ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2023

Πέμπτη, 30 Νοεμβρίου 1961

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΟΙ 8 ΤΟΥ ΚΑΦΕ

«Εἰς τήν ἐπίσημον ἔκθεσιν τῆς ἐν Λονδίνῳ ἑδρευούσης ὀργανώσεως “Ἀφρικανικόν Ἐμπόριον”, ἀναγράφεται ὅτι ὀκτώ Ἕλληνες μεγαλέμποροι καφέ εἰς τήν Ἀφρικανικήν ἤπειρον πρόκειται νά συνέλθουν τόν προσεχῆ μῆνα εἰς τήν Οὐγάνδαν». Ἡ ἔκθεσις προσθέτει: «Οἱ ὀκτώ μεγάλοι τοῦ Ἀφρικανικοῦ καφέ ἀντιπροσωπεύουν σύνολον παραγωγῆς 300 χιλιάδων τόννων καί ἡ ἀπόφασίς των ἀναμένεται μέ πολύ ἐνδιαφέρον». Ἡ Ἀμερική, ἡ Ἀγγλία, ἡ Γαλλία καί ἡ Ρωσσία ἔχουν τούς «τεσσάρας μεγάλους» τῆς πολιτικῆς, ἐνῶ ἡμεῖς ἔχομεν τούς «ὀκτώ μεγάλους» τοῦ καφέ! Ἀλλά εἶναι πολύ φυσικόν: Ἀφοῦ οἱ Ἕλληνες λύουν τά ζητήματά των εἰς τό καφενεῖον, μοιραῖον ἦτο οἱ μεγάλοι ἄνδρες των νά ἀναδεικνύωνται εἰς τόν τομέα τοῦ καφέ!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΠΑΡΟΧΗ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΙΣ ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΘΕΝΤΑΣ

Ἐκ τοῦ Ὑπουργείου Ἐσωτερικῶν ἀνεκοινώθη, ὅτι, δι’ ὑπογραφείσης μεταξύ τοῦ Δημοσίου καί τῆς Ἀγροτικῆς Τραπέζης νέας συμβάσεως, ἐτέθη εἰς τήν διάθεσιν τῆς Τραπέζης ἑτέρα συμπληρωματική εἰδική πίστωσις ἐκ δρχ. 5.898.000 διά τήν συνέχισιν καί ὁλοκλήρωσιν τοῦ προγράμματος δανειακῆς ἐνισχύσεως τῶν ἐπαναπατρισθέντων ἐκ τοῦ Παραπετάσματος ἀγροτῶν.

ΝΕΟΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΝ

Ὡς πληροφορούμεθα, κατόπιν ἐνεργειῶν τοῦ διοικητικοῦ συμβουλίου γονέων καί κηδεμόνων Βύρωνος, ἐνεκρίθη κονδύλιον, διά τήν ἀνέγερσιν νέου γυμνασιακοῦ κτιρίου εἰς τόν Δῆμον Βύρωνος. Ἡ κατάθεσις τοῦ θεμελίου λίθου θά πραγματοποιηθῇ συντόμως.

Απόψεις

Την Κυριακή 17.12 με την Εστία: Το συλλεκτικό ημερολόγιο της Εστίας

Εφημερίς Εστία
Στις 17.12 η Εστία της Κυριακής συνεχίζει την παράδοση και παρουσιάζει το συλλεκτικό σκληρόδετο ημερολόγιο της Εστίας 2024! 

Η ΤΗΕΟΝ SENSORS υποκατασκευαστής σε σύμβαση-πλαίσιο ύψους $500 εκατ. για όργανα νυχτερινής όρασης στο Σώμα Πεζοναυτών των ΗΠΑ

Εφημερίς Εστία
Η Elbit Systems of America (Elbit America) αναλαμβάνει, μέσω διεθνούς διαγωνισμού, πενταετή σύμβαση IDIQ ύψους 500 εκατομ. δολαρίων για την προμήθεια Squad Binocular Night Vision Goggles (SBNVG) στο Σώμα Πεζοναυτών των ΗΠΑ (USMC).

Στό ἔλεος ἐγκληματικῶν ὀργανώσεων οἱ Ἕλληνες ἀστυνομικοί

Εφημερίς Εστία
Ἀστυφύλαξ χαροπαλεύει μετά ἄγρια ἐπίθεση «ὀπαδῶν» στοῦ Ρέντη – Παρεμβαίνει ὁ Ἄρειος Πάγος – Ἔκτακτη σύσκεψις ὑπό τόν Πρωθυπουργό

Τό σχέδιο τῆς Ἀγκύρας γιά νά δημιουργήσει ἐνεργειακή ἐξάρτηση

Εφημερίς Εστία
Ο ΤΟΥΡΚΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ, ὁ ὁποῖος ἐπέβαλε νά μήν ἀπαντήσουν σέ ἐρωτήσεις μετά τίς κοινές δηλώσεις μέ τόν κ. Μητσοτάκη στήν Ἀθήνα, ὑπῆρξε λαλίστατος ἀπευθυνόμενος σέ δημοσιογράφους πού τόν ἀκολουθοῦν στά ταξίδια του.

Τί δέν τόλμησε ἡ ἑλληνική Κυβέρνησις νά θέσει στόν Ἐρντογάν

Εφημερίς Εστία
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ συνήθως ἀκροβατοῦμε μεταξύ δύο ἄκρων.