ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Κυριακή 29 Ιανουαρίου 2023

Πέμπτη, 31 Μαΐου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΤΟ ΑΣΥΛΛΗΠΤΟΝ ΚΗΤΟΣ…

Αὐτό τό θαλάσσιον κῆτος, τό ὁποῖον ἐπισημαίνουν διάφορα πλοῖα τῆς γραμμῆς Ἀργοσαρωνικοῦ πότε μέν πλησίον τῆς Ὕδρας, πότε δέ πλησίον τῶν Σπετσῶν, ἔχει προκαλέσει εὐλόγως τάς ἀνησυχίας τῶν λουομένων εἰς τάς περιοχάς αὐτάς –ἐκτός πλέον, ἐάν πρόκειται περί ἑνός γνωστοῦ καρχαρίου, πού συναντᾶται καί εἰς τήν Σπετσοπούλαν. Ἐν τοιαύτῃ, βεβαίως, περιπτώσει, οἱ φόβοι τῶν λουομένων εἶναι ἀδικαιολόγητοι, διότι ὁ καρχαρίας αὐτός, τρέφεται, μᾶλλον, μέ φασιανούς ἀφορολόγητους!… Ἀλλά, πάντως, καλόν θά ἦτο νά ἀνατεθῇ ἡ καταδίωξίς του εἰς μικτόν ἀπόσπασμα ἐφοριακῶν καί τελωνοφυλάκων!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΠΑΡΑΔΟΣΙΣ ΚΑΝΑΔΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΛΑΝΩΝ ΕΓΕΝΕΤΟ ΕΙΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑ

Τήν πρωίαν ἐγένετο εἰς τό ἀεροδρόμιον Ἐλευσῖνος, ἐν ἐπισήμῳ τελετῇ, ἡ παράδοσις ὑπό τοῦ Καναδοῦ πρεσβευτοῦ κ. Μάκ Γκρήρ, εἰς τήν Ἑλληνικήν Ἀεροπορίαν, τῶν παραχωρηθέντων ὑπό τοῦ Καναδᾶ νέων ἀεριωθουμένων τύπου Τ-33. Εἰς τήν τελετήν, ἐκτός τῶν Καναδῶν ἐπισήμων, παρέστη ὁ ὑφυπουργός τῆς Ἐθνικῆς Ἀμύνης, ὁ ἀρχηγός καί ὑπαρχηγός τοῦ ΓΕΑ καί ἄλλοι ἀνώτατοι καί ἀνώτεροι ἀξιωματικοί καί τῶν τριῶν ὅπλων.

Απόψεις

Λοβέρδος κατά Γεραπετρίτη γιά τό «ἔνοχος ἔνοχον οὐ ποιεῖ»

Εφημερίς Εστία
Τί θέλει νά πεῖ ὁ «ποιητής»; Ὁμολογεῖ ἐνοχήν ἡ Κυβέρνησις γιά τίς ὑποκλοπές; Γκρίνια καί στήν Kοινοβουλευτική Ὁμάδα τῆς ΝΔ γιά τήν γκάφα τοῦ ὑπουργοῦ Ἐπικρατείας

Ὥστε λοιπόν, γιά αὐτό;

Εφημερίς Εστία
ΜΟΝΟΝ εἰκόνα σοβαρότητος δέν δίδει τό ἑλληνικό κοινοβούλιο, καθώς ἐξελίσσεται σέ αὐτό μία ἀπό τίς πλέον σημαντικές πολιτικές συζητήσεις, πού ἔχει νά κάνει μέ τήν ἐμπιστοσύνη τοῦ σώματος πρός τήν Κυβέρνηση.

Ἀνοίγει ὁ δρόμος γιά μαζικούς πλειστηριασμούς ἀκινήτων

Εφημερίς Εστία
ΣΕ ΔΥΟ μῆνες ἀναμένεται νά ἐκδοθεῖ ἀπό τόν Ἄρειο Πάγο ἡ ἀπόφασις γιά τό δικαίωμα τῶν ἑταιρειῶν διαχειρίσεως νά διενεργοῦν πλειστηριασμούς, ἀλλά τά πρῶτα μηνύματα εἶναι ἀρνητικά γιά τούς «κόκκινους» δανειολῆπτες.

Περί ἀνεξαρτησίας, περί Ἀδυνάτου καί δυσπιστίας

Δημήτρης Καπράνος
Δέν σᾶς ἔχουμε συνηθίσει ἀπό τήν στήλη αὐτή στά πολιτικά, ἀλλά ἡ ἀτμόσφαιρα πού ἔχει δημιουργηθεῖ τόν τελευταῖο καιρό δέν ἐπιτρέπει ὁποιασδήποτε μορφῆς σιωπή…

Σάββατον, 26 Ἰανουαρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΟΙ ΚΕΝΝΕΔΙΣΚΟΙ