ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου 2023

Πέμπτη, 30 Νοεμβρίου 1961

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΟΙ 8 ΤΟΥ ΚΑΦΕ

«Εἰς τήν ἐπίσημον ἔκθεσιν τῆς ἐν Λονδίνῳ ἑδρευούσης ὀργανώσεως “Ἀφρικανικόν Ἐμπόριον”, ἀναγράφεται ὅτι ὀκτώ Ἕλληνες μεγαλέμποροι καφέ εἰς τήν Ἀφρικανικήν ἤπειρον πρόκειται νά συνέλθουν τόν προσεχῆ μῆνα εἰς τήν Οὐγάνδαν». Ἡ ἔκθεσις προσθέτει: «Οἱ ὀκτώ μεγάλοι τοῦ Ἀφρικανικοῦ καφέ ἀντιπροσωπεύουν σύνολον παραγωγῆς 300 χιλιάδων τόννων καί ἡ ἀπόφασίς των ἀναμένεται μέ πολύ ἐνδιαφέρον». Ἡ Ἀμερική, ἡ Ἀγγλία, ἡ Γαλλία καί ἡ Ρωσσία ἔχουν τούς «τεσσάρας μεγάλους» τῆς πολιτικῆς, ἐνῶ ἡμεῖς ἔχομεν τούς «ὀκτώ μεγάλους» τοῦ καφέ! Ἀλλά εἶναι πολύ φυσικόν: Ἀφοῦ οἱ Ἕλληνες λύουν τά ζητήματά των εἰς τό καφενεῖον, μοιραῖον ἦτο οἱ μεγάλοι ἄνδρες των νά ἀναδεικνύωνται εἰς τόν τομέα τοῦ καφέ!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΠΑΡΟΧΗ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΙΣ ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΘΕΝΤΑΣ

Ἐκ τοῦ Ὑπουργείου Ἐσωτερικῶν ἀνεκοινώθη, ὅτι, δι’ ὑπογραφείσης μεταξύ τοῦ Δημοσίου καί τῆς Ἀγροτικῆς Τραπέζης νέας συμβάσεως, ἐτέθη εἰς τήν διάθεσιν τῆς Τραπέζης ἑτέρα συμπληρωματική εἰδική πίστωσις ἐκ δρχ. 5.898.000 διά τήν συνέχισιν καί ὁλοκλήρωσιν τοῦ προγράμματος δανειακῆς ἐνισχύσεως τῶν ἐπαναπατρισθέντων ἐκ τοῦ Παραπετάσματος ἀγροτῶν.

ΝΕΟΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΝ

Ὡς πληροφορούμεθα, κατόπιν ἐνεργειῶν τοῦ διοικητικοῦ συμβουλίου γονέων καί κηδεμόνων Βύρωνος, ἐνεκρίθη κονδύλιον, διά τήν ἀνέγερσιν νέου γυμνασιακοῦ κτιρίου εἰς τόν Δῆμον Βύρωνος. Ἡ κατάθεσις τοῦ θεμελίου λίθου θά πραγματοποιηθῇ συντόμως.

Απόψεις

«Κυβέρνησις» δικαστῶν!

Εφημερίς Εστία
Ἡ Πολιτεία μεταθέτει τίς εὐθῦνες της γιά τούς πλειστηριασμούς καί τά funds καθώς καί γιά τήν συμμετοχή τοῦ κόμματος Κασιδιάρη στίς ἐκλογές στήν Ὁλομέλεια καί Τμήματα τοῦ Ἀνωτάτου Δικαστηρίου – Τό ἴδιο ἐπιχειρεῖ καί μέ τίς ὑποκλοπές

Τηλεφώνημα Μητσοτάκη στόν ὑβριστή τῆς Ὀρθοδοξίας, κ. Τατσόπουλο

Εφημερίς Εστία
ΝΕΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ προσλαμβάνει ἡ ὑπόθεσις Τατσόπουλου, μέ ἀφορμή τήν ἀπόλυσή του ἀπό τήν ἐφημερίδα «Τά Νέα» (ἐπειδή ἐπροτίμησε νά δώσει προηγουμένως συνέντευξη στό «Πρῶτο Θέμα»  γιά τό περιστατικό τῆς συλλήψεώς του.)

Γιά νά μαθαίνουμε τήν Ἱστορία μας…

Δημήτρης Καπράνος
Σάν χθές, 2 Φεβρουαρίου, τό 1950, ἔφυγε ἀπό τήν ζωή ὁ μέγας μαθηματικός Κωνσταντῖνος Καραθεοδωρῆ, στό ἔργο τοῦ ὁποίου στηρίχθηκε μέρος τῆς περίφημης «Θεωρίας τῆς σχετικότητος», ὅπως ἔχει ἀναφέρει ὁ ἴδιος ὁ Ἀλβέρτος Ἀϊνστάιν.

Σάββατον, 2 Φεβρουαρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΑΙ ΝΗΣΟΙ ΦΙΤΖΙ

Την Κυριακή 05.02 με την Εστία: Τζορτζ Όργουελ & ΕΣΤΙΑζω

Εφημερίς Εστία
Στις 05.02 με την Εστία της Κυριακής: Τα γνωστότερα έργα του Τζορτζ Όργουελ σε σκληρόδετη αυθεντική έκδοση!