ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Πέμπτη 29 Σεπτεμβρίου 2022

Πέμπτη, 3 Μαΐου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΣΚΛΗΡΑ ΖΩΗ!

Ἐκ Κερκύρας τηλεγραφοῦν: «Κατέπλευσεν εἰς τόν λιμένα μας ἡ ὑπό Παναμαϊκήν σημαίαν θαλαμηγός “Μπιάνκα Β”, τῆς ὁποίας ἐπιβαίνει ἡ πρώην αὐτοκράτειρα τῆς Περσίας Σοράγια, ἐκτελοῦσα μέ δύο Ἑλληνίδας φίλας της κρουαζιέραν εἰς τάς νήσους τοῦ Ἰονίου. Ἡ Σοράγια ἐγευμάτισεν εἰς κέντρον τοῦ Περάματος καί τήν ἑσπέραν διεσκέδασεν εἰς κέντρον τῆς Δασιᾶς». Ἡ καημένη ἡ Σοράγια! Εἶναι πράγματι, ἀξιολύπητος ὁ τρόπος, μέ τόν ὁποῖον, ἡ μελαγχολική τέως Αὐτοκράτειρα… διασκεδάζει, ὁπουδήποτε καί ἄν εὑρεθῇ! Ὅλοι οἱ θαμῶνες τῶν νυκτερινῶν κέντρων κατανοοῦν τήν σκληράν ζωήν της, καί τήν συλλυποῦνται ἐγκαρδίως!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

Η ΕΒΔΟΜΑΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗΝ ΥΓΕΙΑΝ

Συνεχίσθησαν καί σήμερον αἱ ἐκδηλώσεις τῆς «ἑβδομάδος ψυχικῆς ὑγείας» τῆς ὀργανωθείσης ὑπό τῆς Πανελληνίου Ἑνώσεως Ψυχικῆς Ὑγιεινῆς. Οὕτω τήν πρωίαν ἐγένοντο ὁμιλίαι εἰς τό Δρομοκαΐτειον θεραπευτήριον καί προβολή σχετικῶν κινηματογραφικῶν ταινιῶν. Αἱ ἐκδηλώσεις θά συνεχισθοῦν τό ἀπόγευμα, εἰς τήν αἴθουσαν τοῦ «Παρνασσοῦ».

Απόψεις

Ἀστυνομικός πληροφοριοδότις τῶν ἀντιεξουσιαστῶν!

Εφημερίς Εστία
Ἤ ποιός θά μᾶς φυλάξει ἀπό τούς φύλακες; Ἱστορίες ἱλαρότητος στήν ΕΛ.ΑΣ. Τά ΜΑΤ «φυλάσσουν» τήν Πανεπιστημιακή Ἀστυνομία!

Ὅμηρος τῆς κλεπτοκρατίας ἡ Ἑλλάς

Μανώλης Κοττάκης
ΓΙΑΤΙ μπήκαμε στά μνημόνια; Γιατί ἐκτός ἀπό τό γεγονός ὅτι…

Σάλος μέ τήν ἐπίθεση τοῦ ἀρχηγοῦ τοῦ CDU κατά «τουριστῶν» Οὐκρανῶν

Εφημερίς Εστία
Γιά …«προνοιακό τουρισμό» στήν Γερμανία κατηγόρησε τούς…

Στήν Ἑλλάδα τοῦ 2022, «βάλτε νά πᾶνε»…

Δημήτρης Καπράνος
Βρισκόμαστε, λοιπόν, στήν Ἑλλάδα τοῦ 2022

Παρασκευή, 28 Σεπτεμβρίου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ