ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου 2023

Πέμπτη, 4 Ὀκτωβρίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

Η ΠΕΙΡΑΤΙΝΑ

«Κατηγγέλθη εἰς τήν ἀστυνομίαν ὅτι κατά τήν χθεσινήν συνέλευσιν τῶν ἰδιοκτητῶν καί ὁδηγῶν “πειρατικῶν” αὐτοκινήτων εἰς τήν ἐπί τῆς ὁδοῦ Ἁγίου Κωνσταντίνου 3 αἴθουσαν μιά γυναίκα, κάτοχος πειρατικοῦ αὐτοκινήτου, ἐπρότεινεν εἰς τούς συγκεντρωθέντας ὅπως δημιουργήσουν ταμεῖον ἀλληλοβοηθείας διά τούς συλλαμβανομένους καί καταδικαζομένους, τυχόν, συναδέλφους των». Ἡ πρότασις περί ἱδρύσεως ταμείου ἀλληλοβοηθείας… πειρατῶν, κατ’ ἀρχήν φαίνεται σόλοικος. Ἀλλά εἰς τήν χώραν μας, οἱ μέν πειραταί εἶναι τίμιοι βιοπαλαισταί, τό δέ Κράτος εἶναι συχνά ληστρικόν. Καί ἀπό ἀπόψεως αὐτῆς ἡ πρότασις τῆς ἐν λόγῳ πειρατίνας εἶναι πρακτική καί ἐντός τῆς Ἑλληνικῆς πραγματικότητος!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΘΑ ΠΡΟΣΦΕΡΩΝΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΣΑΚΚΙΔΙΩΝ ΣΕΛΟΦΑΝ

Συμφώνως πρός ὁδηγίας τοῦ ἐν Βόννῃ Ἕλληνος ἐμπορικοῦ ἀκολούθου, ἀνεκοινώθη εἰς τάς συνεταιριστικάς ὀργανώσεις καί τούς ἐξαγωγεῖς ὅτι τά σκόρδα πρέπει νά προσφέρωνται ἐντός σακκιδίων ἐκ σελοφάν τῶν 100 γραμμαρίων. Ἐπίσης, ἀνεκοινώθη εἰς τάς ἐξαγωγικάς ἑταιρείας ὅτι τά κρόμμυα εἶναι περιζήτητα ἀπό τόν Ὁμοσπονδιακόν Σύνδεσμον Γερμανικῶν Καταστημάτων εἰδῶν διαίτης, ὡς ἐπίσης καί ᾑ πατάτες τῆς κιτρινοσάρκου ποικιλίας.

Απόψεις

Ἀντίθετο τό ΣτΕ μέ τό τεκμήριο τῶν 10.920 εὐρώ γιά ἐλεύθερους ἐπαγγελματίες

Εφημερίς Εστία
Βόμβα ἀπό τό Ἐπιστημονικό Συμβούλιο τῆς Βουλῆς – «Προβληματική ἡ ἐπίκλησις τῆς κοινῆς πείρας γιά τήν συναγωγή τεκμηρίου ἐλάχιστου καθαροῦ εἰσοδήματος» – «Τό εἰσόδημα μή μισθωτῶν ἐνδεχομένως νά εἶναι καί ἀρνητικό στήν βιοτεχνία καί τό ἐμπόριο» – Δέν συμβαδίζει μέ τήν νομολογία!

Παναγιώτης Λιάκος: Πρόσκληση στην εκδήλωση – παρουσίαση του βιβλίου του «Η αλήθεια για τον Ελευθέριο Βενιζέλο»

Εφημερίς Εστία
Ο δημοσιογράφος – συγγραφέας Παναγιώτης Λιάκος και η «ΑΜΜΩΝ» εκδοτική σας προσκαλούν στην παρουσίαση του αποκαλυπτικού βιβλίου «Η αλήθεια για τον Ελευθέριο Βενιζέλο».

Γιατί τόν καλέσαμε;

Μανώλης Κοττάκης
Ἐπαναφέρει Μαδρίτη – Ἑλσίνκι, ζωτικά συμφέροντα καί μεθοριακές διαφορές μέ συναφῆ θέματα ὁ Τοῦρκος Πρόεδρος

Στά 657 δισ. εὐρώ τό χρέος τῆς Ἑλλάδος

Εφημερίς Εστία
Τί ὀφείλει τό κράτος καί ὁ ἰδιωτικός τομεύς

Δικό μας εἶναι τό Μουσεῖο, τό κλείνουμε τήν Τρίτη!

Δημήτρης Καπράνος
Εἴμαστε μιά οἰκογένεια πού διαβάζει πολύ. Ὁ πατέρας μας μοῦ εἶχε ἀποκαλύψει τό –κατά τήν ἄποψή του– τρίπτυχο προκειμένου νά φθάσεις ἐκεῖ πού ἐπιδιώκεις. «Διάβαζε, διάβαζε, διάβαζε!»