Πέμπτη, 4 Ἀπριλίου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΟΧΙ ΑΣΤΕΙΟΝ!

«Ἡ Μπριζίττ Μπαρντό θά εὑρίσκεται τό Πάσχα εἰς τήν Ρόδον. Ἐκπρόσωπος τοῦ ξενοδοχείου ἐκάλεσε τούς ἀντιπροσώπους τοῦ Τύπου διά νά τούς ἀναγγείλῃ ὅτι ἡ διάσημος στάρ ἔκλεισεν ἤδη δωμάτια διά τόν ἑαυτόν της καί διά τήν (ἤ τόν;) συνοδόν της. Ἡ ἀναγγελία ἐπρόκειτο νά γίνῃ προχθές, ἀλλά ἀνεβλήθη διά χθές ὥστε νά μή θεωρηθῇ πρωταπριλιά». Ἀλλά καί ἄν ἐθεωρεῖτο πρωταπριλιάτικο ἀστεῖον, τί διαφοράν θά εἶχε;… Μήπως θέλει νά μᾶς πείσῃ ὁ ἀνταποκριτής ὅτι ἡ παρουσία τῆς ἀναμαλλιασμένης γοήσσης, εἰς τήν Ἑλλάδα, θά ἔχῃ… σοβαρόν χαρακτῆρα;… Τό πολύ, νά τήν χορεύσῃ καί αὐτήν ὁ κ. Κανελλόπουλος!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
Ο ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ
ΤΗΣ «ΗΜΕΡΑΣ ΥΓΕΙΑΣ»

Τό Σάββατον θά ἑορτασθῇ εἰς ὁλόκληρον τήν χώραν ἡ «Παγκόσμιος ἡμέρα ὑγείας». Ὁ σχετικός ἑορτασμός ὀργανοῦται ὑπό τοῦ ὑπουργείου Προνοίας, αὔριον δέ τήν ἑσπέραν, ἐπ’ εὐκαιρίᾳ ὁ κ. ὑφυπουργός Προνοίας θά ἀπευθύνῃ μήνυμα ἀπό τοῦ ραδιοφωνικοῦ σταθμοῦ Ἀθηνῶν. Ὁ ἐπίσημος, ἐξ ἄλλου, ἑορτασμός θά γίνῃ τό Σάββατον καί ὥραν 6ην μ.μ. εἰς τήν αἴθουσαν τοῦ «Παρνασσοῦ», θά ὁμιλήσῃ δέ κατ’ αὐτόν ὁ καθηγητής τῆς Ὑγιεινῆς τῆς διατροφῆς καί βιοχημείας τῆς Ὑγειονομικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν κ. Περικλῆς Καλογήρου μέ θέμα «Ἀσθένειαι ἐκ πείνης».

Απόψεις

Ἐθνική ἀλλοτρίωσις χωρίς ὅρια

Εφημερίς Εστία
Σιωπή στήν Ἀθήνα γιά τήν παράταση τῆς προφυλακίσεως Μπελέρη στά Τίρανα –  Παρουσιαστές τηλεοράσεως μέ τόν Μουσταφᾶ Κεμάλ στίς μπλοῦζες τους – Συνοριοφύλακες σέ κύκλωμα διακινήσεως παράνομων μεταναστῶν

Οἱ… φιλομαθεῖς κατάδικοι

Εφημερίς Εστία
ΕΙΧΕ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΘΕΙ σέ ἰσόβιο κάθειρξη γιά φονική ἐπίθεση μέ τσεκούρι. Ἀπολογισμός, ἕνας νεκρός καί τρεῖς τραυματίες.

Στά ὕψη οἱ τιμές τῶν τροφίμων παρά τό φρένο στόν πληθωρισμό

Εφημερίς Εστία
ΦΡΕΝΟ τίθεται στόν πληθωρισμό, καθώς καί τόν Μάιο ἐσυνεχίσθη ἡ ἀποκλιμάκωσίς του τόσο στήν Ἑλλάδα ὅσο καί στήν Εὐρωζώνη, βάσει τῆς ἐκτιμήσεως γιά τόν Ἐναρμονισμένο Δείκτη Τιμῶν Καταναλωτοῦ πού δημοσιοποίησε ἡ Eurostat.

Κάτι δείχνει νά ἀλλάζει στό «κοσμοπολίτικο» Αἰγαῖο…

Δημήτρης Καπράνος
Διαβάσαμε ὅτι ἡ Μύκονος καί ἡ Σαντορίνη τόν Μάιο εἶχαν κατά 15-20% λιγώτερη κίνηση ἀπ’ ὅ,τι τόν ἀντίστοιχο περυσινό μῆνα.

Σάββατον, 1 Ἰουνίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟ ΚΟΙΝΟΝ ΠΑΘΗΜΑ