐδῶ, εἰς τάς Ἀθήνας, αὐτοί οἱ θόρυβοι γίνονται καθημερινῶς, μέχρι τῶν πρωϊνῶν ὡρῶν, χωρίς νά διαμαρτύρεται κανείς!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

Η ΝΥΚΤΕΡΙΝΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΔΟΝΗΣΙΣ ΕΙΣ ΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ

Ἐκ τοῦ Ἐθνικοῦ Ἀστεροσκοπείου ἐξεδόθη, τήν πρωίαν, ἡ κάτωθι ἀνακοίνωσις: «Σήμερον τήν 2 ὥραν 46΄ 7΄΄ ἀνεγράφη, ὑπό τῶν σεισμογράφων Ἀθηνῶν, ἀσθενής σεισμική δόνησις, προερχομένη ἐξ ἀποστάσεως 50 χιλιομέτρων βορειοβορειοανατολικῶς τῶν Ἀθηνῶν. Τῆς δονήσεως ταύτης προηγήθησαν 12 ἐλαφραί δονήσεις καί ἐπηκολούθησαν ἕτεραι 7 ἐκ τῆς αὐτῆς περιοχῆς. Αἱ δονήσεις αὗται ἐγένοντο αἰσθηταί εἰς Ἀθήνας, Λούτσαν καί Χαλκίδα».

Απόψεις

Ὑπέκυψε ἡ ΝΔ στό βέτο Ράμα γιά τήν ὑποψηφιότητα Φρέντη Μπελέρη

Εφημερίς Εστία
Ἀπεκλείσθη ἀπό τό εὐρωψηφοδέλτιο τῆς Νέας Δημοκρατίας ὁ ἔγκλειστος ἐκλεγμένος δήμαρχος τῆς Χειμάρρας – Ἐπεκράτησε ἡ γραμμή τῆς ὑφυπουργοῦ Ἀλεξάνδρας Παπαδοπούλου – Τό Μαξίμου «χρυσώνει» τό χάπι στούς Βορειοηπειρῶτες περιλαμβάνοντας στήν λίστα τῶν ὑποψηφίων του τόν υἱό του

Τώρα παραδέχεται τό μοντάζ ἀλλά δείχνει ΟΣΕ καί ΜΜΕ

Μανώλης Κοττάκης
ΜΕΡΙΚΕΣ διαπιστώσεις ἀπό τήν χθεσινή συνέντευξη τοῦ Πρωθυπουργοῦ Κυριάκου Μητσοτάκη στόν «Ἀντέννα», στούς συναδέλφους Γιῶργο Παπαδάκη καί Μαρία Ἀναστασοπούλου.

Ἐπίδομα «πρώτης ἀνταπόκρισης» ἀπό Χρυσοχοΐδη σέ ΕΛ.ΑΣ.

Εφημερίς Εστία
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ κίνητρο στούς ἀστυνομικούς πού ἐργάζονται ἐκτός τῶν ἀστυνομικῶν τμημάτων, τῶν γραφείων καί ὡς συνοδοί πολιτικῶν καί ἄλλων ἐπιφανῶν πολιτῶν, θά δώσει τό Ὑπουργεῖο Προστασίας τοῦ Πολίτου.

Ἄλλο ἡ κριτική καί ἄλλο ἡ μηχανή τοῦ κιμᾶ

Δημήτρης Καπράνος
Παρακολουθήσαμε μέ μεγάλη προσοχή τήν συνέντευξη τῆς Εἰσαγγελέως τοῦ Ἀρείου Πάγου. Εὐχάριστη ἔκπληξη τό ὅτι εἴδαμε ἀνώτατη δικαστικό νά ἀπαντᾶ σέ ἐρωτήσεις.

Σάββατον, 11 Ἀπριλίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΑΛΛΑΓΗ ΠΗΓΗΣ