Πέμπτη, 3 Μαΐου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΣΚΛΗΡΑ ΖΩΗ!

Ἐκ Κερκύρας τηλεγραφοῦν: «Κατέπλευσεν εἰς τόν λιμένα μας ἡ ὑπό Παναμαϊκήν σημαίαν θαλαμηγός “Μπιάνκα Β”, τῆς ὁποίας ἐπιβαίνει ἡ πρώην αὐτοκράτειρα τῆς Περσίας Σοράγια, ἐκτελοῦσα μέ δύο Ἑλληνίδας φίλας της κρουαζιέραν εἰς τάς νήσους τοῦ Ἰονίου. Ἡ Σοράγια ἐγευμάτισεν εἰς κέντρον τοῦ Περάματος καί τήν ἑσπέραν διεσκέδασεν εἰς κέντρον τῆς Δασιᾶς». Ἡ καημένη ἡ Σοράγια! Εἶναι πράγματι, ἀξιολύπητος ὁ τρόπος, μέ τόν ὁποῖον, ἡ μελαγχολική τέως Αὐτοκράτειρα… διασκεδάζει, ὁπουδήποτε καί ἄν εὑρεθῇ! Ὅλοι οἱ θαμῶνες τῶν νυκτερινῶν κέντρων κατανοοῦν τήν σκληράν ζωήν της, καί τήν συλλυποῦνται ἐγκαρδίως!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

Η ΕΒΔΟΜΑΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗΝ ΥΓΕΙΑΝ

Συνεχίσθησαν καί σήμερον αἱ ἐκδηλώσεις τῆς «ἑβδομάδος ψυχικῆς ὑγείας» τῆς ὀργανωθείσης ὑπό τῆς Πανελληνίου Ἑνώσεως Ψυχικῆς Ὑγιεινῆς. Οὕτω τήν πρωίαν ἐγένοντο ὁμιλίαι εἰς τό Δρομοκαΐτειον θεραπευτήριον καί προβολή σχετικῶν κινηματογραφικῶν ταινιῶν. Αἱ ἐκδηλώσεις θά συνεχισθοῦν τό ἀπόγευμα, εἰς τήν αἴθουσαν τοῦ «Παρνασσοῦ».

Απόψεις

Ρεζίλι διεθνῶς γιά τήν βία

Εφημερίς Εστία
Συμπλοκές Ἑλλήνων «φιλάθλων» στό Βερολῖνο – Ἕξι μῆνες μετά τά ἐπεισόδια στoῦ Ρέντη, οἱ ὀπαδικές ὀργανώσεις, ἐνεργές καί ἱκανές νά ὀργανώσουν ἐπιθέσεις καί ἐκτός τῆς χώρας

Τό ἁμάρτημα τοῦ Καποδίστρια

Μανώλης Κοττάκης
ΜΕΘΑΥΡΙΟ ὁ Ἑλληνισμός θυμᾶται τήν ἀποφράδα μέρα.

Τοῦρκος γκιουλενιστής ἔβαζε φωτιές στό Αἰγάλεω

Εφημερίς Εστία
ΤΟΝ ΡΟΛΟ τῆς Τουρκίας σέ ἐμπρησμούς δασῶν, κυρίως σέ παραμεθόριες περιοχές καί τουριστικά νησιά, ἔχει ἀναδείξει μέ δημοσιεύματα ἡ «Ἑστία», αὐτήν τήν φορά ὅμως οἱ ἀποδείξεις εἶναι ἀκράδαντες.

Ἡ παρωδία τοῦ Πανθεσσαλικοῦ Σταδίου

Δημήτρης Καπράνος
Σάν καλός φίλαθλος, πού λέτε, στήθηκα προχθές στήν τηλεόρασή μου γιά νά δῶ τρεῖς εὐρωπαϊκούς τελικούς Κυπέλλου σέ Ἀγγλία, Ἑλλάδα καί Γερμανία.

Τετάρτη, 27 Μαΐου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΜΠΗΤΛΟΜΑΝΙΑ