Πέμπτη, 4 Ὀκτωβρίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

Η ΠΕΙΡΑΤΙΝΑ

«Κατηγγέλθη εἰς τήν ἀστυνομίαν ὅτι κατά τήν χθεσινήν συνέλευσιν τῶν ἰδιοκτητῶν καί ὁδηγῶν “πειρατικῶν” αὐτοκινήτων εἰς τήν ἐπί τῆς ὁδοῦ Ἁγίου Κωνσταντίνου 3 αἴθουσαν μιά γυναίκα, κάτοχος πειρατικοῦ αὐτοκινήτου, ἐπρότεινεν εἰς τούς συγκεντρωθέντας ὅπως δημιουργήσουν ταμεῖον ἀλληλοβοηθείας διά τούς συλλαμβανομένους καί καταδικαζομένους, τυχόν, συναδέλφους των». Ἡ πρότασις περί ἱδρύσεως ταμείου ἀλληλοβοηθείας… πειρατῶν, κατ’ ἀρχήν φαίνεται σόλοικος. Ἀλλά εἰς τήν χώραν μας, οἱ μέν πειραταί εἶναι τίμιοι βιοπαλαισταί, τό δέ Κράτος εἶναι συχνά ληστρικόν. Καί ἀπό ἀπόψεως αὐτῆς ἡ πρότασις τῆς ἐν λόγῳ πειρατίνας εἶναι πρακτική καί ἐντός τῆς Ἑλληνικῆς πραγματικότητος!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΘΑ ΠΡΟΣΦΕΡΩΝΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΣΑΚΚΙΔΙΩΝ ΣΕΛΟΦΑΝ

Συμφώνως πρός ὁδηγίας τοῦ ἐν Βόννῃ Ἕλληνος ἐμπορικοῦ ἀκολούθου, ἀνεκοινώθη εἰς τάς συνεταιριστικάς ὀργανώσεις καί τούς ἐξαγωγεῖς ὅτι τά σκόρδα πρέπει νά προσφέρωνται ἐντός σακκιδίων ἐκ σελοφάν τῶν 100 γραμμαρίων. Ἐπίσης, ἀνεκοινώθη εἰς τάς ἐξαγωγικάς ἑταιρείας ὅτι τά κρόμμυα εἶναι περιζήτητα ἀπό τόν Ὁμοσπονδιακόν Σύνδεσμον Γερμανικῶν Καταστημάτων εἰδῶν διαίτης, ὡς ἐπίσης καί ᾑ πατάτες τῆς κιτρινοσάρκου ποικιλίας.

Απόψεις

«Βόμβες» Ἀναστασιάδη ἐναντίον Μητσοτάκη

Μανώλης Κοττάκης
Ὁ τέως Πρόεδρος τῆς Κύπρου κατηγορεῖ τόν Πρωθυπουργό ὅτι προωθοῦσε τό αἴτημα τῶν ΗΠΑ γιά διακοπή (!) τῶν γεωτρήσεων τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας ἐντός τῆς ΑΟΖ, προκειμένου νά προχωρήσει ὁ ἑλληνοτουρκικός διάλογος! – Γιά τόν ἴδιο λόγο προωθοῦσε τήν ἰδέα τῆς κατασκευῆς ἀγωγοῦ ἀερίου γιά ἀπ’ εὐθείας σύνδεση Ἀνατολικῆς Μεσογείου-Τουρκίας, μέ παράκαμψη τῆς Κύπρου! – Τί ἐξομολογήθηκε ὁ Κύπριος Πρόεδρος στόν ἐκδότη Κωστῆ Χατζηκωστῆ στό βιβλίο  «7 Προεδρικά Πορτραῖτα» – «Οἱ χαρακτηρισμοί Ἀναστασιάδη ἐξευτελίζουν τήν πολιτική ἀξιότητα τοῦ Ἕλληνα Πρωθυπουργοῦ γιά τά ἑλληνοτουρκικά» «Ἡ Κύπρος δέν εἶναι στίς προτεραιότητες τῆς ἑλληνικῆς ἐξωτερικῆς πολιτικῆς» – Ἔπαινοι γιά Νῖκο Δένδια καί Ἀλέξη Τσίπρα

Ὁ Kωνσταντῖνος Καραμανλῆς τό ἵδρυσε ὁ… Γιατρομανωλάκης τό κλείνει!

Εφημερίς Εστία
Λουκέτο στό ἱστορικό Ἑλληνικό Ἵδρυμα Πολιτισμοῦ μέ ἀπόφαση τοῦ ὑφυπουργοῦ, μέ τήν κάλυψη τῆς ὑπουργοῦ Λίνας Μενδώνη – Τό σπουδαῖο ἔργο του μέ παραρτήματα στήν Ἀλεξάνδρεια, τήν Τεργέστη, τήν Ὀδησσό, τό Βελιγράδι καί τά Τίρανα – Ἡ ἀνακαίνισις τοῦ Μουσείου Καβάφη στήν Ἀλεξάνδρεια

Ἔκθεσις-κόλαφος τοῦ Σταίητ Ντηπάρτμεντ γιά ὑποκλοπές – διαφθορά

Εφημερίς Εστία
ΜΕΤΑ τίς ἐκθέσεις διαφόρων διεθνῶν ὀργανισμῶν γιά τήν κατάσταση τῆς δημοκρατίας καί τῶν δικαιωμάτων στήν Ἑλλάδα, οἱ ὁποῖες ὅλες ἀπαξιώθηκαν μέ δριμύτητα ἀπό τόν Πρωθυπουργό καί τήν Κυβέρνηση, ἔρχεται ἡ ἐτήσια ἔκθεσις τοῦ Σταίητ Ντηπάρτμεντ νά ἐπιφέρει καίριο πλῆγμα στό ἀφήγημα τοῦ Μεγάρου Μαξίμου γιά τήν ἐλευθερία στήν χώρα.

Ἀνάγνωση σέ κάθε συνεδρίαση τῆς Ὁλομέλειας

Δημήτρης Καπράνος
Στίς 23 Μαρτίου 1821 οἱ Ἕλληνες ἐπαναστάτες κατέλαβαν, σχεδόν ἀμαχητί, τήν Καλαμάτα. Ἔπεσαν κάτι λιανοτούφεκα στά περίχωρα, ἀλλά χωρίς σπουδαιότητα.

Σάββατον, 23 Μαρτίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΣΧΕΣΕΙΣ