ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Κυριακή 29 Ιανουαρίου 2023

Πέμπτη, 3 Μαΐου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΣΚΛΗΡΑ ΖΩΗ!

Ἐκ Κερκύρας τηλεγραφοῦν: «Κατέπλευσεν εἰς τόν λιμένα μας ἡ ὑπό Παναμαϊκήν σημαίαν θαλαμηγός “Μπιάνκα Β”, τῆς ὁποίας ἐπιβαίνει ἡ πρώην αὐτοκράτειρα τῆς Περσίας Σοράγια, ἐκτελοῦσα μέ δύο Ἑλληνίδας φίλας της κρουαζιέραν εἰς τάς νήσους τοῦ Ἰονίου. Ἡ Σοράγια ἐγευμάτισεν εἰς κέντρον τοῦ Περάματος καί τήν ἑσπέραν διεσκέδασεν εἰς κέντρον τῆς Δασιᾶς». Ἡ καημένη ἡ Σοράγια! Εἶναι πράγματι, ἀξιολύπητος ὁ τρόπος, μέ τόν ὁποῖον, ἡ μελαγχολική τέως Αὐτοκράτειρα… διασκεδάζει, ὁπουδήποτε καί ἄν εὑρεθῇ! Ὅλοι οἱ θαμῶνες τῶν νυκτερινῶν κέντρων κατανοοῦν τήν σκληράν ζωήν της, καί τήν συλλυποῦνται ἐγκαρδίως!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

Η ΕΒΔΟΜΑΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗΝ ΥΓΕΙΑΝ

Συνεχίσθησαν καί σήμερον αἱ ἐκδηλώσεις τῆς «ἑβδομάδος ψυχικῆς ὑγείας» τῆς ὀργανωθείσης ὑπό τῆς Πανελληνίου Ἑνώσεως Ψυχικῆς Ὑγιεινῆς. Οὕτω τήν πρωίαν ἐγένοντο ὁμιλίαι εἰς τό Δρομοκαΐτειον θεραπευτήριον καί προβολή σχετικῶν κινηματογραφικῶν ταινιῶν. Αἱ ἐκδηλώσεις θά συνεχισθοῦν τό ἀπόγευμα, εἰς τήν αἴθουσαν τοῦ «Παρνασσοῦ».

Απόψεις

Λοβέρδος κατά Γεραπετρίτη γιά τό «ἔνοχος ἔνοχον οὐ ποιεῖ»

Εφημερίς Εστία
Τί θέλει νά πεῖ ὁ «ποιητής»; Ὁμολογεῖ ἐνοχήν ἡ Κυβέρνησις γιά τίς ὑποκλοπές; Γκρίνια καί στήν Kοινοβουλευτική Ὁμάδα τῆς ΝΔ γιά τήν γκάφα τοῦ ὑπουργοῦ Ἐπικρατείας

Ὥστε λοιπόν, γιά αὐτό;

Εφημερίς Εστία
ΜΟΝΟΝ εἰκόνα σοβαρότητος δέν δίδει τό ἑλληνικό κοινοβούλιο, καθώς ἐξελίσσεται σέ αὐτό μία ἀπό τίς πλέον σημαντικές πολιτικές συζητήσεις, πού ἔχει νά κάνει μέ τήν ἐμπιστοσύνη τοῦ σώματος πρός τήν Κυβέρνηση.

Ἀνοίγει ὁ δρόμος γιά μαζικούς πλειστηριασμούς ἀκινήτων

Εφημερίς Εστία
ΣΕ ΔΥΟ μῆνες ἀναμένεται νά ἐκδοθεῖ ἀπό τόν Ἄρειο Πάγο ἡ ἀπόφασις γιά τό δικαίωμα τῶν ἑταιρειῶν διαχειρίσεως νά διενεργοῦν πλειστηριασμούς, ἀλλά τά πρῶτα μηνύματα εἶναι ἀρνητικά γιά τούς «κόκκινους» δανειολῆπτες.

Περί ἀνεξαρτησίας, περί Ἀδυνάτου καί δυσπιστίας

Δημήτρης Καπράνος
Δέν σᾶς ἔχουμε συνηθίσει ἀπό τήν στήλη αὐτή στά πολιτικά, ἀλλά ἡ ἀτμόσφαιρα πού ἔχει δημιουργηθεῖ τόν τελευταῖο καιρό δέν ἐπιτρέπει ὁποιασδήποτε μορφῆς σιωπή…

Σάββατον, 26 Ἰανουαρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΟΙ ΚΕΝΝΕΔΙΣΚΟΙ