Πέμπτη, 4 Ἰανουαρίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΦΙΛΗΣΥΧΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ

«Οἱ κάτοικοι τῆς Ἰταλικῆς πρωτεουούσης ἐχαιρέτισαν τό Νέον Ἔτος μέ τόν συνήθη των θορυβώδη τρόπον, ρίπτοντες εἰς τά ὁδούς φιάλας, πιάτα καί ἄλλα παλαιά ἀντικείμενα. Αἱ κροτίδες καί τά ἄλλα ἀντικείμενα πού ἐρρίφθησαν εἰς τάς ὁδούς προεκάλεσαν δαιμονιώδη θόρυβον, εἰς δέ τάς παρά τόν Τίβεριν συνοικίας, οἱ ἑορτασταί συνεπλάκησαν μετά τῶν φιλησύχων συμπολιτῶν των, οἱ ὁποῖοι διεμαρτύροντο διότι διεταράχθη ὁ ὕπνος των». Ἀκόμη καί τήν Πρωτοχρονιάν, οἱ Ρωμαῖοι δέν ἤθελαν νά τούς ταράξῃ κανείς τόν ὕπνον τους. Ἐνῷ ἐδῶ, εἰς τάς Ἀθήνας, αὐτοί οἱ θόρυβοι γίνονται καθημερινῶς, μέχρι τῶν πρωϊνῶν ὡρῶν, χωρίς νά διαμαρτύρεται κανείς!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

Η ΝΥΚΤΕΡΙΝΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΔΟΝΗΣΙΣ ΕΙΣ ΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ

Ἐκ τοῦ Ἐθνικοῦ Ἀστεροσκοπείου ἐξεδόθη, τήν πρωίαν, ἡ κάτωθι ἀνακοίνωσις: «Σήμερον τήν 2 ὥραν 46΄ 7΄΄ ἀνεγράφη, ὑπό τῶν σεισμογράφων Ἀθηνῶν, ἀσθενής σεισμική δόνησις, προερχομένη ἐξ ἀποστάσεως 50 χιλιομέτρων βορειοβορειοανατολικῶς τῶν Ἀθηνῶν. Τῆς δονήσεως ταύτης προηγήθησαν 12 ἐλαφραί δονήσεις καί ἐπηκολούθησαν ἕτεραι 7 ἐκ τῆς αὐτῆς περιοχῆς. Αἱ δονήσεις αὗται ἐγένοντο αἰσθηταί εἰς Ἀθήνας, Λούτσαν καί Χαλκίδα».

Απόψεις

Ἡ ΝΔ καταγγέλλει τούς «Βρούτους» πού δείχνουν τήν ἔξοδο στόν Πρωθυπουργό

Εφημερίς Εστία
Ἐπίθεσις κατά Μητσοτάκη ἀπό φιλικά συγκροτήματα – Μέ τήν φράση «πεῖτε τήν ἀλήθεια μέ ὅποιο κόστος» – Ὑποστηρίζουν ὅτι ἀναζητεῖται νέος ἡγέτης γιά τόν κεντρῶο χῶρο καί μιλοῦν γιά ὑποκλοπές ὀκτώ ἀκόμη πολιτικῶν προσώπων – Γιά «εὐφάνταστα σενάρια» ὁμιλεῖ ἡ Πειραιῶς

Τό ἀριστερό κράτος

Μανώλης Κοττάκης
ΟΤΑΝ ὁ ἀρχηγός τῆς ἀξιωματικῆς Ἀντιπολίτευσης ἀρθρογραφεῖ γιά νά χαρακτηρίσει μέ ἀφορμή τό σκάνδαλο τῶν ὑποκλοπῶν τήν ἕδρα τῆς Κυβέρνησης «Χούντα τοῦ Μαξίμου» καί τήν ἴδια τήν Κυβέρνηση «ἐγκληματική ὀργάνωση», ὅπως ἀντιλαμβάνεστε δέν πρόκειται γιά καλό οἰωνό γι’ αὐτά πού ἔρχονται. Ὅ,τι κι ἄν ἔχει συμβεῖ.

Ἡ ὄμορφη Ἀθήνα τοῦ Δεκαπενταύγουστου

Δημήτρης Καπράνος
Δεκαπενταύγουστος στήν Ἀθήνα! Ἐπιστροφή ἀπό τά ἰαματικά λουτρά καί ἑτοιμασίες γιά τό ἐξοχικό, στήν Σαλαμῖνα, πρός ἀγροτουρισμό. Οἱ τομάτες εἶναι μιά χαρά, τά πεπόνια φουσκώνουν.

Πρόβα θερμοῦ ἐπεισοδίου στόν Ἕβρο μέ μετανάστες

Εφημερίς Εστία
ΜΕ ΕΝΑ καλομελετημένο σχέδιο ἡ Τουρκία προσπάθησε νά προκαλέσει θερμό ἐπεισόδιο στόν Ἕβρο, χρησιμοποιῶντας ὡς «δόλωμα» μετανάστες ἀπό τήν Συρία.

ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΝΕΟΤΗΤΟΣ

Παύλος Νιρβάνας
Ἀπό τό ἀρχεῖο τῆς «Ἑστίας», 14 Αὐγούστου 1922