Πέμπτη, 30 Αὐγούστου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΤΟ ΝΤΙ-ΝΤΙ-ΤΙ

Μεταδίδεται ἐξ Οὐάσιγκτων: «Ὁ Πρόεδρος Κέννεδυ ἐδήλωσεν ὅτι ἡ Ἀμερικανική Κυβέρνησις ἐξετάζει τό ζήτημα τῆς βλάβης, ἡ ὁποία προκαλεῖται εἰς τήν ἀνθρωπότητα ἐκ τῆς αὐξανομένης χρήσεως τοῦ «Ντι-Ντι-Τι» καί ἄλλων ἐντομοκτόνων».

Ἀλλά περί βομβῶν τῶν διαφόρων μεγατόνων καί ἄλλων ἀνθρωποκτόνων δέν εἶπε τίποτε ὁ κύριος Πρόεδρος!
Φαίνεται, ὅτι ἡ ἀνθρωπότης ἔχει… ἐθισθῇ εἰς αὐτά τά «φάρμακα»!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΠΟΙΜΕΝΙΣ ΕΦΟΝΕΥΘΗ ΑΠΟ ΜΕΓΑΛΟΝ ΛΙΘΟΝ

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ, Παρασκευή – Εἰς τήν περιοχήν Δέδη τοῦ χωρίου Πετριά Καστοριᾶς, μεγάλος λίθος ἀπεσπάσθη ἐξ ὑπερκειμένου βράχου καί ἔπληξεν εἰς τήν κεφαλήν τήν Παναγιώτα Κοταλίδου, ἐτῶν 12, ἡ ὁποία ἐφύλασσε ποίμνιον. Αὐτή ὀλίγον ἀργότερον ὑπέκυψεν εἰς τά τραύματά της.

Απόψεις

Ἐννέα σοβαρά λάθη στήν σύνταξη τῶν φορολογικῶν δηλώσεων ἀπό τό Κράτος!

Εφημερίς Εστία
Χάος μέ τόκους, βεβαιώσεις ἀποδοχῶν, ἐπιδόματα, παρακρατήσεις ἐλευθέρων ἐπαγγελματιῶν, ΙΧ, ζημίες – Πόλεμος ἀνακοινώσεων καί ἀντεγκλήσεις Ὑπουργείου Οἰκονομικῶν, ΑΑΔΕ καί φοροτεχνικῶν – Ἀποφεύγει νά ἀναφερθεῖ στήν οὐσία τῶν προβλημάτων ὁ κ. Χατζηδάκης

Σέ διεθνῆ ἀνυποληψία…

Εφημερίς Εστία
ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ συμβαίνει αὐτό πού βλέπουμε καί στήν καθημερινή ζωή.

Δένδιας: Ἡ κακιά ἡ ὥρα θά ἔλθει ἀπό τήν Τουρκία

Εφημερίς Εστία
Επιμένει νά διαχωρίζει τήν θέση του ἀπό τήν ἐπίσημη στάση τῶν ἤρεμων νερῶν στό Αἰγαῖο ὁ ὑπουργός Ἐθνικῆς Ἀμύνης, τονίζοντας μέ κάθε εὐκαιρία ὅτι δέν πρέπει νά παρασυρθοῦμε ἀπό ἐφησυχασμό.

Δύο χρόνια χωρίς τόν ὁλόφωτο Vangelis

Δημήτρης Καπράνος
Πέρασαν δύο χρόνια χωρίς τόν Βαγγέλη Παπαθανασίου.

ΚΗΔΕΙΑ ΣΚΥΛΟΥ

Παύλος Νιρβάνας
Ἀπό τό ἀρχεῖο τῆς «Ἑστίας», 20 Μαΐου 1924