Πέμπτη, 30 Νοεμβρίου 1961

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΟΙ 8 ΤΟΥ ΚΑΦΕ

«Εἰς τήν ἐπίσημον ἔκθεσιν τῆς ἐν Λονδίνῳ ἑδρευούσης ὀργανώσεως “Ἀφρικανικόν Ἐμπόριον”, ἀναγράφεται ὅτι ὀκτώ Ἕλληνες μεγαλέμποροι καφέ εἰς τήν Ἀφρικανικήν ἤπειρον πρόκειται νά συνέλθουν τόν προσεχῆ μῆνα εἰς τήν Οὐγάνδαν». Ἡ ἔκθεσις προσθέτει: «Οἱ ὀκτώ μεγάλοι τοῦ Ἀφρικανικοῦ καφέ ἀντιπροσωπεύουν σύνολον παραγωγῆς 300 χιλιάδων τόννων καί ἡ ἀπόφασίς των ἀναμένεται μέ πολύ ἐνδιαφέρον». Ἡ Ἀμερική, ἡ Ἀγγλία, ἡ Γαλλία καί ἡ Ρωσσία ἔχουν τούς «τεσσάρας μεγάλους» τῆς πολιτικῆς, ἐνῶ ἡμεῖς ἔχομεν τούς «ὀκτώ μεγάλους» τοῦ καφέ! Ἀλλά εἶναι πολύ φυσικόν: Ἀφοῦ οἱ Ἕλληνες λύουν τά ζητήματά των εἰς τό καφενεῖον, μοιραῖον ἦτο οἱ μεγάλοι ἄνδρες των νά ἀναδεικνύωνται εἰς τόν τομέα τοῦ καφέ!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΠΑΡΟΧΗ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΙΣ ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΘΕΝΤΑΣ

Ἐκ τοῦ Ὑπουργείου Ἐσωτερικῶν ἀνεκοινώθη, ὅτι, δι’ ὑπογραφείσης μεταξύ τοῦ Δημοσίου καί τῆς Ἀγροτικῆς Τραπέζης νέας συμβάσεως, ἐτέθη εἰς τήν διάθεσιν τῆς Τραπέζης ἑτέρα συμπληρωματική εἰδική πίστωσις ἐκ δρχ. 5.898.000 διά τήν συνέχισιν καί ὁλοκλήρωσιν τοῦ προγράμματος δανειακῆς ἐνισχύσεως τῶν ἐπαναπατρισθέντων ἐκ τοῦ Παραπετάσματος ἀγροτῶν.

ΝΕΟΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΝ

Ὡς πληροφορούμεθα, κατόπιν ἐνεργειῶν τοῦ διοικητικοῦ συμβουλίου γονέων καί κηδεμόνων Βύρωνος, ἐνεκρίθη κονδύλιον, διά τήν ἀνέγερσιν νέου γυμνασιακοῦ κτιρίου εἰς τόν Δῆμον Βύρωνος. Ἡ κατάθεσις τοῦ θεμελίου λίθου θά πραγματοποιηθῇ συντόμως.

Απόψεις

Ἡ κ. Σακελλαροπούλου ἀπαντᾶ στόν κ. Βενιζέλο ὡς ἐκπρόσωπος τοῦ κ. Μητσοτάκη

Εφημερίς Εστία
Ἐξέγερσις στό Facebook κατά τῆς Προέδρου τῆς Δημοκρατίας γιά τήν ἀνάρτησή της σχετικά μέ τίς ὑποκλοπές

Ὁ Εὐάγγελος ἀποχωρεῖ ἀπό τό ἀντι-ΣΥΡΙΖΑ μέτωπο καί ὀνειρεύεται τήν μετά Μητσοτάκη ἐποχή

Μανώλης Κοττάκης
Στίς 10 Iουνίου τοῦ τρέχοντος ἔτους…

Σέ τουρκική ζώνη παραμένει τό πλωτό γεωτρύπανο

Εφημερίς Εστία
Πανηγυρικός ἀπόπλους τοῦ «Ἀμπντουλχαμίντ χάν»

Ἡ ἐγκατάλειψη τοῦ σπουδαίου Ἰαματικοῦ Τουρισμοῦ

Δημήτρης Καπράνος
Ἐπιτρέψτε μου νά ἐπιμείνω στό θέμα τῆς ὑποβαθμίσεως τῶν ἑλληνικῶν λουτροπόλεων καί ἰαματικῶν πηγῶν

Παρασκευή, 10 Αὐγούστου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ