Πέμπτη, 30 Νοεμβρίου 1961

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΟΙ 8 ΤΟΥ ΚΑΦΕ

«Εἰς τήν ἐπίσημον ἔκθεσιν τῆς ἐν Λονδίνῳ ἑδρευούσης ὀργανώσεως “Ἀφρικανικόν Ἐμπόριον”, ἀναγράφεται ὅτι ὀκτώ Ἕλληνες μεγαλέμποροι καφέ εἰς τήν Ἀφρικανικήν ἤπειρον πρόκειται νά συνέλθουν τόν προσεχῆ μῆνα εἰς τήν Οὐγάνδαν». Ἡ ἔκθεσις προσθέτει: «Οἱ ὀκτώ μεγάλοι τοῦ Ἀφρικανικοῦ καφέ ἀντιπροσωπεύουν σύνολον παραγωγῆς 300 χιλιάδων τόννων καί ἡ ἀπόφασίς των ἀναμένεται μέ πολύ ἐνδιαφέρον». Ἡ Ἀμερική, ἡ Ἀγγλία, ἡ Γαλλία καί ἡ Ρωσσία ἔχουν τούς «τεσσάρας μεγάλους» τῆς πολιτικῆς, ἐνῶ ἡμεῖς ἔχομεν τούς «ὀκτώ μεγάλους» τοῦ καφέ! Ἀλλά εἶναι πολύ φυσικόν: Ἀφοῦ οἱ Ἕλληνες λύουν τά ζητήματά των εἰς τό καφενεῖον, μοιραῖον ἦτο οἱ μεγάλοι ἄνδρες των νά ἀναδεικνύωνται εἰς τόν τομέα τοῦ καφέ!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΠΑΡΟΧΗ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΙΣ ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΘΕΝΤΑΣ

Ἐκ τοῦ Ὑπουργείου Ἐσωτερικῶν ἀνεκοινώθη, ὅτι, δι’ ὑπογραφείσης μεταξύ τοῦ Δημοσίου καί τῆς Ἀγροτικῆς Τραπέζης νέας συμβάσεως, ἐτέθη εἰς τήν διάθεσιν τῆς Τραπέζης ἑτέρα συμπληρωματική εἰδική πίστωσις ἐκ δρχ. 5.898.000 διά τήν συνέχισιν καί ὁλοκλήρωσιν τοῦ προγράμματος δανειακῆς ἐνισχύσεως τῶν ἐπαναπατρισθέντων ἐκ τοῦ Παραπετάσματος ἀγροτῶν.

ΝΕΟΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΝ

Ὡς πληροφορούμεθα, κατόπιν ἐνεργειῶν τοῦ διοικητικοῦ συμβουλίου γονέων καί κηδεμόνων Βύρωνος, ἐνεκρίθη κονδύλιον, διά τήν ἀνέγερσιν νέου γυμνασιακοῦ κτιρίου εἰς τόν Δῆμον Βύρωνος. Ἡ κατάθεσις τοῦ θεμελίου λίθου θά πραγματοποιηθῇ συντόμως.

Απόψεις

«Τενεκές» καί ὁ κ. Γκρῆνμπεργκ;

Εφημερίς Εστία
Ἀπελύθη ἀπό τήν ΝΔ ὁ ἀρχιτέκτων τῆς νίκης τῶν ἐθνικῶν ἐκλογῶν τοῦ 2023 Ἀμερικανός σύμβουλος – Μαρινάκης: «Ἦταν συμβασιοῦχος» – Ἐπιχείρησις ἐπιρρίψεως εὐθυνῶν γιά τήν ἧττα στόν ἐπικοινωνιολόγο – Ἠρνήθη νά γίνει «μαῦρο πρόβατο» ὁ Κωστῆς Χατζηδάκης, μετακινούμενος στό ΥΠΕΞ

Ἡ φρόνιμος Ἐκκλησία σκύβει τό κεφάλι

Μανώλης Κοττάκης
ΣΕ προηγούμενο σημείωμά μας ἐπικεντρωθήκαμε στήν φθορά πού ὑπέστησαν σέ αὐτές τίς εὐρωεκλογές ὁρισμένοι «θεσμοί» ὅπως τά κόμματα, τά Μέσα Ἐνημερώσεως καί οἱ ἑταιρεῖες δημοσκοπήσεων.

Ἀλέξης Πατέλης: Δραματικές περικοπές στά ἐπιδόματα τουρισμοῦ, τέκνων, μητρότητος

Εφημερίς Εστία
ΜΑΧΑΙΡΙ στό ἐποχικό ἐπίδομα πού λαμβάνουν οἱ ἐργαζόμενοι στόν τουρισμό ἐν ὀνόματι τῆς αὐξήσεως τῶν θέσεων ἐργασίας καί πλήρη ἀναθεώρηση τῆς ἐπιδοματικῆς πολιτικῆς σχεδιάζει ἡ Κυβέρνησις.

Ἀπό τήν Μελβούρνη ἐπί κοντῷ μέχρι τήν Ρώμη

Δημήτρης Καπράνος
Πολύ δυνατός ἀθλητής ὁ Ἐμμανουήλ Καραλῆς.

Σάββατον, 13 Ἰουνίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΘΑΝΑΣΙΜΟΣ ΠΛΑΝΗ