ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2023

Πέμπτη, 30 Αὐγούστου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΤΟ ΝΤΙ-ΝΤΙ-ΤΙ

Μεταδίδεται ἐξ Οὐάσιγκτων: «Ὁ Πρόεδρος Κέννεδυ ἐδήλωσεν ὅτι ἡ Ἀμερικανική Κυβέρνησις ἐξετάζει τό ζήτημα τῆς βλάβης, ἡ ὁποία προκαλεῖται εἰς τήν ἀνθρωπότητα ἐκ τῆς αὐξανομένης χρήσεως τοῦ «Ντι-Ντι-Τι» καί ἄλλων ἐντομοκτόνων».

Ἀλλά περί βομβῶν τῶν διαφόρων μεγατόνων καί ἄλλων ἀνθρωποκτόνων δέν εἶπε τίποτε ὁ κύριος Πρόεδρος!
Φαίνεται, ὅτι ἡ ἀνθρωπότης ἔχει… ἐθισθῇ εἰς αὐτά τά «φάρμακα»!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΠΟΙΜΕΝΙΣ ΕΦΟΝΕΥΘΗ ΑΠΟ ΜΕΓΑΛΟΝ ΛΙΘΟΝ

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ, Παρασκευή – Εἰς τήν περιοχήν Δέδη τοῦ χωρίου Πετριά Καστοριᾶς, μεγάλος λίθος ἀπεσπάσθη ἐξ ὑπερκειμένου βράχου καί ἔπληξεν εἰς τήν κεφαλήν τήν Παναγιώτα Κοταλίδου, ἐτῶν 12, ἡ ὁποία ἐφύλασσε ποίμνιον. Αὐτή ὀλίγον ἀργότερον ὑπέκυψεν εἰς τά τραύματά της.

Απόψεις

Διάλογος κωφῶν στήν Βουλή τῶν Ἑλλήνων

Εφημερίς Εστία
Οἱ ἐπιστολές, τά ὀνόματα καί οἱ… «κουμπάρες» – Ἀπόρρητα καί «τρομοκρατία» Μένουμε Εὐρώπη, μένετε Μαδοῦρο – Τά χρέη τῶν κομμάτων καί τό σπίτι τοῦ Βολταίρου

Δικαιοσύνη καί Διοίκησις

Εφημερίς Εστία
ΔΕΝ ΓΙΝΑΜΕ σοφώτεροι παρακολουθῶντας τήν τριήμερη συνεδρίαση τῆς Βουλῆς, πού συζητοῦσε τήν πρόταση μομφῆς τῆς ἀντιπολιτεύσεως σχετικά μέ τήν ὑπόθεση τῶν ὑποκλοπῶν.

Μέ 143 «ναί»,156 «ὄχι», ἀπερρίφθη ἡ πρότασις δυσπιστίας

Εφημερίς Εστία
ΑΠΕΡΡΙΦΘΗ μέ 156 «ὄχι» καί 143 «ναί» ἡ πρότασις δυσπιστίας πού ὑπέβαλε κατά τῆς Κυβερνήσεως ὁ Πρόεδρος τοῦ ΣΥΡΙΖΑ καί ἡ Κοινοβουλευτική Ὁμάς τοῦ κόμματος.

Ἡ «μάχη τῶν μαχῶν» καί τά χαρακώματα…

Δημήτρης Καπράνος
Ὁλοκληρώθηκε λοιπόν ἡ περιλάλητη συζήτηση γιά τήν πρόταση δυσπιστίας τήν ὁποία ὑπέβαλε ὁ ἄσπιλος καί ἀμόλυντος Σύριζα ἐναντίον τῆς κυβερνήσεως.

ΤΑ ΕΥΘΥΜΑ ΤΟΥ ΛΥΣΣΙΑΤΡΕΙΟΥ

Παύλος Νιρβάνας
Ἀπό τό ἀρχεῖο τῆς «Ἑστίας», 30 Ἰανουαρίου 1923