ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Παρασκευή 28 Ιανουαρίου 2022

Πέμπτη, 30 Νοεμβρίου 1961

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΟΙ 8 ΤΟΥ ΚΑΦΕ

«Εἰς τήν ἐπίσημον ἔκθεσιν τῆς ἐν Λονδίνῳ ἑδρευούσης ὀργανώσεως “Ἀφρικανικόν Ἐμπόριον”, ἀναγράφεται ὅτι ὀκτώ Ἕλληνες μεγαλέμποροι καφέ εἰς τήν Ἀφρικανικήν ἤπειρον πρόκειται νά συνέλθουν τόν προσεχῆ μῆνα εἰς τήν Οὐγάνδαν». Ἡ ἔκθεσις προσθέτει: «Οἱ ὀκτώ μεγάλοι τοῦ Ἀφρικανικοῦ καφέ ἀντιπροσωπεύουν σύνολον παραγωγῆς 300 χιλιάδων τόννων καί ἡ ἀπόφασίς των ἀναμένεται μέ πολύ ἐνδιαφέρον». Ἡ Ἀμερική, ἡ Ἀγγλία, ἡ Γαλλία καί ἡ Ρωσσία ἔχουν τούς «τεσσάρας μεγάλους» τῆς πολιτικῆς, ἐνῶ ἡμεῖς ἔχομεν τούς «ὀκτώ μεγάλους» τοῦ καφέ! Ἀλλά εἶναι πολύ φυσικόν: Ἀφοῦ οἱ Ἕλληνες λύουν τά ζητήματά των εἰς τό καφενεῖον, μοιραῖον ἦτο οἱ μεγάλοι ἄνδρες των νά ἀναδεικνύωνται εἰς τόν τομέα τοῦ καφέ!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΠΑΡΟΧΗ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΙΣ ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΘΕΝΤΑΣ

Ἐκ τοῦ Ὑπουργείου Ἐσωτερικῶν ἀνεκοινώθη, ὅτι, δι’ ὑπογραφείσης μεταξύ τοῦ Δημοσίου καί τῆς Ἀγροτικῆς Τραπέζης νέας συμβάσεως, ἐτέθη εἰς τήν διάθεσιν τῆς Τραπέζης ἑτέρα συμπληρωματική εἰδική πίστωσις ἐκ δρχ. 5.898.000 διά τήν συνέχισιν καί ὁλοκλήρωσιν τοῦ προγράμματος δανειακῆς ἐνισχύσεως τῶν ἐπαναπατρισθέντων ἐκ τοῦ Παραπετάσματος ἀγροτῶν.

ΝΕΟΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΝ

Ὡς πληροφορούμεθα, κατόπιν ἐνεργειῶν τοῦ διοικητικοῦ συμβουλίου γονέων καί κηδεμόνων Βύρωνος, ἐνεκρίθη κονδύλιον, διά τήν ἀνέγερσιν νέου γυμνασιακοῦ κτιρίου εἰς τόν Δῆμον Βύρωνος. Ἡ κατάθεσις τοῦ θεμελίου λίθου θά πραγματοποιηθῇ συντόμως.

Απόψεις

ΚΚΕ: Ἤθελε νά καταλάβει τήν B. Ἑλλάδα μέ «δανεικά» ὅπλα ἀπό τούς ναζί

Εφημερίς Εστία
Νέα στοιχεῖα γιά τόν Ἐμφύλιο – Στό φῶς ἀπόρρητα ἔγγραφα τῆς ΕΣΣΔ ἀπό τόν καθηγητή Ἱστορίας τοῦ «Τζών Χόπκινς» Σεργκέι Ραντσένκο

Ἄρρητα ρήματα

Μανώλης Κοττάκης
Ἀξιότιμε κ. Πρωθυπουργέ,

Ὁ Ζερεφός προειδοποιεῖ γιά συχνές χιονοκαταιγίδες

Εφημερίς Εστία
«Κτυποῦσαν» κάθε 40 χρόνια, ἀλλά ἡ κλιματική ἀλλαγή τά ἀλλάζει ὅλα

Ἡ μόνη «ἐλπίδα» στόν χιονιᾶ ἦταν τό ρεπορτάζ

Δημήτρης Καπράνος
Ἐκεῖνο πού μέ ἐκνευρίζει στίς περιπτώσεις πού…

Σάββατον, 27 Ἰανουαρίου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ