ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου 2023

Πέμπτη, 31 Ὀκτωβρίου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΤΙΣ ΠΤΑΙΕΙ;

Κατά τήν προεκλογικήν ὁμιλίαν της, ἡ κ. Λίνα Τσαλδάρη, εἶπεν, ὅτι δέν πρέπει νά ἐπαναληφθῇ τό λάθος τοῦ 1961, ὁπότε ἐξελέγησαν εἰς τήν Βουλήν γυναῖκες τῆς Ἀριστερᾶς μόνον. Παρατηρεῖται, πράγματι, μία ἀπροθυμία ἐθνικοφρόνων Ἑλλήνων-Ἑλληνίδων νά ψηφίζουν γυναῖκας. Ἀλλά ἡ τελευταία, πού δικαιοῦται νά παραπονεθῇ δι’ αὐτό, εἶναι ἡ κ. Τσαλδάρη. Διότι ἐνῷ ἐξελέγη, ἄλλοτε, μέ μεγάλην πλειοψηφίαν καί ἔγινε καί ὑπουργός, ἐσημείωσε τοιαύτην κλασικήν ἀποτυχίαν εἰς τό Ὑπουργεῖον της, ὥστε νά χαντακώσῃ διά πολλά ἔτη κάθε γυναικείαν ὑποψηφιότητα!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΕΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟΝ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ
ΓΕΝΕΥΗ.

Διά πρώτην φοράν χθές τήν νύκτα οἱ ἀντιπρόσωποι τῆς διασκέψεως τηλεπικοινωνιῶν, μέσῳ τοῦ διαστήματος, ἐχρησιμοποίησαν τό «τηλέφωνον τοῦ μέλλοντος», δυνηθέντες νά συνομιλήσουν μετ’ ἀξιωματούχων τοῦ Ο.Η.Ε. εἰς Νέαν Ὑόρκην, καί μετ’ Ἀμερικανῶν ἀξιωματούχων εἰς τήν Οὐάσιγκτων, μέσῳ τοῦ δορυφόρου «Σύνκομ», ὁ ὁποῖος περιφέρεται ἐπί τροχιᾶς εἰς ὕψος 46.200 χιλιομέτρων. Τό πείραμα θά ἐπαναληφθῇ προσεχῶς.

Απόψεις

Ἀπελάσεις ἐγκληματιῶν μεταναστῶν Πέλεκυς κατά διεφθαρμένων δημοσίων λειτουργῶν

Εφημερίς Εστία
Ἀλλάζει ὁ ὁρισμός τῆς «δωροληψίας» καί τῆς «δωροδοκίας» – Στό στόχαστρο προϊστάμενοι πού κάνουν τά «στραβά μάτια» καί δικαστικοί λειτουργοί διεθνῶν ὀργανισμῶν – Τιμωρεῖται ἡ ὑποτροπή ἀλλοδαπῶν πού διέπραξαν ἐγκλήματα μετά τήν ἔκτιση τῆς ποινῆς μέ ἀπομάκρυνση ἀπό τήν χώρα ἕως δέκα ἔτη – Ἀλλαγές καί γιά τίς ἐγκληματικές ὀργανώσεις

Ἡ ἀπόρρητη μελέτη τοῦ Π.Ν. γιά τά 12 μίλια

Εφημερίς Εστία
ΕΠΑΝΕΡΧΕΤΑΙ κατά καιρούς τό ζήτημα τῆς ἐπεκτάσεως ἤ μή τῶν ἑλληνικῶν χωρικῶν ὑδάτων στό Αἰγαῖο, ἀπό τά 6 στά 12 μίλια. Ἀκούσαμε ἀκόμη ἀπό τόν κ. Ροζάκη ὅτι κάτι τέτοιο θά ἦταν παράνομο!

Ἐξυλοκόπησαν φοιτητή στήν ΑΣΟΕΕ ἐπειδή φοροῦσε σταυρό!

Εφημερίς Εστία
Η ΑΝΟΜΙΑ ἐξακολουθεῖ νά ἐπικρατεῖ στούς πανεπιστημιακούς χώρους. Οὔτε Ἀστυνομία οὔτε Πανεπιστημιακή Ἀστυνομία ἔχουν κατορθώσει νά ἐλέγξουν τήν κατάσταση.

Μία ἑκατονταετία στά χρώματα τῆς σημαίας

Δημήτρης Καπράνος
Σήμερα, στό Δημοτικό Θέατρο Πειραιῶς, ἑορτάζει τά ἑκατό του χρόνια ἕνας ἱστορικός ἀθλητικός σύλλογος, ὁ γαλανόλευκος Ἐθνικός Πειραιῶς, ὁ σύλλογος τόν ὁποῖον ἵδρυσαν, τό 1923, οἱ ἀστοί τοῦ πρώτου λιμένος τῆς χώρας.

Η ΚΑΚΟΓΛΩΣΣΙΑ ΥΠΟ ΔΙΩΓΜΟΝ

Παύλος Νιρβάνας
Ἀπό τό ἀρχεῖο τῆς «Ἑστίας», 2 Δεκεμβρίου 1923