Πέμπτη, 4 Ὀκτωβρίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

Η ΠΕΙΡΑΤΙΝΑ

«Κατηγγέλθη εἰς τήν ἀστυνομίαν ὅτι κατά τήν χθεσινήν συνέλευσιν τῶν ἰδιοκτητῶν καί ὁδηγῶν “πειρατικῶν” αὐτοκινήτων εἰς τήν ἐπί τῆς ὁδοῦ Ἁγίου Κωνσταντίνου 3 αἴθουσαν μιά γυναίκα, κάτοχος πειρατικοῦ αὐτοκινήτου, ἐπρότεινεν εἰς τούς συγκεντρωθέντας ὅπως δημιουργήσουν ταμεῖον ἀλληλοβοηθείας διά τούς συλλαμβανομένους καί καταδικαζομένους, τυχόν, συναδέλφους των». Ἡ πρότασις περί ἱδρύσεως ταμείου ἀλληλοβοηθείας… πειρατῶν, κατ’ ἀρχήν φαίνεται σόλοικος. Ἀλλά εἰς τήν χώραν μας, οἱ μέν πειραταί εἶναι τίμιοι βιοπαλαισταί, τό δέ Κράτος εἶναι συχνά ληστρικόν. Καί ἀπό ἀπόψεως αὐτῆς ἡ πρότασις τῆς ἐν λόγῳ πειρατίνας εἶναι πρακτική καί ἐντός τῆς Ἑλληνικῆς πραγματικότητος!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΘΑ ΠΡΟΣΦΕΡΩΝΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΣΑΚΚΙΔΙΩΝ ΣΕΛΟΦΑΝ

Συμφώνως πρός ὁδηγίας τοῦ ἐν Βόννῃ Ἕλληνος ἐμπορικοῦ ἀκολούθου, ἀνεκοινώθη εἰς τάς συνεταιριστικάς ὀργανώσεις καί τούς ἐξαγωγεῖς ὅτι τά σκόρδα πρέπει νά προσφέρωνται ἐντός σακκιδίων ἐκ σελοφάν τῶν 100 γραμμαρίων. Ἐπίσης, ἀνεκοινώθη εἰς τάς ἐξαγωγικάς ἑταιρείας ὅτι τά κρόμμυα εἶναι περιζήτητα ἀπό τόν Ὁμοσπονδιακόν Σύνδεσμον Γερμανικῶν Καταστημάτων εἰδῶν διαίτης, ὡς ἐπίσης καί ᾑ πατάτες τῆς κιτρινοσάρκου ποικιλίας.

Απόψεις

Παγκρήτια Τράπεζα: Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με τη «Συνεταιριστική Τράπεζα Κεντρικής Μακεδονίας»

Εφημερίς Εστία
Η Παγκρήτια Τράπεζα ανακοινώνει την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με τη «Συνεταιριστική Τράπεζα Κεντρικής Μακεδονίας» με σκοπό τη διερεύνηση της δυνατότητας συγχώνευσής τους με απορρόφηση της Συνεταιριστικής Τράπεζας από την Παγκρήτια ή με όποιον άλλο τρόπο κριθεί κατάλληλος.

Θνῆσκε ὑπέρ Πατρίδος

Εφημερίς Εστία
110 χρόνια ἀπό τόν θάνατο τοῦ ποιητοῦ Λορέντζου Μαβίλη στό πεδίο τῆς μάχης «Ὁ πόλεμος μοῦ ἐπιφύλαξε τήν τιμή νά θυσιάσω τή ζωή μου γιά τήν Ἑλλάδα»

Δικαιοῦνται ἑλληνικό διαβατήριο οἱ μετανάστες, ἀλλά ὄχι ὁ Κωνσταντῖνος;

Μανώλης Κοττάκης
ΚΑΠΟΙΑ ΣΤΙΓΜΗ θά πρέπει νά συμφιλιωθοῦμε μέ τήν ἱστορία μας

Συσκότισις στήν Ἐπιτροπή Θεσμῶν καί Διαφανείας

Εφημερίς Εστία
Ἡ παρουσία Δημητριάδη καί τά γραπτά ὑπομνήματα

Κοινωνική δικτύωση καί σκληρή λογοκρισία

Δημήτρης Καπράνος
Τελικά, τί εἶναι τό “Facebook”; Τί σκοπούς ἐξυπηρετεῖ;