ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Πέμπτη 21 Σεπτεμβρίου 2023

Πέμπτη, 3 Μαΐου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΣΚΛΗΡΑ ΖΩΗ!

Ἐκ Κερκύρας τηλεγραφοῦν: «Κατέπλευσεν εἰς τόν λιμένα μας ἡ ὑπό Παναμαϊκήν σημαίαν θαλαμηγός “Μπιάνκα Β”, τῆς ὁποίας ἐπιβαίνει ἡ πρώην αὐτοκράτειρα τῆς Περσίας Σοράγια, ἐκτελοῦσα μέ δύο Ἑλληνίδας φίλας της κρουαζιέραν εἰς τάς νήσους τοῦ Ἰονίου. Ἡ Σοράγια ἐγευμάτισεν εἰς κέντρον τοῦ Περάματος καί τήν ἑσπέραν διεσκέδασεν εἰς κέντρον τῆς Δασιᾶς». Ἡ καημένη ἡ Σοράγια! Εἶναι πράγματι, ἀξιολύπητος ὁ τρόπος, μέ τόν ὁποῖον, ἡ μελαγχολική τέως Αὐτοκράτειρα… διασκεδάζει, ὁπουδήποτε καί ἄν εὑρεθῇ! Ὅλοι οἱ θαμῶνες τῶν νυκτερινῶν κέντρων κατανοοῦν τήν σκληράν ζωήν της, καί τήν συλλυποῦνται ἐγκαρδίως!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

Η ΕΒΔΟΜΑΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗΝ ΥΓΕΙΑΝ

Συνεχίσθησαν καί σήμερον αἱ ἐκδηλώσεις τῆς «ἑβδομάδος ψυχικῆς ὑγείας» τῆς ὀργανωθείσης ὑπό τῆς Πανελληνίου Ἑνώσεως Ψυχικῆς Ὑγιεινῆς. Οὕτω τήν πρωίαν ἐγένοντο ὁμιλίαι εἰς τό Δρομοκαΐτειον θεραπευτήριον καί προβολή σχετικῶν κινηματογραφικῶν ταινιῶν. Αἱ ἐκδηλώσεις θά συνεχισθοῦν τό ἀπόγευμα, εἰς τήν αἴθουσαν τοῦ «Παρνασσοῦ».

Απόψεις

Την Κυριακή 24.09 με την Εστία: Ιωάννης Καποδίστριας

Εφημερίς Εστία
Στις 24.09 για πρώτη φορά με την Εστία της Κυριακής: Ιωάννης Καποδίστριας • O αναμορφωτής, ο δημιουργός , ο κυβερνήτης.

Ἡ γελοιοποίησις τοῦ δημοσίου βίου

Εφημερίς Εστία
Ἡ «περιοδεία» Κασσελάκη στούς διαδρόμους τοῦ Κοινοβουλίου – Τό κινητό τοῦ «Μαυρογιαλούρου» – Ἡ ἀναζήτησις τῆς… «πεθερᾶς» του στίς ΗΠΑ ἀπό πρωινές ἐκπομπές – Οἱ κυβιστήσεις ὑποστηρίξεως πρός τόν νεαρό ἀπό βουλευτές – Ἡ «θεία» πού ἰσχυρίζεται πώς ὁ Στέφανος «ἦταν ΝΔ», καί ἡ γιαγιά πού ἀμφισβητεῖται…

Μείζων ἐπαρχιωτισμός

Μανώλης Κοττάκης
ΚΟΙΤΩ στόν χάρτη τί εἴδους συγκλονιστικές ἀνατροπές γίνονται αὐτές τίς μέρες στήν περιοχή μας, ποιές νέες μακρόπνοες συμμαχίες ἐπισφραγίζονται, ποιές ἄλλες δοκιμάζονται, πῶς ὁ καθένας παίρνει τόν δρόμο του στόν νέο κόσμο, καί εἰλικρινῶς ἀπογοητεύομαι ἀπό τήν ρηχότητα τοῦ ἑλληνικοῦ δημοσίου βίου.

Ἐπίδομα προσωπικῆς διαφορᾶς 100-200 εὐρώ σέ 750.000 συνταξιούχους

Εφημερίς Εστία
ΕΠΙΔΟΜΑ κυμαινόμενο ἀπό 100 ἕως 200 εὐρώ θά λάβουν τόν προσεχῆ Δεκέμβριο 750.000 συνταξιοῦχοι μέ προσωπική διαφορά πάνω ἀπό 10 εὐρώ, ὅπως ἀνεκοίνωσε ὁ ὑπουργός Ἐθνικῆς Οἰκονομίας Κ. Χατζηδάκης κατά τήν ἐξειδίκευση τῶν μέτρων πού ἀνακοινώθηκαν στήν ΔΕΘ.

Μεγάλη ἀναταραχή, ὑπέροχη κατάσταση

Δημήτρης Καπράνος
Κι ἐκεῖ πού ὅλα ἔβαιναν καλῶς γιά τήν «κυβερνῶσα Ἀριστερά» (κυβερνήσασα, μᾶλλον) καί «ἔβραζε στό ζουμί της», ἀπολαμβάνοντας τήν καλοκαιρινή ραστώνη, ὅπως ταιριάζει σέ κάθε συνεπῆ ὀπαδό τῆς ἀρχῆς «δέν θά χαλάσουμε τίς διακοπές μας γιά τό κόμμα», ἔρχονται, μέσα σέ εἴκοσι μέρες, «τά πάνω-κάτω».